REKLAMA
czw. 12 marca 2020, 08:40

NIA negatywnie o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odbyło się na początku tygodnia, samorząd aptekarski przyjął stanowisko w sprawie ustawy przewidującego uznawanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty poprzez Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. Aptekarze chcą usunięcia zapisów o FEW z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Naczelna Izba Aptekarska reaguje na kontrowersyjną wypowiedź Prezesa NRL (fot. MGR.FARM)
Według NRA wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego stanowi nieuzasadnione obejście istniejących przepisów dotyczących nostryfikacji dyplomów (fot. MGR.FARM)

Pod koniec roku 2019 w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. Procedurą taką miałoby być zaliczenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), na wzór podobnego rozwiązania w przypadku lekarzy (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – LEW). Obecnie farmaceuta spoza UE musi nostryfikować swój dyplom i zdać egzamin z języka polskiego, by uzyskać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.

Wprowadzenie FEW do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zaskoczyło nawet Naczelną Izbę Aptekarską. Zapisy te wywołały kontrowersje w środowisku, które obawiało się napływu farmaceutów z Ukrainy. W styczniu powstała nawet petycja. Młodzi farmaceuci wyrażali w niej stanowczy sprzeciw wobec zamiaru wprowadzenia Farmaceutycznych Egzaminów Weryfikacyjnych i apelowali do Ministerstwa Zdrowia o usunięcie ich z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: Farmaceuci przeciwni FEW. Setki podpisów pod petycją do Ministerstwa…).

Krytycznie do FEW odnosił się również samorząd aptekarski. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – zapowiedziała już, że samorząd będzie zgłaszał zastrzeżenia do zapisów o FEW, kiedy projekt trafi na sejmową Komisję Zdrowia.

– Naszym zdaniem ta poprawka została wprowadzona przez Ministerstwo w czasie, gdy resort pracował nad podobnym poprawkami do ustawy o zawodzie lekarza. Jestem ciekawa jak odniesie się do tego Ministerstwo. Uważam, że tego typu egzamin weryfikacyjny nie powinien dotyczyć zawodu farmaceuty. Środowisko akademickie też jest zaniepokojone tymi zmianami i podejmiemy współpracę w tym zakresie, aby nie wprowadzać nowej formy uznawania kwalifikacji zawodowych i jedyną nadal była nostryfikacja – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (czytaj również: NIA zaniepokojona Farmaceutycznym Egzaminem Weryfikacyjnym)..

Oficjalne i jednoznaczne stanowisko NRA

Opinia prezentowana pod koniec stycznia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej została ostatecznie sformalizowana podczas ostatniego posiedzenia NRA. W jego trakcie przegłosowano oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy przewidującego uznawanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty poprzez Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. NRA wyraża w nim negatywne stanowisko w zakresie wprowadzenia do projektowanej ustawy o zawodzie farmaceuty przepisów statuujących Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny i wnosi o ich usunięcie z projektu.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, umożliwienie farmaceutom spoza Unii Europejskiej nabycia kwalifikacji zawodowych w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego celem podjęcia pracy w Polsce przyczyni się do powstania dwóch kategorii farmaceutów. Z jednej strony będą farmaceuci, których kwalifikacje są zbieżne z polskimi standardami kształcenia, potwierdzonymi w procesie nostryfikacji dyplomu oraz farmaceutów. A z drugiej strony pojawią się farmaceuci, których kwalifikacje zostaną potwierdzone jedynie w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, określającym mniejsze wymagania

– Taki stan rzeczy w konsekwencji może stanowić niebezpieczeństwo dla samych pacjentów. Polski system kształcenia farmaceutów opiera się na ściśle zdefiniowanych podstawach programowych, umożliwiających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Polskie wydziały farmaceutyczne podlegają ponadto Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia. Zaproponowany Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny jest egzaminem czysto teoretycznym, który nie gwarantuje prawidłowego zweryfikowania efektów kształcenia w zakresie umiejętności, które w przygotowaniu do wykonywania zawodu farmaceuty stanowią istotną część procesu kształcenia – skazuje NRA.

Jeden egzamin to za mało

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny nie jest w stanie zweryfikować, niejednokrotnie głębokich, różnic programowych pomiędzy polskimi standardami kształcenia, a standardami obowiązującymi poza Unią Europejską.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jedyną formą potwierdzenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów jest proces nostryfikacji dyplomu, który daje gwarancję, że farmaceuta spełnia wymagania programowe, określone dla kierunku farmacja – czytamy w stanowisku NRA.

Samorząd aptekarski przekonuje, że w przypadku wprowadzenia projektowanego przepisu w ustawie o zawodzie farmaceuty nastąpi obniżenie jakości wykształcenia osób, które zostaną dopuszczone do pracy w zawodzie farmaceuty na podstawie ścieżki pomijającej nostryfikację dyplomu, w tym w odniesieniu do doświadczenia kontaktu z pacjentem oraz innych praktycznych aspektów pracy w zawodzie farmaceuty (czytaj również: Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane…).

– Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że proces ten powinien odbywać się tak jak dotychczas – w drodze nostryfikacji dyplomu, nie zaś w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, który nie daje gwarancji spełniania wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu farmaceuty, równoważnych z kwalifikacjami nabytymi w drodze nostryfikacji dyplomu – wskazuje NRA.

Nieuzasadnione obejście obecnych przepisów

Wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego budzi też obawę sprzeczności tej konstrukcji z dotychczas funkcjonującymi przepisami regulującymi zasady nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą, tj. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (czytaj również: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują…).

Według NRA wprowadzenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego stanowi nieuzasadnione obejście istniejących przepisów dotyczących nostryfikacji dyplomów. Dlatego mając na uwadze powyższe argumenty oraz trudne do przewidzenia długofalowe skutki dopuszczenia do pracy w zawodzie farmaceuty osób, których kwalifikacje zostałyby potwierdzone w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, Naczelna Rada Aptekarska wyraża negatywne stanowisko w zakresie wprowadzenia do projektowanej ustawy o zawodzie farmaceuty przepisów statuujących Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny i wnosi o ich usunięcie z projektu.

Źródło: KW/NIA

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]