REKLAMA
Magazyn mgr.farm
pt. 17 maja 2019, 11:49

Ministerstwo Finansów nie ma pieniędzy dla GIF. Co z nowymi zadaniami?

Około 2 mln zł rocznie będzie potrzebował Główny Inspektorat Farmaceutyczny na wykonanie zadań wynikających z kontroli realizowania przez producentów, hurtownie, importerów, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i apteki szpitalne obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej i weryfikacji autentyczności leków. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak, że nie ma takich pieniędzy dla GIF…

"To skandaliczny pomysł godzący w interesy aptek, które i tak zmagają się z problemami finansowymi" - mówi Marek Tomków (fot. Shutterstock)
Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (fot. Shutterstock)

Czy inspekcja farmaceutyczna będzie w stanie zrealizować zadania, wynikające z procedowanej właśnie nowelizacji Prawa farmaceutycznego? (czytaj więcej: GIF obniża kary dla aptek. Do 100 000 zł za nieprzestrzeganie Dyrektywy Fałszywkowej…).

Urząd, który już od dawna zmaga się problemami kadrowymi i słabym finansowaniem wyliczył, że na realizację nowych zadań – związanych z funkcjonowaniem w Polsce systemu weryfikacji leków – potrzeba będzie około 2 mln zł rocznie. To koszt sfinansowania 11 nowych etatów w inspekcji farmaceutycznej (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?). Ministerstwo Finansów dało jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie zabezpieczyło takich pieniędzy dla GIF.

REKLAMA

Realizacja nowych zadań kosztuje…

W projekcie nowelizacji wskazano, że limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z tej ustawy wyniesie w kolejnych latach::

REKLAMA
 • 2019 r. – 1 980 000 zł;
 • 2020 r. – 1 837 000 zł;
 • 2021 r. – 1 883 000 zł;
 • 2022 r. – 1 930 000 zł;
 • 2023 r. – 1 978 000 zł;
 • 2024 r. – 2 028 000 zł;
 • 2025 r. – 2 079 000 zł;
 • 2026 r. – 2 131 000 zł;
 • 2027 r. – 2 184 000 zł;
 • 2028 r. – 2 238 000 zł.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano z kolei, że do realizacji nowych zadań niezbędne jest zatrudnienie 11 pracowników. Niezbędne jest zatrudnienie:

 • 4 pracowników analizujących dane gromadzone w systemie baz,
 • 2 inspektorów do spraw wytwarzania i
 • 2 inspektorów do spraw obrotu hurtowego, nadzorujących przedsiębiorców w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 1 prawnika w celu prowadzenia postępowań o ponowne rozpatrzenie decyzji o cofnięciu zezwolenia dla danego przedsiębiorcy z uwagi na niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161 oraz postępowań związanych z karami pieniężnymi przewidzianymi za naruszanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 2 pracowników administracyjnych na potrzeby współpracy z Europejską Agencją Leków, obsługi nowozatrudnionych pracowników oraz wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z nakładanymi na GIF zadaniami.

– Niezbędne jest też uwzględnienie wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami sprzętu komputerowego i licencji – z uwagi na dostosowanie systemu informatycznego GIF do systemu baz oraz wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do weryfikacji zabezpieczeń (skanery), sprzęt biurowy – pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny (czytaj również: Silna inspekcja jest w interesie farmaceutów).

Wskazuje też, że pilne jest przekazanie środków na wydatki rzeczowe związane z zakupem skanerów dla zatrudnionych pracowników, którzy będą wykonywać obowiązki nałożone przez rozporządzenie nr 2016/161.

– Podejmując próbę określenia liczby osób, które zajmą się nowymi zadaniami, wzięto pod uwagę nie tylko ilość nowych obowiązków wynikających z przepisów projektowanej ustawy, ale również ich charakter związany z przeglądem analizą zgromadzonych w systemie baz danych, a także inspekcjami – motywuje GIF.

