REKLAMA
śr. 5 czerwca 2024, 08:01

NFZ podpisał 262 umowy na finansowanie dyżurów aptek…

Przez prawie 5 miesięcy obowiązywania nowych przepisów, Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał 262 umowy z aptekami na finansowanie dyżurów, pełnionych przez nie w dni wolne od pracy i w porze nocnej.

Od 1 stycznia całkowicie zmienią się zasady organizowana dyżurów aptek (fot. Shutterstock) włamania do aptek
Od 1 stycznia NFZ podpisał 262 umowy z aptekami na finansowanie dyżurów (fot. MGR.FARM)

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji dyżurów aptek. Do tej pory to władze powiatu wyznaczały apteki do pracy w nocy i w dni wolne od pracy. Placówki te musiały dyżurować na własny koszt. Wraz z nowymi przepisami zniesiono przymus dyżurowania i dodatkowo wprowadzono ich finansowanie – z budżetu NFZ lub powiatu. Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadziła też definicję dyżuru apteki.

Obecnie w ustawie istnieją definicje „dyżuru w dzień wolny od pracy” oraz „dyżuru w porze nocnej”. Co istotne, w rozumieniu przepisów sobota nie jest dniem wolnym od pracy i jest traktowana jako tzw. „dzień powszedni”. Za dyżur w porze nocnej uznaje się pracę apteki bez przerwy przez kolejne 2 godziny w przedziale między 19.00 a 23.00. Z kolei dyżur w dzień wolny od pracy oznacza jej pracę przez 4 godziny zegarowe w przedziale między 10:00 a 18:00.

Jest to o tyle istotne, że właśnie taki wymiar dyżuru aptek podlega finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie finansowanie dyżuru w dzień wolny od pracy nie wyklucza finansowania przez Fundusz też dyżuru w porze nocnej. Jeśli władze powiatu uznają, że dyżur powinien trwać dłużej, wtedy muszą zapłacić dodatkowe godziny zapłacić aptece z własnego budżetu.

NFZ za 1 godzinę dyżuru płaci aptece wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie o równowartości 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł. Zatem 3,5% tej kwoty to 148,47 zł za godzinę dyżuru. Natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4300 zł. W przeliczeniu da to 150,50 zł za godzinę dyżuru.

Umowy na finansowanie dyżurów aptek

Nowe przepisy zawierają konkretne instrukcje dotyczące wskazywania aptek do pełnienia dyżurów. W pierwszej kolejności zarząd powiatu musi wystosować zapytanie do aptek, oceniając ich zainteresowanie pełnieniem dyżurów. Następnie konieczna jest weryfikacja czy apteki gotowe do dyżurowania spełniają przewidziane umową wymagania.

Wskazanie apteki do pełnienia dyżurów następuje na drodze uchwały zarządu powiatu. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy między apteką i NFZ na finansowanie dyżuru. Aby podpisać umowę, oddział wojewódzki Funduszu przekazuje aptece wskazanej do dyżurowania w uchwale zarządu powiatu informację w Portalu NFZ (Portal świadczeniodawcy/SZOI) o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy.

Po uzyskaniu prawidłowych, kompletnych informacji i dokumentów oraz po zatwierdzeniu w oddziale Funduszu uzupełnionego przez aptekę harmonogramu, Fundusz przesyła podmiotowi prowadzącemu aptekę umowę. Musi to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni.  Podmiot prowadzący aptekę podpisuje umowę lub informuje NFZ o możliwości jej podpisania w siedzibie oddziału Funduszu.

262 umowy przez 5 miesięcy

Jak poinformował nas rzecznik prasowy NFZ – Paweł Florek – na dzień 23 maja Fundusz podpisał 262 umowy z aptekami na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku stałe dyżury nocne pełniło 2,2% aptek ogólnodostępnych, a dyżury okresowe – 15,3%. W Polsce działało w tym czasie 11 500 aptek, co oznacza, że stałe dyżury pełniły 253 apteki, a okresowe 1760 aptek.

Warto przypomnieć, że liczba umów podpisanych przez NFZ z aptekami nie oznacza, że finansuje on dyżury w 262 powiatach. Finansowaniu ze środków Funduszu podlegają bowiem dyżury przeprowadzone w aptekach wskazanych w uchwale zarządu powiatu. Jeżeli powiat wskaże kilka aptek do pełnienia dyżurów w poszczególnych dniach (nierównocześnie), Fundusz sfinansuje dyżury osobno w każdej z nich. Fundusz pokrywa koszt jednego dyżuru danego rodzaju w konkretnym dniu.  Jeżeli do pełnienia dyżuru jednego rodzaju w konkretnym dniu wyznaczono dwie apteki, finansowanie ze środków Funduszu przysługuje jednej z nich.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]