REKLAMA
czw. 4 sierpnia 2022, 09:33

Co Ochotnicza Straż Pożarna może kupić w hurtowni farmaceutycznej?

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat, w którym odpowiedział na pojawiające się pytania o uprawnienia jednostek ochrony przeciwpożarowej, do zaopatrywania się w produkty lecznicze w hurtowniach.

GIF wypowiedział się w sprawie zakupów straży pożarnej w hurtowniach farmaceutycznych (fot. Shutterstock)
GIF wypowiedział się w sprawie zakupów straży pożarnej w hurtowniach farmaceutycznych (fot. Shutterstock)

Dokładnie 21 maja weszło w życie kontrowersyjne rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2022 roku w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Przeciwko brzmieniu dokumentu protestowała Naczelna Rada Aptekarska wskazując, że ułatwi ono nielegalny wywóz leków. Nowe przepisy umożliwiają bowiem zakup leków prosto z hurtowni podmiotom, które do tej pory tego nie mogły robić.

Rozporządzenie od samego początku budziło wątpliwości. W rezultacie pod koniec maja Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał obszerny komunikat, w którym wyjaśniał nowe regulacje i zasady nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. To opracowanie nie rozwiało jednak wszystkich wątpliwości, bo niedawno pojawiły się kolejne (czytaj również: Hurtownie będę musiały pilnować komu i jakie sprzedają leki? „Uroczy” komunikat GIF…).

W rezultacie wobec pojawiających się pytań dotyczących uprawnienia jednostek ochrony przeciwpożarowej do zaopatrywania się w produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w komunikat, w którym informuje, że:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych określonych w załącznikach 1-3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej (§ 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, dalej również jako: „rozporządzenie MZ z 7 kwietnia 2022 r.”)
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, niewłączone do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego (§ 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r.)

Straż pożarna i ratownicy

GIF wskazuje, że zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., podmiotami uprawnionymi do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych są jednostki realizujące zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej również jako: „ustawa o PRM”). Przywołane przepisy określają kategorie podmiotów i jednostek, w których swoje zadania zawodowe wykonuje ratownik medyczny.

Zgodnie z pkt 7 przywołanej regulacji, takimi jednostkami są jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (w tym jednostki ochotniczej straży pożarnej), włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (czytaj również: Podmioty lecznicze i DPS-y będą mogły kupować leki od hurtowni. Miliony odpłyną z aptek… ).

Natomiast zgodnie z § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., produkty lecznicze, które mogą być nabywane przez takie jednostki, określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 12 ustawy o PRM, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Określają one nazwy międzynarodowe (substancje czynne) oraz postaci produktów leczniczych, które mogą być podawane przez ratownika medycznego wykonującego zawód w określonych w rozporządzeniu jednostkach.

W ocenie GIF jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mogą zatem nabywać w hurtowaniach farmaceutycznych produkty lecznicze zawierające substancje czynne określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.

Tylko tlen medyczny

W odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastosowanie znajduje przepis § 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego jest każdy podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego.

– Mając na względzie to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ma charakter dobrowolny, jak również to, że wykonywanie zadań ratowniczych, w tym z wykorzystaniem tlenu medycznego, przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 tej ustawy, nie jest uzależnione od udziału takiej jednostki w tym systemie, każdą jednostkę ochrony przeciwpożarowej należy uznać za podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego – informuje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Każda jednostka ochrony przeciwpożarowej jest zatem podmiotem uprawnionym do nabycia w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego.

Źródło: ŁW/GIF


Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]