REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Krótsze godziny pracy apteki w Wigilię? To nie takie proste…

26 listopada 202108:01

W ocenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach Wigilia nie jest powodem do samodzielnego skrócenia godzin otwarcia apteki. Jeśli natomiast apteka tego dnia chce działać krócej, powinna złożyć w tej sprawie wniosek do rady powiatu…

Podlaska WIF potępia działania tych aptek, które uchylają się od obowiązku pełnienia dyżurów (fot. Shutterstock)
W ocenie mgr farm. Zofii Gardeckiej samowolne skrócenie godzin pracy apteki (bez uchwały rady powiatu) nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki (fot. Shutterstock)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Zofia Gardecka – wydał komunikat, w którym odniósł się do kwestii godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Organ wskazuje, że podstawą prawną w tym zakresie jest art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.

Art. 94
ust. 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

REKLAMA

ust. 2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

REKLAMA

WIF wskazuje, że przepis ten jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek jego respektowania (czytaj również: Powiaty negatywnie oceniają planowane zmiany ws. dyżurów aptek).

– W świetle przepisu art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia – w drodze aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady powiatu – rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Uchwała rady powiatu obowiązuje na obszarze działania organu, który ją wydał, a co za tym idzie musi być przestrzegana przez podmiot prowadzący aptekę, zlokalizowaną na obszarze działania danej rady powiatu, a wszelkie zmiany w harmonogramie pracy aptek mogą zostać dokonane jedynie poprzez uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek – czytamy w komunikacie Śląskiego WIF.

Krótsze godziny pracy w Wigilię?

W ocenie mgr farm. Zofii Gardeckiej samowolne skrócenie godzin pracy apteki (bez uchwały rady powiatu) nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki.

– Skrócenie godzin pracy apteki winno być – w takim przypadku – działaniem podjętym na skutek wystąpienia nagłych okoliczności i powinno ono mieć charakter krótkotrwały, doraźny, przy czym okolicznościami takimi nie jest np. Wigilia, gdyż nie jest to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane (występuje ona co roku w tym samym dniu, zatem podmiot prowadzący aptekę może zorganizować pracę apteki w taki sposób, aby funkcjonowała ona zgodnie z uchwałą rady powiatu lub złożyć wniosek do rady powiatu o zmianę godzin pracy apteki) – czytamy w komunikacie.

REKLAMA

W ocenie Śląskiego WIF zgodnie art. 99b ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy aptek (czytaj również: Ministerstwo o opłacalności dyżurów aptek: “nie tylko zysk jest istotą działalności aptecznej”).

– Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę zamierza zmienić godziny pracy apteki, powinien wniosek w tej sprawie skierować do rady powiatu, a następnie – w przypadku uwzględnienia wniosku i podjęcia przez radę powiatu stosownej uchwały – zgłosić tę zmianę Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach w celu wprowadzenia jej do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych – wskazuje WIF.

Nieprzedłożenie takiej uchwały lub nie wskazanie numeru i daty wydania uchwały, z której wynikałoby, że zgłoszone w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach godziny pracy apteki są zgodne z podjętą przez radę powiatu uchwałą, powoduje brak możliwości wprowadzenia zgłaszanych godzin pracy apteki do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek
ogólnodostępnych, punktów aptecznych.

Źródło: ŁW/Śląski WIF


komunikat_w_sprawie_godzin_pracy_aptek_ogolnodostepnych

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A na jakiej podstawie Urząd Miasta i WIF pracuje w te dni krócej a w tym roku z racji przypadającego święta w sobote to pewnie w Wigilia będzie dla Państwa dniem wolnym odbieranym za sobotę bo tak stanowi kodeks pracy a aptekarz to "misjonarz"jego kodeks pracy nie dotyczy ani żadne inne ludzkie potrzeby....odbierze sobie wolną wigilię 2 albo 29 grudnia a co frajer wybrał taki zawód to niech zasuwa.....!!!!!Wielkie dzięki Pani inspektor!Przeniosę się do pracy w markecie bo tam przynajmniej obowiązuje zakaz pracy po 14.00 w Wigilię....
Ciekaw jestem z jakiego powodu zostaną skrócone godziny pracy WIF?
tak najlepiej w wigilię całodobowo bo przecież farmaceuci maja misję, nie maja rodzi, bliskich ich święta nie obowiązują bo mają misję, bo być może jakiś ochlaptus w droczę na pasterkę po nażarciu się grochu z kapusta przyjdzie po raphacholin albo po coś na kaca bo napić się trzeba, MASAKRA !!!!!