REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Podstawą pionizacji inspekcji farmaceutycznej będzie „odzespolenie” WIF od wojewodów…

wt. 21 grudnia 2021, 07:59

Roboczy Zespół ds. Pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej rozpocznie prace merytoryczne po nowym roku – zadeklarowali podczas posiedzenia Zespołów Parlamentarnych przedstawiciele GIF. Wczoraj w Sejmie dyskutowano na ten temat podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Lekowej.

ZPA PharmaNET apeluje, by oszerzyć zespół roboczy pracujący nad reorganizacją Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o organizacje przedsiębiorców aptecznych (fot. screen)
ZPA PharmaNET apeluje, by oszerzyć zespół roboczy pracujący nad reorganizacją Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o organizacje przedsiębiorców aptecznych (fot. screen)

– Widać, że staramy się zmierzać w tym samym kierunku. Dla nas też jest istotą dokonania tej reorganizacji zapewnienie jak najbardziej efektywnej gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów. To jest główny cel jaki chcemy osiągnąć przez tę reorganizację – stwierdził w Sejmie Dyrektor Departamentu Prawnego GIF Wojciech Krajewski.

Podczas posiedzenia Parlamentarnych Zespołów ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz ds. Polityki Lekowej dyskutowano o planowanych zmianach (reorganizacji) funkcjonowania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad którą pracuje roboczy zespół przy Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiciele GIF-u wyrazili również gotowość do dalszej współpracy z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym (czytaj więcej: Pionizacja inspekcji farmaceutycznej – jakie problemy rozwiąże?).

REKLAMA

 – Cała inicjatywa pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest de facto wyjściem naprzeciw potrzebom różnych interesariuszy rynku farmaceutycznego, w tym, a może przede wszystkim państwa – przedsiębiorców – wskazała Edyta Janczewska-Zreda, Główna Specjalistka do spraw Komunikacji w GIF.

REKLAMA

Przedstawicielka GIF-u dodała również, że zespół roboczy do spraw pionizacji (reorganizacji), powołany przez Ministra Zdrowia, pracuje od niedawna i prace merytoryczne nad zmianami jeszcze się nie rozpoczęły. Najbliższe spotkanie ma się odbyć na początku przyszłego roku, po którym powinny być przekazane informacje odnośnie konkretnych działań w zakresie planowanej reorganizacji.

– Jest to [reorganizacja] właściwie historyczny krok ku zintegrowaniu Inspekcji Farmaceutycznej. To właściwie odzespolenie Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych z administracji wojewódzkiej. Jest to właściwie uczynienie z Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jednego organu, którego decyzje będą zlokalizowane centralnie. A to wszystko po to, by zoptymalizować działania Inspekcji, aby zwiększyć jej sprawczość, zwiększyć skuteczność, ujednolicić interpretację przepisów prawa, standaryzować procedury, bo w tej chwili, co państwo na pewno czują, bo podnoszą to w dyskusji publicznej, te kwestie są chyba najbardziej w tej debacie publicznej podkreślane przez państwa. I im Minister Zdrowia jako inicjator zmian i Główny Inspektor Farmaceutyczny jako przewodniczący chcą wyjść naprzeciw – dodała Edyta Jenczewska-Zreda.

Niepewność prawna właścicieli aptek

Przewodniczący posiedzenia Jakub Kulesza podkreślił, że postulat ujednolicenia Inspekcji, podejmowanych decyzji w tych samych sprawach przez poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne i pionizacja zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół sejmowy, którym kieruje.

– Ta niepewność prawna dla właścicieli aptek, dla aptekarzy jest bardzo trudna w zakresie tego jak mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą – stwierdził Przewodniczący.

REKLAMA

Na potrzebę odbudowania zaufania farmaceutów do organów Inspekcji, w tym do ujednolicenia linii orzeczniczej Wojewódzkich Inspektoratów zwracał uwagę Mariusz Kisiel Prezes Związku Aptek Franczyzowych.

– Mamy mimo wszystko pewne obawy [odnośnie reorganizacji], bo sam Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich trzech, dwóch lat zmienił utartą linię orzeczniczą i utartą linię interpretacyjną i zaczął orzekać na niekorzyść przedsiębiorców aptecznych, więc czy danie absolutnej władzy Inspekcji Farmaceutycznej, nazwijmy to tak w cudzysłowie bardzo na wyrost, czy to jest dobry kierunek – mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, że poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zaczną orzekać jednolicie – dodał Mariusz Kisiel.

– Nasza współpraca z nową Inspektor Farmaceutyczną wskazuje na istotną zmianę jakościową w zakresie tego w jaki sposób proceduje Główny Inspektor Farmaceutyczny – podkreślił mecenas Paweł Chrupek z Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dyrektor Paweł Chrupek podkreślił również, że nie będzie poprawy w zakresie ujednolicenia linii orzeczniczej, jeżeli Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą dalej funkcjonowały w ramach „własnych księstw”, ze zróżnicowanym podejściem do takich samych stanów faktycznych spraw toczących się wobec farmaceutów (czytaj również: Pionizacja inspekcji farmaceutycznej coraz bliżej. Minister powołał zespół).

Sprawna inspekcja jest w interesie pacjentów

Dr n. farm. Łukasz Fijałkowski zwrócił uwagę na aspekt dbania o jakość farmacji i to, by organy kontroli więcej czasu na to poświęcały. Dodał, że Inspekcja zajmuje się wieloma sprawami, które na tę jakość przełożenia nie mają.

– W interesie polskich pacjentów jest to, byśmy mieli sprawnie działającą Inspekcję – mówił Łukasz Fijałkowski.

Zwrócił również uwagę na rozwiązania wprowadzone w Wielkiej Brytanii, które zwiększają transparentność działania organów kontroli i efektów kontroli poszczególnych aptek, których wyniki udostępnia się na stronie internetowej do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

– Elementem kluczowym jest bezpieczeństwo farmakoterapii. To jest coś co jest niezbędne, dotyczy tak rynku aptecznego, jak i innych sfer, po kwestię pionizacji czy zmian struktury funkcjonowania Inspekcji – mówił Marcin Tomasik w imieniu przedsiębiorców aptecznych PharmaNET.

Tym samym podkreślał, że planowane zmiany powinny uwzględniać wpływ na pacjenta i zwiększenie jakości działania aptek i organów je nadzorujących. Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET Marcin Piskorski wystosował apel do przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego, by poszerzyć Zespół roboczy pracujący nad reorganizacją Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o organizacje przedsiębiorców aptecznych na odpowiednim etapie jego prac. Gotowość współpracy z przedstawicielami Głównego Inspektora Farmaceutycznego wyrazili wszyscy uczestnicy posiedzenia.

Pełne nagranie z posiedzenie dostępne jest na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf//transmisje.xsp?unid=7ACA9C6F944201B4C12587A500485E58#

Źródło: ŁW/komunikat prasowy

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Jaką substancją najlepiej hamować kaszel suchy?

5 grudnia 202210:56

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany […]

KASZEL – PRZYCZYNY I KLASYFIKACJA

Kaszel to tak naprawdę odruch obronny organizmu, mający na celu usunięcie z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny lub ciała obcego [1,2]. Odruch kaszlu powstaje najczęściej na drodze podrażnienia i stymulacji receptorów kaszlu, będących częścią włókien czuciowych nerwu błędnego (przede wszystkim włókien typu C) [1,3]. Nie zawsze jednak odruch kaszlu jest pożądany – szczególnie, jeśli ma on charakter nieproduktywny i bywa nierzadko dla pacjentów uciążliwy, wywołując ból w klatce piersiowej i zmęczenie [1,3].

Biorąc pod uwagę charakter kaszlu wyróżniamy:

REKLAMA
 • Kaszel suchy, tzw. nieproduktywny
 • Kaszel mokry, czyli produktywny [2,4].

Pod względem czasu trwania szczególnie istotny z punktu widzenia coraz częstszych obecnie infekcji jest kaszel ostry. Główną jego przyczyną są zakażenia wirusowe lub bakteryjne [4,5].

REKLAMA

FARMAKOTERAPIA KASZLU SUCHEGO

Tłumienie kaszlu suchego, poza oczywistymi korzyściami dla pacjenta zapobiega również powstawaniu tzw. błędnego koła, kiedy to uporczywy kaszel może wywoływać mechaniczne podrażnienia błony śluzowej dróg oddechowych, a te mogą dodatkowo potęgować odruch kaszlu [3]. Dlatego też stosuje się leki o działaniu przeciwkaszlowym.

Leki przeciwkaszlowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • Substancje działające ośrodkowo (m.in. kodeina, dekstrometorfan, butamirat)
 • Substancje działające obwodowo (lewodropropizyna) [4,5].

Leki o mechanizmie ośrodkowym oddziałują bezpośrednio na ośrodek kaszlu, zlokalizowany w OUN [5]. Są to agoniści receptorów opioidowych, dlatego też posiadają przypisane im działania niepożądane (szczególnie kodeina), w tym:

 • Mogą wywoływać senność
 • Mogą wywoływać zaburzenia funkcji poznawczych- odradza się zatem prowadzenia pojazdów mechanicznych po ich zastosowaniu
 • Mogą powodować zaparcia, nudności i wymioty
 • U osób podatnych lub z problemami oddechowymi mogą doprowadzić do depresji oddechowej [4,6].

Szczególną uwagę warto poświęcić kodeinie – zwłaszcza, że liczne badania i metaanalizy pokazują wątpliwą skuteczność tej substancji jako środka przeciwkaszlowego [4,7].

REKLAMA

KODEINA I INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Kodeina, jako przedstawiciel opioidów może upośledzać sprawność psychomotoryczną, związaną z prowadzeniem pojazdów [8]. Statystyki wyraźnie pokazują, że prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń na drodze znacząco wzrasta u osób nadużywających kodeinę. Szczególnie narażone są te, należące do grupy tzw. szybkich metabolizatorów kodeiny (około 3% populacji Europy) [9].

Kodeina, podobnie jak dekstrometorfan czy też pseudoefedryna znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie [10]. Dokument ten wymienia substancje, które wywierają negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nim nadużywanie:

 • kodeiny może wywoływać euforię, senność i apatię
 • dekstrometorfanu – nadwrażliwość, ruchy mimowolne i halucynacje
 • pseudoefedryny – zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania i niepokój [10,11].

Warto też wiedzieć, że kodeina jako opioid może wywoływać euforię, przez co należy do substancji mogących wykazywać zjawisko uzależnienia [12]. Podobną opinię w 2012 roku wydało WHO względem dekstromeforfanu [11].

LEWODROPROPIZYNA JAKO EFEKTYWNA SUBSTANCJA PRZECIWKASZLOWA

Lewodropropizyna to nieopioidowy lek przeciwkaszlowy, będący jedynym przedstawicielem substancji działających obwodowo [1,4,5]. W odróżnieniu od kodeiny i innych związków działających ośrodkowo lewodropropizyna działa hamująco na włókna C nerwu błędnego w obrębie dróg oddechowych [4,5]. Fakt, że nie oddziałuje ona na OUN sprawia, że jest praktycznie pozbawiona przypisanych kodeinie działań niepożądanych (rzadko mogą pojawić się osutki skórne lub wystąpić senność) [4].

Lewodropropizyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a przyjmowanie jej wraz z pokarmem nie wpływa na jej dostępność [1,4]. Biorąc pod uwagę skuteczność przeciwkaszlową badania pokazują, że związek ten wypada korzystniej w porównaniu z kodeiną czy dekstrometorfanem [1,4,5,7]. Badanie porównawcze lewodropropizyny i dekstrometorfanu pokazało, że pacjenci zdecydowanie lepiej ocenili redukcję intensywności kaszlu po lewodropropizynie już w 2 dniu badania niż po dekstrometorfanie (w 3 dniu badania) [1]. 

LEWODROPROPIZYNA NA APTECZNYCH PÓŁKACH

W aptekach lewodropropizyna występowała dotychczas praktycznie wyłącznie w formie syropów. Alternatywą dla tej formy mogą być tabletki z lewodropropizyną (np. Solvetusan) [14]. Każda tabletka zawiera 60mg substancji czynnej i może być stosowana u dorosłych i dzieci o wadze powyżej 30kg.  Ze względu na pojawienie się tej formy, lewodropropizyna może być dobrą alternatywą dla tabletek z kodeiną, gdyż związek ten odznacza się lepszym profilem bezpieczeństwa i ma znikomy wpływ na OUN [1,4,14].

Literatura:

 1. Antitussive therapy: a role for levodropropizine, Surinder Birring, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 56(2019) 79-85
 2. Kaszel – diagnostyka i terapia u chorych objętych opieką paliatywną, Anna Zasowska-Nowak, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Medycyna Paliatywna 2018; 10(1): 19-23
 3. Efficacy of levodropropizine in pediatric cough, Francesco De Blasio, et.al., Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 25(2012) 337-342
 4. Leczenie kaszlu nieproduktywnego w praktyce, Rafał Pawliczak, Terapia 8/2022
 5. Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies, Alessandro Anasi, et.al., Multidisciplinary Respiratory Medicine (2015) 10:19
 6. Codeine, Peechakara BV, Gupta M., StatPearls 2022
 7. Codeine should not be prescribed for breastfeeding mothers or children under the age of 12, Moran Lazaryan, et.al., Acta Pediatrica 2015, 550-556
 8. Roadside opioid testing of drivers using oral fluid: the case of a country with a zero tolerance law, Spain, Inmaculda Fierro, et.al., Substance Abuse, Treatment, Prevention, and Policy (2017) 12:22
 9. Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Katarzyna Krenke, Henryk Mazurek, Przemysław Bieńkowski, Lekarz POZ 4/2016
 10. Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne, Broszura Informacyjna MZ, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 11. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzieć leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I, Daria Suchecka i inni, Medycyna Pracy 2017; 68(3): 413-422
 12. Molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych, Łukasz Bijoch, Martyna Pękała, Anna Beroun, Postępy Biochemii 67(2) 2021
 13. Codeine: time to say „no”, Joseph D. Tobias, Thomas P. Green, Charles J. Cote, Pediatrics 2016; 138(4): e20162396
 14. Charakterystyka Produktu Leczniczego Solvetusan
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Konopie siewne w pielęgnacji twarzy i włosów

6 grudnia 202209:02

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm! Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić […]

Specjalistyczna linia BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm!

Konopie siewne znane są od setek lat. Pochodzą z Azji Środkowej, gdzie wykorzystywane były do produkcji papieru oraz lin i żagli. Prawdopodobnie dzięki temu odkryto ich pielęgnacyjne działanie – przypadkiem wyciskany z nich olej okazał się doskonale łagodzić zmiany skórne. Europa potrzebowała więcej czasu, by je docenić i przekonać się, że nie mają nic wspólnego z konopiami indyjskimi. Na szczęście dziś olej z Cannabis Sativa święci zasłużone triumfy i doceniany jest za swoje właściwości regeneracyjne, fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyseptyczne. Jak to możliwe, że działa tak wszechstronnie? Dzieje się tak, ponieważ w niemal 80% składa się z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym z kwasu linolowego i alfa-linolenowego, zawiera także aminokwasy, witaminy (A, B1, B2, B3, B6, C, D, i E), minerały (wapń, fosfor, potas, magnez, żelazo, cynk), przeciwutleniacze, fosfolipidy, fitosterole i proteiny.

Olej konopny w pielęgnacji twarzy

Ponieważ olej konopny ma niski potencjał komedogenny (nie zatyka gruczołów łojowych), może więc być stosowany w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym cer problematycznych, mieszanych, trądzikowych czy nawet  z AZS. Szybko się wchłania, zmniejsza transepidermalną utratę wody, reguluje produkcję sebum oraz łagodzi zmiany zapalne. Ponadto wpływa na fibroblasty, pobudzając je do produkcji kolagenu oraz elastyny, a zatem ma właściwości przeciwstarzeniowe. Wykorzystano go w Wygładzająco-ujędrniającym kremie do twarzy na dzień i na noc ze specjalistycznej linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Krem przeznaczony jest dla skóry suchej, dojrzałej i z oznakami starzenia. Dzięki zawartości oleju konopnego, olejku kokosowego, lipopeptydowi, hialuronianowi sodu oraz kompleksowi prebiotycznemu, wspomaga naturalny mikrobiom skóry, zwiększa jej elastyczność i sprężystość. W efekcie opóźnia efekty starzenia i wygładza, a także chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.                                                                                                         źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

REKLAMA

Olej konopny w pielęgnacji włosów

Olej konopny ma również bardzo dobry wpływ na strukturę włosa. Pozwala na zachowanie prawidłowego nawilżenia i równowagi lipidowej, dzięki czemu włosy stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i odzyskują blask. Warto także wiedzieć, że kwasy tłuszczowe w nim zawarte są nieocenione w przypadku stanów zapalnych, takich jak łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. W gamie BIO natural dostępne są dwa produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Pierwszy z nich to Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący wskazany do stosowania w przypadku włosów suchych lub zniszczonych, a także przy wrażliwej/podrażnionej skórze głowy. Szampon zawiera olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Regularnie stosowany wspomaga naturalny mikrobiom skóry, oczyszcza włosy i skórę głowy, łagodzi podrażnienia, ułatwia rozczesywanie pasm, nawilża, wygładza i nadaje kosmykom połysk. Drugi kosmetyk to zaś Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania, które idealnie sprawdzi się przy włosach suchych i zniszczonych, a także w sytuacji, gdy ukojenia potrzebuje podrażniona/wrażliwa skóra głowy. W składzie serum, podobnie jak w szamponie, znajduje się olej konopny oraz kompleks prebiotyczny. Kosmetyk wspomaga naturalny mikrobiom skóry i poprawia kondycję włosów: nawilża i wygładza, wzmacnia i regeneruje, nadaje połysk i ułatwia rozczesywanie. 

REKLAMA

źródło: https://sklep.ideepharm.pl/228-bionatural

BIO NATURAL Wygładzająco-ujędrniający kremie do twarzy na dzień i na noc, 

BIO NATURAL Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący,

REKLAMA

BIO NATURAL Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania,

Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach oraz na stronie producenta: https://ideepharm.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa: Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM
Listopad 2022 r.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]