REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Finansów nie ma pieniędzy dla GIF. Co z nowymi zadaniami?

17 maja 2019 11:49

Około 2 mln zł rocznie będzie potrzebował Główny Inspektorat Farmaceutyczny na wykonanie zadań wynikających z kontroli realizowania przez producentów, hurtownie, importerów, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i apteki szpitalne obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej i weryfikacji autentyczności leków. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak, że nie ma takich pieniędzy dla GIF…

Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (fot. Shutterstock)
Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (fot. Shutterstock)

Czy inspekcja farmaceutyczna będzie w stanie zrealizować zadania, wynikające z procedowanej właśnie nowelizacji Prawa farmaceutycznego? (czytaj więcej: GIF obniża kary dla aptek. Do 100 000 zł za nieprzestrzeganie Dyrektywy Fałszywkowej…).

Urząd, który już od dawna zmaga się problemami kadrowymi i słabym finansowaniem wyliczył, że na realizację nowych zadań – związanych z funkcjonowaniem w Polsce systemu weryfikacji leków – potrzeba będzie około 2 mln zł rocznie. To koszt sfinansowania 11 nowych etatów w inspekcji farmaceutycznej (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?). Ministerstwo Finansów dało jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie zabezpieczyło takich pieniędzy dla GIF.

REKLAMA

Realizacja nowych zadań kosztuje…

W projekcie nowelizacji wskazano, że limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z tej ustawy wyniesie w kolejnych latach::

REKLAMA
 • 2019 r. – 1 980 000 zł;
 • 2020 r. – 1 837 000 zł;
 • 2021 r. – 1 883 000 zł;
 • 2022 r. – 1 930 000 zł;
 • 2023 r. – 1 978 000 zł;
 • 2024 r. – 2 028 000 zł;
 • 2025 r. – 2 079 000 zł;
 • 2026 r. – 2 131 000 zł;
 • 2027 r. – 2 184 000 zł;
 • 2028 r. – 2 238 000 zł.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano z kolei, że do realizacji nowych zadań niezbędne jest zatrudnienie 11 pracowników. Niezbędne jest zatrudnienie:

 • 4 pracowników analizujących dane gromadzone w systemie baz,
 • 2 inspektorów do spraw wytwarzania i
 • 2 inspektorów do spraw obrotu hurtowego, nadzorujących przedsiębiorców w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 1 prawnika w celu prowadzenia postępowań o ponowne rozpatrzenie decyzji o cofnięciu zezwolenia dla danego przedsiębiorcy z uwagi na niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161 oraz postępowań związanych z karami pieniężnymi przewidzianymi za naruszanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 2 pracowników administracyjnych na potrzeby współpracy z Europejską Agencją Leków, obsługi nowozatrudnionych pracowników oraz wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z nakładanymi na GIF zadaniami.

– Niezbędne jest też uwzględnienie wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami sprzętu komputerowego i licencji – z uwagi na dostosowanie systemu informatycznego GIF do systemu baz oraz wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do weryfikacji zabezpieczeń (skanery), sprzęt biurowy – pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny (czytaj również: Silna inspekcja jest w interesie farmaceutów).

Wskazuje też, że pilne jest przekazanie środków na wydatki rzeczowe związane z zakupem skanerów dla zatrudnionych pracowników, którzy będą wykonywać obowiązki nałożone przez rozporządzenie nr 2016/161.

– Podejmując próbę określenia liczby osób, które zajmą się nowymi zadaniami, wzięto pod uwagę nie tylko ilość nowych obowiązków wynikających z przepisów projektowanej ustawy, ale również ich charakter związany z przeglądem analizą zgromadzonych w systemie baz danych, a także inspekcjami – motywuje GIF.

REKLAMA

Minister finansów nie ma pieniędzy. Każe oszczędzać…

– Projekt ustawy przewiduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu w 2019 r. w wysokości 1.980.475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 11 nowych etatów, które nie zostały zabezpieczone w uchwalonym przez Sejm budżecie na rok 2019 i na obecnym etapie nie jest możliwe uwzględnienie wynikających z projektu skutków finansowych – poinformował resort zdrowia w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Ministerstwo finansów zwraca też uwagę, że decyzją z dnia 17 września 2018 roku została zwiększona część budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Zdrowia o 2 373 115 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym o 24 etaty, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zabezpieczono również środki na skutki tej decyzji na rok kolejny.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Ministra Zdrowia, zwiększono wydatki na ochronę zdrowia (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) o 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia, w tym m.in.: Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

– Biorąc powyższe pod uwagę należy dodać w pkt 6 OSR w pozycji Źródła finansowania stwierdzenie, iż wszelkie skutki finansowe wynikające z przyjęcia ustawy zostaną sfinansowane w kolejnych latach w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na dany rok, w tym w ramach funduszu wynagrodzeń, we właściwych częściach budżetowych bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Dodatkowo należy wykreślić dane z pkt 6 OSR z wierszy wydatki ogółem oraz wydatki budżetu państwa jak również wykreślić limit ustawowy określony w art. 2 projektu – uważa resort finansów.

W rezultacie Ministerstwo Finansów wskazało, że jedynym sposobem na znalezienie środków do sfinansowania nowych zadań, są oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych w GIF.

Na nowe zadania muszą być nowe pieniądze

– Uwaga zgłoszona przez Ministra Finansów nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaproponowane znalezienie oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych nie może zostać zrealizowane – odpowiedział na to Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wskazuje on, że zatrudnienie nowych pracowników w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jest niezbędne do realizacji nowych zadań nakładanych przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (czytaj więcej: NIK: Inspekcja Farmaceutyczna nieskutecznie przeciwdziałała naruszaniu przepisów antykoncentracyjnych).

– Postulowana zmiana pkt 6 Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) nie może zostać uwzględniona. Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (czytaj więcej: NIK o potrzebie zmiany sposobu nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym). Środki na etaty przewidziane dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039) są związane z realizacją zadań przewidzianych w tej ustawie i nie mają związku z nowymi zadaniami nakładanymi na organ przez rozporządzenie delegowane nr 2016/161 – czytamy w stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

GIF podkreśla, że wzrost wydatków budżetu państwa w przypadku projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) jest związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To mniej więcej tak, jak w aptekach. E-rp, KOWAL, ZSMOPL, a przed nami e-rp transgraniczna. Wydatków i pracy mnóstwo, rekompensaty finansowej (marże lub ulgi) prawie wcale. Poganianie batem zdychającego konia. Od razu dodam, że MZ zna te uwagi. MF lub rząd także. Nowelizacji np. refustawy nie widać. Z zachowaniem proporcji, już kiedyś "na Tygrysy mieli VIS-y". Jak to się skończyło, nie muszę przypominać. P.S. Jest taki świetny mem z kotem o głupawej minie przed monitorem kompa, na którym widać jakiś skomplikowany schemat. Podpis brzmi (napiszę bez wulgaryzmów): "Janusz, to ulegnie gwałtownej awarii"!
Mariusz, poza zakupem nowych skanerów, powiedz jakie poniosłeś koszty z tytułu wdrożenia: e-rp, KOWAL, ZSMOPL. Śmiem twierdzić, że za e-rp zapłaciłeś 0 zł (chyba, że miałeś komputer sprzed kilkunastu lat - a szanujący się przedsiębiorca nie czeka aż wybuchnie bomba tylko wymienia sprzęt na porządny bez wezwania), za ZSMOPL zapłaciłeś 0 zł (chyba, że zapłaciłeś frycowe i zakupiłeś komercyjny certyfikat, ale i tak z biedy nie umrzesz). Jakie koszty poniesiesz za wdrożenie e-rp transgranicznej? Śmiem twierdzić, że 0 zł. Jakiej pracy masz tak mnóstwo? e-rp u mnie tylko przyspieszyła pracę (szczególnie w kontekście retaksacji i papierologii), KOWAL - bez znaczenia, ZSMOPL - 30 sekund dziennie (przesadziłem - może 20 sek). Nie mogę się doczekać kiedy NFZ uprzejmie umożliwi wysyłanie zestawień refundacyjnych przez epuap, ale wtedy powiesz, że znowu kolejne obowiązki i nikt nie płaci (dla jasności tutaj będziesz miał realne oszczędności w postaci papieru i znaczka na kopertę). Na zakończenie: nie widzę aktualnie żadnej - podkreślę - ŻADNEJ - zmiany np do 5 lat wstecz, które by generowały takie koszty o jakich piszesz.
Jest tylko kilka SOFTów aptecznych.Najpopularniejszy to koszt nowych funkcjonalności-chociażby.Jeśli e-recepta i KOWAL usprawniły Ci pracę to gratuluję...zmień asortyment substancji wyskokowych bo zaczynasz bredzić...a na NFZ nie masz co czekać po podpisałeś umowę na konkretnych warunkach i takie pozostaną jakie płatnikowi będą się opłacać.
@sarin. Nigdy nie miałem większych problemow z matematyką. Pozwolisz więc, ze podtrzymam swoje zdanie, iż e-Rp., KOWAL oraz ZSMOPL były dla mnie (i innych) kosztowne. I nie ma znaczenia, czy mnie stać na te wydatki, czy nie. Jednakże nawet gdyby (podkreślę: NAWET) gdyby ww. nowelizacje były za zero złotych, to dodatkowa praca jest kosztem. Jeśli uważasz inaczej, powiedz to cieciowi lub hydraulikowi. Już oni będą wiedzieli jak w sobie znanym słownictwie wytłumaczyć Ci, że jesteś w błędzie. ;-) W związku z powyższym może powinieneś zwrócić się do MZ, ze jesteś gotów przyjąć na siebie każde dodatkowe obciążenia, jakie na Miodowej wymyślą. Trochę się zdziwią, bo sami przyznają, iż wiedzą, że to jest dla nas koszt i praca. Osobiście to usłyszałem, a świadków było ponad 40. Wiesz co? Zawsze też możesz kandydować do struktur samorządu. Myślę, ze gdy na Zjeździe OIA wygłosisz swój powyższy komentarz, zgromadzeni ocenią go gromkimi brawami, a krzykom i wiwatom nie będzie końca. ;-) W każdym razie wolę, by polscy aptekarze mieli lżejszą pracę ukierunkowaną w stronę swego wykształcenia, na dodatek za stosownie wysokim wynagrodzeniem, niż dla wygody biurokratów zamieniali się w bezmyślne roboty.
11 etatów - 2 mln złotych rocznie. To daje ponad 15 tys zł brutto na etat. Jeszcze piszą, że zmagają się z brakami kadrowymi bo nie mają kasy???? Od razu mówcie gdzie CV mam wysłać bo te śmieciowe 15 tys brutto miesięcznie w 100% mnie satysfakcjonuje.
Bardzo mnie dziwi ,że portal branżowy publikuje interpretacje do odpowiedzi dostępnej od 13.05 , dopiero 4 dni później.Czy ktos z was czyta teksty źródłowe czy opieracie się jedynie na wyrwanych z innych serwisów wpisach z forum...
O tym temacie piszemy jako pierwsi. Nie czytamy forum innych serwisów. Za to coraz częściej dostrzegamy, że inne serwisy kopiują tematy od nas.
Panie szanowny Łukaszu kochany mój...pierwsza o tym napisałam ja , osobiście na forum RA...czytaj Pan tam sobie co Pan uważasz.Jakoś kopiować po mgr farm nie zanotowałam by ktoś akurat uskuteczniał.Może,po prostu,nie ma sensu pisać czegokolwiek.W końcu Pan ma za to płacone...
Aha,możecie mnie zbanować.Z RA i tak już się znów usunęłam sama,tutaj...bywałam nader oszczędnie więc nic nikomu się beze mnie nie stanie.
Wybacz, że zrujnuję Twój świat, ale nie czytam komentarzy na konkurencyjnych portalach. Po prostu szkoda mi na to czasu na nurzanie się w tym Rynsztoku Aptek. A już na pewno nie są one źródłem jakichkolwiek treści na mgr.farm.
Czyta Pan wybiórczo, komentuje kiedy wygodnie, używa clickbaitowych tytułów, współpracuje z Aflofarmem, bierze pieniądze za ogłoszenia o pracę od sieci. Ani to dziennikarstwo, ani farmacja, po prostu rynsztok - większy Pan ma tu, niż konkurencja na tamtym forum.
Widzę, że trafiłem w czuły punkt ;) Odkąd zmieniliśmy system komentarzy, trolle przeniosły się do konkurencji, z czego osobiście bardzo się cieszę. Tego typu komentarze nie robią na mnie totalnie żadnego wrażenia. Czytelnicy oceniają portal po prostu czytając. Media ogólnopolskie doceniają, cytując. A liczby pokazują, że konkurencja zostaje w tyle. I konkurencja też to widzi i ratuje statystyki publikując jeden wywiad, w 4 częściach i jeszcze każda podzielona na 4 stron.
Redaktorze ? Mowa nienawiści ?:)))) To rozumiem, że od dzisiaj można pisać wszystko, ostro jechać po bandzie i cenzury nie będzie ?
Co? Gdzie? Zaraz zbanuję i usunę. Nawet samego siebie ;)

Powiązane artykuły

Zajrzyj do przewodnika zarządzania alertami w PLMVS Zajrzyj do przewodnika zarządzania alertami w PLMVS

Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował przewodnik, który opisuje sposób zarządzania alertami ge...

Szantaż Naczelnej Izby Aptekarskiej? Mocne słowa Pawła Piotrowskiego… Szantaż Naczelnej Izby Aptekarskiej? Mocne słowa Pawła Piotrowskiego…

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie kolejnej nowe...

Ministerstwo milczy w sprawie PLMVS. Farmaceuci domagają się informacji Ministerstwo milczy w sprawie PLMVS. Farmaceuci domagają się informacji

Główny Inspektor Farmaceutyczny ani Ministerstwo Zdrowie nie zajęły do tej pory oficjalnego stanowis...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz