REKLAMA
pt. 26 listopada 2021, 08:01

Krótsze godziny pracy apteki w Wigilię? To nie takie proste…

W ocenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach Wigilia nie jest powodem do samodzielnego skrócenia godzin otwarcia apteki. Jeśli natomiast apteka tego dnia chce działać krócej, powinna złożyć w tej sprawie wniosek do rady powiatu…

Proponowane przepisy mogą zachęcić przedsiębiorców do ograniczenia liczby zatrudnionych farmaceutów, celem uwolnienia się od obowiązku pełnienia dyżurów aptek (fot. Shutterstock)
W ocenie mgr farm. Zofii Gardeckiej samowolne skrócenie godzin pracy apteki (bez uchwały rady powiatu) nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki (fot. Shutterstock)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Zofia Gardecka – wydał komunikat, w którym odniósł się do kwestii godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Organ wskazuje, że podstawą prawną w tym zakresie jest art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.

Art. 94
ust. 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

ust. 2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

WIF wskazuje, że przepis ten jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek jego respektowania (czytaj również: Powiaty negatywnie oceniają planowane zmiany ws. dyżurów aptek).

– W świetle przepisu art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia – w drodze aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady powiatu – rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Uchwała rady powiatu obowiązuje na obszarze działania organu, który ją wydał, a co za tym idzie musi być przestrzegana przez podmiot prowadzący aptekę, zlokalizowaną na obszarze działania danej rady powiatu, a wszelkie zmiany w harmonogramie pracy aptek mogą zostać dokonane jedynie poprzez uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek – czytamy w komunikacie Śląskiego WIF.

Krótsze godziny pracy w Wigilię?

W ocenie mgr farm. Zofii Gardeckiej samowolne skrócenie godzin pracy apteki (bez uchwały rady powiatu) nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki.

– Skrócenie godzin pracy apteki winno być – w takim przypadku – działaniem podjętym na skutek wystąpienia nagłych okoliczności i powinno ono mieć charakter krótkotrwały, doraźny, przy czym okolicznościami takimi nie jest np. Wigilia, gdyż nie jest to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane (występuje ona co roku w tym samym dniu, zatem podmiot prowadzący aptekę może zorganizować pracę apteki w taki sposób, aby funkcjonowała ona zgodnie z uchwałą rady powiatu lub złożyć wniosek do rady powiatu o zmianę godzin pracy apteki) – czytamy w komunikacie.

W ocenie Śląskiego WIF zgodnie art. 99b ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy aptek (czytaj również: Ministerstwo o opłacalności dyżurów aptek: “nie tylko zysk jest istotą działalności aptecznej”).

– Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę zamierza zmienić godziny pracy apteki, powinien wniosek w tej sprawie skierować do rady powiatu, a następnie – w przypadku uwzględnienia wniosku i podjęcia przez radę powiatu stosownej uchwały – zgłosić tę zmianę Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach w celu wprowadzenia jej do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych – wskazuje WIF.

Nieprzedłożenie takiej uchwały lub nie wskazanie numeru i daty wydania uchwały, z której wynikałoby, że zgłoszone w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach godziny pracy apteki są zgodne z podjętą przez radę powiatu uchwałą, powoduje brak możliwości wprowadzenia zgłaszanych godzin pracy apteki do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek
ogólnodostępnych, punktów aptecznych.

Źródło: ŁW/Śląski WIF


Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego

15 kwietnia 202411:21

Leki wykonywane w aptece są bardziej wrażliwe na warunki otoczenia od leków przemysłowych. Wynika to z faktu, że przeważnie nie zawierają konserwantów oraz ulepszaczy, które sprawiają, że leki mają dłuższy okres przydatności do użycia.

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego (fot. shutterstock)

Na szeroko rozumianą trwałość leku recepturowego składają się między innymi trwałość chemiczna, trwałość fizyczna, trwałość mikrobiologiczna, trwałość toksykologiczna, trwałość farmakologiczna i trwałość biofarmaceutyczna. Każda z tych składowych ma udział w całościowej, czyli praktycznej trwałości postaci leku.

Czynniki wpływające na trwalość leku recepturowego

Na okres przydatności środka leczniczego mają wpływ liczne czynniki występujące na poszczególnych etapach sporządzania i stosowania produktu:

– Przed wytworzeniem:

 • przechowywanie surowców
 • czystość surowców

– Przygotowywanie leku:

 • sekwencja dodawania składników,
 • sposób mieszania
 • temperatura procesu technologicznego
 • zastosowane opakowania

– Okres od wytworzenia do użycia:

 • warunki przechowywania w aptece
 • warunki w czasie transportu

– Użytkowanie preparatu:

 • sposób aplikacji przez pacjenta
 • warunki przechowywania w domu
 • częstotliwość otwierania opakowania

Opakowanie a trwałość leku recepturowego

Czytając powyższe punkty łatwo zauważyć, jak ważną rolę w trwałości leku recepturowego odgrywa opakowanie leku magistralnego. Najważniejszą rolą, jakie ma spełnić to zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu, a w efekcie bezpieczeństwa pacjenta. Opakowanie chroni lek przed czynnikami zewnętrznymi, czyli wilgocią i temperaturą, które mogą zmienić właściwości produktu. Materiały, z których zostało wykonane, muszą być dobrane w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na produkt leczniczy. Również składniki, z których został wykonany lek magistralny, nie mogą mieć negatywnego wpływu na opakowanie.

Jałowe leki recepturowe i wpływ opakowania na ich trwałość

Szczególne wymogi stawiane są opakowaniom przeznaczonym do przechowywania leków jałowych i tych o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Przykładem takich produktów są opakowania firmy Med-Pak, które spełniają najwyższe standardy technologiczne.

Spośród szerokiej gamy pojemników, butelek, tub do mikserów aptecznych znajdujących się w ofercie firmy warto zwrócić uwagę na butelki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie zbiorcze przyspiesza produkcję roztworów, które wydawane są pacjentowi w opakowaniach jednodawkowych. Dobrym przykładem jest hipertoniczny roztwór chlorku sodu dla chorych na mukowiscydozę. W przypadku rozfasowania 200 gramów takiego roztworu do butelek o pojemności 5 ml będziemy potrzebować 40 buteleczek. Dzięki ofercie firmy Med-Pak osoba wykonująca taki lek robiony wystarczy, że otworzy 2 opakowania zbiorcze jałowych butelek pakowanych po 20 sztuk i tym samym nie traci czasu na rozpakowywanie pojedynczo pakowanych butelek.

Filtry strzykawkowe do przygotowywania jałowych roztowrów

Przygotowując roztwory jałowe, których sterylizacja odbywa się przez sączenie wyjaławiające, warto pamiętać o zastosowaniu dobrych filtrów strzykawkowych. Oprócz jakości ważną rolę odgrywa również cena produktu, gdyż koszty użycia takich sączków do wykonania leku nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firma Med-Pak w swojej ofercie na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl posiada w atrakcyjnej cenie wysokiej jakości sączki o średnicy 25 mm z membraną 0,2 µm wykonaną z celulozy octanowej (CA). Sączki pozwalają na sterylną filtrację roztworów oftalmicznych jak krople oczne, płyny do przemywania oczu czy roztwory do szkieł kontaktowych. Produkt umożliwia usunięcie mikroorganizmów (m. in. bakterii, grzybów) i stałych substancji zawieszonych. Rekomendowana objętość filtrowanej próbki: < 10ml.
Obudowa filtra posiada z obu stron końcówki Luer – z jednej strony do mocowania w strzykawce, z drugiej opcjonalnie umożliwia montaż igły.

Wybierając opakowanie dla leku magistralnego, warto postawić na jakość. Dzięki temu preparat będzie dobrze zabezpieczony przed środowiskiem zewnętrznym, co przełoży się na jego trwałość i bezpieczeństwo.

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A na jakiej podstawie Urząd Miasta i WIF pracuje w te dni krócej a w tym roku z racji przypadającego święta w sobote to pewnie w Wigilia będzie dla Państwa dniem wolnym odbieranym za sobotę bo tak stanowi kodeks pracy a aptekarz to "misjonarz"jego kodeks pracy nie dotyczy ani żadne inne ludzkie potrzeby....odbierze sobie wolną wigilię 2 albo 29 grudnia a co frajer wybrał taki zawód to niech zasuwa.....!!!!!Wielkie dzięki Pani inspektor!Przeniosę się do pracy w markecie bo tam przynajmniej obowiązuje zakaz pracy po 14.00 w Wigilię....
Ciekaw jestem z jakiego powodu zostaną skrócone godziny pracy WIF?
tak najlepiej w wigilię całodobowo bo przecież farmaceuci maja misję, nie maja rodzi, bliskich ich święta nie obowiązują bo mają misję, bo być może jakiś ochlaptus w droczę na pasterkę po nażarciu się grochu z kapusta przyjdzie po raphacholin albo po coś na kaca bo napić się trzeba, MASAKRA !!!!!