REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kilkadziesiąt spraw dotyczących nazw aptek naruszających zakaz reklamy

21 sierpnia 2019 10:19

Śląska Izba Aptekarska informuje, że obecnie toczy się na różnym etapie postępowania kilkadziesiąt spraw dotyczących aptek, których nazwy naruszają zakaz reklamy. Dwie z nich zakończyły się niedawno wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Izby przeszkody w tego typu postępowaniach stawia… inspekcja farmaceutyczna.

Gdyby apteka, która dotychczas działa w śremskim szpitalu, zakończyła swoją działalność, konieczne byłoby wydanie nowego zezwolenia, a to w myśl nowych regulacji Prawa farmaceutycznego, nie mogło by mieć miejsca (fot. MGR.FARM).
Śląski WIF w Katowicach oportunistycznie nie chce przyznać, że nadane aptekom jego decyzjami w latach 2012-2015 nazwy reklamowe sprzeczne są z zakazem reklamy aptek (fot. MGR.FARM)

– Zakończyły się dwie sprawy z wielu zainicjowanych przez Śląską Izbę Aptekarską w 2014 r., które miały na celu usunięcie z obrotu prawnego reklamowych nazw aptek nadanych decyzjami ŚLWIF, pomimo obowiązywania już zakazu reklamy aptek opisanego w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne – poinformował radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej Krystian Szulc.

Wskazuje on, że Naczelny Sąd Administracyjny po 5 latach oddalił na razie 2 skargi kasacyjne podmiotów, które uzyskały decyzje ŚLWIF z nazwami reklamowymi, które mogą naruszać art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj również: Nazwa apteki może stanowić jej reklamę? WIF ma obowiązek to sprawdzić…).

REKLAMA

Dlaczego nie widać działań Śląskiej Izby Aptekarskiej w wielu istotnych dla środowiska sprawach. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt długo trwające postępowanie, aby w ogóle ŚLWIF podjął  działania merytoryczne w sprawach reklamy aptek. Najpierw Izba musi pokonać formalne przeszkody stawiane przez Inspekcję na wielu etapach postępowania, co zostało uwidocznione w chronologii – informuje Krystian Szulc.

REKLAMA

Chronologia:

 1. w październiku 2014 r. SIA składa do ŚLWIF w Katowicach wniosek o wszczęcie postępowania i zbadanie nazwy apteki, która może naruszać zakaz reklamy aptek wynikający z art. 94a.
 2. w grudniu 2014 r. ŚLWIF wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
 3. w grudniu 2014 r. SIA składa zażalenie do GIF na odmowę wszczęcia postępowania.
 4. w lutym 2015 r. GIF wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy decyzji ŚLWIF o odmowie wszczęcia postępowania.
 5. w lutym 2015 r. SIA składa skargę do WSA w Warszawie na postanowienie GIF.
 6. w sierpniu 2015 r. WSA w Warszawie wydaje wyrok, w którym uchyla postanowienia ŚLWIF i GIF w tej sprawie co oznacza, że ŚLWIF ma prowadzić postępowanie (s. akt VI.SA/WA 876/15).
 7. we wrześniu 2016 r. (czyli ponad rok po wyroku WSA) ŚLWIF wszczyna postępowanie.
 8. w październiku 2016 r. SIA składa do ŚLWIF wniosek o dopuszczenie do toczącego się postępowania na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 KPA.
 9. ŚLWIF dopuszcza SIA do toczącego się postępowania zgodnie z wnioskiem.
 10. w styczniu 2017 r. ŚLWIF wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie.
 11. w styczniu 2017 r. SIA składa odwołanie do GIF na decyzję ŚLWIF i umorzeniu postępowania.
 12. w styczniu 2018 r. (po roku od złożenia odwołania) GIF wydaje decyzję o uchyleniu decyzji ŚLWIF o umorzeniu i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.
 13. we wrześniu 2018 r. do SIA wpływa pismo z WSA w Warszawie ze skargą podmiotu używającego nazwy (prowadzącego aptekę) na decyzję GIF ze stycznia 2018 r. o uchyleniu decyzji ŚLWIF o umorzeniu postępowania w tej sprawie. Skarżący domaga się uchylenia decyzji GIF i uznania, że sprawa jest prawomocnie umorzona.
 14. SIA brała czynny udział w postępowaniu przed WSA w Warszawie jako uczestnik postępowania w tym przypadku wspierając GIF i żądając oddalenia skargi przedsiębiorcy. W dniu 9.10.2018 r. WSA w Warszawie wydał wyrok oddalający sprzeciw skarżącej s. akt VI SA/WA 650/18.
 15. w lutym 2019 r. SIA otrzymała z Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną przedsiębiorcy od wyroku WSA w tej sprawie. SIA czynnie uczestniczyła w sprawie przed NSA.
 16. w kwietniu 2019 r. NSA w wyroku oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy przyznając rację GIF i SIA w zakresie jej bezzasadności. Sprawa wróciła do ŚLWIF.
 17. w kwietniu 2019 r. ŚLWIF wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania w sprawie.
 18. w kwietniu 2019 r. SIA wniosła odwołanie do GIF od decyzji ŚLWIF.

Sprawa jest w toku.

Kilkadziesiąt spraw w toku

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazuje, że po 5 latach dalej Śląski WIF w Katowicach oportunistycznie nie chce przyznać, że nadane aptekom jego decyzjami w latach 2012-2015 nazwy reklamowe sprzeczne są z zakazem reklamy aptek i powinny zostać zmienione (czytaj również: Nazwa apteki może być jej reklamą?).

– Spraw takich jest w SIA kilkadziesiąt, są na różnym etapie postępowania dotyczą zarówno nazw aptek jak też przepisu art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne o zakazie kontroli więcej niż 1% aptek na terenie województwa – twierdzi Szulc.

Jednocześnie wskazuje, że są też pozytywne i realne skutki działań Izby prowadzące do uznania racji SIA w zakresie uznawania nazw reklamowych nadanych decyzjami Śląskiego WIF. W niektórych sprawach GIF wydał administracyjne decyzje, mocą których np. w zarejestrowanej po 2012 roku nazwie apteki  „Apteka Tanich leków” zmienił nazwę poprzez usunięcie sloganu ”Tanich leków” pozostawiając nazwę „Apteka” (czytaj więcej: Dlaczego śląski WIF był tak pobłażliwy w sprawie sieci aptek?).

REKLAMA

– Tak było np. w sprawie, w której co prawda GIF umorzył postępowanie w sprawie z wniosku SIA (postanowienie GIF-P-L-0740/198-3/KBU/17),  ale jednocześnie poinformował SIA, że decyzją z dnia 4 lipca 2018 r. znak PORZII61.5.2018.KDU3 GIF stwierdził nieważność decyzji ŚLWIF z 2012 r. w części dotyczącej nadania aptece części nazwy uznanej za slogan reklamowy – pisze Krystian Szulc.

SIA oczekuje, że takie decyzje GIF będzie też podejmował w innych sprawach, co doprowadzi po 7 latach od wejścia w życie zakazu reklamy aptek z art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne do uporządkowania sytuacji i przestrzegania prawa przez wszystkie podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.

– Na co dzień tych działań SIA w Katowicach nie widać, choć angażują one wiele czasu i środków, a na efekty trzeba czekać czasami bardzo długo, ale są to efekty zgodne z oczekiwaniami środowiska i stanowiskiem SIA – przekonuje Krystian Szulc (czytaj również: Walka z reklamą aptek przynosi efekty?).

Źródło: ŁW/SIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach

Jeden z lubuskich okulistów wypisywał swoim pacjentom recepty, na których rewersie było umieszczone ...

Kara 19 500 zł dla apteki za udział w Programie Opieki Farmaceutycznej Kara 19 500 zł dla apteki za udział w Programie Opieki Farmaceutycznej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył karę w wysokości 19 500 zł na p...

Kolejne artykuły o aptekach internetowych. Czy naruszają zakaz reklamy? Kolejne artykuły o aptekach internetowych. Czy naruszają zakaz reklamy?

W ostatnich dniach na kilku portalach internetowych pojawiło się szereg artykułów sponsorowanych na ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz