Nowelizacja "specustawy koronawirusowej" przewiduje uchylenie w ustawie Prawo farmaceutyczne zapisów dotyczących wystawiania przez farmaceutów odpisów recept papierowych. Co je zastąpi?
Włoski Prezydent wyraził uznanie dla farmaceutów. W swoim przemówieniu podkreślał przede wszystkim konieczność zapewnienia farmaceutom bezpieczeństwa. Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała o konkretne ...
Podczas zakończonej przed chwilą senackiej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zgłosił poprawkę do zapisów dotyczących recepty farmaceutycznej, które znalazły się w projekcie nowel...
Ze wszystkich stron płyną wyrazy uznania i podziękowania dla pracowników systemu ochrony zdrowia, zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa. W tym trudnym czasie podziękowania należą się także pr...
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zorganizował wśród swoich członków oraz współpracujących organizacji zbiórkę pieniędzy. Zostaną za nie kupione maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dez...
"Zabawne jest to, że w czasie pandemii farmaceuci są traktowani jak personel medyczny. Kiedy to wszystko się skończy, znowu będziemy dla ludzi zwykłymi sprzedawcami, bez żadnych przywilejów" - mówi fa...
W miniony weekend Sejm przyjął nowelizację "specustawy koronawirusowej", w której znalazły się znaczące zmiany dotyczące recept farmaceutycznych. Dziś ustawą zajmie się Senat. Warto już teraz przyjrze...
Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni przekazują wytyczne w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi utrudnionego i często stwarzającego zagrożenie zakażeniem koronawirusem, dostępu do aptek dla ki...
Szkocki rząd zadecydował, że zwiększy się rola farmaceutów w zwalczaniu rozprzestrzeniającego się nowego koronwirusa.
W Poznaniu powstał Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny (itPK), w ramach którego studenci medycyny i farmacji pomagają seniorom. Projekt merytorycznie koordynują nauczyciele akademiccy Pracown...