REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Strony produktowe leków nie mogą linkować do aptek internetowych

25 marca 2020 09:05

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację w sprawie umieszczania na reklamowych stronach internetowych leków informacji o możliwości ich zakupu i linku do konkretnej apteki internetowej. Według urzędu takie działanie stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek.

Zdaniem GIF na stronie produktowej leku nie może znaleźć się link do apteki internetowej (fot. Shutterstock)
Zdaniem GIF na stronie produktowej leku nie może znaleźć się link do apteki internetowej (fot. Shutterstock)

Jedna z firm chciała umieścić na reklamowej stronie internetowej produktu leczniczego informację o możliwości jego zakupu w konkretnej aptece internetowej. W informacji takiej miał znaleźć się też link umożliwiający bezpośrednie przejście na stronę tej apteki. Firma postanowiła wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o potwierdzenie zgodności takiego rozwiązania z obowiązującymi przepisami – w szczególności art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, nazywanego też zakazem reklamy aptek.

W treści wniosku firma wskazywała, że ma to być wyłącznie informacja, bez elementu zachęty i jakiejkolwiek sugestii zmierzającej do zwiększenia obrotów konkretnych aptek (czytaj również: Reklama apteki – co wolno, a czego nie?).

REKLAMA

– Zamieszczenie łącz do stron internetowych aptek stanowić będzie ułatwienie dla użytkownika, niemniej nie zmierza do skłonienia go do zakupu u wskazanego sprzedawcy – argumentował wnioskodawca.

REKLAMA

Nie tylko ułatwienie, ale i zachęta

Główny Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu sprawy doszedł jednak do odmiennego wniosku. Według GIF zamieszczenie wizualnie atrakcyjnych łącz internetowych do konkretnych aptek – według wzoru grafiki, którą przedstawił wnioskodawca – nie stanowi wyłącznie ułatwienia dla użytkownika. Pośrednio zachęca bowiem do zakupu w aptekach reklamowanych za tych grafik (czytaj również: „Black friday” w aptece to zabroniona reklama? Właściciel zapłaci karę…).

– Podkreślić należy, że reklama produktu leczniczego zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w sytuacji powiązania sprzedaży tego produktu z konkretnymi aptekami niewątpliwie zwiększy liczbę transakcji danej apteki lub zwiększy wartość tych transakcji – czytamy w uzasadnieniu GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zwrócił też uwagę, że odbiorcą strony internetowej produktu leczniczego jest konsument. A ten przyjmuje taki przekaz w świetle praktyk marketingowych powszechnie stosowanych na rynku. W rezultacie prezentacja konkretnego znaku apteki – jako logo o silnej zdolności odróżniające – zachęca do skorzystania z usług placówki funkcjonującej pod takim znakiem (czytaj również: Artykuł sponsorowany skrywał nielegalną reklamę apteki. WIF nałożył karę…).

– Jednocześnie obecność znaku identyfikującego aptekę na stronie danego produktu leczniczego może spowodować, że taka apteka zostanie objęta renomą i rozpoznawalnością na rynku, taką jaką ma – szeroko reklamowany – produkt leczniczy – czytamy w interpretacji Inspektora.

REKLAMA

Innymi słowy GIF uznał, że działania opisane przez firmę będzie stanowiło naruszeniem art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego i skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej nawet do 50 000 zł.

Źródło: KW/GIF

PL02422020MO1
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowa posłanka pyta o braki leków i znikające apteki Nowa posłanka pyta o braki leków i znikające apteki

Posłanka Magdalena Łośko rozpoczęła swoją pracę w Parlamencie od wysłania do Ministra Zdrowia szereg...

Przez 4 lata prawie 4 tysiące farmaceutów musiało zamknąć swoje apteki Przez 4 lata prawie 4 tysiące farmaceutów musiało zamknąć swoje apteki

W TVP 1 w programie „Alarm!” dziennikarze podjęli temat nie nowy, ale ciągle aktualny – nierównej wa...

Co z apteką kupioną “na słupa”? Na “właścicielach” milionowe długi… Co z apteką kupioną “na słupa”? Na “właścicielach” milionowe długi…

"Apteka ogólnodostępna dla pacjentów została zamknieta na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farm...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz