REKLAMA
pt. 15 listopada 2019, 11:40

PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w niej Ustawą o zawodzie farmaceuty. ZPA PharmaNET przypomina, że w połowie października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt UoZF w wersji po konsultacjach. Tydzień później dokument został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

E-recepta transgraniczna z Czech? Polskie apteki mogą już je realizować (fot. Shutterstock)
ZPA PharmaNET zwraca uwagę, że w projekcie nadal nie uregulowano istotnych kwestii z punktu widzenia prowadzenia opieki farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przypomina ostatnie wydarzenia związane z procedowaniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Organizacja wskazuje, że wiele z jej uwag zostało uwzględnionych i znalazło się w projekcie zmienionym po konsultacjach publicznych. 25 października projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli zatwierdzi go nowo powołana Rada Ministrów, zostanie skierowany do Sejmu IX Kadencji (czytaj więcej: Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Najbardziej cieszy nas to, że obecna wersja projektu będzie miała na celu regulację zawodu farmaceuty, a nie stworzenie z samorządu aptekarskiego super regulatora rynku – podkreśla Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET.

Zdaniem organizacji najważniejsza zmiana polega na usunięciu z projektu regulacji rozszerzających kompetencje samorządu aptekarskiego. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło uwagi Związku i wycofało się z regulacji udziału okręgowych rad aptekarskich w postępowaniach dotyczących wydania, zmiany oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (czytaj więcej: 524 strony raportu po konsultacjach publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

Wymagania wobec kierownika apteki

Z projektu ustawy zniknął również przepis określający obowiązek wydania opinii okręgowej rady aptekarskiej o farmaceucie, który chce pełnić funkcję kierownika apteki. Pozostawiono jednak przepisy rozszerzające przesłanki, jakie musi spełnić kierownik apteki tj.: wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego; wypełnianie obowiązku członka samorządu aptekarskiego oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej i dawanie swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki (czytaj więcej: Opiniowanie kierowników aptek przez radę aptekarską. Czy będą zmiany?).

Dodatkowo w obecnej wersji projektu proponuje się, że kierownikiem może być tylko farmaceuta, który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Wcześniejsza wersja projektu dopuszczała pełnienie tej funkcji również przez osobę z tytułem specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej i co najmniej 3-letnim stażem pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

– Nadal opowiadamy się za przyjęciem rozwiązania, zgodnie z którym do potwierdzenia nienagannej postawy etycznej i dotychczasowego zachowania wystarczy wydanie na wniosek farmaceuty zaświadczenia OIA o braku orzeczenia wobec kandydata na pełnienie funkcji kierownika w danej aptece, punkcie aptecznym lub dziale farmacji szpitalnej kar dyscyplinarnych określonych w ustawie o izbach aptekarskich – podkreśla prezes Piskorski.

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło wniosek ZPA PharmaNET i usunęło z projektu zapis nakładający na OIA wydawanie opinii w sprawie apteki, która może przyjąć praktykantów. Zgodnie z postulatem Związku zrezygnowano także z enumeratywnego wskazywania podmiotów, które mogą prowadzić szkolenia (czytaj również: Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?).

Uprawnienia kierownika apteki

W przekazanym Stałemu Komitetowi Rady Ministrów projekcie nie uwzględniono jednak propozycji zmian w zakresie uprawnień kierownika apteki, które pozwoliłyby oddzielić sferę właścicielską od sfery merytorycznej w aptece (czytaj również: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

– Nasz Związek nadal stoi na stanowisku, że o ile kierownik powinien sprawować nadzór merytoryczny nad prowadzeniem apteki, to nie powinien ingerować w pewne sfery zastrzeżone dla jej właściciela tj. określanie asortymentu apteki, zatrudnianie personelu fachowego czy zawieranie i modyfikowanie umów refundacyjnych. Niczym nieuzasadnione jest też, aby kierownik apteki weryfikował uprawnienia np. dostawców energii czy oprogramowania – mówi Marcin Piskorski.

Opieka farmaceutyczna

ZPA PharmaNET zwraca uwagę, że w projekcie nadal nie uregulowano istotnych kwestii z punktu widzenia prowadzenia opieki farmaceutycznej takich jak warunki lokalu czy warunki przetwarzania dokumentacji medycznej. Brakuje m.in. regulacji pozwalających na przekazywanie informacji dotyczących opieki sprawowanej nad pacjentem lekarzowi, pielęgniarce, położnej lub innej aptece bez ryzyka cofnięcia zezwolenia. Katalog usług opieki farmaceutycznej jest zbyt wąski (np. nie ma w nim szczepień ochronnych), a vacatio legis w zakresie warunków prowadzenia opieki farmaceutycznej zbyt krótkie (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w aptekach wymaga doprecyzowania).

W wersji projektu, którą zapewne lada w moment zajmie się nowo powołany rząd, nie ma już przepisów, które zakładały włączenie UOKiK do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Co ciekawe, zrezygnowano również w całości z nowelizacji art. 94a prawa farmaceutycznego, która miała umożliwić aptekom ogólnodostępnym w całym kraju honorowanie Karty Dużej Rodziny bez narażania się na zarzut łamania zakaz reklamy (czytaj również: Zakaz reklamy aptek bez związku z Kartą Dużej Rodziny).

Źródło: ŁW/ZPA PharmaNET

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]