REKLAMA

Minister finansów nie ma pieniędzy. Każe oszczędzać…

– Projekt ustawy przewiduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu w 2019 r. w wysokości 1.980.475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 11 nowych etatów, które nie zostały zabezpieczone w uchwalonym przez Sejm budżecie na rok 2019 i na obecnym etapie nie jest możliwe uwzględnienie wynikających z projektu skutków finansowych – poinformował resort zdrowia w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Ministerstwo finansów zwraca też uwagę, że decyzją z dnia 17 września 2018 roku została zwiększona część budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Zdrowia o 2 373 115 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym o 24 etaty, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zabezpieczono również środki na skutki tej decyzji na rok kolejny.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Ministra Zdrowia, zwiększono wydatki na ochronę zdrowia (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) o 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia, w tym m.in.: Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

– Biorąc powyższe pod uwagę należy dodać w pkt 6 OSR w pozycji Źródła finansowania stwierdzenie, iż wszelkie skutki finansowe wynikające z przyjęcia ustawy zostaną sfinansowane w kolejnych latach w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na dany rok, w tym w ramach funduszu wynagrodzeń, we właściwych częściach budżetowych bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Dodatkowo należy wykreślić dane z pkt 6 OSR z wierszy wydatki ogółem oraz wydatki budżetu państwa jak również wykreślić limit ustawowy określony w art. 2 projektu – uważa resort finansów.

W rezultacie Ministerstwo Finansów wskazało, że jedynym sposobem na znalezienie środków do sfinansowania nowych zadań, są oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych w GIF.

Na nowe zadania muszą być nowe pieniądze

– Uwaga zgłoszona przez Ministra Finansów nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaproponowane znalezienie oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych nie może zostać zrealizowane – odpowiedział na to Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wskazuje on, że zatrudnienie nowych pracowników w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jest niezbędne do realizacji nowych zadań nakładanych przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (czytaj więcej: NIK: Inspekcja Farmaceutyczna nieskutecznie przeciwdziałała naruszaniu przepisów antykoncentracyjnych).

– Postulowana zmiana pkt 6 Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) nie może zostać uwzględniona. Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (czytaj więcej: NIK o potrzebie zmiany sposobu nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym). Środki na etaty przewidziane dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039) są związane z realizacją zadań przewidzianych w tej ustawie i nie mają związku z nowymi zadaniami nakładanymi na organ przez rozporządzenie delegowane nr 2016/161 – czytamy w stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

GIF podkreśla, że wzrost wydatków budżetu państwa w przypadku projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) jest związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

REKLAMA
Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].

REKLAMA


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To mniej więcej tak, jak w aptekach. E-rp, KOWAL, ZSMOPL, a przed nami e-rp transgraniczna. Wydatków i pracy mnóstwo, rekompensaty finansowej (marże lub ulgi) prawie wcale. Poganianie batem zdychającego konia. Od razu dodam, że MZ zna te uwagi. MF lub rząd także. Nowelizacji np. refustawy nie widać. Z zachowaniem proporcji, już kiedyś "na Tygrysy mieli VIS-y". Jak to się skończyło, nie muszę przypominać. P.S. Jest taki świetny mem z kotem o głupawej minie przed monitorem kompa, na którym widać jakiś skomplikowany schemat. Podpis brzmi (napiszę bez wulgaryzmów): "Janusz, to ulegnie gwałtownej awarii"!
Mariusz, poza zakupem nowych skanerów, powiedz jakie poniosłeś koszty z tytułu wdrożenia: e-rp, KOWAL, ZSMOPL. Śmiem twierdzić, że za e-rp zapłaciłeś 0 zł (chyba, że miałeś komputer sprzed kilkunastu lat - a szanujący się przedsiębiorca nie czeka aż wybuchnie bomba tylko wymienia sprzęt na porządny bez wezwania), za ZSMOPL zapłaciłeś 0 zł (chyba, że zapłaciłeś frycowe i zakupiłeś komercyjny certyfikat, ale i tak z biedy nie umrzesz). Jakie koszty poniesiesz za wdrożenie e-rp transgranicznej? Śmiem twierdzić, że 0 zł. Jakiej pracy masz tak mnóstwo? e-rp u mnie tylko przyspieszyła pracę (szczególnie w kontekście retaksacji i papierologii), KOWAL - bez znaczenia, ZSMOPL - 30 sekund dziennie (przesadziłem - może 20 sek). Nie mogę się doczekać kiedy NFZ uprzejmie umożliwi wysyłanie zestawień refundacyjnych przez epuap, ale wtedy powiesz, że znowu kolejne obowiązki i nikt nie płaci (dla jasności tutaj będziesz miał realne oszczędności w postaci papieru i znaczka na kopertę). Na zakończenie: nie widzę aktualnie żadnej - podkreślę - ŻADNEJ - zmiany np do 5 lat wstecz, które by generowały takie koszty o jakich piszesz.
Jest tylko kilka SOFTów aptecznych.Najpopularniejszy to koszt nowych funkcjonalności-chociażby.Jeśli e-recepta i KOWAL usprawniły Ci pracę to gratuluję...zmień asortyment substancji wyskokowych bo zaczynasz bredzić...a na NFZ nie masz co czekać po podpisałeś umowę na konkretnych warunkach i takie pozostaną jakie płatnikowi będą się opłacać.
@sarin. Nigdy nie miałem większych problemow z matematyką. Pozwolisz więc, ze podtrzymam swoje zdanie, iż e-Rp., KOWAL oraz ZSMOPL były dla mnie (i innych) kosztowne. I nie ma znaczenia, czy mnie stać na te wydatki, czy nie. Jednakże nawet gdyby (podkreślę: NAWET) gdyby ww. nowelizacje były za zero złotych, to dodatkowa praca jest kosztem. Jeśli uważasz inaczej, powiedz to cieciowi lub hydraulikowi. Już oni będą wiedzieli jak w sobie znanym słownictwie wytłumaczyć Ci, że jesteś w błędzie. ;-) W związku z powyższym może powinieneś zwrócić się do MZ, ze jesteś gotów przyjąć na siebie każde dodatkowe obciążenia, jakie na Miodowej wymyślą. Trochę się zdziwią, bo sami przyznają, iż wiedzą, że to jest dla nas koszt i praca. Osobiście to usłyszałem, a świadków było ponad 40. Wiesz co? Zawsze też możesz kandydować do struktur samorządu. Myślę, ze gdy na Zjeździe OIA wygłosisz swój powyższy komentarz, zgromadzeni ocenią go gromkimi brawami, a krzykom i wiwatom nie będzie końca. ;-) W każdym razie wolę, by polscy aptekarze mieli lżejszą pracę ukierunkowaną w stronę swego wykształcenia, na dodatek za stosownie wysokim wynagrodzeniem, niż dla wygody biurokratów zamieniali się w bezmyślne roboty.
11 etatów - 2 mln złotych rocznie. To daje ponad 15 tys zł brutto na etat. Jeszcze piszą, że zmagają się z brakami kadrowymi bo nie mają kasy???? Od razu mówcie gdzie CV mam wysłać bo te śmieciowe 15 tys brutto miesięcznie w 100% mnie satysfakcjonuje.
Bardzo mnie dziwi ,że portal branżowy publikuje interpretacje do odpowiedzi dostępnej od 13.05 , dopiero 4 dni później.Czy ktos z was czyta teksty źródłowe czy opieracie się jedynie na wyrwanych z innych serwisów wpisach z forum...
O tym temacie piszemy jako pierwsi. Nie czytamy forum innych serwisów. Za to coraz częściej dostrzegamy, że inne serwisy kopiują tematy od nas.
Panie szanowny Łukaszu kochany mój...pierwsza o tym napisałam ja , osobiście na forum RA...czytaj Pan tam sobie co Pan uważasz.Jakoś kopiować po mgr farm nie zanotowałam by ktoś akurat uskuteczniał.Może,po prostu,nie ma sensu pisać czegokolwiek.W końcu Pan ma za to płacone...
Aha,możecie mnie zbanować.Z RA i tak już się znów usunęłam sama,tutaj...bywałam nader oszczędnie więc nic nikomu się beze mnie nie stanie.
Wybacz, że zrujnuję Twój świat, ale nie czytam komentarzy na konkurencyjnych portalach. Po prostu szkoda mi na to czasu na nurzanie się w tym Rynsztoku Aptek. A już na pewno nie są one źródłem jakichkolwiek treści na mgr.farm.
Czyta Pan wybiórczo, komentuje kiedy wygodnie, używa clickbaitowych tytułów, współpracuje z Aflofarmem, bierze pieniądze za ogłoszenia o pracę od sieci. Ani to dziennikarstwo, ani farmacja, po prostu rynsztok - większy Pan ma tu, niż konkurencja na tamtym forum.
Widzę, że trafiłem w czuły punkt ;) Odkąd zmieniliśmy system komentarzy, trolle przeniosły się do konkurencji, z czego osobiście bardzo się cieszę. Tego typu komentarze nie robią na mnie totalnie żadnego wrażenia. Czytelnicy oceniają portal po prostu czytając. Media ogólnopolskie doceniają, cytując. A liczby pokazują, że konkurencja zostaje w tyle. I konkurencja też to widzi i ratuje statystyki publikując jeden wywiad, w 4 częściach i jeszcze każda podzielona na 4 stron.
Redaktorze ? Mowa nienawiści ?:)))) To rozumiem, że od dzisiaj można pisać wszystko, ostro jechać po bandzie i cenzury nie będzie ?
Co? Gdzie? Zaraz zbanuję i usunę. Nawet samego siebie ;)