REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sąd potwierdza istnienie ograniczenia w przejmowaniu aptek

4 listopada 2019 12:09

Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie może rozszerzyć składu wspólników o spółkę z o.o. Taką opinię przedstawił 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrując dwie skargi na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

(fot. MGR.FARM)
Naczelna Izba Aptekarska popierała stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego (fot. MGR.FARM)

– Sprawa dotyczy postępowań sądowo-administracyjnych o sygn. akt: VI SA/Wa 902/19 i VI SA/Wa 903/19 z udziałem Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie skarg na decyzje organów Inspekcji Farmaceutycznej odmawiające usankcjonowania zmiany wspólnika w składzie spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępnej, polegającej na dodaniu spółki z o.o. – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

31 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył dwie skargi podmiotu prowadzącego apteki ogólnodostępne w formie spółki jawnej na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Analizowane były również poprzedzające je decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie. Organy Inspekcji Farmaceutycznej odmówiły w nich wydania decyzji sankcjonujących zmianę składu wspólników polegającą na dodaniu do spółki jawnej, jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (czytaj również: Wyrok WSA w sprawie przejmowania aptek. Wykładnia inspekcji jest nieprawidłowa…).

REKLAMA

– Wnioski o dopuszczenie do tych postępowań sądowo-administracyjnych zgłosiła Naczelna Izba Aptekarska, którą reprezentował koordynator biura prawnego NIA radca prawny Krzysztof Baka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dopuścił NIA do udziału w obu postępowaniach – informuje prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

NIA krytykuje stanowisko wiceministra zdrowia

Naczelna Izba Aptekarska popierała stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Podniosła m. in., że „Każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa, przy czym podmiot, który uzyskał zezwolenie po 25 czerwca 2017 r. stosuje wymogi stricte zgodne z art. 99 ust 4 Pr. farm., zaś podmiot, który zachował zezwolenie na podstawie art. 2 ust 2 ustawy nowelizującej albo uzyskał zezwolenie w postępowaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej, może funkcjonować w innej formie prawnej lub z innym składem wspólników niż przewidziane w art. 99 ust. 4 Pr. farm., zgodnie ze stanem z dnia 25 czerwca 2017 r. albo z dnia wydania decyzji w postępowaniu, o którym mowa w art. 2 ust.1 ust. nowel., jednakże nie oznacza to, że może dokonywać zmian w tym zakresie niezgodnych z art. 99 ust. 4 Pr. farm.”.

W trakcie postępowań Naczelna Izba Aptekarska przeprowadziła krytyczną analizę stanowiska Podsekretarza Stanu z dnia 12 kwietnia 2019 r. (PLO.0763.2.2019.TL), zawierającego pogląd, że „(…) wymagania zakreślone w art. 99 ust. 4 u.p.f. dotyczą wyłącznie podmiotów, które wystąpiły o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w dacie obowiązywania przedmiotowego przepisu” – wskazuje NIA (czytaj więcej: Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?).

W wyrokach z dnia 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi i orzekł, że zmiany w składzie wspólników w spółkach jawnych, które w dniu wejścia w życie ustawy „Apteka dla aptekarza” prowadziły apteki muszą być zgodne z art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa
 • w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że zgodne z prawem jest stanowisko organów Inspekcji Farmaceutycznej kwestionujące zmianę składu wspólników polegającą na dodaniu do spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Bardzo ważne orzeczenie Sądu.
Spółka z o. o. nie może przystąpić jako wspólnik, natomiast osoba fizyczna nie będąca farmaceutą nawet jeśli posiada 4 apteki, już jak najbardziej może przystąpić do spółki. To tylko pokazuje jakim niedopracowanym bublem jest AdA.

Powiązane artykuły

83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza” 83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza”

Odkąd w 2017 roku weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego określana "apteką dla aptekarza"...

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu

"Osoby nielegalnie wprowadzające produkty lecznicze weterynaryjne do obrotu powinny liczyć się z pow...

Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł

Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszyw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz