REKLAMA
pon. 22 marca 2021, 08:01

Szpitale będą musiały zmieniać działy farmacji na apteki?

Polska Federacja Szpitali wystosowała do Ministra Zdrowia pismo, z prośbą o wydanie stanowiska do jednego z zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, która wchodzi w życie już 16 kwietnia. Chodzi o przepis dotyczący warunku umożliwiającego utworzenie w szpitalu działu farmacji szpitalnej, zamiast apteki szpitalnej.

Lek niezbędny do ratowania życia miał najprawdopodobniej w tzw. „sortowni” spędzić aż cztery dni (fot. Shutterstock).
Wchodząca 16 kwietnia ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza zmiany w pracy farmaceutów w szpitalach (fot. Shutterstock)

Jak wskazuje Polska Federacja Szpitali, zgodnie z treścią art. 83 ust. 4c pkt 1) ustawy o zawodzie farmaceuty zmienia zapis w art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne. Mówi on, że w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, dopuszcza się utworzenie zamiast apteki szpitalnej działu farmacji szpitalnej. Warunkiem jednak jest, aby łączna liczba łóżek zgłoszonych przez ten podmiot w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosiła nie więcej niż 100 (czytaj więcej: Apteka szpitalna a dział farmacji szpitalnej. Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu).

Dotychczasowe przepisy art. 87 Prawo farmaceutyczne dawały podmiotom leczniczym swobodę w zakresie podejmowania decyzji w przedmiocie utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. Mogły one uzależniać to od faktycznych potrzeb danego zakładu leczniczego. Stąd też większość szpitali w swych strukturach posiada działy farmacji szpitalnej pomimo, że łączna ilość zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą przekracza 100 łóżek. Rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych nie uzasadniał bowiem tworzenia apteki szpitalnej, która w przeciwieństwie do działu farmacji wymaga spełnienia licznych wymogów zarówno technicznych jak i lokalowych (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach to szansa na rozwój…).

– Regulacje Ustawy wprowadzają nowe wskazania dotyczące możliwości tworzenia działów farmacji szpitalnej, jednocześnie całkowicie pomijają kwestię dotyczącą ewentualnej konieczności dostosowania obecnie funkcjonujących działów farmacji szpitalnych do nowych norm i przekształcenia ich w apteki szpitalne. Takie działania pociągałyby za sobą dramatyczne w skutkach konsekwencje organizacyjno-techniczne jak również finansowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a często niemożliwe do spełnienia z przyczyn od nich niezależnych, a to np. warunków lokalowych danej placówki, które uniemożliwiają dostosowanie pomieszczeń dotychczasowych działów farmacji szpitalnych do wymogów stawianych aptekom szpitalnym – wskazuje Polska Federacja Szpitali.

Co oznacza brak przepisów przejściowych?

W ocenie organizacji sposób sformułowania art. 83 ust. ustawy o zawodzie farmaceuty, w zestawieniu z brakiem wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów przejściowych w zakresie konieczności przekształcania obecnych działów farmacji szpitalnych w apteki szpitalne prowadzi do wniosku, że wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie nowo powstających podmiotów. W konsekwencji przyjąć należy, że utworzone w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne działy farmacji szpitalnej, w dalszym ciągu mogą funkcjonować na aktualnych zasadach pomimo, iż dany zakład leczniczy przekracza określoną w art. 83 ust. 4c pkt 1) liczbę łóżek (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach mogą być problemem).

– Prosimy o zajęcie stanowiska MZ w przedmiotowej sprawie zważywszy na wskazane wątpliwości interpretacyjne, mając w szczególności na uwadze daleko idące negatywne skutki jakie mogą towarzyszyć nowo wprowadzanym regulacjom prawnym, przy braku jednoznacznych kryteriów oraz wytycznych za konieczne – wskazuje Polska Federacja Szpitali.

Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów

Przypomnijmy, że ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza też inne zmiany dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. Wraz z nich wchodzą bowiem w życie minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Norma ta wyliczana jest na podstawie liczby łóżek w danej placówce. I tak w aptece szpitalnej musi być zatrudniony kierownik apteki, a oprócz tego przynajmniej jeden farmaceuta, na każde rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych. W przypadku działów farmacji szpitalnej niezbędne będzie zatrudnienie co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek (czytaj również: Polskie szpitale mają 3 miesiące, by zatrudnić ponad 1000 farmaceutów).

Źródło: ŁW/Polska Federacja Szpitali

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]