REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Problem z nielegalnym wywozem leków mają też inne kraje…

9 sierpnia 2019 10:40

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że problematyka sprzedaży leków za granicę w ramach Unii Europejskiej nie dotyczy wyłącznie Polski. Z problemem boryka się Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Rumunia czy nawet Holandia, a w ostatnim czasie Belgia. Każdy kraj zmagający się z wywozem leków prowadzi swoją własną politykę w tym zakresie. A jak wygląda ona w Polsce?

GIF postanowił przychylić się do wniosku importera równoległego i uchylić swoją decyzję w zakresie produktu Lecalpin 10 mg (fot. Shutterstock)
W każdym województwie organizowane są spotkania z przedstawicielami prokuratury, policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację poselską posłanki Anny Sobeckiej, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił informacje dotyczące leków nielegalnie wywożonych z Polski oraz działań podjętych w ramach walki z tym procederem. Wyjaśnia on, że  na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące Minister Zdrowia wydaje obwieszczenie zawierające wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istotnym wkładem do wykazu są cotygodniowe raporty sporządzane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie zgłoszeń o problemach z dostępnością produktów leczniczych lub o braku realizacji zamówień w tym zakresie, przekazywanych do Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych przez apteki ogólnodostępne i szpitalne (czytaj również: 100 pseudo-aptek zamieszanych w nielegalny wywóz leków).

– Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne znajdujące się na przedmiotowym wykazie podlegają szczególnej ochronie prawnej polegającej na obowiązku każdorazowego zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru wywozu tych towarów poza terytorium RP, przy czym wywóz taki może być zrealizowany wyłącznie w przypadku, gdy Główny Inspektor Farmaceutyczny nie zgłosi sprzeciwu do tego zamiaru. Za dokonanie wywozu bez zgłoszenia oraz wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne przewidują zarówno kary administracyjne jak i odpowiedzialność karną – pisze Maciej Miłkowski (czytaj również: GIF pozwolił na wywóz leku zagrożonego brakiem dostępności. Dlaczego?).

REKLAMA

Monitoring transportu leków

Wiceminister zdrowia wskazuje, że transport produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poza terytorium Polski znajdujących się na ww. wykazie musi być zgłoszony do systemu SENT. W następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw Główny Inspektorat Farmaceutyczny dokonuje czynności gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i przechowywania danych stanowiących aktualne, pełne listy środków transportu, wraz z numerami rejestracyjnymi, wykorzystywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w zakresie prowadzonej przez nich działalności tj. na wytwarzanie produktów leczniczych oraz na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (czytaj również: Nielegalny wywóz leków to proceder niezwykle szkodliwy).

REKLAMA

– Aktualizowana na bieżąco baza przedmiotowych danych jest cyklicznie przekazywana do Ministerstwa Finansów w celu zasilania systemu SENT. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej monitorują przewozy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności – podkreśla Miłkowski.

Porozumienia podpisane przez GIF

Wiceminister wymienia również działania Inspekcji Farmaceutycznej w tym podpisane w 2018 i w 2019 roku porozumienia o współpracy z Krajową Administracją Skarbową oraz organami ścigania (czytaj również: Wywóz leków pod politycznym parasolem ochronnym?).

– W oparciu o zapisy porozumienia z dnia 28.03.2018 r. z Krajową Administracją Skarbową, strony przekazują informacje istotne dla skutecznego przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa, regulującego wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi. W szczególności przekazywane są m.in. dane dotyczące podmiotów, które prowadziły wytwarzanie lub obrót produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa – informuje Maciej Miłkowski.

Porozumienie z dnia 11.10.2018 r. z Prokuratorem Krajowym obejmuje współpracę w zakresie przekazywania informacji pomiędzy Stronami dla zapewnienia efektywniejszego ścigania przestępstw oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, a także wspólnego podejmowania czynności w zakresie uprawnień jakie posiadają obie instytucje. Na mocy w/w porozumienia możliwe jest wykonywanie przez inspektorów ds. obrotu hurtowego oraz inspektorów ds. wytwarzania czynności kontrolnych jednocześnie z funkcjonariuszami podejmującymi czynności procesowe w zakresie prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora postępowania przygotowawczego. Inspektorzy są również powoływani w w/w czynnościach w charakterze specjalistów (czytaj również: Kary za wywóz leków to placebo).

REKLAMA

Podpisane w dniu 8.01.2019 r. porozumienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z Komendantem Głównym Policji ma na celu zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy Policją oraz Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Strony Porozumienia zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji istotnych dla skutecznego przeciwdziałania, ścigania oraz zwalczania nielegalnych praktyk uczestników rynku farmaceutycznego.

Problem istnieje też w innych krajach

W 2019 roku na mocy wspomnianych porozumień w każdym województwie organizowane są spotkania z przedstawicielami prokuratury, policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, na których omawiane są aktualne problemy związane z wywozem produktów leczniczych, modele odwróconego łańcucha dystrybucji stosowane przez nieuczciwych przedsiębiorców, nowo wprowadzone lub planowane zmiany w polskim prawodawstwie przeciwdziałające nielegalnemu wywozowi itp (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna we wrocławskiej Prokuraturze i „odwrócony łańcuch dystrybucji”).

– Problematyka sprzedaży leków za granicę w ramach Unii Europejskiej nie dotyczy wyłącznie Polski. Z powyższym problemem boryka się Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Rumunia czy nawet Holandia, a w ostatnim czasie Belgia. Każdy kraj, zmagający się z wywozem leków prowadzi swoją własną politykę w tym zakresie – podkreśla Maciej Miłkowski.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

a jak gdzieś czytałam, że Wielka Brytania chomikuje leki i to jest źródło wszystkich naszych problemów

Powiązane artykuły

Ministerstwo Zdrowia: Nie ma zagrożenia niedostępnością leku Euthyrox Ministerstwo Zdrowia: Nie ma zagrożenia niedostępnością leku Euthyrox

Resort zdrowia przekonuje, że na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie niedostępnością Euthyroxu....

Jak rozwiązać kryzys lekowy? PO prezentuje swoją receptę… Jak rozwiązać kryzys lekowy? PO prezentuje swoją receptę…

Przez ostatnie dni politycy opozycji nagłaśniali w mediach problem braku leków w aptekach. W tym cel...

Dla KAS walka z mafią lekową to zadanie mimo wszystko drugoplanowe… Dla KAS walka z mafią lekową to zadanie mimo wszystko drugoplanowe…

"Kilka dni temu udało nam się rozbić grupę przestępczą. I nie wdając się w szczegóły, znalazła ona n...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz