REKLAMA
śr. 17 lutego 2021, 08:03

80 000 zł kar mają zapłacić podkarpackie apteki za promocję „teleporad”

Trzy decyzje, nakładające w sumie 80 000 zł kary, wydał Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, za udział aptek w akcji promującej „teleporady” i zamawianie leków przez telefon. Decyzje dotyczą łącznie 13 aptek z terenu województwa podkarpackiego. Co ciekawe WIF przed wszczęciem postępowania konsultował sprawę z prezesem Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i Wojewódzkim Konsultantem z Dziedziny Farmacji Aptecznej…

Ustalając wysokość kary WIF zwrócił też uwagę na to, że jedna ze spółek już w przeszłości naruszała zakaz reklamy aptek… 17 razy (fot. Shutterstock)
Ustalając wysokość kary WIF zwrócił też uwagę na to, że jedna ze spółek już w przeszłości naruszała zakaz reklamy aptek… 17 razy (fot. Shutterstock)

WIF w Rzeszowie rozpoczął luty 2021 roku od wydania trzech decyzji dotyczących naruszenia zakazu reklamy aptek. W sumie nałożył w ten sposób 80 000 zł kary na 13 aptek. Wszystkie dotyczą tego samego przewinienia – udziału aptek w akcji udzielania pacjentom porad telefonicznych i zamawiania w ten sposób leków. A wszystko zaczęło się od maila o możliwym naruszeniu zakazu reklamy aptek, jaki w maju 2020 r. otrzymał Podkarpacki WIF…

Autor tegoż maila wskazywał, że szereg aptek działających na terenie Podkarpacia jest promowanych poprzez „akcję teleporad farmaceutycznych”. Na stronie internetowej akcji znalazła się lista aptek biorących w niej udział. Jak się później okazało akcja była też promowana na Facebooku i wysyłką maili do użytkowników poczty Onet (czytaj również: Kara dla 7 aptek za akcję „Zadzwoń, Zamów, Odbierz”. Każda ma zapłacić 15 000 zł…).

„Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie”

Zanim WIF w Rzeszowie wszczął postępowanie, zwrócił się o stanowisko w tej sprawie do Marcina Bochniarza – prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Z podobnym pismem WIF zwrócił się też do Konsultanta Wojewódzkiego z Dziedziny Farmacji Aptecznej, Arkadiusza Mandryka. Celem miało być „wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie”. Jako podstawę takiego działania WIF wskazał art. 109 pkt 9 ustawy Prawo farmaceutyczne i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach aptekarskich.

Pierwszy z przytoczonych zapisów wskazuje, że do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami. Drugi przepis z kolei określa, że zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego (czytaj również: Farmaceuci z aptek sieciowych piszą do Ministra Zdrowia skargę na samorząd).

Prezes ORA w Rzeszowie uznał, że realizowana przez apteki akcja nosi znamiona reklamy aptek i ich działalności. W jego ocenie eksponowano w ten sposób treści zachęcające do skorzystania z oferty konkretnych aptek. Odniósł się w swojej ocenie do wyglądu informacji na stronie internetowej akcji, projektu graficznego czy zastosowanych haseł. Sugerował też, że „kształt kapsułki na logotypie telefonu (czerwone tło) może sugerować, że czynność zakupu dotyczy leku”. Bochniarz wskazał także, że określenie „teleporady” w obliczu rozwiązań systemowych związanych z pandemią COVID-19, odnosi się do porad udzielanych przez lekarzy. Przepisy jednocześnie nie wprowadzają pojęcia „teleporady farmaceutycznej”.

Również Konsultant Wojewódzki z Dziedziny Farmacji Aptecznej uznał, że sposób przedstawienia informacji zawartych na stronie akcji oraz sama akcja jest niedozwoloną formą reklamy aptek. Niemniej uznał, że samo udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych jest jednym z zadań apteki. Natomiast „w dobie epidemii COVID-19 informowanie pacjentów o możliwości zamawiania leków przez telefon i ich osobisty odbiór w aptece jest zgodne z Prawem farmaceutycznym”.

Rozwiązanie na czas epidemii COVID-19

Wyjaśnienia w sprawie złożył również przedstawiciel aptek. Wskazywał on m.in., że placówki te zawsze udzielały porad zdrowotnych pacjentów, zarówno bezpośrednio w lokalu, jak i telefonicznie. Analogicznie funkcjonował system rezerwacji leków, który minimalizował ryzyko, że pacjentowi nie uda się nabyć leku w aptece.

– Mimo rozpowszechniania się elektronicznych form komunikacji, telefoniczne porady oraz rezerwacja leków nie są zbyt częste. W dobie światowej epidemii duża liczba pacjentów w jednym miejscu tj. w lokalu apteki bądź przed lokalem, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia. Dlatego koniecznym stało się znalezienie rozwiązania, które zarówno ograniczy liczbę pacjentów aptece, jak i przyspieszy proces obsługi pacjenta – argumentował przedstawiciel aptek.

Dlatego skorzystano ze sprawdzonego rozwiązania – telefonicznych porad i rezerwacji leków. Dzięki temu ekspozycja pacjenta na zakażenie wirusem została całkowicie wyeliminowana, a dzięki rezerwacjom leków redukowana do minimum. Aby jednak działania te działania odniosły zamierzony skutek, konieczne było poinformowanie o tym fakcie największej liczby pacjentów. Tutaj wykorzystano możliwości, jakie stworzyło uczestnictwo w sieci franczyzowej. W rezultacie informacja o akcji została umieszczona na stronie internetowej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]