REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NFZ zwiększa nadzór nad aptekami nieprawidłowo realizującymi recepty

pon. 5 września 2022, 08:01

Elektroniczna komunikacja NFZ z aptekami, brak zwrotu refundacji za fałszywą receptę papierową i szerszy katalog naruszeń, za które fundusz będzie mógł nałożyć karę umową, to tylko niektóre ze zmian, jakie zaproponowało ministerstwo zdrowia w najnowszym rozporządzeniu. Niektóre z nich wywołają sprzeciw środowiska aptekarskiego…

Nie recepta wystawiona przez farmaceutę, a refundacja po kwalifikacji do szczepienia - takie rozwiązanie planuje resort zdrowia (fot. MGR.FARM)
Zaproponowane zmiany zwiększą nadzór NFZ nad aptekami, które nie wywiązują się z umów na realizację recept refundowanych (fot. MGR.FARM)

W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Jak można przeczytać w jego Ocenie Skutków Regulacji, celem zmian jest „dokonanie optymalizacji zmienianego rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami niewywiązującymi się z realizacji ww. umów zgodnie z ich treścią, w tym określonych form dolegliwości prawnych za niestosowanie się do postanowień umownych”.

REKLAMA

Dokument wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane. Resort zdrowia zaproponował też kilka zmian dotyczących kar umownych dla aptek. Zdecydowana większość zmian, które znalazły się w projekcie, ma jednak charakter formalny. Polegają one na wprowadzeniu skrótów redakcyjnych „Oddział Funduszu” i „Prezes Funduszu”, co ma służyć „konsekwentnemu stosowaniu ich w kolejnych jednostkach systematyki wewnętrznej zmienianego rozporządzenia”.

REKLAMA

Komunikacja elektroniczna

Część zmian, które przewiduje projekt rozporządzenia, dotyczy umożliwienia prowadzenia korespondencji między NFZ a podmiotem prowadzącym aptekę (i jej kierownikiem) drogą elektroniczną. W końcu zmianie ulega między innymi zapis dotyczący formy przesyłania do NFZ zestawień zbiorczych. W projekcie zaproponowano, zobowiązanie podmiotu prowadzącego aptekę do przekazywania przez nią uzgodnionego zestawienia zbiorczego w „postaci papierowej lub elektronicznej”, a nie jak do tej pory tylko „w postaci pisemnej” (czytaj również: Aptekarzu! Zestawienie refundacyjne złóż elektronicznie!).

Jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu zmiany, stanowi ona konsekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (czytaj więcej:  Aptekarze nie będą musieli składać fizycznie zestawień zbiorczych w NFZ).

Także inne pisma NFZ do apteki będą mogły być przesyłane drogą elektroniczną, na podany adres e-mail. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ma to na celu wyeliminowanie problemów związanych ze skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (przekazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.

Przekazywanie informacji do NFZ

Aktualnie podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek poinformować oddział wojewódzki NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Nowelizacja zakłada rozszerzenie tego obowiązku także o informację o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie za kierownika. Taką informację trzeba będzie przekazać najpóźniej w dniu objęcia funkcji albo rozpoczęcia zastępstwa. Podmiot prowadzący aptekę będzie też musiał informować o zmianach swoich danych (14 dni od ich zmiany) oraz o zmianie lub przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

REKLAMA

Jak przekonuje ministerstwo zdrowia, celem zmian jest zapewnienie Funduszowi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept (czytaj również: Jak Narodowy Fundusz Zdrowia karze apteki? Oto przykłady…).

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu, modyfikacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań służących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem – czytamy w uzasadnieniu.

Co istotne do katalogu kar umownych dodano również grzywnę w wysokości 200 zł, za niepoinformowanie o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie kierownika w odpowiednim terminie.

Brak refundacji za sfałszowane papierowe recepty

Jedną z istotniejszych zmian, które ministerstwo zdrowia chce wprowadzić w rozporządzeniu, jest ta dotycząca zasad wypłaty refundacji za recepty papierowe. W projekcie znalazł się zapis mówiący, że „Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci papierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu, na zasadach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept”.

Innymi słowy apteka nie uzyska zwrotu refundacji w przypadku gdy zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową – a więc posiadającą numery, które nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu (czytaj również: Wzrasta liczba zgłoszeń o próbach realizacji fałszywych recept w aptekach).

– Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację recept – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szerszy katalog dla kary umownej…

Warto zwrócić uwagę, że zmiana rozporządzenia przewiduje również poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć na aptekę karę umowną w wysokości 2% kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę przez dwanaście kolejnych okresów rozliczeniowych (6 miesięcy). Aktualnie taka kara może być nałożona w przypadku:

  • realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji,
  • przedstawienia Danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie NFZ dokonał nienależnej refundacji,
  • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki.

Ministerstwo Zdrowia do tego katalogu proponuje dołożyć również sytuację gdy podmiot prowadzący aptekę lub jej kierownik nie poinformuje w ciągu 7 dni NFZ o zniszczeniu, utracie lub kradzieży recept (czytaj również: Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek).

Konsultacje publiczne projektu potrwają do końca września.

©MGR.FARM


dokument573083
REKLAMA
REKLAMA
Redakcja mgr.farm

Farmaceutka z Gdańska potrzebuje wsparcia w walce z rakiem!

3 października 202213:35

Grażyna przez całe swoje życie pracowała w branży medycznej. Jak na ironię, zajmowała się guzami wątroby. Po wykonaniu badania USG jamy brzusznej została skierowana na dalszą diagnostykę. Jednak wynik badania histopatologicznego nie pozostawiał złudzeń – rak węwnątrzwątrobowych dróg żółciowych. – Rak dróg żółciowych jest rzadką postacią raka. Niestety, w momencie rozpoznania większość pacjentów jest już […]

Grażyna przez całe swoje życie pracowała w branży medycznej. Jak na ironię, zajmowała się guzami wątroby. Po wykonaniu badania USG jamy brzusznej została skierowana na dalszą diagnostykę. Jednak wynik badania histopatologicznego nie pozostawiał złudzeń – rak węwnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

– Rak dróg żółciowych jest rzadką postacią raka. Niestety, w momencie rozpoznania większość pacjentów jest już na zaawansowanym etapie choroby. Oznacza to, że choroby takiej nie da się już leczyć chirurgicznie – mówi Urszula Zienkiewicz z Onkofundacji Alivia.

REKLAMA

Na szczęście w przypadku Grażyny, dzięki regularnym badaniom i szybkiemu wykryciu guza, możliwe było jego chirurgiczne usunięcie. Jednak ze względu na szybki progres choroby potrzebny jest jeszcze jeden zabieg – radioembolizacja wątroby. To nowoczesna metoda leczenia, która pozwala na dostarczenie promieniowania bezpośrednio do guza, nie uszkadzając przy tym okolicznych, zdrowych tkanek. Niestety w Polsce nie jest refundowana.

REKLAMA

Grażyna zdecydowała się poprosić o pomoc i założyła zbiórkę w Onkofundacji Alivia. Jej celem jest uzbieranie 130 tysięcy złotych. Można ją wesprzeć wpłacając dowolną kwotę: https://onkozbiorka.pl/grazyna-arlukowicz

– Choroba zmieniła moje życie, jednak mój organizm nie daje za wygraną. Staram się pokazywać innym, że rak to nie wyrok i że po diagnozie można normalnie żyć... – mówi Grażyna.

Każdy może pomóc!

Przekazanie darowizny to nie jedyny sposób, w jaki można pomóc Grażynie. Nutropharma wystartowała z Akcją “ReAKcja” w ramach kampanii “Farmacja jest kobietą”, której celem jest zachęcenie do badań profilaktycznych oraz wsparcie Grażyny!

– Drodzy, farmacja jest kobietą… i wierzymy, że jest nią również siła! Dlatego Nutropharma i Onkoundacja Alivia połączyły siły, by pomóc jednej z naszych farmaceutek, pani Grażynie, w zebraniu środków na leczenie onkologiczne czytamy w poście na portalu społecznościowym Facebook.

REKLAMA

Życie bywa bardzo przewrotne. Do tej pory Grażyna pomagała innym dbać o zdrowie, teraz sama potrzebuje pomocy. Dlatego zachęcamy do włączenia się w akcję i udostępnienia postu. Pokażmy, że dobro wraca!

Źródło: ŁW/Alivia

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]