REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wątpliwości dotyczące sprzedaży wysyłkowej leków po 6 czerwca…

14 czerwca 2019 09:40

Jeden z modeli wysyłkowej sprzedaży leków zakłada dostarczenie leku sprzedanego przez aptekę internetową, to innej apteki w której odbiera go pacjent. Do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło pytanie przedsiębiorcy, czy taki model dystrybucji leków jest zgodny z nowym brzmieniem art. 86a Prawa farmaceutycznego…

Ten model zakłada sprzedaż wysyłkową z dostawą leku do wybranej apteki stacjonarnej, z jednoczesną zapłatą na rzecz apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową, która odbywałaby się przy odbiorze leku (fot. Shutterstock)
Ten model zakłada sprzedaż wysyłkową z dostawą leku do wybranej apteki stacjonarnej, z jednoczesną zapłatą na rzecz apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową, która odbywałaby się przy odbiorze leku (fot. Shutterstock)

Każdy przedsiębiorca może zwrócić się do organu administracji państwowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej określonych przepisów prawa. Uprawnienie to reguluje art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Aby taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a organ udzielił interpretacji, niezbędne jest jednak spełnienie szeregu warunków. Jeden z nich mówi m.in., że interpretacja musi dotyczyć przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (czytaj również: Czy apteka może stracić zezwolenie za udział w pilotażu opieki farmaceutycznej?).

Tego typu wnioski coraz częściej trafiają również do wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Jeden z nich został 31 maja 2019 r. skierowany do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach. Przedsiębiorca zwrócił w nim uwagę na jeden z modeli funkcjonowania w Polsce wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych i jego zgodności z obowiązującymi o 6 czerwca zmianami w Prawie farmaceutycznym (czytaj więcej: Jak apteki mają sprzedawać leki po 6 czerwca? Rekomendacje izb aptekarskich…).

REKLAMA

Modele wysyłkowej sprzedaży leków

Prawo farmaceutyczne obecnie dopuszcza w art. 68 prowadzenie przez apteki ogólnodostępne sprzedaży wysyłkowej, za pośrednictwem strony internetowej. Jej zasady są określone m.in. w rozporządzeniu w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

REKLAMA

– Wskazana bezpośrednio w przepisać „klasyczna” sprzedaż wysyłkowa polega więc na zamówieniu przez pacjenta – za pośrednictwem formularza zamówienia – leku, który następnie zostaje wysłany na adres pacjenta, lub innych, wskazany w zamówieniu. Płatność w takich przypadku wykonywana jest przelewem na konto apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową – wyjaśnia autor wniosku do Śląskiego WIF.

Dalej wskazuje on, że rynek farmaceutyczny wypracował pewne modyfikacje i rozwinięcia tego modelu. Powszechnie stosowany jest też swoisty system rezerwacji. Polega on na zamówieniu leku przez pacjenta z odbiorem w wybranej aptece. W tej sytuacji pacjent odbiera lek w wybranej aptece i dokonuje płatności na jej rzecz. W praktyce rozwiązanie takie nie stanowi sprzedaży wysyłkowej, gdyż lek zostaje zbyty przez wybraną aptekę stacjonarną (czytaj również: Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę pacjenta po aptekach).

– Apteka prowadząca sprzedaż wysyłkową zostaje więc sprowadzona do roli aplikacji internetowej, za pośrednictwem której można w wygodny sposób zamówić lek i otrzymać informację o możliwości odbioru – pisze autor wniosku.

Jednocześnie wskazuje na istnienie alternatywnego rozwiązania, które łączy zarówno elementy klasycznej sprzedaży wysyłkowej, jak i systemu rezerwacji.

REKLAMA

– Model ten zakłada sprzedaż wysyłkową z dostawą leku do wybranej apteki stacjonarnej, z jednoczesną zapłatą na rzecz apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową, która odbywałaby się przy odbiorze leku, lub z góry – na konto bankowe. Należy zaznaczyć, że identyczne rozwiązanie od kilku lat stosują niektóre apteki prowadzące działalność wysyłkową – opisuje wnioskodawca.

Czy taki model jest zgodny z nowymi przepisami?

Autor wniosku do Śląskiego WIF zwraca uwagę, że ostatni z opisanych modeli budzi wątpliwości w związku z wejściem nowych przepisów od 6 czerwca. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła bowiem duże zmiany w art. 86a tej ustawy i zakresie zbywania leków przez apteki punkty aptecznej. Na ich podstawie apteka może zbywać leki w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia (czytaj więcej: WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?).

– Czy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, w związku z nowelizacją Prawa farmaceutycznego, dopuszczalne jest prowadzenie sprzedaży wysyłkowej leki, z możliwością jego dostawy do wybranej przez pacjenta apteki, przy jednoczesnej zapłacie za produkt na rzecz apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową, która odbywałaby się przy odbiorze leku lub z góry, na konto bankowe – pyta przedsiębiorca w swoim wniosku i wydanie interpretacji.

Jednocześnie wskazuje, że zamierza wystąpić o zezwolenie na prowadzenie apteki, z czym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty, stanowiącej daninę publiczną. Dlatego – w jego opinii – spełnione są przesłanki warunkujące możliwość wystąpienia przez niego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

– Problem związany z odpowiednią interpretacją jest niezwykle istotny, gdyż naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego niesie za sobą daleko idące konsekwencje, tj. utratę zezwolenia i karę pozbawienia wolności. Priorytetem planowanej działalności jest więc pełna zgodność z przepisami prawa – pisze autor wniosku (czytaj więcej: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…).

Interpretacji jednak nie będzie

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu treści wniosku uznał, jednak że przedsiębiorca nie spełnił kryteriów wydania interpretacji indywidualnej.

– Złożony wniosek nie dotyczy wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Organ wskazuje, że prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych nie jest obciążone obowiązkiem uiszczenia przez przedsiębiorcę świadczenia daniny publicznej w formie opłaty o charakterze publicznoprawnym. Możliwość sprzedaży wysyłkowej nie wymaga zgody lub zezwolenia WIF, a jedynie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 Prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia.

– Przedsiębiorca występując z wnioskiem o interpretację, nie może wskazywać dowolnych przepisów prawa, nawet przepisów związanych z planowaną działalnością. Przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a z przepisów dotyczących wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych taki obowiązek nie wynika – podsumowuje Śląski WIF.

Sygn. akt A.850.3.2019

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

A.850.3.2019 z dnia 10.06.2019(1)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Te zmiany pozytywnie wpłyną na apteki sieciowe sprzedające w internecie Te zmiany pozytywnie wpłyną na apteki sieciowe sprzedające w internecie

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało finalną wersję projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego...

DGP: wysyłkowa sprzedaż leków na receptę nie przeszła DGP: wysyłkowa sprzedaż leków na receptę nie przeszła

Zmiana w Prawie farmaceutycznym przewidująca wysyłkową sprzedaż leków Rx dla osób niepełnosprawnych ...

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu

"Osoby nielegalnie wprowadzające produkty lecznicze weterynaryjne do obrotu powinny liczyć się z pow...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz