REKLAMA
pt. 5 lutego 2021, 12:20

Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach mogą być problemem

Przedstawiciele szpital obawiają się, że do 16 kwietnia – gdy wejdzie w życie ustawa o zawodzie farmaceuty – placówkom nie uda się spełnić nowych norm zatrudnienia. Zdaniem Jarosława Fedorowskiego – prezesa Polskiej Federacji Szpitali – być może potrzebny będzie okres przejściowy. Osobnym problemem będzie też koszt zmian…

Dyrektorzy kilkunastu szpitali na terenie całego kraju wyrazili już zgodę na udział w badaniu (Fot. Shutterstock)
Szpitale szukając farmaceutów będą konkurować z aptekami ogólnodostępnymi, gdzie jest większa elastyczność zatrudnienia oraz wyższe zarobki (fot. Shutterstock)

16 kwietnia w życie wchodzi ustawa o zawodzie farmaceuty. Jeden z jej zapisów dotyczy minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. W tych pierwszych – oprócz kierownika apteki – ma być zatrudniony przynajmniej jeden farmaceuta na każde 100 łóżek. W działach farmacji szpitalnej ma to być jeden farmaceuta na 50 łóżek (czytaj więcej: Polskie szpitale mają 3 miesiące, by zatrudnić ponad 1000 farmaceutów).

Chcielibyśmy wszyscy, aby tych farmaceutów było w szpitalach jak najwięcej, ale co do zasady jesteśmy przeciwni regulacjom, które odbierają narzędzia kształtowania zatrudnienia dyrektorom, bo to jedno z podstawowych narzędzi zarządczych – komentuje nowe przepisy dla PolitykaZdrowotna.com prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski.

Jego zdaniem wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia jest zaprzeczeniem nauk o zarządzaniu i możliwości kształtowania polityki kadrowo-płacowej przez dyrektorów szpitali. Fedorowski zwraca też uwagę, że szukając farmaceutów na te stanowiska szpitale będą konkurować z aptekami ogólnodostępnymi, gdzie jest większa elastyczność zatrudnienia oraz wyższe zarobki.

Za mało czasu i pieniędzy?

Mariusz Paszko, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp.z o.o. ocenia, że spełnienie nowych norm może okazać się problemem dla wielu szpitali, ponieważ „apteki szpitalne nie są obecnie specjalnie przeładowane personelem”. Wskazuje też na koszt całego procesu (czytaj również: Kim jest i co robi farmaceuta szpitalny?).

– Według M. Paszko, jeżeli chcemy iść w kierunku spraw jakościowych, to trzeba na to dać pieniądze, a nie narzucać kolejne zadania i wymagania bez dodatkowego finansowania. Jak mówi szef zamojskiego szpitala, przy dobrym zorganizowaniu pracy farmaceutów w szpitalu można wygenerować pewne oszczędności związane z leczeniem pacjentów – czytamy w portalu PolitykaZdrowotna.com.

Przedstawiciele szpitali obawiają się, że do połowy kwietnia nie uda się placówkom spełnić nowych norm zatrudnienia.

– Spodziewam się, że będzie to proces stopniowy, a nie zatrudnienie od konkretnej daty – podkreśla Marcin Bochniarz, prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, farmaceuta szpitalny oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym

Z kolei według Jarosława Fedorowskiego być może potrzebny jest okres przejściowy, aby placówki miały więcej czasu na realizację tego wydaje się niezbyt łatwego zadania, zwłaszcza gdy obecnie borykają się z wieloma innymi trudnościami w funkcjonowaniu wynikającymi m.in. z pandemii (czytaj więcej: Wynagrodzenia farmaceutów w szpitalach nieznacznie wzrosną?).

Źródło: ŁW/PolitykaZdrowotna.com

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Przecież przepis o ilości magistrów farmacji w aptekach szpitalnych wszedł w 1997 roku.Od tej pory szpitale nie mogą dostosować się do przepisu!!!!!!!!!!!!!!!
W aptekach otwartych też wiadomo, ilu ma być magistrów. A ilu ich jest to wystarczy się przejść po południu do kilku aptek.
Swego czasu zdarzało mi się dyżurować samemu jako technik w weekendy...