REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lekarze seniorzy nie chcą być przymuszani do wystawiania e-recept

13 stycznia 2020 16:09

Naczelna Rada Lekarska wyraziła swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Starsi lekarze nie powinni być zmuszani do wystawiania recept elektronicznych.

Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia dało przyzwolenie lekarzom na wystawianie recept papierowych po 8 stycznia 2020 r. (fot. Shutterstock).
Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia dało przyzwolenie lekarzom na wystawianie recept papierowych po 8 stycznia 2020 r. (fot. Shutterstock).

Jak niedawno pisaliśmy na łamach MGR.FARM, opozycja skierowała do sejmowej Komisji Zdrowia poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Dzięki niemu lekarze, którzy przeszli na emeryturę, bezterminowo będą mogli wystawiać recepty w postaci papierowej (czytaj więcej: Projekt zmian w Prawie farmaceutycznym. Chodzi o e-receptę…).

Widmo jeszcze większego braku lekarzy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło ten projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. W ocenie Prezydium NRL projektowane rozwiązanie umożliwiające wystawianie recept w postaci papierowej lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, jest niezbędnym minimum w zakresie liberalizacji zasad wystawiania recept, jakiego oczekuje środowisko lekarskie.

REKLAMA

Samorząd lekarski wyraźnie artykułował potrzebę rozszerzenia katalogu sytuacji, w których możliwe będzie wystawianie recept w postaci papierowej. Szczególny nacisk kładziony był na sytuację lekarzy starszych (czytaj również: Brak dostępu czy awaria? Kiedy lekarz wystawi papierową receptę?). Jeśli będą oni zmuszani do wystawiania elektronicznych recept, może to ich skłonić do zakończenia pracy zawodowej i w konsekwencji pogorszyć dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.

REKLAMA

Przyzwolenie od Cieszyńskiego

Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia dało przyzwolenie lekarzom na wystawianie recept papierowych po 8 stycznia 2020 r. (czytaj więcej: Papierowe recepty nie znikają. Lekarze dostają przyzwolenie… ). W połowie grudnia wiceminister Janusz Cieszyński przekonywał Naczelną Izbę Lekarską, że recepty papierowe wystawione po 8 stycznia będą nadal realizowane w aptekach. Nie będzie to dotyczyło tylko sytuacji, przewidzianych ustawą (import docelowy, dla osób o nieustalonej tożsamości, transgraniczne, pro auctore i pro familiae oraz w trakcie awarii).

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją – tłumaczył wiceminister.

Źródło: IK/nil.org.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

będą zipać do usranej ś. za 100/h albo lepiej
A seniorzy farmaceuci muszą ogarniać w aptece wszystko?
nie ma takich :) ale uwaga słuszna, sens oczywisty
Ale faktycznie takich coraz mniej. Sama młodzież w aptekach pracuje.
Na przykład po całym dniu pracy w aptece są zmuszani do całonocnego dyżuru po czym pracują znowu cały dzień. Kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Bez adekwatnogo wynagrodzenia. Szanowna NRA proszę wykorzystać narrację kolegów: "...całkowite zwolnienie z dyżurów farmaceutów którzy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, jest niezbędnym minimum w zakresie liberalizacji zasad w zakresie czynności aptek w porze nocnej, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, jakiego oczekuje środowisko farmaceutyczne". PROSTE??? To proszę bez "ubolewania i zaniepokojenia" DO ROBOTY!
A ja muszę odczytywać bazgroły po sektorach Stary czy młody powinien e -receptę wystawić, w końcu miała być rewolucja
"Starsi lekarze nie powinni być zmuszani do wystawiania recept elektronicznych", z to starszym farmaceutom już takiego wyboru się nie dało !!!! Jeżeli ktoś nie radzi sobie z nowościami powinien zawiesić działalność !!!!!!!!!!!
Nie zawsze ma się wybór, czasem trzeba się po prostu dostosować. Czy my akceptujemy wszystkie przepisy?

Powiązane artykuły

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne

W miniony czwartek Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego, która określa nowe zadania...

Problemy z platformą P1 w najbliższy weekend Problemy z platformą P1 w najbliższy weekend

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawiadamia o przejściowej przerwie w dostępie do e-u...

Niedofinansowanie i „dualizm” poważnie obniżają skuteczność nadzoru farmaceutycznego Niedofinansowanie i „dualizm” poważnie obniżają skuteczność nadzoru farmaceutycznego

Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie n...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz