REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Ewa Krajewska: wyrażona w Dezyderacie 1 opinia ze wszech miar krzywdząca i niesprawiedliwa

wt. 6 kwietnia 2021, 15:30

Główny Inspektor Farmaceutyczny, Ewa Krajewska, odniosła się do kwestii poruszonych przez posłów z Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Lekowej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców. W jej ocenie zawarte w dokumencie opinie dotyczące funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej są krzywdzące i niesprawiedliwe.

Przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzeniem szczepień do swoich aptek pytania w tym zakresie mają kierować do GIF, a nie do WIF (fot. GIF)
Ewa Krajewska: Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna działa na podstawie i w granicach prawa, nie poddając się żadnym naciskom zewnętrznym (fot. GIF)

– Wyrażona w Dezyderacie nr 1 opinia, iż „działania inspekcji nie tylko cieszą się poparciem korporacji aptekarskiej, ale bardzo często są inspirowane jej donosami” jest ze wszech miar krzywdząca i niesprawiedliwa – wskazuje Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wspomniany Dezyderat skierowały do urzędu Parlamentarny Zespół ds. Polityki Lekowej oraz Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców. Dokument o identycznej treści otrzymało też Ministerstwo Zdrowia. Niedawno odpowiedział na niego wiceminister Maciej Miłkowski (czytaj również: Ministerstwo nie będzie wydawać wiążących interpretacji inspekcji farmaceutycznej).

REKLAMA

To nie „donosy”, a ustawowe i statutowe uprawnienia

Ewa Krajewska wskazuje, że organizacje społeczne realizują swoje ustawowe, jak i statutowe uprawnienia, działając zgodnie z prawem powszechnie obwiązującym. Rolą Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest umożliwienie realizacji tychże uprawnień poprzez np. dopuszczenia do udziału w toczących się postępowaniach (czytaj również: Ewa Krajewska nowym Głównym Inspektorem Farmaceutycznym).

REKLAMA

– Jest to wyrazem realizacji zasady zapewnienia tzw. czynnika społecznego w postępowaniach administracyjnych. Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zaś dostrzegają wzmożoną działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który również realizuje swoje ustawowe uprawnienia. Organizacje społeczne, jak i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców niejednokrotnie występują w kontrze organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, stąd wielce nieuprawnione jest twierdzenie o działaniach inspirowanych, zważywszy choćby na liczne postępowania sądowo-administracyjne, w których ww. podmioty występują jako przeciwnicy procesowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego – wskazuje Krajewska.

Podkreśla jednocześnie, że Główny Inspektor Farmaceutyczny jako centralny organ administracji rządowej jest organem władzy wykonawczej, a zatem nie kreuje kształtu obowiązujących regulacji rangi ustawowej, w tym regulacji tzw. „apteka dla aptekarza” (czytaj również: Posłowie apelują do inspekcji o „niepoddawanie się naciskom korporacji aptekarskiej”).

– Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej poprzez wykonywanie swych uprawnień, a zarazem obowiązków ustawowych dążą do zapewniania przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, stosowania tych samych standardów dla wszystkich uczestników rynku niezależnie czy prowadzących jedną aptekę czy też zorganizowanych w sieć aptek – dodaje Krajewska.

Działania Inspekcji są transparentne

Nowa GIF podkreśla jednocześnie, że organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zapewniają transparentność swych działań wypełniając z należytą starannością wszelkie obowiązki wynikające zarówno z ustawy – Prawo farmaceutyczne, jak również z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

REKLAMA

– Podkreślić należy, że z konstytucyjnej zasady praworządności wynika nie tylko nakaz wypełniania ustawowych obowiązków, ale również zakaz dokonywania czynności wykraczających poza zakres przewidzianych prawem kompetencji. Z tych też względów nie jest możliwe publikowanie informacji w zakresie, jaki nie wynika wprost z przepisów prawa i kompetencji organu – wyjaśnia Ewa Krajewska.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia, że jako centralny organ administracji rządowej czuwa nad przestrzeganiem oraz właściwą i jednolitą wykładnią przepisów prawa, a także dokłada wszelkich starań w ramach przyznanych kompetencji, aby Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna działała na podstawie i w granicach prawa, nie poddając się żadnym naciskom zewnętrznym (czytaj również: Inspekcja farmaceutyczna narusza zasady Konstytucji Biznesu? Poseł PiS pisze do Premiera…).

– Główny Inspektor Farmaceutyczny oczywiście deklaruje chęć współpracy w zakresie wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług przez uczestników rynku farmaceutycznego. Zaś postulaty wyrażone w ww. Dezyderacie odczytuje jako wyrazy troski o dobro Polskiego Pacjenta i chęć dostarczenia mu usługi farmaceutycznej na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności na równych zasadach rynkowych – podsumowuje Ewa Krajewska.

Źródło: KW/Sejm


dezyderat1_740_785_odp
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]