REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niedofinansowanie i “dualizm” poważnie obniżają skuteczność nadzoru farmaceutycznego

9 stycznia 2020 10:09

Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nielegalnego wywozu leków. Paweł Piotrowski wskazuje w nim problemy utrudniające skuteczniejsze funkcjonowanie inspekcji farmaceutycznej.

W opinii GIF istniejąca dualistyczna struktura poważnie utrudnia kreowanie jednolitej polityki i koordynację działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (fot. Shutterstock)
W opinii GIF istniejąca dualistyczna struktura poważnie utrudnia kreowanie jednolitej polityki i koordynację działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Pod koniec października Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował pismo do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków. Przedstawił w nim 6 propozycji zmian, które poprawiłby skuteczność walki z tym procederem. Na wystąpienie RPO odpowiedział pod koniec listopada Paweł Piotrowski, Główny Inspektor Farmaceutyczny. Jego pismo niedawno opublikowano na stronach Rzecznika Prawa Obywatelskich (czytaj więcej: RPO daje 6 wskazówek, jak zwalczyć nielegalny wywóz leków).

GIF wskazuje w nim, że część z propozycji RPO na walkę z nielegalnych wywozem leków już od dawna funkcjonuje. Dotyczy to chociażby uruchomienia od 1 kwietnia 2019 roku Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Dane pozyskiwane w ten sposób są przetwarzane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

REKLAMA

Brakuje pieniędzy i ludzi…

Paweł Piotrowski wskazuje też na porozumienia zawierane między Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, a innymi instytucjami. W ostatnich latach zostały one podpisane między GIF a Prokuratorem Krajowym, Komendą Główną Policji czy Krajową Administracją Skarbową (czytaj również: Porozumienie pomiędzy GIF, a Komendantem Głównym Policji).

REKLAMA

– Dzięki zawarciu tego Porozumienia i zacieśnieniu współpracy, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaczął wydawać decyzje nakładające kary pieniężne zarówno za prowadzenie apteki ogólnodostępnej bez zezwolenia, jak również za wywóz lub zbycie bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności – wskazuje Paweł Piotrowski.

GIF wskazuje też, że skoordynowanie działań wojewodów w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą – które rekomenduje RPO – jest poza zakresem kompetencji GIF. Wojewoda jest odrębnym organem i każda próba wpływu na jego pracę może spotkać się z zarzutem o naruszenie autonomii i kompetencji organu.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Fakt, że nadzór nad WIFami sprawują wojewodowie, mówi sam za siebie o tym jak to wszystko nie trzyma się kupy i jest bez sensu. Różni ludzie zarzucają inspekcji niekompetencję - ale czego oczekiwać od osób, które za śmieszne pensje i nie mając narzędzi narażają się na pogróżki i sprawy sądowe? Tak właśnie działa państwo teoretyczne - zamiast żołnierza uzbrojonego w karabin na wojnę wysyła zwykłego cywila. I tak jest ze wszystkim, sprawy prawdziwych przestępców zamiata się pod dywan a na uczciwych ludziach klasy średniej dociska się śrubę. W takiej Rosji np. byłoby to nie do pomyślenia, żeby ktoś grał władzy na nosie i otwarcie działał na szkodę społeczeństwa - przywódca procederu zostałby po cichu wyeliminowany z gry, a reszta zastanowiłaby się dwa razy, zanim powtórzyłaby jego manewr.
Poza lekami cukrzycowymi deficyty leków zostały już mocno ograniczone - za to duży plus. Teraz rządzący i kontrolujący powinni zająć się przejęciami sieci, bo niedługo żadna prywatna apteka nie będzie miała szans na funkcjonowanie, jeśli obok będzie apteka z sieci liczącej kilkadziesiąt aptek..

Powiązane artykuły

Więcej czasu na badania leków z metforminą Więcej czasu na badania leków z metforminą

Główny Inspektor Farmaceutyczny umieścił 15 stycznia 2020 r. zaktualizowany komunikat w sprawie prod...

Problemy z e-receptami na 365 dni. Farmaceuci zdezorientowani… Problemy z e-receptami na 365 dni. Farmaceuci zdezorientowani…

Wszystko wskazuje na to, że systemy informatyczne nie radzą sobie z e-receptami na 365 dni. Od 1 sty...

Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł

Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszyw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz