REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Obrót pozaapteczny przyczyną zatruć lekami wśród małoletnich? Ministerstwo wskazuje inny powód…

wt. 23 sierpnia 2022, 08:01

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że pozaapteczna sprzedaż leków rodzi większe ryzyko stosowania leków poza wskazaniami medycznymi, niż w przypadku tych samych leków dostępnych w aptekach i punktach aptecznych. W ocenie resortu większym problemem jest jednak marketing i reklamy leków.

Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka stosowania poza wskazaniami medycznymi leków OTC przez niepełnoletnich bez nadzoru opiekuna (fot. Shutterstock)
Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka stosowania poza wskazaniami medycznymi leków OTC przez niepełnoletnich bez nadzoru opiekuna (fot. Shutterstock)

Pod koniec lipca do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja szóstki posłów „w sprawie zatruć lekarstwami osób małoletnich”. Parlamentarzyści wskazywali w niej na łatwość z jaką osoby poniżej 18. roku życia mogą kupić obecnie lekarstwa (czytaj również: Kolejny rekord zatruć paracetamolem w Polsce… wśród nastolatków).

– Dostępne są one na wyciągnięcie ręki w dyskontach, kioskach, stacjach benzynowych czy dużych marketach. Leki bez recepty są zatem bardzo łatwe do zdobycia. Problemem jest to, że dzieci i młodzież coraz częściej trują się nimi. Zażywają je garściami. Przyczyny są różne, w tym psychiczne – można było przeczytać w interpelacji.

REKLAMA

Posłowie przytaczali w niej też dane Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdański, gdzie w 2020 roku trafiło 120 dzieci, w 2021 roku 190, a do lipca tego roku 114 młodych ludzi zatrutych lekami. W rezultacie parlamentarzyści zapytali Ministra Zdrowia czy rozważa wprowadzenie zakazu sprzedawania jakichkolwiek lekarstw osobom poniżej 18. roku życia?

REKLAMA

Leki w kioskach i sklepach są bezpieczne…

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który zapewnił, że w placówkach obrotu pozaaptecznego dopuszczone są wyłącznie leki bezpieczne, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami. Są to powszechnie stosowane leki przeciwbólowe, przeciwzapalne czy przeciwgorączkowe, takie jak paracetamol, ibuprofen, aspiryna w postaci tabletek (czytaj również: Obrót pozaapteczny leków w naszym kraju, ma się bardzo dobrze).

– Stosowanie produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza (OTC) zgodnie z ich przeznaczeniem (tzn. tylko zgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami) i zgodnie z zaleceniami (według przyjętego schematu dawkowania, z uwzględnieniem przeciwskazań, ostrzeżeń, jak również z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) nie prowadzi do zatruć czy innych powikłań polekowych. Rzadko, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na tego rodzaju leki (alergie), o którym to ryzyku informuje ulotka dla pacjenta, ale przypadki zatruć – przy stosowaniu się do powyższych zasad – można wykluczyć – zapewnia wiceminister Miłkowski.

W jego ocenie do sprzedaży odręcznej (bez recepty) dopuszczane są tylko produkty lecznicze charakteryzujące się udokumentowanym bezpieczeństwem. Nie tylko wykazanym w programie badań klinicznych, ale przede wszystkim ugruntowanym ich wieloletnią obecnością na rynku, a tym samym długotrwałym stosowaniem przez dużą i zróżnicowaną populację pacjentów potwierdzającym bezpieczeństwo produktu (czytaj również: Pozaapteczny obrót lekami pomaga gdy apteki nie chcą dyżurować).

– Za udostępnieniem sprzedaży produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego przemawia w dużym stopniu interes społeczny i możliwość ich nabycia przez potrzebujących. Ma to na celu zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych także w małych miejscowościach, w których dostęp do aptek lub punktów aptecznych bywa utrudniony – podkreśla wiceminister.

REKLAMA

Wskazuje, że w tego rodzaju przypadkach placówki obrotu pozaaptecznego są często jedynym miejscem, w którym pacjenci mogą względnie bezproblemowo, kupić niezbędne im produkty lecznicze pierwszej potrzeby (np. leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe czy leki przeciwzapalne stosowane miejscowo w bólach głowy, stawów lub mięśni).

Kontrola nie jest dostateczna

Co ciekawe wiceminister przyznaje, że kontrola placówek obrotu pozaaptecznego nie jest dostateczna. Odpowiadając na interpelację poselską wskazuje, że w kraju funkcjonuje około 400 tysięcy tego typu placówek i „nie są w dostatecznym stopniu poddawane kontrolom i nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej”. Jako przyczynę Maciej Miłkowski wskazuje „ograniczoną ilość kadry inspektorskiej”.

– …jednakże podmioty te mają obowiązek przestrzegania odpowiednich warunków ich przechowywania wskazanych w Karcie Charakterystyki w tym zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem dla dzieci a personel tych placówek musi w tym zakresie posiadać elementarną wiedzę – zaznacza wiceminister.

Odmowa wydania leku nieletniemu…

Odnosząc się do pytania posłów, wiceminister wskazuje też, że obecne przepisy dotyczące obrotu aptecznego, regulują kwestię sprzedaży leków osobom niepełnoletnim. Maciej Miłkowski wskazuje na dwa konkretne przepisy:

1. Art. 71a ust. 3 Prawa Farmaceutycznego, który stanowi: „Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.” (dotyczy to również produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC zawierających substancje takie jak np.: pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan);

2. § 5 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1164), zgodnie z którym: „Osoba wydająca z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny:

– jest uprawniona do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby, jeżeli wydanie produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest ograniczone wiekiem;

– w przypadku uzasadnionego podejrzenia ocenia, czy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie zostaną zastosowane w celu pozamedycznym.

Oznacza to, że jedynie w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta lub technik farmaceutyczny mogą odmówić sprzedaży leku nieletniemu. W przypadku sprzedawców z placówek obrotu pozaaptecznego, nie ma przepisów to regulujących.

Winne są reklamy i marketing?

Co ciekawe w ocenie resortu zdrowia problem nakreślony przez posłów w interpelacji jest bardziej złożony i nie można go sprowadzać jedynie do kwestii sprzedaży leków nieletnim w placówkach obrotu pozaaptecznego. W ocenie Ministerstwa istotnym problemem, który bezpośrednio wpływa na zwiększenie zażywania leków przez nieletnich, jest także duża presja marketingu i ekspozycja na reklamę i związana z nią socjotechnika.

– Wiele reakcji w zakresie decyzji zakupowych odnośnie leków wydawanych bez recepty (OTC), jest warunkowanych cechami dobrego przekazu reklamowego. Przekaz reklamowy jest dla wielu osób głównym źródłem informacji o produktach, o których wcześniej nie słyszeli. Wiele decyzji zakupowych następuje tym samym na drodze spontanicznego impulsu, co oznacza, że w niektórych przypadkach pacjenci, zwłaszcza ci wysoce podatni na przekazy reklamowe, zakupuje produkty lecznicze, które obiektywnie nie są im niezbędne – pisze wiceminister Miłkowski.

Dlatego w jego ocenie to odpowiednia edukacja bezpośrednich opiekunów nieletnich, a w razie potrzeby również opieka psychologiczna, stanowią ważne narzędzia w przeciwdziałaniu niekontrolowanym zakupom i wykorzystaniu produktów leczniczych przez nieletnich do celów innych niż medyczne (czytaj również: Farmaceuci chcą ograniczenia reklamy leków na przeziębienie).

Prawidłowo stosowane leki nie szkodzą

Maciej Miłkowski odpowiadając na interpelację posłów podkreśla, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka stosowania poza wskazaniami medycznymi leków OTC przez niepełnoletnich bez nadzoru opiekuna.

