REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Polfa Tarchomin chce dostarczać leki highly potent

27 grudnia 2019 08:02

Jarosław Król, prezes zarządu Polfy Tarchomin, mówi dla 300Gospodarki, że dofinansowanie Polfy z budżetu państwa wspomoże przede wszystkim dostępność ważnych leków tzw. highly potent dla pacjentów. W tym celu powstaną nowa fabryka i dwie linie produkcyjne.

Na nową fabrykę i dwie linie produkcyjne, a także współpracujące z nimi laboratorium firma wyda 256 mln zł (fot. Shutterstock).
Na nową fabrykę i dwie linie produkcyjne, a także współpracujące z nimi laboratorium firma wyda 256 mln zł (fot. Shutterstock).

Przypominamy, że Polfa Tarchomin dostała zgodę rządu na dotację w wysokości 200 mln zł na budowę nowej fabryki leków (czytaj więcej: Polski rząd chce inwestować w Polfę Tarchomin).

Leki highly potent i liofilizacja

Zdaniem prezesa zarządu Polfy Tarchomin, jest to krok w stronę budowy bezpieczeństwa lekowego państwa. Nowa inwestycja ma zwiększyć dostępność leków dla polskich pacjentów (czytaj również: Bezpieczeństwo lekowe zapewnią tylko polskie koncerny). Przede wszystkim chodzi o leki ważne, tzw. highly potent, czyli leki onkologiczne i immunosupresyjne.

REKLAMA

To projekt unikalny na skalę europejską. Dotąd w Polsce nikt nie wytwarza leków z tej grupy. W Europie Środkowo-Wschodniej i na Zachodzie jest może kilka takich miejsc. To jest dobro rzadkie, bardzo drogie na etapie powstawania, ale też w utrzymaniu, a my będziemy je mieli na nasz krajowy użytek – dodaje J. Król.

REKLAMA

Druga linia produkcyjna ma służyć procesowi liofilizacji i tego w Polsce poza Polfą Tarchomin także nikt nie wykonuje. Taką metodą uzyskuje się leki do iniekcji m.in. ratujące życie. Liofilizowanie leków ma na celu m.in. zwiększenie stabilności leku, który później, po ponownym rozpuszczeniu w wodzie, może być np. dodany do kroplówek.

Nowe leki za 6 lat

Cały projekt wyniesie 308 mln zł (czytaj również: Polfa Tarchomin zainwestuje w nowe leki dzięki sprzedaży… działek). Na nową fabrykę i dwie linie produkcyjne, a także współpracujące z nimi laboratorium firma wyda 256 mln zł. Około 30 mln zł zostanie przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe nad lekami „highly potent”, które tam później będą produkowane. Za resztę będą sfinansowane usprawnienia energetyczne. Zatem Polfa we własnym zakresie dołoży 108 mln zł do dotacji budżetowej.

Nowy zakład produkcyjny ma ruszyć w 2023 roku. Jednak najpierw odbywa się walidacja zakładu, wytwarza się serie walidacyjne leków, ocenia się ich stabilność po 6 miesiącach, dopiero wtedy rusza proces ich rejestracji – tłumaczy Król. Firma chce sprzedawać leki zarówno w Polsce, jak i zagranicą. O wprowadzeniu nowych leków na rynek będzie można mówić w roku 2025.

Siłą leki generyczne

Przewidywana zdolność produkcyjna nowego zakładu to 800 tys. fiolek rocznie. – W pierwszej fazie celujemy w cztery nowe produkty – 3 onkologiczne i 1 immunosupresyjny w ramach własnej produkcji. Ten projekt zakłada także wytwarzanie kontraktowe, na potrzeby zewnętrznych zleceniodawców. Już teraz rozmawiamy z kilkoma zainteresowanymi firmami – opowiada prezes Zarządu.

REKLAMA

Dodaje, że firma celuje w leki, którym w 2023 r. kończy się ochrona patentowa i z leków innowacyjnych staną się lekami generycznymi. Polfa Tarchomin to firma generyczna i nie chce porywać się na innowacje (czytaj również: Generyki i leki biopodobne – sektor, który potrzebuje wsparcia). Ponadto żadnej polskiej firmy farmaceutycznej nie stać na prawdziwą działalność innowacyjną.

Źródło: IK/300.gospodarka.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Popularne leki uszkadzają mikrobiom jelitowy Popularne leki uszkadzają mikrobiom jelitowy

Skutkiem ubocznym powszechnie zażywanych leków może być uszkodzenie flory bakteryjnej układu pokarmo...

Australia: coraz więcej osób zatrutych paracetamolem Australia: coraz więcej osób zatrutych paracetamolem

W Australii w ciągu 10 lat zatrucia wynikające z przedawkowania paracetamolu wzrosły o 44%. Z czego ...

Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC

W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa farmaceutycznego, która zmieniła przepisy, jak...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz