REKLAMA
pt. 17 maja 2019, 08:41

GIF obniża kary dla aptek. Do 100 000 zł za nieprzestrzeganie Dyrektywy Fałszywkowej…

Komitet do Spraw Europejskich zajmie się nowelizacją Prawa farmaceutycznego, która ma wprowadzić przepisy precyzujące funkcjonowanie Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków. Pierwsza wersja projektu wzbudziła kontrowersje w związku z propozycją wysokich kar dla aptek. W nowej wersji projektu Główny Inspektor Farmaceutyczny zmniejszył je z 500 000 zł do 100 000 zł. Co jeszcze się zmieniło?

Opisana transakcja może zostać zrealizowana przed upływem 10 dni jedynie przez tą placówkę, która wcześniej zmieniła status na „wydany” (fot. Shutterstock)
Przepisy dotyczące nakładania kar mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku (fot. Shutterstock)

Na początku stycznia w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Precyzował on obowiązki podmiotów zobowiązanych przez „dyrektywę fałszywkową” do weryfikacji autentyczności leków. Nowelizacja przewidywała m.in. kary pieniężne za nierealizowanie wspomnianych obowiązków przez producentów, importerów, hurtownie i apteki. Maksymalnie miały one wynieść nawet pół miliona złotych (czytaj więcej: Do 500 000 zł kary dla apteki, która nie będzie podłączona do PLMVS?).

Projekt ustawy został skrytykowany przez większość organizacji i instytucji biorących udział w jego konsultacjach publicznych. Z największą krytyką spotkały się zapisy dotyczące wysokich kar dla podmiotów, nie wywiązujących się z obowiązków nakładanych przez Dyrektywę Fałszywkową (czytaj więcej: NIA: Kary finansowe dla aptek są nieuzasadnione). Ocena tego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego była chyba pierwszym przypadkiem, gdy wspólnym głosem mówiły organizacje do tej pory stojące w opozycji: Naczelna Izba Aptekarska i ZPA PharmaNET (czytaj więcej: PharmaNET i NIA zgodnie w sprawie horrendalnych kar dla aptek). Obie zwracały uwagę na konieczność wprowadzenia okresu przejściowego, uchylającego stosowane kary dla podmiotów, które nie ze swojej winy, nie realizują obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków.

To zdanie podzieliła również Fundacja KOWAL, która zabrała głos w ramach konsultacji publicznych. Zaapelowała ona n wprowadzenie tzw. „grace period”, tj. zawieszenia stosowania kar, na okres co najmniej 12 miesięcy. KOWAL wnosił też o rozważenie obniżenia maksymalnego poziomu kar finansowych (czytaj więcej: KOWAL: Potrzebne zawieszenie stosowania kar na co najmniej 12 miesięcy).

Najnowsza wersja projektu i ważne zmiany

Kilka dni temu projekt nowelizacji został skierowany pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich. W rezultacie opublikowano go też w Rządowym Centrum Legislacyjnym. W projekcie zaszły istotne zmiany w stosunku do jego wersji ze stycznia. Główny Inspektor Farmaceutyczny wziął pod uwagę głosy, jakie pojawiały się w konsultacjach publicznych.

Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest obniżenie maksymalnych kar przewidzianych dla aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej, za nie realizowanie obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej. W pierwszej wersji projektu wynosiły one 500 000 zł. W aktualnej wersji zmniejszono je do 100 000 zł. Natomiast w przypadku nierealizowania wspomnianych obowiązków przez podmioty odpowiedzialne, wytwórców, importerów lub hurtownie – kara maksymalna wynosi 500 000 zł (czytaj więcej: PILNE: Po kontroli u wytwórcy kilka leków wycofanych…).

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną w treści projektu, jest przesunięcie czasu obowiązywania wspomnianych kar. O ile pozostałe zapisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy, to przepisy dotyczące nakładania kar zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. To również efekt postulatów strony społecznej, która apelowała o wprowadzenie tzw. „grace period” – okresowego zawieszenia stosowania kar.

W treści uzasadnienia stwierdzono, że obowiązywanie kar finansowych dopiero od 1 stycznia 2020 roku, zaproponowano „z uwagi na obiektywne trudności przedsiębiorców związane z brakiem dostępu do informacji o zwolnionych po dniu 9 lutym 2019 r. seriach produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (czytaj więcej: System PLMVS – leki nieserializowane jeszcze przez kilka lat w obrocie).

Źródło: ŁW/RCL

dokument394424

 

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ten cały system, choć cel ma szczytny, to jak na razie z racji obecności i starych i nowych opakowań działa jak działa..
Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego na poziomie apteki ma dochodzić do weryfikacji
@K. Porczyk. A ja rozumiem. Ty też rozumiesz, choć napisałaś inaczej. Od zawsze MY, farmaceuci, weryfikujemy. Sposób wynikający z nieszczęsnego KOWAL-a jest "tylko" innym sposobem weryfikacji. My wręczamy leki pacjentowi. Inną stroną medalu jest kłopotliwość, koszt i dodatkowa robota, za którą nie ma wynagrodzenia, ale to temat na oddzielną dyskusję.
Mariusz już wielokrotnie pisałeś, że wiele rzeczy robić musimy za darmo. Nie wiem jaki masz cel w narzekaniu. Otóż trzeba iść z postępem i wymaganiami ustawowymi. Gdyby sanepid nakazał wymienić lodówkę w spożywczaku (bo dotychczasowa się psuje) to nie sądzę, aby właściciel krzyczał, że "kto mu za to zapłaci". Każdy sprzedawca musi posiadać kasę fiskalną i nikt nie krzyczy "nie płacą mi za papier do drukarki". Powiem więcej - każdy sprzedawca jest zobowiązany wydać paragon i za proces wydania też nikt mu nie płaci. Przepisy przewidują konieczność utrzymania chodnika przed budynkiem w należytym stanie i nikt nie krzyczy "kto mi zapłaci za odśnieżanie". Podsumowując: wchodzą nowe przepisy, inne się zmieniają - albo się dostosowujesz, albo adios! Takiego biznesu się podjąłeś lata temu (ja z resztą też) i nie mam z tym problemu bo wiem w co się pakowałem. Dlaczego Ty bez przerwy ten problem masz?
@sarin. Odpisałem Ci w innym wątku. Idź do MZ i powiedz, że dla Ciebie nie ma problemu. I że chętnie przyjmiesz dodatkowe obowiązki, a rekompensaty nie potrzebujesz. "Prowadzenie apteki jest prawem, a nie obowiązkiem". Mam nadzieję, że niedługo tu przeczytasz, skąd zaczerpnąłem ten cytat i w jakim kontekście został tobie/mi/nam przedstawiony.
KOWAL, to porażka roku 2019.
Merytorycznie istnienie tego systemu w aptece pozbawione jest wszelkiego sensu. Co innego w hurcie ale tam prawie nic działa jak działać powinno ? Żeby o każde opakowanie leku rx ref. zagrożonego wywozem trzeba było "walczyć" i zapisywać się na jakieś listy przydziału które z formalnego punktu widzenia nie powinny w hurcie istnieć ?
W hurcie mają tak pomylone serie leków, że aby trafić na dostawę z poprawnymi seriami to trzeba mieć szczęście. Co gorsza - tak w części podobno dostają dostawy od producentów, w jednych kartonach 2 różne serie...no ale karać będzie się nas od przyszłego roku za błędne serie..
Teoretyzuję: jak sprawdzą czy apteka się wywiązuje czy nie jeżeli np nie będę skanował co 10 kodu? Generalnie się wywiązuję, ale sobie ubzdurałem, że o 10 lek puszczam w świat. Serializacja to nie jest tracking - hurtownia nie skanuje pudełeczka, które poszło do apteki, a nawet jeżeli by skanowała to i tak KOWAL nie widzi dokąd to leci. Widzę tylko jedno rozwiązanie na to, żeby się wpakować w karę - przestajesz całkowicie skanować i tyle. Druga możliwość - nigdy nie podpiąłeś się do KOWALa. Jeżeli natomiast skanujesz chociaż 1 op dziennie to już jest ok.