REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Walka z mafią lekową: „Szukać paragrafów na wszystko, na co można znaleźć”

20 września 2019 08:43

Prokuratorzy w całej Polsce dostali nowe wytyczne dotyczące walki z tzw. „mafią lekową”. Nielegalny wywóz leków ma być oceniany i analizowany w taki sposób, aby zgromadzić jak najwięcej zarzutów wobec trudniących się nim właścicieli hurtowni, aptek i gabinetów lekarskich.

Zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku (fot. Shutterstock)
Ministerstwo zapewnia, że walka z mafią lekową wkracza na zupełnie nowy poziom (fot. Shutterstock)

– Szukać paragrafów na wszystko, na co można znaleźć. Wnioskować o sankcje w górnych widełkach. I pamiętać, że nielegalnym wywozem leków zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, w skład których wchodzą także właściciele aptek, farmaceuci i lekarze – tak dziennikarz Gazety Prawnej, Patryk Słowik, podsumowuje nowe wytyczne dla prokuratorów rozesłane właśnie przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę (czytaj również: Reportaż TVN o kulisach działania mafii lekowej).

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości przedstawił aktualny stan walki z „mafią lekową” i zapowiedział jeszcze skuteczniejsze działania wobec nielegalnego wywozu leków. Wskazał m.in. na nowe przepisy, które weszły w życie 6 czerwca. Wprowadzono w nich sankcje karne, za niedozwolone formy sprzedaży leków – szczególne tych, zagrożonych brakiem dostępności. Obecnie grozi za to do 10 lat więzienia (czytaj również: Pacjenci w panice szukają lekarstw, a mafia lekowa ma się dobrze).

REKLAMA

Prokurator generalny zaapelował też do śledczych, by zaglądali również do kodeksu karnego, gdyż nielegalny wywóz leków można kwalifikować również jako przestępstwo stypizowane w kodeksie.

REKLAMA

– W toku postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji, należy każdorazowo mieć na uwadze skutki, które, w okolicznościach danej sprawy, mogły zostać spowodowane przez zachowanie sprawców, oraz w miarę potrzeby podejmować czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 k.k. bądź innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu – wskazywał Ziobro.

Szukanie paragrafów na co się da…

A chodzi o sprawdzanie czy np. nielegalnie wywożone leki były transportowane w odpowiednich warunkach. Jeśli tak się nie działo, to przepisy przewidują odpowiedzialność karną nawet do lat 12 za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób (czytaj również: Pacjenci z innych krajów wiele ryzykują stosując leki wywożone nielegalnie z Polski). Jeśli wywóz leków był prowadzony przez zorganizowaną strukturę, warto zastanowić się nad wskazaniem w akcie oskarżenia art. 258 par. 1 k.k. (działalność w zorganizowanej grupie przestępczej).

– Do tego przy konstruowaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów prokuratorzy mają w opisie czynów wskazywać ilość, wartość oraz rodzaj produktów leczniczych będących przedmiotem przestępstwa. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz ustalenia rozmiaru osiągniętej korzyści majątkowej z popełnionego przestępstwa – wskazuje Patryk Słowik.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że nielegalny wywóz leków jest bardzo szkodliwy społecznie. Dlatego też proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary muszą to uwzględniać (czytaj również: VIDEO: Kolejne zatrzymania „mafii lekowej”. Powiązania z aptekami…).

REKLAMA

– Mówiąc wprost – koniec z pobłażliwością dla mafii lekowej, umarzania postępowań na ich wczesnym etapie lub kierowania do sądów aktów oskarżenia, które były miażdżone w toku procesu – komentuje dziennikarz Gazety Prawnej.

Źródło: ŁW/Gazeta Prawna

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zastanawiam się, z kim przypadnie mi dzielić celę, gdy wsadzą mnie za zaniechanie obowiązku raportowania deficytów, czy wystawienie trefnej faktury i kto pierwszy wyjdzie? Chociaż ostatnio na porządku dziennym są skuteczne praktyki samounicestwienia...
Kurczę - ja trochę żałuję że nie pracuję w aptece której właściciel- para się reeksportem.Można by się zgłosić do służb i przez chwilę żyć jak Bond lub co najmniej agent Tomek- przygoda życia...

Powiązane artykuły

Właścicielka apteki poddała się karze. Sprawa lekarza wraca na wokandę… Właścicielka apteki poddała się karze. Sprawa lekarza wraca na wokandę…

Na wokandę Sądu Rejonowego w Kutnie wraca sprawa lekarza z kutnowskiego szpitala Józefa L. oskarżone...

MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków MZ jest bezradne w przypadku nielegalnego wywozu leków

Za nielegalny wywóz leków grożą wysokie kary finansowe, a teraz także więzienie. Do tej pory GIF nał...

Bezradne państwo nadal przegrywa walkę z nielegalnym wywozem leków Bezradne państwo nadal przegrywa walkę z nielegalnym wywozem leków

Niewyobrażalne ilości leków nielegalnie trafiają za granicę, a organy państwowe pozostają bezradne. ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz