REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gmina musi zapłacić dużą karę, za udział aptek w „Karcie Seniora”

14 maja 2019 08:55

Czy apteki mogą brać udział w programach prospołecznych? Jedna z decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu pokazuje, że niekoniecznie. We wrześniu ubiegłego roku nałożył on karę w wysokości 20 000 zł na Gminę, w której programie „Karta Seniora” wzięły udział dwie apteki.

Farmaceuta nie ma obowiązku sprawdzenia czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają uprawnienia, aby taki dokument wystawić (fot. Shutterstock)
Zdaniem WIF "Karta seniora" ma cechy programu lojalnościowego, dlatego udział w nich aptek stanowi naruszenie zakazu reklamy (fot. Shutterstock)

W ubiegłym roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wszczął postępowanie administracyjnie w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek. Naruszenie to polegało na udziale dwóch aptek w programie „Karty Seniora”, stanowiącego element polityki społecznej okolicznej Gminy. Program ten uprawniał osoby starsze – posiadające wspomnianą Kartę – do indywidualnych rabatów na usługi i towary (czytaj więcej: Apteki nie będą honorować kart seniora ze względu na zakaz reklamy).

W trakcie postępowania WIF uzyskał informacje o tym, że dwie apteki zostały Partnerami programu. Posiadacze „Karty Seniora” mogli liczyć w nich na indywidualne rabaty. W każdej z aptek dotyczyły one jednak innego asortymentu. Jedna z aptek naliczała zniżki tylko na preparaty OTC. Druga udzielała ich również na leki nierefundowane, suplementy diety, środki higieniczne i kosmetyki.

REKLAMA

W ramach programu informacje o jego Partnerach były dostępne na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędy Miasta i Gminy. Materiały te wydrukowano w liczbie około 100 egzemplarzy i dostępne one były od stycznia do kwietnia. W momencie wszczęcia postępowania przez Wielkopolski WIF, z materiałów informacyjnych wyłączono wspomniane apteki (czytaj więcej: Przez zakaz reklamy aptek ich potencjał nie jest wykorzystywany dla dobra pacjenta).

REKLAMA

Właściciel jednej z aptek przyznał w przebiegu postępowania, że wyraził zgodę na udział w programie. Twierdził jednak, że nie posiadał wiedzy, że Gmina będzie informowała o uczestnictwie w nim apteki. Drugi z przedsiębiorców – mimo trzykrotnych wezwań ze strony WIF – nie złożył wyjaśnień w sprawie (czytaj więcej: Aptekarze chcą dawać rabaty, ale nie mogą. Prezydent miasta interweniuje…).

Wszyscy naruszyli przepisy

Ostatecznie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu stwierdził, że wszystkie trzy strony postępowania dopuściły się naruszenia zakazu reklamy aptek. Zdaniem WIF program „Karta Seniora” polegający na oferowaniu kart osobom po 60 roku życia, nosił też cechy programu lojalnościowego. Jakkolwiek stanowił on element polityki społecznej realizowanej przez Gminę, to przyczyniał się do zwiększania obrotów aptek. W rezultacie zdaniem WIF przystąpienie do wspomnianego programu oraz informowanie o uczestnictwie w nim stanowiły złamanie zakazu reklamy aptek (czytaj więcej: OIA Koszalin: partnerstwo w programie „Karta Seniora” jest reklamą).

– W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego każda ze stron niniejszego postępowania niewątpliwie naruszyła przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zakazujący prowadzenia reklamy aptek – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Co ciekawe każdej ze stron postępowania wymierzono inną karę finansową, za stwierdzone naruszenia. Najwyższą karą WIF ukarał Miasto i Gminę – wyniosła ona 20 000 zł. Tak wysoka kara została wymierzona z uwagi na to, że Gmina była inicjatorem programu. To ona tworzyła też materiały promujące oraz same Karty. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący apteki otrzymali kolejno kary w wysokości 10 000 zł i 5 000 zł. Różne wysokości kar w ich przypadku wynikały z zakresu ulg, które zaproponowano pacjentom posiadającym „Kartę Seniora” (czytaj więcej: Apteki chciały wesprzeć seniorów i rodziny. Inspektor uznał, że prawo na to nie pozwala…)..

REKLAMA

– Ustalając wysokość kary organ wojewódzki wziął pod uwagę stopień i okoliczności naruszenia zakazu, o których mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, czasokres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formę. Ustalenie kary w wysokości odpowiednio 20 000 złotych, 10 000 złotych i 5 000 złotych jest adekwatne do stopnia naruszenia prawa i szkodliwości czynu – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Źródło: ŁW/Wielkopolski WIF

Kara dla gminy

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ignorantia iuris nocet, chociaż przy tak przejrzystych przepisach w tym konkretnym przypadku uważam kary za zbyt niskie
No i kogo ta kara ma zaboleć? Gmina państwowe pieniądze przeleje do budżetu państwa. Będzie przelewanie z pustego w próżne. Jakby urzędas jeden z drugim z własnej kieszeni musieli zapłacić to od razu by inaczej rządzili i milion razy się zastanowili. W tym przypadku szkoda było strzępienia papieru na wydane decyzje. Można było papier i toner przekazać do szkoły - byłoby z korzyścią. Ta decyzja to sztuka dla sztuki.
@sarin. Jak sądzisz, czy po tej decyzji WIF-a znajdzie się wielu chętnych, by pod szyldem gminy lub innego urzędu, stworzyć kolejny program lojalnościowy? Podmioty prowadzące apteki też powinny pomyśleć przed, a nie po.

Powiązane artykuły

Kolejne artykuły o aptekach internetowych. Czy naruszają zakaz reklamy? Kolejne artykuły o aptekach internetowych. Czy naruszają zakaz reklamy?

W ostatnich dniach na kilku portalach internetowych pojawiło się szereg artykułów sponsorowanych na ...

Kara za reklamę apteki dla youtuberki niebezpiecznie niska Kara za reklamę apteki dla youtuberki niebezpiecznie niska

Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy apteka daje youtuberce ogromny rabat lub bon na zakupy, jeśl...

Reklama aptek internetowych? Google wprowadza zmiany… Reklama aptek internetowych? Google wprowadza zmiany…

Firma Google umożliwiła aptekom internetowym w Wielkiej Brytanii i Holandii kierowanie reklam na Nie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz