REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?

7 czerwca 2019 09:29

Ogromne emocje wzbudzają obowiązujące od wczoraj przepisy, które regulują co i komu może sprzedać apteka. Nowe prawo miało ograniczyć proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji”, który jest przyczyną braku wielu leków w aptekach. Okazuje się jednak, że przepisy ograniczą dostęp do leków szkołom, domom dziecka, fundacjom i zakładom pracy.

WIF i Ministerstwo Zdrowia mają sprzeczną opinię na temat tego czy apteka "Pod Solankami" powinna w ogóle działać (fot. MGR.FARM)
Farmaceuci wskazują, że nowe przepisy są po prostu absurdalne i ucierpią na nich przede wszystkich wszelkie organizacje oraz podmioty, kupujące leki dla osób chorych (fot. MGR.FARM)

Wczoraj weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która zaostrzyła przepisy dotyczące zbywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne. Gruntownej przebudowie uległ art. 86a tej ustawy, który wprowadził wiele ograniczeń dotyczących tego komu i co może sprzedać apteka. Farmaceuci już od pewnego czasu apelowali, że przepis są nieżyciowe i spowodują zamieszanie. Okazuje się, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana (czytaj więcej: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…).

Nasza redakcja o absurdalnych przepisach pisała już w styczniu, kiedy znajdowały się jeszcze na etapie konsultacji publicznych (czytaj więcej: Farmaceuta pójdzie do więzienia za sprzedaż leku do Domu Pomocy Społecznej?). Podczas procedowania nowelizacji w Sejmie wprowadzono w kontrowersyjnym art. 86a drobne zmiany. Apelowała o to między innymi Naczelna Izba Aptekarska. Finalnie jednak okazuje się, że to co miało poprawić ustawę, jeszcze bardziej ją skomplikowało.

REKLAMA

Z jednej strony uniemożliwiono zakup leków w aptekach przez domy pomocy społecznej (czytaj więcej: Domy pomocy społecznej zagrożone brakiem dostępu do leków). Z drugiej strony natomiast pracownikom aptek grożą kary pozbawienia wolności, za sprzedaż niewłaściwych leków do szkół, domów dziecka, fundacji czy apteczek zakładowych. A wszystko, przez ograniczenie katalogu produktów leczniczych zbywanych do podmiotów nieprowadzących działalności leczniczej, do wykazu leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

REKLAMA
Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)
Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)

Komu może sprzedawać leki apteka?

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów apteka lub punkt apteczny mogą zbywać produkty lecznicze:

 • bezpośrednio pacjentom (na receptę lub OTC),
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (na zapotrzebowanie)
 • podmiotom nie wykonującym działalność leczniczej i nieprowadzącym obrotu lekami (ograniczony katalog)

Bezpośrednio pacjentom (wyłącznie na potrzeby ich leczenia) apteka może sprzedawać leki OTC oraz leki wydawane z przepisu lekarza. W tym kontekście nic nie zmienia się w porównaniu z dotychczasowymi przepisami. Podobnie jest w przypadki podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które w aptekach zaopatrują się na podstawie zapotrzebowań (czytaj więcej: Obciążenie farmaceutów tym obowiązkiem, to przerzucanie na nich odpowiedzialności…).

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja pojawia się w przypadku podmiotów nie wykonujących działalności leczniczej i niebędących uprawnionymi do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. W tym katalogu w zasadzie mieszczą się wszystkie podmioty, poza aptekami, punktami, hurtowniami farmaceutycznymi. Zapis ten dotyczy zatem szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, domów dziecka, fundacji, zakładów pracy itp. itd. Zgodnie z nowymi przepisami apteki mogą im sprzedawać wyłącznie „produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2”. Innymi słowy chodzi o leki dopuszczone do obrotu pozaaptecznego.

Co apteka może sprzedać do domu dziecka?

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, który wymienia substancje czynne dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Zawiera ono załącznik nr 3, który zawiera listę 52 substancji czynnych oraz surowców leczniczych, które mogą znaleźć się w lekach dostępnych w obrocie pozaaptecznym.

REKLAMA
wykaz pozaapteczny

 

Okazuje się jednak, że sprawa na tym się nie kończy. Innym obowiązującym aktem prawnym, który dotyczy obrotu pozaaptecznego jest bowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Znajdujący się w nim „Załącznik 2” dotyczy kryteriów klasyfikacji do wykazów produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych. Znajduje się w nim tabela określająca szczegółowo skład, moc, postać farmaceutyczną, dawki oraz wielkości opakowań leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

To właśnie z tego rozporządzenia wynika fakt, że w sklepach ogólnodostępnych np. ibuprofen jest dostępny maksymalnie w dawce 200 mg i opakowaniach po 10 tabletek. W aptekach zarówno dawki, jak i wielkości opakowań są zdecydowanie większe.

D20090151

 

Jak to się ma do produktów leczniczych, które apteki mogą sprzedawać podmiotom innym niż lecznicze i prowadzące obrót lekami? Wszystko wskazuje, że kluczowe jest drugie z rozporządzeń i znajdujący się w nim wykaz konkretnych produktów leczniczych. Oznacza to, że pracownicy aptek mogą sprzedawać do wspomnianych podmiotów wyłącznie określone opakowania leków, a nie wszystkie z daną substancją czynną z wykazu w pierwszym z rozporządzeń.

Absurd za absurdem. Kto za to odpowiada?

Zmiany w art. 86a Prawa farmaceutyczne – które są przyczyną całego zamieszania – wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Zdrowia. Znajdowały się one w projekcie nowelizacji już na etapie konsultacji publicznych. Wtedy zarówno NIA jak i ZPA PharmaNET wskazywały na znajdujące się w nich absurdy.

– Dzisiaj sprzedałem do Domu Dziecka szampon przeciw wszawicy. Grozi mi do pięciu lat więzienia. Wysokość kary taka, jak za nieumyślne spowodowanie śmierci. Piszę póki mogę – pisze na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Przed takimi absurdami ostrzegał on już kilka miesięcy temu, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 3 kwietnia, gdy procedowane były wspomniane zmiany.

– W naszej ocenie, bardzo często dochodzi do sytuacji, że nawet domy dziecka czy szkoły i przedszkola zakupują zwykłe leki OTC, leki przeciwbólowe czy krople żołądkowe i biorą na to fakturę. W związku z tym traktowani są jako przedsiębiorcy. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której takie osoby mogłyby podlegać odpowiedzialności karnej. Czyli, nawet gdyby ktoś z pań lub panów posłów zakupił na biuro poselskie proste leki przeciwbólowe i wziął na to faktury to byłby podmiotem nieuprawnionym. Byłoby to o tyle nielogiczne, że te same leki można by kupić na stacji benzynowej czy w sklepie bez żadnej odpowiedzialności – mówił wtedy Marek Tomków.

Paradoksalnie obecne brzmienie przepisów – dopuszczające sprzedaż do wspomnianych podmiotów tylko leków dostępnych w obrocie pozaaptecznym – jest konsekwencją propozycji Naczelnej Izby Aptekarskiej. Taką właśnie propozycję poprawki zgłosiła NIA podczas procedowania ustawy w Sejmie i Senacie.

Farmaceuci wskazują, że nowe przepisy są po prostu absurdalne i ucierpią na nich przede wszystkich wszelkie organizacje oraz podmioty, kupujące leki dla osób chorych. W tym kontekście pojawia się zresztą wiele pytań, na które na ten moment nikt nie zna odpowiedzi. Czy apteka może sprzedać leki, wystawiając fakturę na Fundację, która za nie płaci za pacjenta? Jakie leki można sprzedać na fakturę do domu dziecka lub szkoły? Na to pytanie będzie musiało w najbliższej przyszłości odpowiedzieć Ministerstwo Zdrowia.

