REKLAMA
wt. 29 czerwca 2021, 10:45

Ministerstwo przewiduje możliwość zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty

Resort zdrowia nie wyklucza zmian zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, które dotyczą minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Wyjaśnia też ilu farmaceutów powinno być zatrudnionych w ośrodkach uzależnień…

Prace nad nowymi przepisami wciąż trwają. Końca nie widać (fot. Shutterstock)
W ocenie resortu zdrowia minimalne normy zatrudnienia farmaceutów nie są nadmiarowe (fot. Shutterstock)

16 kwietnia weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. W jej art. 87 pkt 2a ustawy pojawiły się zapisów zobowiązujący do utworzenia apteki szpitalnej w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne. Ustawa dopuszcza utworzenie (zamiast apteki szpitalnej) działu farmacji szpitalnej (m.in. w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Jednocześnie ustawa o zawodzie farmaceuty kształtuje normy zatrudnienia zarówno w aptece szpitalnej, jak i dziale farmacji szpitalnej. Zgodnie z przepisami ustawy należy zapewnić minimum 1 etat kierownika oraz 1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 100 łóżek, a w w dziale farmacji szpitalnej co najmniej1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek (czytaj również: Poseł pyta czy będą zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty).

Zdaniem niektórych posłów, normy zawarte w ustawie wydają się nadmierne. Wątpliwości te wyraził m.in. poseł Tomasz Kostuś w interpelacji do Ministra Zdrowia. Zwrócił on uwagę w szczególności na kwestię działów farmacji szpitalnej w zakładach opiekuńczych, które mają znacznie mniejsze zadania i obowiązki niż apteka szpitalna.

– Przyjęcie norm na każde rozpoczęte 50 łóżek skutkowałoby tym, że w zakładzie 50-łóżkowym byłby koniczny 1 etat, a w zakładzie 51-łóżkowym 2 etaty. Ta sama sytuacja dotyczy min. podmiotów leczniczych realizujących świadczenia inne niż szpitalne w zakresie min. leczenia uzależnień – pisał poseł.

W rezultacie zapytał czy resort zdrowia planuje wprowadzenie zmian w przedmiotowych zapisach? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedzi na jego pytania udzielił wiceminister Maciej Miłkowski. Przyznał on, że Ministerstwo Zdrowia przewiduje ewentualność pewnych modyfikacji przepisów w tym zakresie, niemniej jednak nie zostały one dotychczas w pełni wypracowane. Dlatego też nie sposób udzielić odpowiedzi nt. horyzontu czasowego finalizacji prac legislacyjnych w tym zakresie (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

Skąd te przeliczniki?

Jednocześnie Miłkowski wyjaśnił, że u podstaw zastosowania wymogu dodatkowego farmaceuty na każde 100 łóżek w podmiocie dysponującym apteką szpitalną, legło przeświadczenie, że obsługa 100 łóżek to dostatecznie obciążający farmaceutę szpitalnego wymóg, aby mógł być w tym zakresie odciążony przez innego farmaceutę.

– W ocenie Ministra Zdrowia (ale także NIK) liczba ww. farmaceutów szpitalnych jest i była w przeszłości zbyt mała. Konieczne było wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia. Takie a nie inne przeliczniki zostały w ocenie Ministra Zdrowia ustalone adekwatnie do celu i przemawiały za nimi względy racjonalności. Niedopuszczalne jest bowiem, aby w dużych podmiotach (liczących nieraz po kilkaset łóżek), zakładając przy tym ich duże obłożenie, za obsługę wszystkich pacjentów zajmujących te łóżka odpowiadać miał jeden farmaceuta – wyjaśnia wiceminister.

Z kolei przelicznik dotyczący podmiotów, w których nie ma apteki szpitalnej a tylko dział farmacji szpitalnej, zakładający dodatkowego farmaceutę na każde rozpoczęte 50 łóżek, uzasadniony był tym, że zasadniczo podmioty posiadające dział farmacji szpitalnej są stanowczo mniejsze, niż podmioty posiadające apteki szpitalne (a przynajmniej taka zależność powinna mieć miejsce). Zatem w ich przypadku przelicznik 100 łóżek nie powinien mieć zastosowania, gdyż co do zasady tego rodzaju podmioty w zasadniczej większości powinny mieć takich łóżek stanowczo mniej.

– Poza tym, w przypadku omawianych podmiotów, nie ma wymogu analogicznego, jak w przypadku podmiotów posiadających apteki szpitalne, w zakresie posiadania równoważnika 1 etatu kierownika apteki szpitalnej – wskazuje Miłkowski.

Co z ośrodkami leczenia uzależnień?

Co ciekawe wiceminister wskazuje, że w odniesieniu do zakładów opiekuńczo leczniczych czy ośrodków leczenia uzależnień niekoniecznie muszą one zatrudniać 2 farmaceutów. Wymóg taki zaistnieje jedynie w przypadku, gdy łóżek jest w nim więcej niż 50, co jednak nie musi być zasadą. Miłkowski wskazuje, że w przypadku tego typu placówek, posiadają one najczęściej (a przynajmniej powinny posiadać) dział farmacji szpitalnej, a nie aptekę szpitalną.

– W związku z powyższym zastosowanie w ich przypadku znajdą przepisy o minimalnej normie zatrudnienia w podmiotach posiadających tego rodzaju dział. W przypadku tego rodzaju podmiotów, w przypadku których – jak napisano wcześniej – nie ma z oczywistych względów zastosowania przepis odnoszący się do kierownika apteki szpitalnej, może być zatrudniony 1 farmaceuta, jeżeli łóżek jest w nim nie więcej niż 50 – wskazuje Miłkowski.

Natomiast jeżeli łóżek jest ponad 50, to w ocenie Ministra Zdrowia na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, powinno tam być zatrudnionych pełno etatowo dwóch farmaceutów, co nie jest nadmiarowe, a wręcz jest uzasadnione np. tym, w odniesieniu do jakiego rodzaju pacjentów prowadzona ma być farmakoterapia np. w ośrodkach leczenia uzależnień.

Źródło: ŁW/Sejm

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego

15 kwietnia 202411:21

Leki wykonywane w aptece są bardziej wrażliwe na warunki otoczenia od leków przemysłowych. Wynika to z faktu, że przeważnie nie zawierają konserwantów oraz ulepszaczy, które sprawiają, że leki mają dłuższy okres przydatności do użycia.

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego (fot. shutterstock)

Na szeroko rozumianą trwałość leku recepturowego składają się między innymi trwałość chemiczna, trwałość fizyczna, trwałość mikrobiologiczna, trwałość toksykologiczna, trwałość farmakologiczna i trwałość biofarmaceutyczna. Każda z tych składowych ma udział w całościowej, czyli praktycznej trwałości postaci leku.

Czynniki wpływające na trwalość leku recepturowego

Na okres przydatności środka leczniczego mają wpływ liczne czynniki występujące na poszczególnych etapach sporządzania i stosowania produktu:

– Przed wytworzeniem:

 • przechowywanie surowców
 • czystość surowców

– Przygotowywanie leku:

 • sekwencja dodawania składników,
 • sposób mieszania
 • temperatura procesu technologicznego
 • zastosowane opakowania

– Okres od wytworzenia do użycia:

 • warunki przechowywania w aptece
 • warunki w czasie transportu

– Użytkowanie preparatu:

 • sposób aplikacji przez pacjenta
 • warunki przechowywania w domu
 • częstotliwość otwierania opakowania

Opakowanie a trwałość leku recepturowego

Czytając powyższe punkty łatwo zauważyć, jak ważną rolę w trwałości leku recepturowego odgrywa opakowanie leku magistralnego. Najważniejszą rolą, jakie ma spełnić to zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu, a w efekcie bezpieczeństwa pacjenta. Opakowanie chroni lek przed czynnikami zewnętrznymi, czyli wilgocią i temperaturą, które mogą zmienić właściwości produktu. Materiały, z których zostało wykonane, muszą być dobrane w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na produkt leczniczy. Również składniki, z których został wykonany lek magistralny, nie mogą mieć negatywnego wpływu na opakowanie.

Jałowe leki recepturowe i wpływ opakowania na ich trwałość

Szczególne wymogi stawiane są opakowaniom przeznaczonym do przechowywania leków jałowych i tych o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Przykładem takich produktów są opakowania firmy Med-Pak, które spełniają najwyższe standardy technologiczne.

Spośród szerokiej gamy pojemników, butelek, tub do mikserów aptecznych znajdujących się w ofercie firmy warto zwrócić uwagę na butelki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie zbiorcze przyspiesza produkcję roztworów, które wydawane są pacjentowi w opakowaniach jednodawkowych. Dobrym przykładem jest hipertoniczny roztwór chlorku sodu dla chorych na mukowiscydozę. W przypadku rozfasowania 200 gramów takiego roztworu do butelek o pojemności 5 ml będziemy potrzebować 40 buteleczek. Dzięki ofercie firmy Med-Pak osoba wykonująca taki lek robiony wystarczy, że otworzy 2 opakowania zbiorcze jałowych butelek pakowanych po 20 sztuk i tym samym nie traci czasu na rozpakowywanie pojedynczo pakowanych butelek.

Filtry strzykawkowe do przygotowywania jałowych roztowrów

Przygotowując roztwory jałowe, których sterylizacja odbywa się przez sączenie wyjaławiające, warto pamiętać o zastosowaniu dobrych filtrów strzykawkowych. Oprócz jakości ważną rolę odgrywa również cena produktu, gdyż koszty użycia takich sączków do wykonania leku nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firma Med-Pak w swojej ofercie na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl posiada w atrakcyjnej cenie wysokiej jakości sączki o średnicy 25 mm z membraną 0,2 µm wykonaną z celulozy octanowej (CA). Sączki pozwalają na sterylną filtrację roztworów oftalmicznych jak krople oczne, płyny do przemywania oczu czy roztwory do szkieł kontaktowych. Produkt umożliwia usunięcie mikroorganizmów (m. in. bakterii, grzybów) i stałych substancji zawieszonych. Rekomendowana objętość filtrowanej próbki: < 10ml.
Obudowa filtra posiada z obu stron końcówki Luer – z jednej strony do mocowania w strzykawce, z drugiej opcjonalnie umożliwia montaż igły.

Wybierając opakowanie dla leku magistralnego, warto postawić na jakość. Dzięki temu preparat będzie dobrze zabezpieczony przed środowiskiem zewnętrznym, co przełoży się na jego trwałość i bezpieczeństwo.

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]