REKLAMA
pon. 15 lutego 2021, 10:17

Petycja w sprawie umożliwienia dostaw leków na receptę do domu

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, której autor postuluje o wprowadzenie kilku ułatwień związanych z e-receptami. Apeluje m.in. o likwidację okazywania w aptekach przez Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi legitymacji potwierdzających posiadania uprawnienia dodatkowego. Poza tym chce umożliwienia prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

W ocenie samorządu zawodu farmaceuty, propozycja zmian jest „bardzo niebezpieczna” (fot. Shutterstock)
Autor petycji wnosi o podjęcie odpowiednich działań i umożliwienie sprzedaży leków na receptę na odległość (fot. Shutterstock)

Pierwszy z postulatów „petycji o zmiany w prawie dotyczącym recept” mówi o wykreśleniu obowiązku przedstawiania przez Honorowego Zasłużonego Dawcę Krwi każdorazowo legitymacji potwierdzającej prawo do ulgi przy realizacji recepty.

– Tytuł Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi – co oczywiste – otrzymuje się dożywotnio. Brzmienie obecnych przepisów każdorazowo zobowiązują krwiodawcę do przedstawienia legitymacji przy realizacji recepty, co zdaje się bezzasadne, archaiczne i sprzeczne z logiką – pisze autor petycji.

Jego zdaniem jest to szczególne utrudnienie, gdy receptę realizuje za krwiodawcę inna osoba. Zwłaszcza podczas stanu epidemii, bo realizacja recept nie wymaga osobistego stawiennictwa. W tym okresie jest wręcz niewskazane, gdy osoba na którą wystawiona jest recepta jest chora (czytaj również: Uprawnienia dodatkowe pacjentów w aptekach).

– Realizacja e-recepty może polegać na zeskanowaniu przez farmaceutę kodu. Nie zrealizuje on recepty z uprawnieniami ZK, bez okazania legitymacji. W tym zakresie zasadnym jest albo połączenie rejestru Honorowych Zasłużonych Dawców Krwi z danymi dostępnymi dla każdej apteki (zapewne PCK czy nawet Ministerstwo dysponuje rejestrem takich osób i wystarczy zsynchronizować to z systemem realizacji e-recept) albo weryfikacji uprawnień przez lekarza wystawiającego receptę -obecnie bowiem często odbywa się to dwutorowo tzn. lekarz wystawiając receptę z refundacją ZK prosi o legitymację i potem czyni to farmaceuta podczas próby realizacji recepty w aptece – pisze autor petycji.

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę

Drugim jego postulatem jest umożliwienie zamawiania na odległość tj. internetowo/telefonicznie leków na receptę z dostawą do domu. Miałoby to dotyczyć tylko leków, które nie wymagają szczególnego przechowywania/transportowania (czytaj również: Wątpliwości dotyczące sprzedaży wysyłkowej leków po 6 czerwca…).

– Obecnie postępująca cyfryzacja błyskawicznie rozwija handel e-commerce. Stan epidemii dodatkowo spowodował, że znaczna część codziennego życia przeniosła się do sieci, w tym zakupów na odległość. Od lat rozwijają się apteki internetowe, które pozwalają na zamówienie nie tylko środków higienicznych i suplementów, ale też leków OTC na odległość-z dostawą do domu. Prawo nadal nie pozwala jednak na zamawianie/sprzedaż na odległość leków na receptę. Do momentu wprowadzenia e-recept było to uzasadnione -był bowiem obowiązek „oddania” recepty papierowej farmaceucie. Przy wprowadzeniu e-recept problemu tego nie ma i jest to kolejny archaizm w przepisach – czytamy w petycji.

Wskazuje on, że e-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce – każda apteka widzi to samo, a wprowadzenie przez farmaceutę realizacji recepty jest widoczne w ogólnopolskim systemie. Dlatego jego zdaniem jest możliwość zrealizowania recepty w dowolnym miejscu, a realizacja „spowoduje wprowadzenie w systemie e-recept adnotacji i zablokuje możliwość podwójnej realizacji recepty” (czytaj również: DGP: wysyłkowa sprzedaż leków na receptę nie przeszła).

– Tym samym apteki mogą sprzedawać na odległość leki na receptę – wystarczy bowiem, aby podczas zamówienia pacjent podał kod recepty i PESEL. Apteka internetowa wtedy wprowadzi do systemu realizację recept. Zakładając nieuczciwość pacjenta – nie będzie on też w stanie podwójnie zrealizować recepty zanim apteka „internetowa” wprowadzi informacje o zamówieniu do systemu – gdy nieuczciwy pacjent po złożeniu zamówienia zrealizuje e-receptę w innej aptece (np. stacjonarnie) apteka „internetowa” także będzie widziała to w systemie – czytamy w petycji.