Oprac.: ŁW

©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

31 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czy w rozważaniach nad nowela należy brać pod uwagę rozporządzenie odwołujące się do art 71 ust.3 pkt.1, skoro nowela wyraźnie wskazuje na art 71 ust 3 pkt 2 ?
Po pierwsze problem w tym, że w pkt 2 jest mowa o wykazie „produktów leczniczych”, a na mocy rozporządzenia z 2010 roku dysponujemy wykazem „substancji czynnych”. Te pojęcia nie są tożsame. Po drugie, gdyby przyjąć taki tok rozumowania, to w sklepach ogólnodostępnych mielibyśmy paracetamol 500 mg po 50 tabl, albo nawet perhydrol (bo wykaz substancji nie precyzuje stężenia hydrogenii peroxidum).
Prawo farmaceutyczne też mówi o obecności w aptece farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1. A zarówno pewien WIF jak i WSA twierdzą, że chodzi jednak o ust. 2. Warto więc być zatem przezornym jeśli w grę wchodzi 5 lat pozbawienia wolności.
Art. 88.1. mówi o farmaceucie zwanym dalej kierownikiem apteki, a pkt 2 określa, który farmaceuta tym kierownikiem może być, w czym więc problem ?
Ok oto w czym problem: jeśli chcemy literalnie traktować pkt. 1 jako farmaceutę zwanego dalej kierownikiem to wychodzi na to, że w aptece musi zawsze, w godzinach otwarcia, być obecny kierownik. Farmaceuta z pięcioletnim stażem pracy nie jest kierownikiem apteki. Nie posiada też "uprawnień kierowniczych" jak to się czysto przyjęło mówić, ponieważ taki termin ani w ustawie prawo farmaceutyczne ani w ustawie o izbach nie występuje. Albo jest się kierownikiem albo farmaceutą nie będącym kierownikiem i koniec.
Farmaceuta z pięcioletnim stażem nie jest kierownikiem apteki i nie musi nim być. Staje się kierownikiem wówczas gdy zostaje mu powierzone zastępstwo. To też jest w prawie opisane. W czym problem?
Kierownikiem apteki staje się farmaceuta, który uzyskuje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Powierza się zastępstwo innemu farmaceucie, jeśli kierownik będzie nieobecny w aptece dłużej niż 30 dni. Jeszcze raz mówię w czym problem przy dosłownym czytaniu art. 88 ust. 1 w kontekście obecności farmaceuty w aptece. Punkt ten mówi o farmaceucie (...) zwanym dalej kierownikiem apteki. Czyli wychodzi na to że w aptece musi być obecny KIEROWNIK cały czas.
Zastępstwo powierza się w czasie nieobecności kierownika w aptece, wówczas farmaceuta, któremu powierzono to zastępstwo pełni funkcję kierownika, i w ten sposób w aptece cały czas jest obecny KIEROWNIK, po 30 dniach zgłasza się do IF zastępstwo, a nie, że po 30 powierza się zastępstwo. No i tyle.
Nowela mówi "4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,WYMIENIONE W WYKAZIE, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 71 UST.3 PKT 2 " W rozp. czytamy w §1 1)...... 3) sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego mogą być PRODUKTY LECZNICZE zawierające w swoim składzie SUBSTANCJE CZYNNE wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Aby w sklepach ogólnodostępnych nie było paracetamolu 500mg a 50tabl. powstało Rozp. z 2 lutego 2019, na podstawie art 71 ust.3 pkt 1, dopuszczające do obrotu w sklepach tylko konkretne produkty wymienione w wykazie. Być może gdyby ustawodawca chciał aby, np. do szkół były wydawane tylko te produkty, w ustawie odwołałby się do art 71 ust.3 pkt.1 . Według mnie odnośnikiem w aptece Rozp. z 2 lutego 2009 będzie Urzędowy Wykaz Leków zawierający produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, których obrót detaliczny, na ogół , odbywa się w aptekach.
Brawo MGR.FARM! Coraz bardziej Was lubię:)! Tylko czemu to Wy jesteście pionierem w przekazywaniu instrukcji? Jeszcze okazuje się, że Izba była inicjatorem tego typu rozwiązania. Spaliłbym się ze wstydu... ehhh
No właśnie to jest dobre pytanie, skoro redaktor naczelny jest jednocześnie członkiem prezydium NRA to może odpowie? A może spali się ze wstydu?
Czyli koniec w wystawieniem faktur na fundacje (pacjent kupuje leki na rp. i prosi o fakturę np. zdążyć z pomocą Z NIP plus imię nazwisko osoby na recepcie ) to będzie nieprzyjemnie
