REKLAMA
wt. 14 listopada 2023, 08:01

Poseł interweniuje w sprawie zmian w rozliczaniu recept rocznych

Poseł Mirosław Suchoń skierował do Ministerstwa Zdrowia interpelację w sprawie rozliczania recepty rocznej. Wskazuje w niej, że przepisy – obowiązujące od 1 listopada – uderzają w pacjentów, którzy korzystają z ulgi podatkowej na leki. W jaki sposób?

Nowe zasady realizacji recept rocznych stały się przedmiotem interwencji posła (fot. Shutterstock)
Nowe zasady realizacji recept rocznych stały się przedmiotem interwencji posła (fot. Shutterstock)

Od 1 listopada 2023 r. obowiązuje nowe przepisy dotyczące zasad realizacji recept rocznych. W środowisku aptekarskim budzą one ogromne kontrowersje i wątpliwości. Mimo licznych apeli Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie wydało jasnego komunikatu, który rozwiewałby te wątpliwości. Okazuje się, że zmiany zainteresowało posła Mirosława Suchonia, który zwrócił się w tej sprawie do resortu zdrowia.

Poseł wystosował interpelację do Ministra Zdrowia, w której domaga się wyjaśnień, dotyczących nowych przepisów. Przypomnijmy, że od 1 listopada 2023 r. pacjent może zrealizować receptę na maksymalnie 120 dni. Do tej pory mógł jednorazowo otrzymać ilość leku na 180 dni. Kolejna realizacja może nastąpić po trzech czwartych tego okresu, czyli 90 dniach.

– Dla chorego oznacza to niestety konieczność udania się do apteki po przepisane leki przynajmniej trzy razy w roku pomimo wystawionej recepty rocznej. Argumenty przemawiające za słusznością nowych przepisów, które dotyczą problemów z dostępnością leków w magazynach (na skutek wyprzedania leków) czy marnotrawstwem tych niewykorzystanych, nie do końca odnoszą się do pacjentów z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i ciągłością choroby – uważa poseł.

W jego ocenie ustawa ogranicza zaopatrzenie się takich pacjentów w potrzebny lek na np. pół roku z góry. Może też utrudniać pacjentom zachowanie ciągłości terapii.

Problem mają też apteki

Mirosław Suchoń zwraca również uwagę, że zmiany są niekorzystne dla farmaceutów. Ci od kilku tygodniu mają ogromne wątpliwości i problemy z wyliczaniem czasu, po jakim pacjent ponownie może wykupić leki.

– Takie recepty będą musieli dzielić na trzy moduły, co przy niektórych lekach może stanowić problem. Systemy komputerowe nie zawsze potrafią prawidłowo podzielić dawki produktów leczniczych (np. w formie ampułek) – pisze poseł.

Pracę aptek ma wspomóc planowane od 1 marca 2023 r. wdrożenie systemu teleinformatycznego, który będzie obliczał ilość produktu leczniczego. W ocenie posła to może powodować utrudnienia przy różnych terminach ważności recept.

Problem z ulgą podatkową

Poseł Suchoń zwraca też uwagę, że konsekwencją nowych przepisów stanie się również problem z odliczaniem ulgi na leki.

– Osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne (bo tylko one mogą odliczać wydatki na lekarstwa) mogą skorzystać z tej ulgi (odliczenia) tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł. Odliczyć można właśnie tylko nadwyżkę ponad 100 zł w miesiącu – przypomina poseł.

W jego oceni pacjenci, którzy chcą korzystać z tej ulgi, mieli dotychczas możliwość zakupu takiej ilości leku, aby zmieścić się w wymaganej minimalnej kwocie. Brak możliwości zrealizowania recepty rocznej na poprzednich warunkach uniemożliwi znacznie takie ewentualne rozliczanie ulg.

Czy będzie zmiana przepisów?

Mirosław Suchoń zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z szeregiem pytań, dotyczących nowych przepisów. Chce między innymi wiedzieć czy resort zna stanowisko pacjentów przewlekle chorych bądź z niepełnosprawnością, którzy na skutek zmian od 1 listopada 2023 r. w rozliczaniu recepty rocznej będą mieli utrudniony zakup niezbędnych leków na optymalny dla siebie czas w kontynuowaniu terapii?

Poseł pyta też czy ministerstwo przewiduje zmiany w nowym przepisie dotyczącym realizacji rozliczenia rocznej recepty dla dedykowanej ww. grupy pacjentów? Chce też wiedzieć czy ministerstwo planuje zmiany w obszarze rocznego rozliczenia ulgi na leki, które utrzymają możliwość odliczenia ulgi, przy rachunkach 100 zł lub mniejszych niż 100 zł, w przypadku „wymuszonego” zakupu leków poniżej tej kwoty, w sytuacji gdy nie można wykupić większej ilości lekarstw?

Wśród pytań posła Suchonia jest również to, jak ministerstwo zamierza realizować recepty o różnych terminach ważności we wdrażanym systemie teleinformatycznym, którego start przewidziany jest na dzień 1 marca 2024 r.?

Źródło: ŁW/Sejm

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]