REKLAMA
czw. 25 maja 2023, 12:46

„Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza” w nowelizacji ustawy refundacyjnej

Minister Zdrowia podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej poprawek, które uszczelnić „Aptekę dla Aptekarza”. Chodzi o zablokowanie przejmowania aptek przez przedsiębiorców, którzy zgodnie z prawem farmaceutycznym nie mogą od 2017 roku uzyskać na nie zezwolenia.

Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza może znaleźć się w nowelizacji ustawy refundacyjnej (fot. Shutterstock)
Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza może znaleźć się w nowelizacji ustawy refundacyjnej (fot. Shutterstock)

Od kilku tygodni część środowiska farmaceutów, aktywnie lobbuje za uszczelnieniem przepisów „Apteki dla Aptekarza”. Szczególnie widoczne jest to na Twitterze, gdzie pojawiają się dziesiątki wpisów z tagiem #uszczelnicADA. Ich autorami są głównie członkowie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz niektórych przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty. Farmaceuci przypominają też Adamowi Niedzielskiemu o niezrealizowanych obietnicach sprzed kilku lat, które znalazły się w „Strategii na rzecz rozwoju aptek”. Domagają się ich realizacji, ale też przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej. Wskazują przy tym na dramatyczną sytuację aptek indywidualnych i naruszanie przepisów przed duże podmioty działające na tym rynku.

Temat uszczelnienia Apteki dla Aptekarza nie jest nowy. W środowisku aptekarskim mówi się o nim od wielu miesięcy. Głos w tej sprawie zabrało między innymi kilka okręgowych izb aptekarskich, wydając uchwały ze stanowiskami o podjęcie interwencji w sprawie Apteki dla Aptekarza.

– Dalsza niekontrolowana koncentracja aptek, sprzeczna z brzmieniem i duchem nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne z 2017 roku, doprowadzi w niedługim czasie do utraty tego strategicznego sektora ochrony zdrowia – przestrzegał we wrześniu ubiegłego roku mgr farm. Marcin Repelewicz, Prezes Rady.

Bezprawne obchodzenie AdA?

Mocnym argumentem ZAPPA i samorządu aptekarskiego, w walce o uszczelnienie Apteki dla Aptekarza okazały się też niedawne rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokładnie 18 kwietnia 2023 r. NSA wydał bowiem pięć wyroków, w których dokonał interpretacji Apteki dla Aptekarza. Sąd wskazał, że zapisy AdA muszą być stosowane nie tylko przy wydawaniu nowych zezwoleń, ale też przy przejmowaniu już istniejących aptek.

– Te wyroki nas ogromnie cieszą, to sukces Państwa i prawa. Sprawa nie jest jednak ostatecznie zakończona, przed nami kolejne dziesiątki spraw i wyroków, w tym dotyczących stosowania przepisów antykoncentracyjnych, słupowania i przejmowania aptek przez podmioty nieuprawnione oraz cofania zezwoleń. Jako ZAPPA złożyliśmy do inspekcji farmaceutycznej w sumie kilkaset wniosków, do sądu, dotychczas kilkadziesiąt. Kolejne przygotowujemy – informował z kolei Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Apteki.

Z wyrokami nie zgadzają się jednak niektórzy prawnicy. Na blogu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka można było przeczytać, że to co ZAPPA nazywa „przełomem”, w rzeczywistości będzie miało daleko idące skutki.

– Do tej pory interpretacja przepisów Prawa farmaceutycznego po wejściu w życie „Apteki dla Aptekarza” była jednolita – wspólne stanowisko przyjęły zarówno organy, jak i sądy administracyjne oraz Ministerstwo Zdrowia. (…) Działania w związku z tym wdrożyli przedsiębiorcy, decydując się na przeprowadzenie transakcji i podejmując decyzje biznesowe zgodnie z obowiązującą wówczas interpretacją przepisów. Utrzymanie linii orzeczniczej w kierunku przedstawionym przez NSA obarcza ich poważnym ryzykiem utraty zezwoleń na prowadzenie aptek – piszą prawnicy DZP.

Ministerstwo pracuje nad uszczelnieniem…

Pod koniec ubiegłego roku petycję do Sejmu w tej sprawie złożył też Marcin Wiśniewski – prezes Związki Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Domagał się w niej zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie zasad prowadzenia aptek. W tym również udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki.

– Wprowadzane zmiany powinny mieć na celu uszczelnienie i doprecyzowanie przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie zasad prowadzenia aptek, by nie było możliwe dalsze przejmowanie aptek przez podmioty nieuprawnione (tj. takie, które zgodnie z obowiązującym prawem nie uzyskałyby zezwolenia na prowadzenie apteki – czytamy w petycji.

Petycję w połowie kwietnia jednak negatywnie rozpatrzyli posłowie z Komisji ds. Petycji. W trakcie jej posiedzenia, na sali nie było wnioskodawcy, a przeciwko zajęciu się tym tematem postulowali przedstawiciele ZPA PharmaNET. Posłowie odrzucili petycję jednak z innego powodu. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia zapewniła, że resort zajmuje się tematem i przygotowuje odpowiednie przepisy, które uszczelnią AdA.

– Obecnie w resorcie procedowana jest ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne, zwana ustawą pionizacyjną, gdzie znajdują się zapisy, które częściowo realizują te postulaty zgłaszane w petycji i chodzi przede wszystkim o przepisy zakazujące uzyskiwania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki w taki sposób, aby nie można było przekroczyć limitów antykoncentracyjnych – informowała Ewa Solecka, główny specjalista Ministerstwa Zdrowia.

Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza w DNUR

Okazuje się, jednak że przygotowywane przez resort zmiany mogą trafić do innego projektu – procedowanej obecnie nowelizacji ustawy refundacyjnej (tzw. DNUR). To może oznaczać, że zmiany wejdą w życie wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Informację na ten temat przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej Adam Niedzielski. Wypowiedź ta padła na pytanie dziennikarzy o uszczelnienie Apteki dla Aptekarza.

– Rozmawiamy ze środowiskiem, choć w tej sprawie mamy do czynienia z dualizmem, jeśli chodzi o stanowisko. Rozmawiamy między innymi z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wypracowaliśmy już rozwiązania w postaci poprawek, które mają właśnie uszczelnić Aptekę dla Aptekarza, aby uniemożliwić prowadzenie apteki na tzw. słupa – mówił Niedzielski.

Minister Zdrowia zapewnił, że pod tym względem gotowe są rozwiązania. Resort miał też ustalić z Naczelną Izbą Aptekarską, że przepisy te włączy do nowelizacji ustawy refundacyjnej.

– Ustawa refundacyjna jest w rządowym procesie legislacji. W tej chwili przygotowywana jest taka wersja projektu, która, mam nadzieję, będzie wniesiona na najbliższym lub jeszcze kolejnym posiedzeniu rządu. Nie jest to więc kwestia odległego terminu – zapewnił minister Adam Niedzielski.

©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czas najwyższy zrobić porządek, uszczelnić ADA, wprowadzić wyższe marże na leki urzędowe, wprowadzić płatne dyżury po 22:00, poprawić przepisy dotyczące realizacji e recept, wprowadzić możliwość wykupienia leku z e recepty w różnych aptekach, a nie jak do tej pory jak zacznie się w jednej to nawet przez rok realizacja w tej samej aptece.