REKLAMA
czw. 12 marca 2020, 08:40

NIA negatywnie o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odbyło się na początku tygodnia, samorząd aptekarski przyjął stanowisko w sprawie ustawy przewidującego uznawanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty poprzez Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. Aptekarze chcą usunięcia zapisów o FEW z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Naczelna Izba Aptekarska reaguje na kontrowersyjną wypowiedź Prezesa NRL (fot. MGR.FARM)
Według NRA wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego stanowi nieuzasadnione obejście istniejących przepisów dotyczących nostryfikacji dyplomów (fot. MGR.FARM)

Pod koniec roku 2019 w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. Procedurą taką miałoby być zaliczenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), na wzór podobnego rozwiązania w przypadku lekarzy (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – LEW). Obecnie farmaceuta spoza UE musi nostryfikować swój dyplom i zdać egzamin z języka polskiego, by uzyskać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.

Wprowadzenie FEW do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zaskoczyło nawet Naczelną Izbę Aptekarską. Zapisy te wywołały kontrowersje w środowisku, które obawiało się napływu farmaceutów z Ukrainy. W styczniu powstała nawet petycja. Młodzi farmaceuci wyrażali w niej stanowczy sprzeciw wobec zamiaru wprowadzenia Farmaceutycznych Egzaminów Weryfikacyjnych i apelowali do Ministerstwa Zdrowia o usunięcie ich z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: Farmaceuci przeciwni FEW. Setki podpisów pod petycją do Ministerstwa…).

Krytycznie do FEW odnosił się również samorząd aptekarski. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – zapowiedziała już, że samorząd będzie zgłaszał zastrzeżenia do zapisów o FEW, kiedy projekt trafi na sejmową Komisję Zdrowia.

– Naszym zdaniem ta poprawka została wprowadzona przez Ministerstwo w czasie, gdy resort pracował nad podobnym poprawkami do ustawy o zawodzie lekarza. Jestem ciekawa jak odniesie się do tego Ministerstwo. Uważam, że tego typu egzamin weryfikacyjny nie powinien dotyczyć zawodu farmaceuty. Środowisko akademickie też jest zaniepokojone tymi zmianami i podejmiemy współpracę w tym zakresie, aby nie wprowadzać nowej formy uznawania kwalifikacji zawodowych i jedyną nadal była nostryfikacja – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (czytaj również: NIA zaniepokojona Farmaceutycznym Egzaminem Weryfikacyjnym)..

Oficjalne i jednoznaczne stanowisko NRA

Opinia prezentowana pod koniec stycznia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej została ostatecznie sformalizowana podczas ostatniego posiedzenia NRA. W jego trakcie przegłosowano oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy przewidującego uznawanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty poprzez Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. NRA wyraża w nim negatywne stanowisko w zakresie wprowadzenia do projektowanej ustawy o zawodzie farmaceuty przepisów statuujących Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny i wnosi o ich usunięcie z projektu.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, umożliwienie farmaceutom spoza Unii Europejskiej nabycia kwalifikacji zawodowych w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego celem podjęcia pracy w Polsce przyczyni się do powstania dwóch kategorii farmaceutów. Z jednej strony będą farmaceuci, których kwalifikacje są zbieżne z polskimi standardami kształcenia, potwierdzonymi w procesie nostryfikacji dyplomu oraz farmaceutów. A z drugiej strony pojawią się farmaceuci, których kwalifikacje zostaną potwierdzone jedynie w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, określającym mniejsze wymagania

– Taki stan rzeczy w konsekwencji może stanowić niebezpieczeństwo dla samych pacjentów. Polski system kształcenia farmaceutów opiera się na ściśle zdefiniowanych podstawach programowych, umożliwiających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Polskie wydziały farmaceutyczne podlegają ponadto Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia. Zaproponowany Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny jest egzaminem czysto teoretycznym, który nie gwarantuje prawidłowego zweryfikowania efektów kształcenia w zakresie umiejętności, które w przygotowaniu do wykonywania zawodu farmaceuty stanowią istotną część procesu kształcenia – skazuje NRA.

Jeden egzamin to za mało

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny nie jest w stanie zweryfikować, niejednokrotnie głębokich, różnic programowych pomiędzy polskimi standardami kształcenia, a standardami obowiązującymi poza Unią Europejską.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jedyną formą potwierdzenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów jest proces nostryfikacji dyplomu, który daje gwarancję, że farmaceuta spełnia wymagania programowe, określone dla kierunku farmacja – czytamy w stanowisku NRA.

Samorząd aptekarski przekonuje, że w przypadku wprowadzenia projektowanego przepisu w ustawie o zawodzie farmaceuty nastąpi obniżenie jakości wykształcenia osób, które zostaną dopuszczone do pracy w zawodzie farmaceuty na podstawie ścieżki pomijającej nostryfikację dyplomu, w tym w odniesieniu do doświadczenia kontaktu z pacjentem oraz innych praktycznych aspektów pracy w zawodzie farmaceuty (czytaj również: Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane…).

– Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że proces ten powinien odbywać się tak jak dotychczas – w drodze nostryfikacji dyplomu, nie zaś w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, który nie daje gwarancji spełniania wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu farmaceuty, równoważnych z kwalifikacjami nabytymi w drodze nostryfikacji dyplomu – wskazuje NRA.

Nieuzasadnione obejście obecnych przepisów

Wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego budzi też obawę sprzeczności tej konstrukcji z dotychczas funkcjonującymi przepisami regulującymi zasady nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą, tj. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (czytaj również: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują…).

Według NRA wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego stanowi nieuzasadnione obejście istniejących przepisów dotyczących nostryfikacji dyplomów. Dlatego mając na uwadze powyższe argumenty oraz trudne do przewidzenia długofalowe skutki dopuszczenia do pracy w zawodzie farmaceuty osób, których kwalifikacje zostałyby potwierdzone w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, Naczelna Rada Aptekarska wyraża negatywne stanowisko w zakresie wprowadzenia do projektowanej ustawy o zawodzie farmaceuty przepisów statuujących Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny i wnosi o ich usunięcie z projektu.

Źródło: KW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]