Żeby mgr farm. prędzej od NIA opracował skutki wejścia w życie tej regulacji tego się nie spodziewałem ? ;-)
Zastanawia mnie jedno. Które prawo jest nadrzędne skarbowe czy farmaceutyczne ? Wydaje się , że skarbowe a każdy sprzedawca nie ma prawa odmówić wystawienia faktury vat nabywcy ? Sankcja jeśli już powinna dotyczyć nabywcy który takim dokumentem się posługuje np. w odliczeniach podatkowych, jako koszt choć nie ma ku temu prawa ? Ale to już zadanie Urzędu Skarbowego a nie apteki ?
Nadrzędna wobec ustawy jest tylko ustawa zasadnicza, więc nie da się mówić o nadrzędności jednej ustawy nad inną, są sobie równe. I masz rację, nie można odmówić wystawienia faktury. Tylko ustawa nie mówi o fakturach, a o sprzedaży. Więc niezgodne z prawem jest dokonanie sprzedaży, a skoro nie ma sprzedaży to nie ma do czego wystawiać faktury.
Tak sądzisz ? Skąd mam wiedzieć komu sprzedaję Apap zanim poprosi on o fakturę. Przychodzi pracownik domu dziecka kupuje Apap x 50 , Rivanol itp. a za 3 dni pojawia się z tym paragonem fiskalnym i chce wystawienia faktury na dom dziecka ! Co w takim przypadku ma zrobić apteka ? ps. Dokonanie sprzedaży Apap x 50 tabl. jest zawsze zgodne w prawem ? ;-)
GIF nie reaguje na braki leków, tropiąc już od kilku lat "odwrócony łańcuch". Zamiast wziąć za kark tęczy drugą firmę, wymyślają kolejną papierologię. Leki refundowane znikają z rynku na kilka miesięcy - powinny DYSCYPLINARNIE być wykreślone z refundacji, ale nic się nie dzieje. Obiecywano zmianę list co trzy miesiące- i co ? Zmiana jednego słowa w Ustawie jest widocznie niewykonalna.
Tak w kwestii wyjaśnienia - sprzedaż Apapu 500*12 tabl na fakturę dla Fundacji pod konkretnego pacjenta jest w końcu dozwolona czy nie? Paracetamol w dawce 500mg i łącznie w opakowaniu 6000mg jest na wykazie leków obrotu pozaaptecznego.
ale już opakowanie po 24 tabletki odpada - dobrze rozumuję ;)?
Wydaje mi się, że Nabywcą będzie pacjent, Płatnikiem fundacja. Lek nie jest dla fundacji a dla pacjenta i to on jest nabywcą towaru, fundacja jest jedynie płatnikiem. A co do wykazu to raczej to nie ten wykaz.
Pytanie, w jakim celu te zmiany? Czy ukrócenie handlu lekami, czy też moze po części chodzi o podatki i odliczenia? Bo wtedy skarbówkę interesuje tylko płatnik, bo to on sobie przypisuje fakturę..
Być może jedno i drugie. Wydaje mi się, że stronami kupna-sprzedaży będzie Nabywca -Sprzedawca a nie Płatnik-Sprzedawca, wówczas Płatnik nie odliczy od podatku zakupu leku przeznaczonego dla konkretnego pacjenta. Ale to tylko moje zdanie.
Potrzebujemy chyba opinii dobrego prawnika, radcy prawnego lub chociaż księgowej - ktoś taki tu jest? :)
Moim zdaniem nabywcą jest osoba, dla której ma być przeznaczony konkretny lek,a płatnikiem może być Fundacja, DPS, ale też sam kupujący
a jeśli pacjent ma na fakturze wystawionej na fundację tylko lek wypisany na receptę to to jest błąd????
Dla mnie w skrócie prawie ze nic nie można bezpiecznie sprzedać.
Dobrze rozumiem, że zapisy dotyczą wyłącznie produktów leczniczych wadawanych na Rp. oraz OTC? Czyli przy sprzedaży opasek dzianych, elastycznych, kompresów, plastrów etc. można wystawić fakturę na firmę?

Powiązane artykuły

WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca? WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?

Ogromne emocje wzbudzają obowiązujące od wczoraj przepisy, które regulują co i komu może sprzedać ap...

Raport FarmaProm: liczba aktywnych aptek indywidualnych i punktów aptecznych to mniej niż 14 tys. Raport FarmaProm: liczba aktywnych aptek indywidualnych i punktów aptecznych to mniej niż 14 tys.

Jak donosi kolejny raport firmy FarmaProm, pod koniec sierpnia liczba aktywnych na rynku aptek indyw...

W maju wzrosła sprzedaż leków refundowanych i pełnopłatnych W maju wzrosła sprzedaż leków refundowanych i pełnopłatnych

PEX PharmaSequence przygotował raport miesięczny za maj 2019 roku dotyczący sytuacji na rynku aptecz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz