REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Powiaty negatywnie oceniają planowane zmiany ws. dyżurów aptek

śr. 1 września 2021, 08:01

Śląski Związek Gmin i Powiatów przekazał negatywną opinię dotyczącą planowanych zmian art. 94 Prawa farmaceutycznego. Chodzi o propozycję rozwiązania kwestii dyżurów aptek, jaka znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej i innych ustaw.

Projekt nowelizacji to także nowe ograniczenia i obostrzenia i tak już mocno regulowanej działalności aptek (fot. Shutterstock)
Organizacja krytycznie ocenia propozycję rozwiązani problemy dyżurów aptek. Powiaty nie chcą mieć z nimi nic wspólnego (fot. Shutterstock)

– W ocenie Zarządu Związku zapewnienie działalności apteki nie powinno stanowić zadania powiatu. Fakt, że apteki funkcjonują na administrowanym przez powiat terenie, nie jest powiązany z udzielaniem przez powiat zezwoleń czy finansowaniem aptek. Takie kompetencje posiada Inspektorat Farmaceutyczny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (dopłaty do leków refundowanych) – pisze w swoim stanowisku Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Stanowisko to dotyczy propozycji zmian w art. 94 Prawa farmaceutycznego, jakie znalazły w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, oddanym do konsultacji publicznych pod koniec czerwca. W projekcie tym znacząco rozbudowano wspomniany artykuł, dotyczący ustalania harmonogramu pracy aptek oraz pełnienia przez nie dyżurów w nocy, dni wolne od pracy i święta. Zdaniem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w propozycji tej jest wiele nieścisłości interpretacyjnych, dlatego zmiany powinny zostać ponownie przepracowane (czytaj również: Czy to koniec problemu dyżurów aptek?).

REKLAMA

Przypomnijmy, że projekt zakłada zapewnienie dostępności dyżurów aptek w porze nocnej czyli pomiędzy godz. 21:00 a 22:59. Z kolei w dni wolne od pracy dyżur przez apteki pełniony ma być bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe pomiędzy 10:00 a 18:00.

REKLAMA

– Projektodawca założył, że w większości powiatów apteki są czynne w określonych ustawą godzinach. Natomiast dla powiatów o liczbie ludności nieprzekraczającej 20 tys., w której apteka nie działa we wskazanych godzinach przewidziano możliwość wyznaczania dyżurów w formie uchwały rady powiatu. Projektowane zmiany przepisów nie wskazują, czy powiat powyżej 20 tyś. mieszkańców będzie zobowiązany podejmować uchwałę w zakresie wyznaczania aptek dyżurujących. Ponadto, projekt ustawy nie przewiduje postępowania w sytuacji braku aptek chętnych do pełnienia dyżurów, a także zasad wyboru jednej apteki, jeżeli chęć dyżurowania wykaże większa ich liczba – wskazuje Związek.

Skoro płaci NFZ to on powinien organizować dyżury

Projekt zakłada, że w danym powiecie ma działać jedna apteka pełniąca dyżury w określonych ustawą godzinach, która będzie finansowana ze środków NFZ. Dopuszcza jednak możliwość wyznaczenia większej liczby aptek, jeżeli przemawiają za tym istotne potrzeby lokalnej społeczności. Warunkiem jest wtedy otrzymanie pozytywnych opinii m.in. NFZ. W takich sytuacjach rada powiatu ma ustalać podział zadań pomiędzy poszczególne apteki (czytaj więcej: Jest projekt zmian w przepisach o dyżurach aptek. Będą płatne ok. 100 zł za godzinę…).

– Projekt wprowadza po raz pierwszy finansowanie dyżurów ogólnodostępnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ będzie jednak finansował wyłącznie czas pracy pomiędzy 21.00 a 22.59 oraz w dni wolne od pracy. Projektodawca uznał, że finansowanie ze środków publicznych ekspedycji aptecznej po godz. 23.00 byłoby nieodpowiadające faktycznym potrzebom, nieuzasadnione pod względem finansowym, a zatem nieracjonalne – pisze Związek.

Organizacja zwraca uwagę, że skoro to NFZ ma płacić za dyżury aptekom, to zadanie wyznaczania aptek do dyżurów również powinno należeć do NFZ. Szczególnie, że ewentualne sankcje nakładane na apteki za niewywiązywanie się z pełnienia dyżurów, będę wpłacane na rzecz NFZ, a nie powiatu.

REKLAMA

– Projekt ustawy upoważnia radę powiatu do wyznaczania dłuższych godzin pełnienia dyżuru niż określone ustawą. W takim jednak przypadku koszt pełnienia dyżurów po 23.00 ponosi powiat. Ustawa nie określa natomiast wysokości opłat za dodatkowe godziny pracy apteki. W opinii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nieetycznym jest argumentowanie, że wydawanie środków publicznych NFZ jest nieracjonalne dla dyżurów aptek pełnionych po 23.00, przy jednoczesnym zezwolenia na wydawanie środków publicznych przez powiat – czytamy w stanowisku.

Uwaga do „apteki dla aptekarza”

Śląski Związek Gmin i Powiatów w swoim stanowisku poruszył też kwestię związaną z „apteką dla aptekarza”. A chodzi o przepis umożliwiający wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta na zaopiniowanie możliwości wydania zezwolenia na aptekę z pominięciem ograniczeń geograficznych i demograficznych. Wydanie takiej opinii nie jest jednoznaczne z przyznaniem zezwolenia, bowiem potrzebna jest jeszcze zgoda WIF oraz Ministra Zdrowia (czytaj również: Jak i gdzie powstają apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych?).

– W naszej opinii w przypadku podjęcia decyzji przez podmiot prywatny o uruchomieniu apteki w danej lokalizacji, po stronie podmiotu powinno być nie tylko spełnienie wymogów formalnych, ale również dokonanie rachunku ekonomicznego uwzględniającego funkcjonowanie apteki w danej lokalizacji. Sztywne określanie siatki aptek z uwzględnieniem podmiotów już funkcjonujących oraz gęstości zaludnienia, nie jest racjonalne. Tym bardziej przekazanie w tym przypadku samorządowi kompetencji do opiniowania lokalizacji apteki – czytamy w stanowisku.

Ostatecznie Związek wyraża zaniepokojenie projektowanymi zmianami. Podkreśla, że po raz kolejny Rząd zrzuca odpowiedzialność finansową oraz stawia samorządy pod presją społeczną, w przypadku zadań, które nie znajdują się w kompetencji powiatu (czytaj również: „Samorząd powiatowy żąda od aptek zapewnienia darmowych i niewykonalnych usług”).

– W związku z powyższym apelujemy o dostosowanie przepisów regulujących funkcjonowanie aptek do obecnego stanu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz kompetencji, tym samym powierzając zadanie dotyczące wyznaczania dyżurów aptek w całości do zakresu kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w stanowisku.

©MGR.FARM


29.stanowisko_Prawo_farmaceutyczne_art._94
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Dopłaty do leków refundowanych" z NFZ? Dostaliście kiedyś jakąś dopłatę??? Bo ja nigdy. Za to dostałem kiedyś karę finansową za wydanie leku refundowanego uprawnionemu pacjentowi... Pajace powiatowi...
W ocenie Zarządu Związku zapewnienie działalności apteki nie powinno stanowić zadania powiatu. Fakt, że apteki funkcjonują na administrowanym przez powiat terenie, nie jest powiązany z udzielaniem przez powiat zezwoleń czy finansowaniem aptek. To dlaczego do tej pory narzucały plany dyżurów. Dlaczego groziły aptekom, które nie podejmowały dyżurów, skoro to nie ich kompetencje? Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
To jest bardzo dobre pytanie. Zastraszanie firmy, czy osoby prywatnej konsekwencjami prawnymi, które są nielegalne nie jest czas niezgodne z prawem?
NFZ powinien ogłaszać przetarg na pełnienie dyżurów i wg określonych kryteriów np. usytuowania apteki, kadry, czy dostępności leków wyłaniać zwycięzcę, z którym podpisuje umowę na 4 lata.
Jeśli chodzi o leki bez recepty, to pacjent powinien sam zadbać o to, żeby jego domowa apteczka była kompletna na wszelki wypadek. Dopóki leki można dostać na stacjach benzynowych, ten argument przepada. Jeśli chodzi o stałe leki na receptę, to pacjent powinien sam zadbać o to, żeby miał je w domu. Większość leków poza tym bierze się rano, nie w środku nocy. Leki na receptę z pogotowia/w nagłym przypadku to jedyne uzasadnienie dla dyżurów aptek, ale tu istnieje o wiele prostsze rozwiązanie - osoba udzielająca pomocy wydaje pacjentowi ze swojej apteczki dawkę leku niezbędną do otwarcia apteki. To zwykle jakiś nlpz, tramadol, albo antybiotyk. Lista jest krótka, a pozostałe leki - nawet nie wiadomo, czy dyżurująca apteka będzie je miała na stanie! Jeśli pacjent z powodu braku leku ma cierpieć albo umrzeć przed otwarciem apteki, to powinien zostać prztransportowany do większego szpitala ze szpitalną apteką. Jeśli pacjent lub lokalne pogotowie chce dyżuru prywatnej apteki, to niech płaci prywatnie za tą wygodę - za lek i za pracę farmaceuty.