REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo przewiduje możliwość zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty

29 czerwca 202110:45

Resort zdrowia nie wyklucza zmian zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, które dotyczą minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Wyjaśnia też ilu farmaceutów powinno być zatrudnionych w ośrodkach uzależnień…

6-miesięczna praktyka studenta w aptece jest bezpłatna (fot. Shuttestock)
W ocenie resortu zdrowia minimalne normy zatrudnienia farmaceutów nie są nadmiarowe (fot. Shutterstock)

16 kwietnia weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. W jej art. 87 pkt 2a ustawy pojawiły się zapisów zobowiązujący do utworzenia apteki szpitalnej w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne. Ustawa dopuszcza utworzenie (zamiast apteki szpitalnej) działu farmacji szpitalnej (m.in. w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Jednocześnie ustawa o zawodzie farmaceuty kształtuje normy zatrudnienia zarówno w aptece szpitalnej, jak i dziale farmacji szpitalnej. Zgodnie z przepisami ustawy należy zapewnić minimum 1 etat kierownika oraz 1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 100 łóżek, a w w dziale farmacji szpitalnej co najmniej1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek (czytaj również: Poseł pyta czy będą zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Zdaniem niektórych posłów, normy zawarte w ustawie wydają się nadmierne. Wątpliwości te wyraził m.in. poseł Tomasz Kostuś w interpelacji do Ministra Zdrowia. Zwrócił on uwagę w szczególności na kwestię działów farmacji szpitalnej w zakładach opiekuńczych, które mają znacznie mniejsze zadania i obowiązki niż apteka szpitalna.

REKLAMA

– Przyjęcie norm na każde rozpoczęte 50 łóżek skutkowałoby tym, że w zakładzie 50-łóżkowym byłby koniczny 1 etat, a w zakładzie 51-łóżkowym 2 etaty. Ta sama sytuacja dotyczy min. podmiotów leczniczych realizujących świadczenia inne niż szpitalne w zakresie min. leczenia uzależnień – pisał poseł.

W rezultacie zapytał czy resort zdrowia planuje wprowadzenie zmian w przedmiotowych zapisach? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedzi na jego pytania udzielił wiceminister Maciej Miłkowski. Przyznał on, że Ministerstwo Zdrowia przewiduje ewentualność pewnych modyfikacji przepisów w tym zakresie, niemniej jednak nie zostały one dotychczas w pełni wypracowane. Dlatego też nie sposób udzielić odpowiedzi nt. horyzontu czasowego finalizacji prac legislacyjnych w tym zakresie (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

Skąd te przeliczniki?

Jednocześnie Miłkowski wyjaśnił, że u podstaw zastosowania wymogu dodatkowego farmaceuty na każde 100 łóżek w podmiocie dysponującym apteką szpitalną, legło przeświadczenie, że obsługa 100 łóżek to dostatecznie obciążający farmaceutę szpitalnego wymóg, aby mógł być w tym zakresie odciążony przez innego farmaceutę.

REKLAMA

– W ocenie Ministra Zdrowia (ale także NIK) liczba ww. farmaceutów szpitalnych jest i była w przeszłości zbyt mała. Konieczne było wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia. Takie a nie inne przeliczniki zostały w ocenie Ministra Zdrowia ustalone adekwatnie do celu i przemawiały za nimi względy racjonalności. Niedopuszczalne jest bowiem, aby w dużych podmiotach (liczących nieraz po kilkaset łóżek), zakładając przy tym ich duże obłożenie, za obsługę wszystkich pacjentów zajmujących te łóżka odpowiadać miał jeden farmaceuta – wyjaśnia wiceminister.

Z kolei przelicznik dotyczący podmiotów, w których nie ma apteki szpitalnej a tylko dział farmacji szpitalnej, zakładający dodatkowego farmaceutę na każde rozpoczęte 50 łóżek, uzasadniony był tym, że zasadniczo podmioty posiadające dział farmacji szpitalnej są stanowczo mniejsze, niż podmioty posiadające apteki szpitalne (a przynajmniej taka zależność powinna mieć miejsce). Zatem w ich przypadku przelicznik 100 łóżek nie powinien mieć zastosowania, gdyż co do zasady tego rodzaju podmioty w zasadniczej większości powinny mieć takich łóżek stanowczo mniej.

– Poza tym, w przypadku omawianych podmiotów, nie ma wymogu analogicznego, jak w przypadku podmiotów posiadających apteki szpitalne, w zakresie posiadania równoważnika 1 etatu kierownika apteki szpitalnej – wskazuje Miłkowski.

Co z ośrodkami leczenia uzależnień?

Co ciekawe wiceminister wskazuje, że w odniesieniu do zakładów opiekuńczo leczniczych czy ośrodków leczenia uzależnień niekoniecznie muszą one zatrudniać 2 farmaceutów. Wymóg taki zaistnieje jedynie w przypadku, gdy łóżek jest w nim więcej niż 50, co jednak nie musi być zasadą. Miłkowski wskazuje, że w przypadku tego typu placówek, posiadają one najczęściej (a przynajmniej powinny posiadać) dział farmacji szpitalnej, a nie aptekę szpitalną.

– W związku z powyższym zastosowanie w ich przypadku znajdą przepisy o minimalnej normie zatrudnienia w podmiotach posiadających tego rodzaju dział. W przypadku tego rodzaju podmiotów, w przypadku których – jak napisano wcześniej – nie ma z oczywistych względów zastosowania przepis odnoszący się do kierownika apteki szpitalnej, może być zatrudniony 1 farmaceuta, jeżeli łóżek jest w nim nie więcej niż 50 – wskazuje Miłkowski.

Natomiast jeżeli łóżek jest ponad 50, to w ocenie Ministra Zdrowia na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, powinno tam być zatrudnionych pełno etatowo dwóch farmaceutów, co nie jest nadmiarowe, a wręcz jest uzasadnione np. tym, w odniesieniu do jakiego rodzaju pacjentów prowadzona ma być farmakoterapia np. w ośrodkach leczenia uzależnień.

Źródło: ŁW/Sejm

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]