REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pracownicy radia usunęli jedno słowo z reklamy syropu na kaszel…

14 lutego 2019 08:25

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy rozpatrywał skargę na radiową reklamę syropu Flegtac Kaszel. Okazało się, że w spocie reklamowym zabrakło informacji o przeciwwskazaniach. Okazuje się, że usunęli je przypadkowo pracownicy radia…

Radiowa reklama syropu Flegtac Kaszel mogła wprowadzać w błąd, gdyż nie zawierała słowa "przeciwwskazania" (fot. Shutterstock)
Radiowa reklama syropu Flegtac Kaszel mogła wprowadzać w błąd, gdyż nie zawierała słowa "przeciwwskazania" (fot. Shutterstock)

Przedmiotem skargi była reklama radiowa leku Flegtac Kaszel. Konsument w skardze poinformował, że zgodnie z reklamą jest to syrop na kaszel dla dzieci powyżej drugiego roku życia. Jednak ze względu na to, że zabrakło słowa „przeciwwskazania”, reklama twierdzi, że wskazaniami są zarówno wiek poniżej dwóch lat, jak i uczulenie na składnik aktywny leku.

Zarzuty wobec reklamy syropu

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy). Ponadto zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej zgodnie z należytą starannością oraz zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o to, żeby uznać reklamę za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. W jego myśl reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy (czytaj więcej: Reklama telewizyjna Ketonalu wstrzymana. Wprowadza odbiorców w błąd).

REKLAMA

Arbiter-referent wniósł także o to, by uznać reklamę za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Zgodnie z nim „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu”.

REKLAMA

Niezawiniony błąd

Firma TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o. o. złożyła pisemną odpowiedź na skargę. Jej zdaniem kampania reklamowa leku Flegtac Kaszel w formie reklamy dźwiękowej spełnia wymogi określone w ustawie Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Jednym z wymogów reklamy leku w formie dźwiękowej jest zamieszczenie przeciwwskazań co do przyjmowania leku.

W przypadku reklamy syropu Flegtac Kaszel producent przesłał do radia, które zajmowało się emisją reklamy, treść zgodną z prawem. Zawierała ona również określenie „przeciwwskazania”. Jednak podczas przygotowywania spotu reklamowego do emisji, pracownicy radia niechcący usunęli niektóre fragmenty. „Podkreślić zatem należy, że Mój Mocodawca w żadnym zakresie nie działał z zamiarem wprowadzenia w błąd pacjentów. Tym samym natychmiast po stwierdzeniu wyżej wskazanego uchybienia Mój Mocodawca wstrzymał nadawanie spotu reklamowego” – czytamy w odpowiedzi firmy TACTICA Pharmaceuticals.

Szybka reakcja

Firma TACTICA Pharmaceuticals przedłożyła również do akt sprawy oświadczenie radia Eurozet (czytaj więcej: Czy radiowa reklama Molekin D3 wprowadza w błąd?). Przedstawiciele radia przyznali w nim, że podczas nagrywania spotów, w wyniku błędu ludzkiego, doszło do niezamierzonego pominięcia słowa „przeciwwskazania”. Niestety nikt nie zauważył tego uchybienia w trakcie produkcji spotu i podczas weryfikacji. Po otrzymaniu informacji o błędzie przekaz reklamowy został poprawiony – dodano brakujące słowo „przeciwwskazania”. Dodatkowo lista przeciwwskazań została uzupełniona zgodnie z wytycznymi firmy TACTICA.

Zespół Orzekający uznał, że reklama radiowa w której zabrakło określenia „przeciwwskazania” nie była prowadzona z należytą starannością i mogła wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości syropu. Jednak zespół wziął pod uwagę, że do błędu doszło w sposób niezamierzony. Docenił także natychmiastową reakcję firmy, która po dostrzeżeniu pomyłki wstrzymała emisję reklamy. Zalecił wprowadzenie w reklamie brakującego wyrażenia „przeciwwskazania” (czytaj więcej: Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety?).

REKLAMA

Źródło: IK/radareklamy.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

GSK złożyło skargę na reklamę Traumonu. „Zawiera informacje, których brak w ChPL…” GSK złożyło skargę na reklamę Traumonu. „Zawiera informacje, których brak w ChPL…”

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare złożyło obszerną skargę do Komisji Etyki Reklamy na kampanię lek...

Jaka gorączka u dziecka wymaga podania leku? Spór o reklamę… Jaka gorączka u dziecka wymaga podania leku? Spór o reklamę…

Komisja Etyki Reklamy rozpatrywała niedawno skargę na reklamę syropu dla dzieci Lipomal. Autor skarg...

„Jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję” „Jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję”

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu Maxon Active firmy Adamed. Kobieta zar...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz