REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjenci z innych krajów wiele ryzykują stosując leki wywożone nielegalnie z Polski

18 września 2019 08:02

Zdaniem Prokuratury Krajowej leki nielegalnie wywożone z Polski nie są transportowane w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. Korzystający z nich pacjenci w Niemczech czy Wielkiej Brytanii wiele ryzykują. Ze względu na charakter spraw związanych z przestępstwami lekowymi, prokuratura będzie ustalać ustalenia, czy popełnione przez członków mafii lekowej przestępstwa polegały na wystąpieniu przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

Postępowania dotyczącego „odwróconych łańcuchów” powinny być prowadzone co najmniej na szczeblu prokuratur okręgowych (fot. Prokuratura Krajowa)
Postępowania dotyczącego „odwróconych łańcuchów” powinny być prowadzone co najmniej na szczeblu prokuratur okręgowych (fot. Prokuratura Krajowa)

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa w Prokuraturze Krajowej z udziałem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła i Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej prokuratora Michała Ostrowskiego. Prokurator Generalny poinformował w jej trakcie o wydaniu wytycznych dla prokuratorów dotyczących zasad prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa polegające na tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków. Wytyczne mają na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych prowadzonych o tego typu przestępstwa, a także zapewnienie jednolitej praktyki w prowadzonych postępowaniach (czytaj więcej: Reportaż TVN o kulisach działania mafii lekowej).

W ocenie Prokuratora Generalnego w związku z nasilającymi się negatywnymi skutkami przestępstw polegających na „odwróconym łańcuchu dystrybucji leków”, szczególnie istotne pozostaje wnikliwe prowadzenie postępowań, których przedmiotem pozostaje ten proceder oraz uwzględnianie w ich toku unormowań dotyczących rynku farmaceutycznego, które mogą mieć wpływ na ocenę wypełnienia poszczególnych znamion przestępstw związanych z tym mechanizmem (czytaj więcej: Hurraoptymizm polityków w sprawie „mafii lekowej” jest niepokojący).

REKLAMA

Nowe przepisy obowiązują od kilku miesięcy

W tym kontekście Ziobro wskazał na ustawę z 26 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości.

REKLAMA

Prokurator Generalny przypomniał, że nowelizacja wprowadziła m.in. nakaz – regułę prawidłowego zachowania, zgodnie z którym apteka czy punkt apteczny co do zasady mogą zbywać produkty lecznicze wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

fot. Prokuratura Krajowa
fot. Prokuratura Krajowa

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazał, że zbycie produktów leczniczych wbrew tej regule jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku, kiedy przestępstwo dotyczy mienia znacznej wartości, 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli przestępczy czyn związany z nielegalną dystrybucją leków dotyczy produktów zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski, to zagrożenie karą wynosi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wskazał także, że w latach 2012-2015 prowadzono zaledwie 90 postępowań dotyczących „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”, przy czym były to głównie dochodzenia, a nie śledztwa prowadzone przez prokuratury rejonowe. Odmówiono wszczęcia 14 postępowań, 14 spraw zawieszono lub zakończono w inny sposób, 25 zostało umorzonych, w 13 skierowano wniosek o warunkowe umorzenie. Zaledwie w 24 sprawach skierowano do sądu akt oskarżenia, z czego jedynie 9 zakończyło się wyrokiem skazującym, przy czym ani razu nie była to kara bezwzględnego pozbawienia wolności.

Trwają duże śledztwa dotyczące mafii lekowej

Wskutek przyjętych zmian prokuratura otrzymała skuteczne narzędzia walki z „mafiami lekowymi”. Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski wymienił trzy poważne śledztwa, które mogły zaistnieć dzięki zmianom w przepisach.

REKLAMA

Prokuratura Regionalna w Krakowie w postępowaniu prowadzonym z doniesienia GIIF zakwestionowała transakcje na kwoty sięgające 20 mln złotych. Śledztwo dotyczy grupy przestępczej złożonej z osób powiązanych kapitałowo, prowadzących hurtownie, apteki i zakłady opieki zdrowotnej. W toku postępowania zarzuty postawiono 11 osobom, przy czym zabezpieczono mienie na kwotę ponad 4 mln złotych (czytaj więcej: VIDEO: Kolejne zatrzymania „mafii lekowej”. Powiązania z aptekami…)

W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zakwestionowano transakcje na ponad 50 mln złotych. W toku postępowania ujawniono i zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln złotych, przy czym były to medykamenty deficytowe: szczepionki, leki przeciwzakrzepowe, insuliny. Zarzuty w tym postępowaniu usłyszały 3 osoby. Na polecenie prokuratora zajęto ich majątki (czytaj więcej: PILNE: CBA zatrzymuje kolejnych członków „mafii lekowej”).

W śledztwie Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku zakwestionowano transakcje na kwotę ponad 115 mln. Zarzuty przedstawiono 17 osobom, zastosowano zabezpieczenie majątkowe.

Leki transportowane bez zachowania warunków

W kontekście przyjętych dzisiaj wytycznych prokuratorzy muszą podejmować działania zmierzające do ustalenia, czy przestępstwa polegające na zbyciu leków nieuprawnionemu podmiotowi wypełniły znamiona innych przepisów karnych opisanych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym czy ustawie o rachunkowości. Prokurator Krajowy podkreślił, że ze względu na charakter spraw związanych z przestępstwami lekowymi, w miarę potrzeby należy podejmować czynności zmierzające do ustalenia, czy popełnione przestępstwa polegały na wystąpieniu przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w szczególności w sytuacjach, w których dotyczyły produktów leczniczych, które dla zachowania swoich cech jakościowych wymagają specjalnych warunków przechowywania, a warunki te nie zostały zapewnione (czytaj również: Eksperci twierdzą, że niewłaściwie przechowywane szczepionki są bezpieczne. Prokuratura wszczyna śledztwo…).

Wytyczne wskazują, że w przypadku przestępstw dotyczących mienia znacznej wartości lub zagrożonych karą nie niższą niż 5 lat lub popełnionych w grupie albo związku przestępczym, konieczne jest każdorazowe rozważenie podstaw do zastosowania zabezpieczenia mienia na poczet przepadku korzyści przy zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej.

Postępowania dotyczącego „odwróconych łańcuchów” powinny być prowadzone co najmniej na szczeblu prokuratur okręgowych. Z uwagi na potrzebę zachowania dynamiki postępowań należy rozpatrywać w toku jednego postępowania całokształt transakcji podejmowanych w ramach podmiotu gospodarczego prowadzącego jednocześnie podmiot leczniczy i hurtownię farmaceutyczną lub kilku podmiotów tego rodzaju, w których występują powiązania osobowe, bądź też całokształt transakcji podejmowanych przez podmioty prowadzące apteki, które brały udział w „odwróconym łańcuchu dystrybucji leków” na dużą skalę (czytaj więcej: Prokuratura umarza kolejne postępowania w sprawie wywozu leków).

Czy mafia lekowa ma się czego bać?

Wśród zaleceń Prokurator Generalny podniósł także, że celowe jest każdorazowe rozważanie zasadności zainicjowania postępowań administracyjnych, związanych z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni, w ramach której doszło do naruszenia przepisów ustawy (czytaj więcej: Wytyczne Prokuratora Krajowego dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji leków).

Skuteczne ściganie i przeciwdziałanie mechanizmowi „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” prokuratura uznaje za jeden z absolutnych priorytetów w swoim działaniu ze względu na negatywny wpływ tych przestępstw na sferę ochrony zdrowia publicznego. Zalecenia Prokuratora Generalnego mają na celu ukierunkowanie czynności procesowych w toczących się postępowaniach na dokonywanie kompleksowych ustaleń, uwzględniających pełną zawartość kryminalną ujawnionych zachowań, i tym samym skuteczną walkę z mafią lekową.

Źródło: ŁW/pk.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

a skad oni mogą wiedzieć, że mają leki z nielegalnego wywozu
Nie wiedzą. Ale mogą mieć wątpliwości, kupując leki z importu równoległego, które tak jak u nas, na opakowaniach bezpośrednich mają napisy w języku kraju, z którego pochodzą.
A czym to się różni od legalnego zamówienia leków przez internet? Przecież niedawno zostało udowodnione w jakich warunkach są przewożone leki zamawiane w ten sposób.

Powiązane artykuły

MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków

Za nielegalny wywóz leków grożą wysokie kary finansowe, a teraz także więzienie. Do tej pory GIF nał...

Inspektor farmaceutyczny ze strzelbą podczas kontroli w aptece? Inspektor farmaceutyczny ze strzelbą podczas kontroli w aptece?

Powstanie "policja lekowa", która będzie walczyć z nielegalnym wywozem leków... Tak przynajmniej prz...

O krok od abolicji dla mafii lekowej? O krok od abolicji dla mafii lekowej?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje ciągle nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, wprowa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz