REKLAMA
pt. 22 stycznia 2021, 13:15

Kto chciał zablokować publikację artykułu o Wielkopolskim WIF

Dziennikarz Głosu Wielkopolskiego – Łukasz Cieśla – w swoim najnowszym artykule opisuje swoje spotkanie z członkiem „gangu przebierańców”. Miał on zniechęcać dziennikarza do pisania o Grzegorzu Pakulskim – Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Farmaceutycznym. Kto chciał zablokować publikację?

Ministerstwo Zdrowia uważa, że przedstawiciele samorządu nie powinni mieć wpływu na wybór konkretnego kandydata na WIF (fot. Shutterstock)
Dziennikarz miał dostać „jakiś fikcyjny etat jako konsultant w jakiejś państwowej instytucji” (fot. Shutterstock)

W 2015 roku dziennikarz Łukasz Cieśla z Głosu Wielkopolskiego opisywał aferę łapówkarską byłego prezesa WOIA – Tadeusza B. Miał on wtedy powoływać się na wpływy u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, którym był Grzegorz Pakulski. Tadeusz B. Twierdził, że WIF ma otrzymać część łapówki, jaką sam przyjął za umożliwienie jednemu z przedsiębiorców otwierania aptek (czytaj również: Sąd musi udostępnić uzasadnienie wyroku w sprawie byłego prezesa izby aptekarskiej).

– Wojewoda wielkopolski, po naszych tekstach, rozważał odwołanie Grzegorza Pakulskiego ze stanowiska szefa WIF. Wtedy doszło do zaskakujących zdarzeń – opisuje Łukasz Cieśla w najnowszym artykule.

Kilka lat temu miał zadzwonić do niego mężczyzna podający się za oficera ABW. Spotkali się w jednej z poznańskich restauracji. Proponował dziennikarzowi współpracę i pisanie artykułów na „podrzucane tematy” (czytaj również: Kolejne zatrzymania “gangu przebierańców” powiązanego z “mafią lekową”).

– Chcemy, aby zaczął pan dla nas pracować, dla ABW. Będzie pan wraz z rodziną ustawiony do końca życia, służba o pana zadba. Nadal będzie pan dziennikarzem, a my będziemy podrzucać tematy. A czasami mówić, o czym nie może pan napisać. Przede wszystkim niech pan teraz odpuści temat Grzegorza Pakulskiego, szefa WIF. To nasz człowiek. My jako służby ochraniamy WIF i GIF. Wspólnie walczymy z mafią lekową wywożącą leki z Polski, działamy w słusznej sprawie – cytuje go w swoim artykule Cieśla.

Dziennikarz miał dostać „jakiś fikcyjny etat jako konsultant w jakiejś państwowej instytucji”. Cieśla odmówił. Publikacji na temat Grzegorza Pakulskiego w Głosie Wielkopolskim nie udało się zablokować – ukazała się niedługo po tym.

„Gang przebierańców” rozbity

Po kilku latach okazało się, że mężczyzna, z którym spotkał się Cieśla, był nieświadomym współpracownikiem tzw. gangu przebierańców (czytaj również: “Gang przebierańców” torpedował konkursy na GIF?).

– Daniel K. to zawodowy pokerzysta i przedsiębiorca, który był zamieszany w tworzenie karuzel vatowskich nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Był przekonany, że współpracuje z prawdziwymi służbami – z SKW – i na ich zlecenie tworzy sieć spółek mające wyłudzać podatek VAT. Obecnie przebywa zagranicą. Sam jestem ciekawy czy stawi się na przesłuchaniach w procesie przeciwko gangowi przebierańców. Z akt tej sprawy wynika, że K. otrzymał „rozkaz” wyjazdu do Poznania. Powiedziano mu, że może przedstawić się jako osoba związana ze służbami. Jego „misją” w tym przypadku było zablokowanie tekstu w „Głosie Wielkopolskim” na temat Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Po miesiącach współpracy K. zaczął mieć wątpliwości, czy faktycznie współpracuje ze służbami, a jego „oficerowie prowadzący” nie są zwykłymi oszustami. Nabrał podejrzeń, bo prezesi powiązanych z nim spółek zaczęli zaczęli być zatrzymywani do sprawy dotyczącej wyłudzeń podatku VAT. Zgłosił się więc do prawdziwych służb i tak został jednym z głównych świadków w sprawie „gangu przebierańców” – opowiada Piotr Nisztor, który śledzi sprawę „gangu przebierańców”.

Źródło: ŁW/Głos Wielkopolski

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Panie Eugeniuszu. Pana komentarze dostarczają nam mnóstwa radości, a wiedza o warsztacie dziennikarskim imponuje. Dziękujemy, że tak wnikliwie czyta Pan nasze teksty i je komentuje. Mimo cennych wskazówek, pozwoli Pan jednak, że będziemy wykonywać swoją pracę w zgodzie z własnym doświadczeniem i poczuciem niezależności. Stoimy na stanowisku, że nasi czytelnicy mają prawo wiedzieć zarówno co w sprawie rynku aptecznego mają do powiedzenia oficjalnie organy państwowe, jak i to co o przedstawicielach tego rynku piszą media ogólnodostępne. Interpretację i ocenę przedstawianych informacji zostawiamy czytelnikom, wierząc w i ich inteligencję i intuicję.
Jesteśmy najbardziej poczytnym i rozpoznawalnym tytułem wśród wszystkich piszących o rynku aptecznym i dla farmaceutów (potwierdzają to niezależne dane). Mała liczba komentarzy wynika z tego, że skutecznie przepędziliśmy anonimowych trolli, przez wprowadzenie wymogu rejestracji w celu komentowania.
Dziękujemy za troskę. Mamy się dobrze. Poczytność portalu branżowych może sprawdzić Pan sam, korzystając chociażby z https://www.similarweb.com/. Życzymy miłego porównywania ;)
Tak mi się przypomniało. Biez wodki nie razbieriosz https://mgr.farm/aktualnosci/zemsta-mafii-lekowej-pierwsze-slysze
Tak sobie właśnie wczoraj pomyślałam, że z tego mógłby być niezły hit kinowy. Takie pomieszanie z poplątaniem, że sam diabeł by się na tym nie wyznał. Czasami rzeczywistość przerasta fikcję. Gdyby mi ktoś 20 lat temu powiedział, że branża farmaceutyczna to świetny materiał do ekranizacji, bym się pewnie lekko zdziwiła.