– Wynika to z tego, że takie ryzyko będzie występować zarówno przy wydawaniu ich przez apteki czy punktu aptecznego, jak i również z placówki obrotu pozaaptecznego. Zapewne większy wzrost tego ryzyka będzie występował w sprzedaży pozaaptecznej, niemniej jednak należy jeszcze raz podkreślić, że stosowanie produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza (OTC) zgodnie z ich przeznaczeniem (tzn. tylko zgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami) i zgodnie z zaleceniami (według przyjętego schematu dawkowania z uwzględnieniem przeciwskazań, ostrzeżeń, jak również zachowując odpowiednie środki ostrożności) nie prowadzi do zatruć czy innych powikłań, co jak wynika z interpelacji stanowi największą obawę opiekunów osób niepełnoletnich – podsumowuje wiceminister.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Jaką substancją najlepiej hamować kaszel suchy?

5 grudnia 202210:56

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany […]

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA

Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany – szczególnie, jeśli ma on charakter nieproduktywny i bywa nierzadko dla pacjentów uciążliwy, wywołując ból w klatce piersiowej i zmęczenie [1,3].

Biorąc pod uwagę charakter kaszlu wyróżniamy:

REKLAMA
 • Kaszel suchy, tzw. nieproduktywny
 • Kaszel mokry, czyli produktywny [2,4].

Pod względem czasu trwania szczególnie istotny z punktu widzenia coraz częstszych obecnie infekcji jest kaszel ostry. Główną jego przyczyną są zakażenia wirusowe lub bakteryjne [4,5].

REKLAMA

FARMAKOTERAPIA KASZLU SUCHEGO

Tłumienie kaszlu suchego, poza oczywistymi korzyściami dla pacjenta zapobiega również powstawaniu tzw. błędnego koła, kiedy to uporczywy kaszel może wywoływać mechaniczne podrażnienia błony śluzowej dróg oddechowych, a te mogą dodatkowo potęgować odruch kaszlu [3]. Dlatego też stosuje się leki o działaniu przeciwkaszlowym.

Leki przeciwkaszlowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • Substancje działające ośrodkowo (m.in. kodeina, dekstrometorfan, butamirat)
 • Substancje działające obwodowo (lewodropropizyna) [4,5].

Leki o mechanizmie ośrodkowym oddziałują bezpośrednio na ośrodek kaszlu, zlokalizowany w OUN [5]. Są to agoniści receptorów opioidowych, dlatego też posiadają przypisane im działania niepożądane (szczególnie kodeina), w tym:

 • Mogą wywoływać senność
 • Mogą wywoływać zaburzenia funkcji poznawczych- odradza się zatem prowadzenia pojazdów mechanicznych po ich zastosowaniu
 • Mogą powodować zaparcia, nudności i wymioty
 • U osób podatnych lub z problemami oddechowymi mogą doprowadzić do depresji oddechowej [4,6].

Szczególną uwagę warto poświęcić kodeinie – zwłaszcza, że liczne badania i metaanalizy pokazują wątpliwą skuteczność tej substancji jako środka przeciwkaszlowego [4,7].

REKLAMA

KODEINA I INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Kodeina, jako przedstawiciel opioidów może upośledzać sprawność psychomotoryczną, związaną z prowadzeniem pojazdów [8]. Statystyki wyraźnie pokazują, że prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń na drodze znacząco wzrasta u osób nadużywających kodeinę. Szczególnie narażone są te, należące do grupy tzw. szybkich metabolizatorów kodeiny (około 3% populacji Europy) [9].

Kodeina, podobnie jak dekstrometorfan czy też pseudoefedryna znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie [10]. Dokument ten wymienia substancje, które wywierają negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nim nadużywanie:

 • kodeiny może wywoływać euforię, senność i apatię
 • dekstrometorfanu – nadwrażliwość, ruchy mimowolne i halucynacje
 • pseudoefedryny – zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania i niepokój [10,11].

Warto też wiedzieć, że kodeina jako opioid może wywoływać euforię, przez co należy do substancji mogących wykazywać zjawisko uzależnienia [12]. Podobną opinię w 2012 roku wydało WHO względem dekstromeforfanu [11].

LEWODROPROPIZYNA JAKO EFEKTYWNA SUBSTANCJA PRZECIWKASZLOWA

Lewodropropizyna to nieopioidowy lek przeciwkaszlowy, będący jedynym przedstawicielem substancji działających obwodowo [1,4,5]. W odróżnieniu od kodeiny i innych związków działających ośrodkowo lewodropropizyna działa hamująco na włókna C nerwu błędnego w obrębie dróg oddechowych [4,5]. Fakt, że nie oddziałuje ona na OUN sprawia, że jest praktycznie pozbawiona przypisanych kodeinie działań niepożądanych (rzadko mogą pojawić się osutki skórne lub wystąpić senność) [4].

Lewodropropizyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a przyjmowanie jej wraz z pokarmem nie wpływa na jej dostępność [1,4]. Biorąc pod uwagę skuteczność przeciwkaszlową badania pokazują, że związek ten wypada korzystniej w porównaniu z kodeiną czy dekstrometorfanem [1,4,5,7]. Badanie porównawcze lewodropropizyny i dekstrometorfanu pokazało, że pacjenci zdecydowanie lepiej ocenili redukcję intensywności kaszlu po lewodropropizynie już w 2 dniu badania niż po dekstrometorfanie (w 3 dniu badania) [1]. 

LEWODROPROPIZYNA NA APTECZNYCH PÓŁKACH

W aptekach lewodropropizyna występowała dotychczas praktycznie wyłącznie w formie syropów. Alternatywą dla tej formy mogą być tabletki z lewodropropizyną (np. Solvetusan) [14]. Każda tabletka zawiera 60mg substancji czynnej i może być stosowana u dorosłych i dzieci o wadze powyżej 30kg.  Ze względu na pojawienie się tej formy, lewodropropizyna może być dobrą alternatywą dla tabletek z kodeiną, gdyż związek ten odznacza się lepszym profilem bezpieczeństwa i ma znikomy wpływ na OUN [1,4,14].

Literatura:

 1. Antitussive therapy: a role for levodropropizine, Surinder Birring, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 56(2019) 79-85
 2. Kaszel – diagnostyka i terapia u chorych objętych opieką paliatywną, Anna Zasowska-Nowak, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Medycyna Paliatywna 2018; 10(1): 19-23
 3. Efficacy of levodropropizine in pediatric cough, Francesco De Blasio, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 25(2012) 337-342
 4. Leczenie kaszlu nieproduktywnego w praktyce, Rafał Pawliczak, Terapia 8/2022
 5. Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies, Alessandro Anasi, et.al., Multidisciplinary Respiratory Medicine (2015) 10:19
 6. Codeine, Peechakara BV, Gupta M., StatPearls 2022
 7. Codeine should not be prescribed for breastfeeding mothers or children under the age of 12, Moran Lazaryan, et.al., Acta Pediatrica 2015, 550-556
 8. Roadside opioid testing of drivers using oral fluid: the case of a country with a zero tolerance law, Spain, Inmaculda Fierro, et.al., Substance Abuse, Treatment, Prevention, and Policy (2017) 12:22
 9. Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Krenke, Henryk Mazurek, Przemysław Bieńkowski, Lekarz POZ 4/2016
 10. Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne, Broszura Informacyjna MZ, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 11. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzieć leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I, Daria Suchecka i inni, Medycyna Pracy 2017; 68(3): 413-422
 12. Molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych, Łukasz Bijoch, Martyna Pękała, Anna Beroun, Postępy Biochemii 67(2) 2021
 13. Codeine: time to say „no”, Joseph D. Tobias, Thomas P. Green, Charles J. Cote, Pediatrics 2016; 138(4): e20162396
 14. Charakterystyka Produktu Leczniczego Solvetusan
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Konopie siewne w pielęgnacji twarzy i włosów

6 grudnia 202209:02

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm! Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić […]

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm!

Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić i przekonać się, że nie mają nic wspólnego z konopiami indyjskimi. Na szczęście dziś olej z Cannabis Sativa święci zasłużone triumfy i doceniany jest za swoje właściwości regeneracyjne, fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyseptyczne. Jak to możliwe, że działa tak wszechstronnie? Dzieje się tak, ponieważ w niemal 80% składa się z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym z kwasu linolowego i alfa-linolenowego, zawiera także aminokwasy, witaminy (A, B1, B2, B3, B6, C, D, i E), minerały (wapń, fosfor, potas, magnez, żelazo, cynk), przeciwutleniacze, fosfolipidy, fitosterole i proteiny.

Olej konopny w pielęgnacji twarzy

Ponieważ olej konopny ma niski potencjał komedogenny (nie zatyka gruczołów łojowych), może więc być stosowany w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym cer problematycznych, mieszanych, trądzikowych czy nawet  z AZS. Szybko się wchłania, zmniejsza transepidermalną utratę wody, reguluje produkcję sebum oraz łagodzi zmiany zapalne. Ponadto wpływa na fibroblasty, pobudzając je do produkcji kolagenu oraz elastyny, a zatem ma właściwości przeciwstarzeniowe. Wykorzystano go w Wygładzająco-ujędrniającym kremie do twarzy na dzień i na noc ze specjalistycznej linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Krem przeznaczony jest dla skóry suchej, dojrzałej i z oznakami starzenia. Dzięki zawartości oleju konopnego, olejku kokosowego, lipopeptydowi, hialuronianowi sodu oraz kompleksowi prebiotycznemu, wspomaga naturalny mikrobiom skóry, zwiększa jej elastyczność i sprężystość. W efekcie opóźnia efekty starzenia i wygładza, a także chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.                                                                                                         źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

REKLAMA

Olej konopny w pielęgnacji włosów

Olej konopny ma również bardzo dobry wpływ na strukturę włosa. Pozwala na zachowanie prawidłowego nawilżenia i równowagi lipidowej, dzięki czemu włosy stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i odzyskują blask. Warto także wiedzieć, że kwasy tłuszczowe w nim zawarte są nieocenione w przypadku stanów zapalnych, takich jak łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. W gamie BIO natural dostępne są dwa produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Pierwszy z nich to Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący wskazany do stosowania w przypadku włosów suchych lub zniszczonych, a także przy wrażliwej/podrażnionej skórze głowy. Szampon zawiera olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Regularnie stosowany wspomaga naturalny mikrobiom skóry, oczyszcza włosy i skórę głowy, łagodzi podrażnienia, ułatwia rozczesywanie pasm, nawilża, wygładza i nadaje kosmykom połysk. Drugi kosmetyk to zaś Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania, które idealnie sprawdzi się przy włosach suchych i zniszczonych, a także w sytuacji, gdy ukojenia potrzebuje podrażniona/wrażliwa skóra głowy. W składzie serum, podobnie jak w szamponie, znajduje się olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Kosmetyk wspomaga naturalny mikrobiom skóry i poprawia kondycję włosów: nawilża i wygładza, wzmacnia i regeneruje, nadaje połysk i ułatwia rozczesywanie. 

REKLAMA

źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

BIO NATURAL Wygładzająco-ujędrniający kremie do twarzy na dzień i na noc, 

BIO NATURAL Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący,

REKLAMA

BIO NATURAL Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania,

Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach oraz na stronie producenta: https://ideepharm.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa: Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM
Listopad 2022 r.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]