REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Szpitale będą musiały zmieniać działy farmacji na apteki?

pon. 22 marca 2021, 08:01

Polska Federacja Szpitali wystosowała do Ministra Zdrowia pismo, z prośbą o wydanie stanowiska do jednego z zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, która wchodzi w życie już 16 kwietnia. Chodzi o przepis dotyczący warunku umożliwiającego utworzenie w szpitalu działu farmacji szpitalnej, zamiast apteki szpitalnej.

Lek niezbędny do ratowania życia miał najprawdopodobniej w tzw. „sortowni” spędzić aż cztery dni (fot. Shutterstock).
Wchodząca 16 kwietnia ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza zmiany w pracy farmaceutów w szpitalach (fot. Shutterstock)

Jak wskazuje Polska Federacja Szpitali, zgodnie z treścią art. 83 ust. 4c pkt 1) ustawy o zawodzie farmaceuty zmienia zapis w art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne. Mówi on, że w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, dopuszcza się utworzenie zamiast apteki szpitalnej działu farmacji szpitalnej. Warunkiem jednak jest, aby łączna liczba łóżek zgłoszonych przez ten podmiot w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosiła nie więcej niż 100 (czytaj więcej: Apteka szpitalna a dział farmacji szpitalnej. Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu).

Dotychczasowe przepisy art. 87 Prawo farmaceutyczne dawały podmiotom leczniczym swobodę w zakresie podejmowania decyzji w przedmiocie utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. Mogły one uzależniać to od faktycznych potrzeb danego zakładu leczniczego. Stąd też większość szpitali w swych strukturach posiada działy farmacji szpitalnej pomimo, że łączna ilość zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą przekracza 100 łóżek. Rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych nie uzasadniał bowiem tworzenia apteki szpitalnej, która w przeciwieństwie do działu farmacji wymaga spełnienia licznych wymogów zarówno technicznych jak i lokalowych (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach to szansa na rozwój…).

REKLAMA

– Regulacje Ustawy wprowadzają nowe wskazania dotyczące możliwości tworzenia działów farmacji szpitalnej, jednocześnie całkowicie pomijają kwestię dotyczącą ewentualnej konieczności dostosowania obecnie funkcjonujących działów farmacji szpitalnych do nowych norm i przekształcenia ich w apteki szpitalne. Takie działania pociągałyby za sobą dramatyczne w skutkach konsekwencje organizacyjno-techniczne jak również finansowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a często niemożliwe do spełnienia z przyczyn od nich niezależnych, a to np. warunków lokalowych danej placówki, które uniemożliwiają dostosowanie pomieszczeń dotychczasowych działów farmacji szpitalnych do wymogów stawianych aptekom szpitalnym – wskazuje Polska Federacja Szpitali.

REKLAMA

Co oznacza brak przepisów przejściowych?

W ocenie organizacji sposób sformułowania art. 83 ust. ustawy o zawodzie farmaceuty, w zestawieniu z brakiem wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów przejściowych w zakresie konieczności przekształcania obecnych działów farmacji szpitalnych w apteki szpitalne prowadzi do wniosku, że wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie nowo powstających podmiotów. W konsekwencji przyjąć należy, że utworzone w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne działy farmacji szpitalnej, w dalszym ciągu mogą funkcjonować na aktualnych zasadach pomimo, iż dany zakład leczniczy przekracza określoną w art. 83 ust. 4c pkt 1) liczbę łóżek (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach mogą być problemem).

– Prosimy o zajęcie stanowiska MZ w przedmiotowej sprawie zważywszy na wskazane wątpliwości interpretacyjne, mając w szczególności na uwadze daleko idące negatywne skutki jakie mogą towarzyszyć nowo wprowadzanym regulacjom prawnym, przy braku jednoznacznych kryteriów oraz wytycznych za konieczne – wskazuje Polska Federacja Szpitali.

Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów

Przypomnijmy, że ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza też inne zmiany dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. Wraz z nich wchodzą bowiem w życie minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Norma ta wyliczana jest na podstawie liczby łóżek w danej placówce. I tak w aptece szpitalnej musi być zatrudniony kierownik apteki, a oprócz tego przynajmniej jeden farmaceuta, na każde rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych. W przypadku działów farmacji szpitalnej niezbędne będzie zatrudnienie co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek (czytaj również: Polskie szpitale mają 3 miesiące, by zatrudnić ponad 1000 farmaceutów).

Źródło: ŁW/Polska Federacja Szpitali

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]