Jego zdaniem zmiany w tym zakresie uzasadnia nie tylko komfort pacjentów i cyfryzacja, ale także bezpieczeństwo epidemiczne. Chory człowiek potrzebujący leków na receptę (a zatem chory poważnie) nie będzie narażony na wizytę w aptece wśród innych chorych ludzi – będzie oczekiwał w domu na paczkę i dostanie lek „pod drzwi”.

Lekarstwo na problem z brakiem leków?

Autor petycji zaznacza, że od kilku miesięcy jest duży problem z dostępnością niektórych leków. Jego zdaniem jest to szczególne zagrożenie dla pacjentów ze złym stanem zdrowia lub chorych przewlekle (czytaj również: PILNE: Rząd wycofuje się z wysyłkowej sprzedaży leków na receptę).

– Zezwolenie na sprzedaż leków na receptę na odległość zniweluje ten problem – lek niedostępny w mieście X może być dostępny kilkaset kilometrów dalej w znacznej ilości – sprzedaż na odległość pozwoli pacjentowi uzyskać ten lek wysyłkowo, zamiast codziennie dzwonić (lub co gorsza – osobiście chodzić chorym do „swojej” apteki) i uzyskać potrzebny lek – czytamy w petycji.

Jej autor wnosi o podjęcie odpowiednich działań i umożliwienie sprzedaży leków na receptę na odległość.

– Raz jeszcze podkreślam, że dotyczy to leków niewymagających szczególnego transportu (np. w warunkach chłodniczych), co oczywiste. Mam nadzieję, że moje propozycje zostaną rozważone przez Ministra Zdrowia pozytywnie, co pozwoli na znaczne poprawienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie działalności farmaceutycznej, a w szczególności pozwoli na poprawę komfortu i zdrowia pacjentów oraz zapewni im bezpieczeństwo – wskazuje petycja.

Źródło: ŁW/MZ

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

  • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
  • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

  1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
  2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
  3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
  5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
  6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
  7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

13 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

KILKASET KILOMETRÓW temperatura na zewnątrz 40 stopni Celsjusza a w samochodzie akurat wysiadła klimatyzacja.Leki przechowywane do 25 stopni pływają.Pomysł może dobry ale nierealny.
I przy okazji dobije to juz wszystkie prywatne apteki, zostawiajac tylko kilku hegemonów mających dobrze wypozycjonowane strony internetowe. Petycja powinna byc ale o całkowicie odwrotnej treści...
Powinna, ale sieci zrobią wszystko by się wybić i chyba mają większe możliwości niestety.
Primo, każdy lek wymaga specjalnych warunków transportu. Secundo wymóg przestawiania legitymacji przy realizacji recept nie wziął się znikąd ani tez nie został wprowadzony aby utrudniać życie pacjentom. Niestety ale część lekarzy potrafiła całą rodzinę leczyć na konto swoich pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe. Fakt, teraz jest to trudniejsze, ale czy niemożliwe?
Patrząc w ten sposób to lepsze, tańsze i wygodniejsze będzie zmienić sieć dystrubucji na w pełni automatyczną z siatką lekomatów i ew. dostawą dla osób niemobilnych. Farmaceuta będzie niepotrzebny i uwolni łańcuch dostaw od kosztu jaki sam stanowi.
nie no lekomaty to bardzo drogi element dytrybucji - kiedyś pewnie tak
Oczywiście każdy pacjent będzie miał w domu KOWAL.
Eeee kowal będzie podkuwał przed załadunkiem. Po prostu.
TAAK jeżeli pacjent ma 80 lat to na pewno będzie wiedział jak włączyć komputer i obsługiwać internetowe konta pacjenta.
To chyba miał w samochodzie WINDOWS 10 HOME inaczej by chyba nie włączył.A jak by dołożył intel core i5 na wstecznym to osiągnąłby 100 km/h przy dysku 512 SSD
Krótko po otwarciu apteki w 1991 roku byłam u informatyka na imieninach, rozmawiajac o oprogramowaniach zapytał, a może u ciebie wprowadzić oprogramowanie do sprzedaży leków,odpowiedziałam ,że to raczej niemozliwe.Gdzieś po roku komputeryzowałam aptekę.Niemozliwe stało się możliwe.Irena 65
Milenialsi bedą mieli o jedną aptekę mniej do przejęcia,pracę tylko u konkurencji, jak oczywiście zejdę.
Podobno mają podwyższyć wiek emerytalny do 65 dla kobiet i 70 dla mężczyzn,bez pomocy emerytury ciężko będzie realizować swoje ulubione hobby"prowadzenie apteki"Emerytka