REKLAMA
czw. 9 czerwca 2022, 09:45

Aptekarze nie chcą kredytować NFZ. Prezes NRA interweniuje…

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała pismo do Ministra Zdrowia, by ten zablokował zmiany, jakie zamierza wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o szybkość wypłacania aptekom refundacji, za wydane pacjentom leki. Przez ostatnie dwa lata następowało to w ciągu dwóch dni. Teraz NFZ chce wrócić do ustawowego terminu do 14 dni…

Ustawa o petycjach nakłada obowiązek publikacji „odwzorowania cyfrowego petycji”. Naczelna Izba Aptekarska do tej pory tego nie zrobiła (fot. MGR.FARM)
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej prosi Ministra Zdrowia o podjęcie działań, zmierzających do utrzymania obecnie obowiązującego terminu przekazywania płatności (fot. MGR.FARM)

Kilka dni temu w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację, która wywołała poruszenie w środowisku aptekarskim. Od 16 czerwca ma powrócić 14-dniowy termin zwrotu refundacji wynikającej z uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept realizowanych w aptekach (czytaj również: Apteki znów będą czekać 14 dni na zwrot refundacji. Farmaceuci wściekli…).

To, że NFZ ma 14 dni na uregulowanie należności wobec aptek wydających pacjentom leki refundowane, wynika z ustawy. Jednak dwa lata temu na polecenie ówczesnego wiceministra Janusza Cieszyńskiego, pieniądze zaczęto wypłacać znacznie szybciej – najpóźniej w dniu następującym po pozytywnej weryfikacji przekazanych przez apteki dokumentów rozliczeniowych. To rozwiązanie znacząco poprawiło płynność finansową aptek, które dzięki temu w mniejszym stopniu kredytowały NFZ (czytaj również: PILNE: Zmiana dotycząca rozliczenia i wypłaty aptekom refundacji).

– Przyspieszenie rozliczenia refundacji było uznawane za jeden z sukcesów w czasie, gdy pandemia nabierała rozpędu, a apteki mierzyły się z ogromnym wzrostem liczby pacjentów – wskazuje Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Jeszcze trudniej będzie dostać lek w aptece

W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia wyjaśnia, że przywrócenie 14-dniowego terminu regulowania należności wobec aptek, może negatywnie wpłynąć na dostępność szczególnie do najdroższych leków. Apteki w oczekiwaniu na zwrot pieniędzy przez NFZ mogą nie mieć środków, by zaopatrywać się te preparaty.

– Podkreślić należy, że leki refundowane stanowią ok. 32% obrotu statystycznej apteki. Inflacja w Polsce w maju wyniosła 13,9%. Jak wiadomo marża detaliczna na leki refundowane obliczana jest od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu. Obecnie marże na leki refundowane przestają być dodatnie – pisze Prezes NRA.

Wskazuje, że przy obecnym poziomie inflacji rosnących gwałtownie kosztach kredytów oraz niskiej marży detalicznej, wydłużający się okres oczekiwania na wypłatę refundacji przez NFZ doprowadzi do utraty płynności finansowej aptek. W rezultacie uniemożliwi zapewnienie koniecznej dostępności do produktów leczniczych dla pacjentów (czytaj więcej: Koniec z papierowymi zestawieniami refundacyjnymi? NFZ wprowadza zmiany…).

– Rozwiązanie powyższe jest tym bardziej niezrozumiałe i nieakceptowalne, że nie istnieje żadne, zarówno merytoryczny, jaki i formalny powód, aby zmuszać apteki do kredytowania systemu refundacyjnego. podkreślić należy, że obecnie, kiedy zestawienia są elektroniczne i obowiązują e-recepty, nie ma żadnego uzasadnienia aby powracać do dawnych, długich terminów – uważa Piotrowska-Rutkowska.

Duży problem dla aptek i pacjentów

W rezultacie Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej prosi Ministra Zdrowia o podjęcie działań, zmierzających do utrzymania obecnie obowiązującego terminu przekazywania płatności za uzgodnione zestawienie zbiorcze recept. Argumentuje to bezpieczeństwem pacjentów w zakresie dostępu do leków w aptekach oraz stale pogarszającą się sytuację ekonomiczną polskich aptek.

– Z uwagi na duże znaczenie opisanego problemu dla wszystkich polskich farmaceutów, zwracam się do Pana Ministra o pilne podjęcie działań w przedmiotowej kwestii i poinformowanie o nich Naczelnej Izby Aptekarskiej – kończy swoje piśmie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Źródło: ŁW/NIA


Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]