REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Co zmieniono?

2 stycznia 2020 11:26

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został najnowszy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, datowany na 31 grudnia 2019 roku. Zmiany jakie w nim zaszły w stosunku do poprzedniej wersji wynikały z uwag, jakie wniosła do niego Komisja Prawnicza. A co dokładnie zmieniono?

W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM)
Zmianie uległy m.in. wymogi stawiane kandydatom na kierownika apteki (fot. MGR.FARM)

31 grudnia 2019 r. w Rządowym Centrum Legislacyjnym został opublikowany zmieniony projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Najnowsza jego wersja zawiera głównie zmiany, jakich wprowadzenia domagała się Komisja Prawnicza, po posiedzeniach które odbyły się 25 i 26 listopada oraz 2 grudnia.

Z najnowszej wersji projektu usunięto część zapisów dotyczących zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz świadczenia usług farmaceutycznych. z art. 34 wykreślono m.in. zapis mówiący o tym, że “farmaceuta podczas świadczenia usług farmaceutycznych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta”. Z zapisem tym wiązały się wcześniejsze kontrowersje i głosy krytyczne, które wskazywały na konieczność zmian w aptekach, które chciałby sprawować opiekę farmaceutyczną. Zmian, które zapewniałyby “intymność” w kontaktach farmaceuty z pacjentem (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna wymusi zmiany lokalowe w aptekach?).

REKLAMA

W nowej wersji projektu doprecyzowano też zapisy wyliczające funkcje, których wykonywanie nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty. Do dotychczasowego katalogu dodano zatrudnienie w urzędach obsługujących podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

REKLAMA

Kara za brak uprawnień do opieki farmaceutycznej

Doprecyzowano również przepisy karne (rozdział 6) w zakresie podszywania się pod farmaceutę. W nowej wersji projektu czytamy, że “kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku”. Jednocześnie grzywnie ma podlegać też ten, kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień (czytaj również: Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?).

W nowej wersji projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wprowadzono też zmiany w przepisach zmieniających inne ustawy. I tak w ustawie Prawo farmaceutycznego doprecyzowano normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej. W tej pierwszej jeden farmaceuta musi być zatrudniony na każe rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych, zgłoszonych w rejestrze. Natomiast w dziale farmacji szpitalnej konieczne ma być zatrudnienie jednego farmaceuty na każde 50 rozpoczętych łóżek lub stanowisk dializacyjnych.

Co ciekawe zmianie uległy również zapisy dotyczące łączenia przez farmaceutę kilku funkcji. Farmaceuta pełniący funkcję Osoby Odpowiedzialnej będzie mógł jednocześnie pełnić funkcję Osoby Wykwalifikowanej i Osoby Kompetentnej. Poprzednie brzmienie przepisów na to nie zezwalało. Jednocześnie usunięto zapis mówiący o tym, że farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej hurtowni farmaceutycznej (art. 88. ust. 1b Prawa farmaceutycznego).

Wymogi i zadania kierownika apteki

Ciekawa zmiana zaszła również w wymogach, jakie powinien spełniać kierownik apteki ogólnodostępnej. W poprzedniej wersji projektu jednym z takich wymogów było “wykazywanie nienagannej postawy etycznej i swym dotychczasowym zachowaniem dawanie rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki”. Z nowej wersji projektu usunięto fragment “wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem”. Tym sposobem wymogiem, jaki musi spełniać kandydat na kierownika apteki nie jest nienaganna postawa etyczna (czytaj również: Opiniowanie kierowników aptek przez radę aptekarską. Czy będą zmiany?).

REKLAMA

Jednocześnie w zadaniach kierownika apteki doprecyzowano przepisy dotyczące jego nadzoru nad pracownikami apteki. W wyliczeniu “nadzór nad czynnościami, w tym fachowymi, wykonywanymi przez technika farmaceutycznego“, określenie “technika farmaceutycznego” zastąpiono “personel apteki”.

Etap legislacyjny: Komisja Prawnicza

dokument433132
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

47 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zabrali Wam pokoj konsultacyjny. Of będziecie robić na stojąco za ladą. Zapraszam do wypowiedzi😉
Oczywiście właściciele zadowoleni. Oszczędzi się na regipsach.
Pracownicy też zadowoleni. Wszak w obecnej sytuacji większość aptek nie mogłaby sobie pozwolić na pokoje konsultacyjne, co zmniejszyłoby dostępność tego typu usług dla Pacjentów, a przecież salus aegroti suprema lex. Dodatkowo siedzenie jest niezdrowe, lepiej postać. Ministerstwo dba o pracowników jak ojciec rodzony i to nie prawda, że dach przeciekał, z resztą prawie w ogóle nie padało.
Uahahaha. Teraz w hurtowni farmaceuta będzie osobiście rozładowywał tiry i zbierał towar z półek. Wszak przyjmowanie do hurtowni farmaceutycznej produktów, od uprawnionych podmiotów i wydawanie ich uprawnionym podmiotom z hurtowni farmaceutycznej jest jednym z ustawowo określonych zadań farmaceuty, którego nie można przekazać osobie bez uprawnień :) Róbcie uprawnienia na wózki wysokiego składowania, przydadzą się.
Hmm czyli opieka farmaceutyczna bez poszanowania godności i intymności pacjenta, kierownik apteki może wykazywać się naganną postawą moralną i etyczną, a jeden farmaceuta może kierować kilkoma nawet największymi hurtowniami... wyrzućcie tą ustawę do kosza...
Dokładnie. Teraz jeden farmaceuta obskoczy kilka hurtowni, jako Osoba Odpowiedzialna. Dla właścicieli na pewno spora oszczędność, dla farmaceutów mniej ofert pracy. Nie ma co, super ustawa "o zawodzie".
Chociaż z drugiej strony będzie potrzeba więcej farmaceutów do rozładowywania palet i kompletacji zamówień, skoro przyjmowanie i wydawanie towaru ma być czynnością fachową, której nie można powierzyć osobie bez uprawnień :) W aptece sprzedawca, w hurtowni wózkowy - przyszłość polskiej farmacji.
Teraz jeden farmaceuta będzie kierownikiem nawet 10-ciu hurtowni . No ktoś wziął za to dużo w łapę . Teraz to już hurtownie zejdą na psy . A w ogóle to po co one jeszcze istnieją.
Ta ustawa jest robiona pod sieci i wielki zagraniczny kapitał. Jeden kierownik na kilka hurtowni, ułatwienia dla taniej siły roboczej- farmaceutów z Ukrainy (egzamin FEW zamiast jak dotychczas nostryfikacji dyplomu).
Tu przede wszystkim należałby się komentarz kogoś z NRA, ale tu wstyd by ich spalił...
@Maria Wyczołek. Stan jest następujący: komentujesz kolejny projekt, a nie obowiązującą ustawę. To kto się powinien wstydzić i czego?
Szanowny Panie, czyli uważa Pan, że NRA nie powinna zabierać głosu ws. projektu, tylko reagować dopiero jak już ustawa jest obowiązująca i nic nie da się zrobić? Czy Pan w ogóle siebie słyszy?
@WW. Czy Pan w ogóle wie, jak wygląda proces legislacyjny? Czy było jakiekolwiek posiedzenie [zapewne] Komisji Zdrowia, na którym byłyby przedstawiane uwagi i propozycje zainteresowanych stron? Problem dyskusji pod artykułem jest taki, że wszyscy wypowiadają się w duchu, jak gdyby ustawa w tym pokracznym kształcie już weszła i obowiązywała. Przypomnę, że prawie 2 lata temu MZ chciało, by farmaceuci ustalali poziom refundacji na podst. płci i wieku pacjenta. I przypomnę, że ten projektowany (!) przepis nie wszedł. Był Pan wśród tych, którzy wykazali jego..., ekhm, niestosowność? Przypomnę też, że choćby ja prowadzę aptekę, więc również jestem zainteresowany dobrą, a nie złą ustawą o zawodzie.
Oni takimi projektami sondują na ile mogą się posunąć. W razie braku reakcji widzą co mogą ewentualnie przepchnąć. Lekarzom tez podarowali otwarcie rynku pracy na kraje pozaunijne ale u nich to zrozumiałe. Lekarzy faktycznie brakuje, zarabiają po 15 tyś na kontraktach. A farmaceuci to zarobki 3-5 tyś netto. I jest tendencja odchodzenia z zawodu i obniżania stawek szczególnie w sieciach. Ta ustawa to efekt lobbingu sieci .
Spieszę z odpowiedzią: Wstydzić powinna się prezes NRA - swojego braku reakcji na projekt ustawy który sprowadza wprost zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów: OF bez poszanowania godności i intymności pacjenta, kierownik apteki który może cechować się postawą etycznie i moralnie naganną, kierownik hurtowni który może sprawować nadzór nad nieograniczoną liczbą hurtowni. Wstydzić powinien się Marek Tomków - który jawnie sprzyjał otwarciu farmacji na wydziale chemii (jak to w ogóle brzmi?) godząc tym samym w etatowych farmaceutów, powinien spłonąć ze wstydu za brak swojej reakcji na projekt ustawy który chce zalać rynek kiepsko wykwalifikowanymi i kiepsko opłacanymi farmaceutami ze wschodu, którzy docelowo mają nam odebrać pracę i poprawić rentowność przedsiębiorstw. NRA - na taki projekt ustawy powinno grzmieć od rana do wieczora we wszystkich mediach że to wstyd i hańba, w tym momencie żaden, ŻADEN, szanujący się farmaceuta nie poprze tego bubla, a wspomniana wyżej dwójka wraz z tym "wąskim" milczy. Wstyd, hańba i niedowierzanie.
Przecież Marek Tomków jawnie wspierał projekt otwarcia farmacji w Opolu na wydziale Chemii (jak to w ogóle brzmi? szkoda że nie na wydziale geologii). Teraz milcząc - popiera projekt który ma na celu zalanie rynku pracy tanimi, słabo opłacanymi farmaceutami - którzy doskonale poprawią kondycję finansową przedsiębiorstw, zabierając pracę nam. Ten człowiek nie ma wstydu inaczej dawno by się podał do dymisji. O Piotrowskiej-Rutkowskiej czy jak jej tam nawet nie wspominam bo pewnie nie ogarnia w ogóle co się dzieje.
Art 5.1 . Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba która: ... ...albo: 7) posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niz panstwo członkowskie poswiadczajacy ukonczenie co najmniej 5 letnich studiów i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego , zwanego dalej FEW, o którym mowa w art6.
Wprowadzają to samo co dla lekarzy? Farmaceuci spoza Unii wystarczy że zdadzą FEW - jeden egzamin i dawaj do pracy w Polsce. Bedzie zalew tanich farmaceutów z UA, Indii i Wietnamu.
Ta ustawa ma na celu otwarcie rynku pracy w Polsce na zalew tanich farmaceutów ze wschodu. Popatrzcie ile tam jest o FEW. To koniec zawodu w Polsce. Będziecie robić za najniższą krajową.
A gdzie przepis o zapłacie za OF .Gdzie zapłata za dyżury . Przepisy mówiące o tym, że apteka nie może być zmuszana do pełnienia dyżurów , bo to tak jakby kazać lekarzowi ,żeby miał prywatny gabinet otwarty całą dobę
to było istotą nowelizacji , więc jeżeli tego nie uregulowano , to po ch...rę ta nowa ustawa.
@J. Ciechanowska. Przepis dot. dyżurów znajduje się w innym akcie prawnym, czyli ustawie Prawo Farmaceutyczne (art. 94). Mam nadzieję, że mi uwierzysz, gdy napiszę, że bardzo bym chciał jego sensownej nowelizacji.
Dla mnie ustawa o zawodzie ściśle łączy się z prawem farmaceutycznym, dlatego powinniśmy grzmieć o tych problemach właśnie w takich momentach jak wprowadzanie ustawy o zawodzie.
@J. Ciechanowska. Właśnie Pani "grzmi", tylko nie w tym miejscu, gdzie by należało. Nic z tego nie wynika. Proszę spojrzeć na proces legislacyjny UoZF. Różne gremia wysłały szereg uwag. W dużej części MZ odpisywało albo "uwaga nieuwzględniona", albo "uwaga nie dotyczy omawianego projektu". Tak właśnie jest z dyżurami. Rozumiejąc Panią, że te tematy łączą się ze sobą, pozwolę sobie zwrócić uwagę na bezproduktywność oczekiwania dot. dyżurów w UoZF. Powtórzę, że bardzo bym chciał, aby ten problem został rozwiązany, jednakże nie widzę możliwości wstawienia [płatnych] dyżurów do UoZF. BTW, woli Pani dyżurować czy wszystkie noce i dni wolne spędzać z najbliższymi, np. w domu?
O - fajnie - pewnie szkolenia z języka polskiego za punkty mientkie będzie można organizować... Ja zarabiam....My zarabiamy.... Ty, on, ona, oni, wy - płacicie ;)
A gdzie w projekcie jest kwestia płacenia za OF .Gdzie kwestia płacenia za dyżury . Gdzie zapis ,że apteka nie może być zmuszana do pełnienia dyżurów , tak jak nie jest zmuszany do tego lekarz ,żeby jego prywatne gabinet był otwarty 24 godz??????????
Tak jak napisał helmut, chodzi o możliwość zastąpienia nas Ukraińcami (z Indii i Wietnamu jeszcze bym się nie obawiał). Otwiera to też drzwi dla Polaków, którzy nie mogli dostać się na farmację w Polsce a na niestacjonarne studia nie było ich stać - do studiowania np. we Lwowie, gdzie pewnie będzie to wyglądało tak samo jak na wydziale lekarskim, gdzie egzaminy zdajesz jeśli zapłacisz.
Najemnicy farmaceuci, jak ten gniot przejdzie, jesteście skończeni- egzamin FEW dla farmaceutów spoza Unii zamiast nostryfikacji daje możliwość sieciom Was zastąpić w ciągu roku. Kierownicy będą zarabiać 3 tyś netto ( z Ukrainy i Białorusi) a magistrowie 2800 z netto. NSieci zyskaja taką przewagę konkurencyjną w wyniku ograniczenia wydatków na pensje, że w przyśpieszonym czasie zniszczą indywidualnych cenami. To już koniec polskiej farmacji.
a gdzie są ci wszyscy działacze, delegaci, izby aptekarskie i inni? Ślepi jesteście? czemu nikt się nie sprzeciwia?!?!? siedzicie wpatrzeni w recepty i szukacie kleksa, oderwani od rzeczywistości!!! zróbmy coś z tym kiczem bo będzie gorzej niż jest obecnie!!
Działacze sami powtarzali `nie możemy dyżurować bo nie ma magistrów farmacji`. A magistrów farmacji nie ma bo stawka jest 15 zł za godzinę nocnego dyżuru. Rzad ich posłuchał i sprowadzi tysiące tanich farmaceutów ze wschodu, którzy wzmocnią sieci. Najgorzej na tym wyjdzie indywidualny z pojedynczą apteką, którego nawet na Nepalczyka nie będzie stać. Sieci wtedy zyskają finanse aby obnizyc ceny i wykosić resztę indywidualnych.
@tramal retaard Mają to głęboko w d, bo nie robi im różnicy czy składki będą płacic ukraińcy, czy polacy.
Te podsłuchy w tej sieci są niedorzeczne. Czemu to ma służyć? Są specjalni ludzie którzy tego słuchają w setkach aptek?
Nagrywanie dźwięku wg. RODO jest przestepstwem. Dajecie soba pomiatac to macie jak macie. Ja bym z miejsca złozyl doniesienie do prokuratury, jakby sprobowano czegos takiego w moim miejscu pracy.
Hmm...to przecież to jest wystawione jak na tacy. Dlaczego nikt z tym jeszcze nic nie zrobił?
Nikt nie musi tego słuchać, nawet nie muszą nagrywać. Wystarczy że kasjer ma świadomość że w każdej chwili może byc podsłuchiwany/nagrywany/oceniany. Pod wpływem takiej presji psychicznej, łacniej mu idzie wypychanie tego co koordynator kazał. Totalna kontrola. 20 lat temu pracodawca był miły, oferował mieszkanie, dobre wynagrodzenie, samochód, kierownik wystarczyło że siedział na zapleczu i recki sprawdzał. A dziś położą mikrofon na ladzie a ten biedak najemnik się stresuje i zdrowie sobie niszczy. Paranoi mozna dostać w takich warunkach.
Ale czy wtedy nie jest wymagana wyraźna informacja, że w lokalu ma miejsce nagrywanie dźwięku a pewnie i obrazu? Specem nie jestem ale wydaje mi się, że nagrywanie bez wiedzy nagrywanego nie jest dozwolone. Dodatkowo, mamy to do czynienia z informacjami o stanie zdrowia, a więc danymi szczególnie wrażliwymi, których przetwarzanie (a gromadzenie też jest przetwarzaniem) jest w ogóle zabronione poza uzasadnionymi przypadkami. Takie nagranie nie jest anonimowe - porównując czas nagrania z peselem realizowanej w tym czasie recepty można łatwo ustalić, kto opowiadał o wyglądzie upławów. Jeśli do nagrań mają dostęp osoby niebędące farmaceutami i niezwiązane tajemnicą zawodową to wg mnie jest to jawne naruszenie ochrony danych.
`Monitoring może być tylko wizyjny. Jak z tego wynika od 25.05.2018 r. wszelkie monitoringi audio są nielegalne. Pracodawcą takowe prowadzącym zalecam natychmiastowe ich zaprzestanie. Pracownikom, którzy mają podejrzenie, że monitoring audio jest prowadzony, pozostaje albo oficjalnie zapytać pracodawcy albo poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (dawne GIODO) – informuje Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o``
Nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczymy Nagrywanie rozmowy osób trzecich, bez ich wiedzy i zgody, przy równoczesnym nieuczestniczeniu w rozmowie przez nagrywającego, może w wielu przypadkach wypełniać znamiona przestępstwa z art. 267 k.k.
Ja bym w takim miejscu na pewno nie poszedł do pracy.
W których nie uczestniczymy. No właśnie. Wydaje mi się że samo nagranie nie jest przestępstwem. Jedynie późniejsze tego niewłaściwe wykorzystanie
Sytuacja w której własciciel kładzie mikrofon koło lady i nagrywa rozmowe pacjenta ze sprzedawca jest nielegalna i za to grozi kara do 2 lat więzienia. Dla własciciela, nie sprzedawcy:) Masz prawo sobie nagrać jak rozmawiasz z kobieta w banku i zawierasz umowy, po poinformowaniu że nagrywasz.
"1. Farmaceuta obecny w aptece powinien niezwłocznie po wydaniu produktu leczniczego z apteki na podstawie recepty przez technika farmaceutycznego: 1) skontrolować na podstawie recepty i dokumentu realizacji recepty poprawność wydania produktu leczniczego; 2) skontrolować, czy zostały udzielone niezbędne informacje o wydawanym produkcie leczniczym; 3) skontrolować, czy zostały wykryte możliwe do wykrycia bez wywiadu lekowego problemy lekowe; 4) skontrolować, czy zostały udzielone przez farmaceutę porady dotyczące wykrytych problemów lekowych; 5) podjąć niezbędne działania zapobiegające skutkom błędów i zaniedbań; 6) nanieść na dokument realizacji recepty datę kontroli farmaceutycznej, swoje imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i podpis." Ten przepis powinien znaleźć się w Ustawie, bo to on przybliżyłby polskie apteki do standardów zachodnich - farmaceuta jest w końcu zawodem zaufania publicznego, a technik farmaceutyczny - nie. Technik farmaceutyczny oczywiście potrafi i może wydawać leki, ale apteka to nie tylko punkt wydawania leków.
Do Adam Las - że niby na każdego technika będzie przypadać jeden mgr , myslisz że to wykonalne ?
Wcale tego nie oczekuję - wystarczy, że na zmianie będzie jeden farmaceuta, reszta personelu może być technikami. Powyższy przepis (standard w Niemczech i Francji) ma na celu zapewnienie tego, że farmaceuta zawsze i wszędzie będzie obecny na zmianie, bo będzie musiał niezwłocznie skontrolować receptę po techniku. Poza tym ten przepis nadaje farmaceucie wyraźną rolę w aptece, która na razie jest praktycznie sprowadzona do roli technika. Niezwłocznie nie oznacza natychmiast, lecz na bieżąco, w miarę możliwości, najpóźniej przy zamknięciu apteki. Kontrola nie trwa więcej niż klika sekund, więc to żaden problem (taka kontrola i tak się odbywa w większości aptek, ale nieformalnie). Ten przepis jest też zbyt sztywny - daje farmaceucie możliwość pójścia do toalety. Dla mnie idealny. Czemu nie???
Nie lepiej sprawdzać przed wydaniem a nie po? I lecieć z językiem na wierzchu do pacjenta, który byc może już zszedł po zazyciu zlej dawki? Polak mądry po szkodzie:)
Kontrola leków przed wydaniem jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, stosowanym w wielu krajach. Można przedstawić rządowi i aptekom ten model. Obok tego można przedstawić model, w którym formalna kontrola następuje krótko po wydaniu (tego samego dnia). I jeszcze zaprezentować stan obecny, czyli że nikt nikogo nie musi formalnie kontrolować, za wszystko odpowiada kierownik, którego nie ma w aptece, będzie po weekendzie albo nie, bo jest słupem, czyli igranie ze zdrowiem i życiem Polaków. Jak ktoś umrze, to nie ma kogo posadzić.
Ten mikrofon dla pacjentów wcale nie musi wyglądać jak mikrofon. Równie dobrze to jakiś głośniczek musi być,

Powiązane artykuły

ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także wyraził swoje stanowisko na temat projektu ustawy o zawo...

NIA negatywnie o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych NIA negatywnie o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odbyło się na początku tygodnia, samorząd apt...

Kandydat na Prezydenta o uprawnieniach farmaceutów Kandydat na Prezydenta o uprawnieniach farmaceutów

"W obliczu zagrożenia epidemicznego należy jak najszybciej znowelizować prawo farmaceutyczne a zwłas...

REKLAMA
?>

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz