REKLAMA
śr. 14 lipca 2021, 08:05

Czy pierwszy Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się jeszcze w tym roku?

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o Zawodzie Farmaceuty dwa razy do roku będzie odbywał się Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. Dzięki niemu pracę w polskiej aptece będzie mógł podjąć farmaceuta spoza UE, bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Pierwszy tego typu egzamin może odbyć się już jesienią…

W czerwcu do FEW przystąpiło 62 farmaceutów z Ukrainy, 9 z Białorusi i 1 z Azerbejdżanu (fot. Shutterstock)
Do 31 lipca chętni do przystąpienia do FEW powinni złożyć wniosek do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (fot. Shutterstock)

Dokładnie 10 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Dokument został wydany na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o zawodzie farmaceuty. Rozporządzenie określa zasady organizowania i przeprowadzania FEW, który jest nowością jeśli chodzi o zasady uznawania kwalifikacji farmaceutów, chcących podjąć pracę w zawodzie w Polsce (czytaj również: FEW: 4 godziny na 200 pytań i 650 zł opłaty egzaminacyjnej).

Do FEW będą mogli przystąpić farmaceuci spoza Unii Europejskiej. Do tej pory jedynym sposobem uznania ich kwalifikacji była nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów. W ocenie resortu zdrowia procedura ta była jednak zbyt długotrwała, co zniechęcało wielu farmaceutów do podjęcia pracy w Polsce. Dlatego opracowano nową procedurę (analogiczną jak w przypadku lekarzy) opartą o egzamin centralny, która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia.

Ministerstwo w trakcie procedowania zapisów o FEW przekonywało, że nie będzie on zastępował postępowania nostryfikacyjnego prowadzonego na uczelni. Będzie uznaniem kwalifikacji do celów zawodowych (spełniając warunki wskazane w przepisach Unii Europejskiej). Nie będzie natomiast uznaniem wykształcenia do celów akademickich i naukowych. Farmaceuta, który uzyska prawo wykonywania zawodu po zdaniu FEW nie będzie mógł korzystać z możliwości, jakie daje nostryfikacja dyplomu. Mowa tutaj o możliwości podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej czy zatrudnienia w uczelni w charakterze nauczyciela (czytaj również: NIA zaniepokojona Farmaceutycznym Egzaminem Weryfikacyjnym).

Kiedy pierwszy FEW?

Zgodnie z brzmieniem ustawy o zawodzie farmaceuty Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny ma być organizowany dwa razy w roku przez Centrum Egzaminów Medycznych. Pierwszy termin ma być wyznaczany w okresie od 15 maja do 15 czerwca. Drugi termin egzaminu przewidziano z kolei między 15 października i 15 listopada. Co ciekawe ustawa przewiduje, że osoby zamierzające przystąpić do FEW w drugim ze wskazanych terminów, mają złożyć do dyrektora CEM wniosek najpóźniej do 31 lipca danego roku.

To oznacza, że zostały niespełna 2 tygodnie dla tych farmaceutów spoza UE, którzy chcieliby jeszcze w tym roku zaliczyć FEW i podjąć pracę w polskiej aptece. Co ciekawe Centrum Egzaminów Medycznych w żaden sposób nie komunikuje możliwości składania takich wniosków – mimo, że od od 10 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia dokładnie określające zasady przeprowadzania FEW. W odpowiedzi na nasze pytanie CEM potwierdziło jednak, że taki egzamin jeszcze w tym roku się odbędzie (czytaj również: Wątpliwości wokół Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego).

200 pytań i 4 godziny

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny ma składać się z 200 pytań testowych. Aby go zdać, należy poprawnie zaznaczyć 60% odpowiedzi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie FEW precyzuje jaki będzie przebieg i zakres egzaminu. A ma on zawierać pytania z następującego zakresu:

  • biomedyczne podstawy farmacji;
  • fizykochemiczne podstawy farmacji;
  • analiza, synteza i technologia leków;
  • biofarmacja i skutki działania leków;
  • praktyka farmaceutyczna

Egzamin będzie trwał 4 godziny. Aby do niego przystąpić farmaceuta będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 650 zł.

Kontrowersje wokół FEW i sprzeciw farmaceutów

Przypomnijmy, że wprowadzenie zapisów o FEW do ustawy o zawodzie farmaceuty wywołało kontrowersje w trakcie jej procedowania. Część środowiska protestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu, obawiając się napływu farmaceutów z Ukrainy na polski rynek. Do Ministra Zdrowia trafiła również oddolna petycja młodych farmaceutów w tej sprawie.

– Naszym zdaniem, wprowadzenie FEW odbije się negatywnie na pacjentach, którzy będą obsługiwani przez osoby o niższych kwalifikacjach. Sprowadzenie farmaceutów spoza UE, gdzie standardy często są niższe, metody leczenia nieeuropejskie, a dyplom uzyskuje się niekiedy poprzez zapłacenie odpowiedniej ilości pieniędzy, może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentów. Dodatkowo, słaba znajomość języka polskiego, który jest językiem trudnym, może przyczynić się do niezrozumienia pacjenta, które powinno być perfekcyjne jeśli chodzi o sprawy zdrowia – pisali autorzy petycji.

Farmaceuci przede wszystkim obawiają się napływu dużej liczby farmaceutów ze wschodu i obniżenia prestiżu zawodu. Ich zdaniem spowoduje jeszcze większą jego degradację i ucieczkę polskich specjalistów, ale też obniżenie wynagrodzeń na rynku (czytaj również: Farmaceuci przeciwni FEW. Setki podpisów pod petycją do Ministerstwa…).

Samorząd przeciwny nowym przepisom

Przeciwko wprowadzeniu FEW protestował też samorząd aptekarski. Naczelna Rada Aptekarska wydała nawet w tej sprawie oficjalne stanowisko przekonując, że Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny nie jest w stanie zweryfikować, niejednokrotnie głębokich, różnic programowych pomiędzy polskimi standardami kształcenia, a standardami obowiązującymi poza Unią Europejską.

W ocenie NRA, umożliwienie farmaceutom spoza Unii Europejskiej nabycia kwalifikacji zawodowych w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przyczyni się do powstania dwóch kategorii farmaceutów. Z jednej strony będą farmaceuci, których kwalifikacje są zbieżne z polskimi standardami kształcenia, potwierdzonymi w procesie nostryfikacji dyplomu oraz farmaceutów. A z drugiej strony pojawią się farmaceuci, których kwalifikacje zostaną potwierdzone jedynie w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, określającym mniejsze wymagania (czytaj równie: NIA negatywnie o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych).

– Taki stan rzeczy w konsekwencji może stanowić niebezpieczeństwo dla samych pacjentów. Polski system kształcenia farmaceutów opiera się na ściśle zdefiniowanych podstawach programowych, umożliwiających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Polskie wydziały farmaceutyczne podlegają ponadto Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia. Zaproponowany Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny jest egzaminem czysto teoretycznym, który nie gwarantuje prawidłowego zweryfikowania efektów kształcenia w zakresie umiejętności, które w przygotowaniu do wykonywania zawodu farmaceuty stanowią istotną część procesu kształcenia – skazuje NRA.

Samorząd aptekarski przekonywał, że FEW spowoduje obniżenie jakości wykształcenia osób, które zostaną dopuszczone do pracy w zawodzie farmaceuty na podstawie ścieżki pomijającej nostryfikację dyplomu, w tym w odniesieniu do doświadczenia kontaktu z pacjentem oraz innych praktycznych aspektów pracy w zawodzie farmaceuty. Ostatecznie jednak Ministerstwo Zdrowia nie zareagowało na te apele, a pierwszy FEW może odbyć się jeszcze w tym roku.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A czy po zdanym egzaminie trzeba odrabiać półroczny darmowy staż, czy można od razu zapewniać obecność magistra w aptece?