REKLAMA
wt. 2 lutego 2021, 09:29

Pracownicy WIF w Poznaniu skarżą się na swojego szefa? Była kontrola…

Do NIK, GIF i Ministerstwa Zdrowia kilka tygodni temu miało trafić anonimowe pismo w sprawie skarg pracowników WIF w Poznaniu na jej szefa – Grzegorza Pakulskiego. Jak donosi Głos Wielkopolski w inspektoracie odbyła się kontrola urzędników wojewody wielkopolskiego.

Jak można przeczytać w Głosie Wielkopolskim, Grzegorz Pakulski miał stracić stanowisko już kilka lat temu (fot. Shutterstock)
Jak można przeczytać w Głosie Wielkopolskim, Grzegorz Pakulski miał stracić stanowisko już kilka lat temu (fot. Shutterstock)

Sprawę opisuje w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego dziennikarz Łukasz Cieśla. W sierpniu 2020 r. do Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Ministerstwa zdrowia miało trafić anonimowe doniesienie o nieprawidłowościach w Wielkopolskim WIF. W jej rezultacie wszczęto kontrolę, którą prowadzili urzędnicy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola miała być bardzo szczegółowa, niedawno się zakończyła i w najbliższych dniach mają być znane jej wyniki. Skargę na Grzegorza Pakulskiego mieli wysłać anonimowo pracownicy WIF. Zarzucili w niej swojemu szefowi m.in. niegospodarność.

– W skardze pisali o recydywie w łamaniu zaleceń pokontrolnych, nieprzemyślanych zakupach sprzętu elektronicznego, kupowaniu wyposażenia powyżej średnich kosztów, brak nadzoru nad czasem pracy niektórych pracowników, faworyzowanie konkretnych osób – czytamy w Głosie Wielkopolskim.

Co znalazło się w skardze?

Jak wskazuje autor artykułu, część zarzutów dotyczy radcy prawnego zatrudnionego w WIF. Z pisma wynika, że rzadko pojawia się w pracy, jest niedostępny, bo zamiast pracować dla inspekcji, spotyka się z innymi klientami. Szef WIF ma na to przymykać oko, bo sam od lat korzysta z usług radcy w swoich prywatnych sprawach. W piśmie zwrócono też uwagę na rzekomą pobłażliwość szefa WIF wobec niektórych aptek. Przykładowo apteka z Nowego Tomyśla zmieniła siedzibę i powinna starać się o nowe zezwolenie. Jednak, jak czytamy w piśmie, Grzegorz Pakulski był innego zdania (czytaj również: Kto chciał zablokować publikację artykułu o Wielkopolskim WIF).

– Inna nieprawidłowość miała dotyczyć apteki w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Prowadziła ją późniejsza szefowa samorządu aptekarskiego. Pracownicy WIF twierdzą, że na 8 miesięcy zostawiła aptekę bez formalnego nadzoru, ale Grzegorz Pakulski nie podjął żadnych działań – czytamy w Głosie Wielkopolskim.

Dziennikarz poprosił Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o komentarz do tej sprawy.

– W odpowiedzi na żądanie kontrolujących przedstawiono pełny i szczegółowy materiał dowodowy oraz udzielono odpowiedzi na zadane przez kontrolujących pytania. Analiza i ocena przedstawionego materiału, jak też jego skonfrontowanie z zarzutami zawartymi w rzeczonej skardze, znajdują się w kompetencjach organu kontrolującego. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie jest władny do wyrażania opinii o rezultatach kontroli i nie komentuje w żaden sposób zastrzeżeń wyrażonych w skardze, zalecając jednocześnie, by oczekiwał pan na oficjalny wynik kontroli – stwierdził Grzegorz Pakulski.

Wraca sprawa Tadeusza B.

Jak można przeczytać w Głosie Wielkopolskim, Pakulski miał stracić stanowisko już kilka lat temu – gdy zatrzymany został były prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Tadeusz B. Miał on zeznać bowiem, że część przyjętej łapówki miała trafić właśnie do Pakulskiego – choć WIF miał całej sprawie nie wiedzieć (czytaj również: Kara za korupcję dla byłego Prezesa WOIA? Upomnienie. ).

– Jak słyszymy od pracowników wojewody wielkopolskiego, Pakulski miał zostać odwołany już kilka lat temu, ale ujął się za nim Zbigniew N., ówczesny szef Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ten sam, który kilka miesięcy temu został aresztowany m.in. pod zarzutem niedopełnienia obowiązków – czytamy w Głosie Wielkopolskim.

– Ówczesny GIF Zbigniew N. bronił wtedy Pakulskiego jak niepodległości. Twierdził, że szef wielkopolskiej inspekcji świetnie walczy z mafią lekową. My mieliśmy inne spostrzeżenia, ale bez zgody szefa GIF nie można odwołać pana Pakulskiego – miał powiedzieć jeden z urzędników wojewody.

Źródło: ŁW/Głos Wielkopolski

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]