REKLAMA
pt. 17 stycznia 2020, 08:59

Co Naczelna Izba Aptekarska zrobiła w sprawie dyżurów aptek?

Wkrótce miną dwa lata od momentu przygotowania przez Naczelną Izbę Aptekarską i Związek Powiatów Polskich propozycji rozwiązania problemu dyżurów aptek. Kończąca się kadencja NRA to okazja do podsumowania wszystkich działań samorządu w tym zakresie. A można o nich przeczytać w sprawozdaniu przygotowanym na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Ministerstwo zdrowia jeszcze w tym roku planuje przedstawić projekt zmian przepisów dotyczących dyżurów aptek (fot. Shutterstock)
Naczelna Rada Aptekarska VII kadencji posumowuje swoją działalność, także w kwestii dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

– NIA wraz ze Związkiem Powiatów Polskich przedłożyła do MZ propozycję rozwiązania w sprawie dyżurów aptek. Dzięki staraniom NRA doprowadzono do sytuacji faktycznej, w której apteki mają prawo do niedyżurowania bez żadnych konsekwencji – tak w „Sprawozdaniu z działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej siódmej kadencji” opisano realizację wniosku programowego VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie zapewnienia aptekom ogólnodostępnym wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w porze nocnej.

Więcej na ten temat można przeczytać w sprawozdaniu komisji do spraw legislacji Naczelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Wynika z niego, że Komisja podejmowała próby wypracowania generalnego rozwiązania w zakresie wynagradzania farmaceutów za dostępność usług farmaceutycznych w porze nocnej i święta. Uznano, że ponoszone przez przedsiębiorcę koszty związane z dyżurami apteki w porze nocnej powinny być pokrywane przez podmiot zobowiązujący aptekę do pełnienia takiego dyżuru (czytaj również: Dyżury aptek tylko na papierze. Apteki nie respektują harmonogramu…).

Pierwsza propozycja zmian przepisów (24 lutego 2016 r.)

Już na początku kadencji (24 lutego 2016 r.) w piśmie komisja przekazała Ministrowi Zdrowia propozycję zmiany przepisu art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zakresie zapewnienia aptekom ogólnodostępnym wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w święta i w porze nocnej. Zaproponowano rozwiązania, w którym dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta lub inne dni wolne od pracy będą ustalane wyłącznie w przypadku, gdy rada powiatu uzna, że jest to niezbędne dla zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom danego powiatu (czytaj również: „Nie ma się co dziwić, że apteki nie chcą dyżurować”).

– Propozycja opracowana przez komisję ds. legislacji zakładała również, że podmiotowi prowadzącemu aptekę przysługiwać będzie od powiatu, którego rada nałożyła obowiązek wykonywania pracy w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub inne dni wolne od pracy, zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami, poniesionych w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub inne dni wolne od pracy – czytamy w sprawozdaniu.

Komisja ds. legislacji podkreślała wielokrotnie, że w polskim systemie prawnym przyjęta jest ogólna zasada, zgodnie z którą każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i tym bardziej prywatny, który realizuje zadania publiczne, otrzymuje z tego tytułu stosowne wynagrodzenie, lub co najmniej zwrot poniesionych kosztów. Regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym przypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP (czytaj również: Inspekcja zagroziła odebraniem zezwoleń aptekom, które nie dyżurują).

Jak zapewniają sprawozdawcy, w wielu wystąpieniach do organów administracji publicznej Naczelna Rada Aptekarska wskazywała, że obowiązujący system ustalania tzw. dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy jest niekonstytucyjny, niesprawiedliwy, nieadekwatny do potrzeb pacjentów oraz praktycznie niemożliwy do prawidłowego realizowania. Obecnie obowiązujące przepisy prawa legitymizują częste sytuacje, w których w wyniku decyzji podmiotu władzy publicznej, podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do ponoszenia strat, utraty rentowności prowadzonej działalności, a w konsekwencji do jej zakończenia. W takich przypadkach w sposób ewidentny dochodzi do naruszenia konstytucyjne zagwarantowanej swobody działalności gospodarczej (czytaj również: Spór ministerstwa z farmaceutami o konstytucyjność i koszty dyżurów aptek…).

Druga propozycja zmian przepisów (12 lutego 2018 r.)

– Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Aptekarska wnosiła o podjęcie przez Ministra Zdrowia inicjatywy zmiany przepisów. Przygotowane przez Komisję ds. Legislacji NRA wraz ze Związkiem Powiatów Polski propozycje przepisów zakładały zmianę art. 94 Prawa farmaceutycznego – czytamy w sprawozdaniu (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Taki projekt został przedłożony do Ministerstwa Zdrowia w lutym 2018 roku. Zaproponowano w nim, aby dyżury finansowane były ze środków budżetu państwa za pośrednictwem NFZ. Podmiotowi prowadzącemu aptekę ogólnodostępną, zobowiązanemu na podstawie planu dyżurów do pełnienia dyżuru miało przysługiwać z tytułu pełnienia dyżuru wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 35 zł za godzinę dyżuru. Dyrektorzy oddziałów NFZ mieli uzgadniać projekty uchwał rad powiatów, ponadto plan dyżurów miał być ustalany w taki sposób aby w tym samym czasie dyżur pełniły nie więcej niż dwie apteki ogólnodostępne. Takie rozwiązanie miało zagwarantować, że środki publiczne na sfinansowanie dyżurów aptek nie będą wydatkowane w sposób niekontrolowany przez płatnika.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

18 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czyżby akcja ocieplania wizerunku NIA po serii blamaży które zaliczyli w ostatnich dniach? Swoją drogą to jęczenie że farmaceutów jest za mało już zaczyna być męczące. Zakładając że apteki są czynne średnio 5 dni w tygodniu po 12 godzin i w sobotę 8 -> daje nam to 68 godzin czasu pracy apteki czyli 1.7 etatu farmaceuty. Dokładnie tyle ile średnio w Polsce jest. Czyli farmaceutów jest na styk. Ale oczywiście marzy się tym groszorobom z NIA i sieciuchom farmaceuta za pół darmo, najlepiej z ukrainy żeby nie znał przepisów prawa pracy, stąd otwierania nowych wydziałów i przepisy o farmaceutycznym egzaminie weryfikacyjnym dla ukraińców w UoZF.
Najśmieszniejsze jest to jak pleszewski truteń grzmi,że chciwe sieci mają tylko 1,68 magistra na aptekę ( co oczywiście jest na styk) przez co bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu ludzi ( przez najbliższe 30 lat będzie przywoływał pomyłkę z Jarocina) , a sam u siebie w przeliczeniu na 8 godzin etatu dziennie ma pewnie z 0,8 na aptekę. Hipokryzja jakiej mało. Oczywiście on nie widzi w tym nic złego - skończył farmację i może tak robić.
Niech się cała NRA pochwali ilu mają średnio magistrów na aptekę. Podejrzewam że o Tomka Markowa z żonką też za wielu farmaceutów pracy nie znalazło. Kucharewicz był bezczelny ale przynajmniej szczery wnioskując że musi podnieść swoje wynagrodzenie bo musiał zatrudnić kierownika gdyż nie jest w stanie połączyć funkcji prezesa NIA i kierasa w aptece. Obecna NIA to himalaje hipokryzji.
U Pana Mariusza ilość ta wynosi 1, zatem zaniża średnią.
Średnia 1,0 byłaby gdyby aptekę miał czynną 8 godz dziennie bez sobót/niedziel. Jak ma dłużej ( a ma) , to de facto ta średnia jest niższa niż 1,0 i oscyluje pewnie w granicach 0,8 - 0,9. Magia liczb.
Gość zaniża ilość dostępnych do obsadzenia etatów, ale mniemanie o sobie i ego wielkości zasługującej na pomnik na pleszewskim rynku. Filar gospodarki, wzór cnót wszelakich, etyki, deontologii i moralności, ostatni sprawiedliwy. Jak ktoś ma blisko to proponuję doraźną kontrolę obywatelską na obecność magistra, w dniach kiedy organizowane są posiedzenia NIA i OIA, obawiam się że mit prysnął by jak bańka haha
No pomnik na rynku byłby dobry. I gołębi kleks na łysinie. Pomnik bez kleksa to nie pomnik, taka prawda.
"Dzięki staraniom NRA doprowadzono do sytuacji faktycznej, w której apteki mają prawo do niedyżurowania bez żadnych konsekwencji" a teraz zacytuję pismo z WIF z 2019r. , które wisi u mnie w gabinecie: "Nieprzestrzeganie przez aptekę uchwały Rady Powiatu (...) stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie (...) Prawo Farmaceutyczne. W razie stwierdzenia naruszenia (...) może cofnąć zezwolenia na jej prowadzenie".
Prawo można tworzyć i interpretować w nieskończoność ale kiedy nie ma woli działania ze strony rządu i administracji to nic się nie zmieni. Natomiast tam gdzie chcą to potrafią znaleźć pieniądze. Przykładowo w tegorocznym budżecie policja dostanie poza swoim przydziałem środków dodatkowo 433 mln zł a lotnicze pogotowie ratunkowe dodatkowo 58 mln, straż pożarna ileś tam, na drogi samorządowe chyba 500 mln. I to wszystko zostało zabrane z budżetu Obrony Narodowej (MON). Razem 1,6 mld na inne cele. W związku z tym 2,1 % PKB na obronę jest fikcją. Przy tej rozrzutności socjalistów finansowanie dyżurów aptek jest nieznaczącym wydatkiem ale nikt z po-pis-psl-sld nawet nie zająknie się na temat tej rażącej niesprawiedliwości. Głosujcie na nich dalej a za 10 lat tego kraju już nie będzie.
@pharman. Nasze (NRA) argumenty i uwagi dot. dyżurów były, są i będą przekazywane do tzw. decydentów. Odbywa się to wielopłaszczyznowo. IMHO jesteśmy bliżej niż dalej, ale póki decyzja "na górze" nie zapadnie, dalej będziemy dyskutować lub działać. W każdym razie działanie ws. dyżurów polegające na odczuwaniu "satysfakcji z wydanego antybiotyku" (autentyczny cytat zaczerpnięty z tweeterowej wypowiedzi pewnego sieciowego farmaceuty-koordynatora), nie jest produktywne.
Nie rozumiem w jakim kontekście uzyto tutaj i podkreślono ze farmaceuta jest sieciowy. Czyli ze gorszy? Póki co to branże od środka zniszczyli ludzie jak pan i inni izbowi siepacze, a nie izbowi koordynatorzy.
Świadomy farmaceuta nie może odczuwać satysfakcji z wydanego antybiotyku, chyba, że jest sadystą:) Wybiera jedynie mniejsze zło, ratując zdrowie i życie pacjenta jednocześnie niszcząc jego mikrobiom jelitowy co ma konsekwencje zdrowotne dopiero w przyszłości i nie jest kojarzone z przyjmowaniem antybiotyku dzisiaj. Żaden probiotyk ani ilościowo ani jakościowo nie zastępuje swoistej dla każdego człowieka flory bakteryjnej i leczy co najwyżej wyrzuty sumienia po zażyciu trucizny. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec był odczuwalny dopiero po miesiącu a nie natychmiast to ludzie uderzaliby się dużo częściej. No ale skoro napisał to sieciowy koordynator, to wszystko wyjaśnia. El Patron czekam na chłostę :)))))
W mijającej kadencji w temacie dyżurów - ze strony NRA zabrakło dwóch posunięć: -skierowania par. 94 do TK - uprawnienia do skierowania przepisu Samorząd ma na mocy obowiązującej Konstytucji -ogłoszenia bezterminowego strajku dyżurowego aptek Przypominam że w minionych kilku latach strajkowali nauczyciele a nawet Policja ,która nie ma prawa do strajku.Być może po tych dwóch brakujących posunięciach udało by się wywalczyć zmiany w prawie.Nie należy również zapominać że ciosem dla rentowności dyżurów jest zakaz handlu w prawie wszystkie niedziele obowiązujący od 2020 roku... -
Tak, wielokrotnie już tu pisałem, że bez spalenia oponki pod knesejmem nic nie wskóramy. Ich szare komórki dopiero zaczynają krążyć widząc lufę przy skroni.
Wybory nowych władz lada moment nie obrażę się jak kandydaci na najwyższe stanowiska zadeklarują a potem ZREALIZUJĄ zapowiedź skierowania zapisów do TK i ogłoszenia strajku w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia stanowiska...
Zmieniłeś poglądy na temat dyżurowania, czy tylko leki?
Kto by chciał pozować na farmaceute o w jakim celu? Technik? On robi swoje czyli sprzedaje leki i to nie jego wina, że w obecnym systemie i obecnych realiach magister nie ma się jak wykazać i pola do popisu. Tak jak w mcdonaldzie by pracował kucharz z Sheratona i gość po podstawówce - w tej konkretnej pracy nie miałoby znaczenia kto jest kim, tak jak w aptuszce. Co innego jakby zostali szefem kuchni na liniowcu queen mary.
Czyli o byciu farmaceutą, decydują właściwe poglądy? Myślałem, myślałem, że dotyczy to tylko prawdziwych Polaków...😄