REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NSA oddalił dwie skargi kasacyjne o “1 procent”. Dlaczego to ważne?

13 sierpnia 202008:41

11 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawach dotyczących tzw. 1 procenta. A chodziło o odmowę zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek, które mogły doprowadzić do przekroczenia przez sieć aptek progu antykoncentracyjnego określonego w Prawie farmaceutycznym.

Wynik wyroków NSA w sprawach dotyczących "1 procenta" to 2 do 5 (fot. Shutterstock)
Wynik wyroków NSA w sprawach dotyczących "1 procenta" to 2 do 5 (fot. Shutterstock)

Obie sprawy swój początek miały jeszcze w 2014 roku. Wtedy to spółka wystąpiła do WIF o zmianę zezwoleń w zakresie zmiany nazwy i podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki. Był to efekt przejęcia przez spółkę, prowadzącą sieć aptek, innej spółki. Na mocy art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h miało też nastąpić przeniesienie zezwoleń na prowadzenie aptek na spółkę przejmującą.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówił jednak zmiany zezwolenia. Uznał bowiem, że w jego konsekwencji doszłoby do przekroczenia tzw. progu antykoncentracyjnego określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Innymi spółka posiadałaby w województwie więcej niż 1 procent wszystkich aptek. A prawo nie pozwala na wydanie zezwolenia w takich sytuacji (czytaj więcej: WSA: Przekroczenie 1% w wyniku przejęcia jest naruszeniem, które przedsiębiorca powinien sam usunąć).

REKLAMA

Decyzje WIF zostały podtrzymane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W rezultacie spółka skierowała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w obu przypadkach podtrzymał decyzje organów. Rozstrzygnięcia te są dostępne w Portalu Orzeczeń pod następującymi sygnaturami:

REKLAMA

Spółka od obu wyroków wniosła skargi kasacyjne, które NSA 11 sierpnia 2020 r. uznał za bezzasadne. W obu postępowaniach uczestniczyli prawnicy reprezentujący Naczelną Izbę Aptekarską – Elżbieta Waniewska i Krzysztof Baka. NIA przystąpiła do nich jako organizacja społeczna i prezentowała stanowiska zbieżne z decyzjami GIF. Wyroki NSA w tych sprawach otrzymały sygnatury:

2 wyroki NSA vs. 5 wyroków NSA

Wczoraj Naczelna Izba Aptekarska opublikowała też swoje stanowisko do obu wyroków NSA. Samorząd wskazuje przede wszystkim na to, że skład sędziów orzekający nie podzielił dotychczasowych orzeczeń NSA w podobnych sprawach. A mowa tutaj o 5 wyrokach wydanych w lutym 2020 r. przez Naczelny Sąd Administracyjnych w analogicznych postępowaniach (II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17, II GSK 3291/17). Wtedy też Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET uznał te wyroki za “przełomowe” i “kończące spór o 1%” (czytaj więcej: Czy to koniec sporu o przepisy antykoncentracyjne na rynku aptek?).

Naczelna Izba Aptekarska już wtedy zapowiadała, że to wcale nie jest koniec sporu. Dwa wyroki NSA wydane przed kilkoma dniami zdają się to potwierdzać. Zespół orzekający NSA tym razem uznał bowiem, że stanowisko prezentowane przez GIF oraz samorząd aptekarski jest słuszne. Nie jest możliwe obchodzenie przepisów i przekraczanie progu antykoncentracyjnego poprzez przejmowanie zezwoleń w oparciu o art. 494 § 2 k.s.h (czytaj również: NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa…).

– Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni art. 494 § 2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej ”. W motywach ustnych wyroków NSA wskazał, że zwrot „chyba że ustawa (…) stanowi inaczej” w przypadku zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oznacza ustawę – Prawo farmaceutyczne, która ustala zarówno warunki pozytywne prowadzenia aptek, jak i warunki negatywne. Przepis art. 99 ust. 3 Pr. farm. określa warunki podmiotowe uzyskania zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej – czytamy w stanowisku NIA.

REKLAMA

W oczekiwaniu na uzasadnienie

Jako, że oba wyroki NSA są bardzo świeże, dysponujemy jedynie relacją z ustnego uzasadnienia, udostępnioną przez Naczelną Izbę Aptekarską. W portalu orzeczeń pojawiła się jednak też teza jednego z wyroków.

– Rekonstrukcja treści zastrzeżenia, o którym mowa w art. 492 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) prowadzi do wniosku, że ustawą stanowiącą inaczej w jego rozumieniu, jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). A ściśle rzecz ujmując te spośród jej przepisów, które określają warunki (zarówno pozytywne, jak i negatywne), od których uzależnione jest wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Przejęcie zezwolenia i wykonywanie wynikających z niego uprawnień, nie może bowiem abstrahować od określonych ustawą aktualnych warunków jego udzielenia – czytamy z kolei w tezie orzeczenia, opublikowanej już w Portalu Orzeczeń.

W momencie opublikowania pełnych treści uzasadnień w Portalu Orzeczeń, będzie wiadomo zdecydowanie więcej na ich temat. Szczególnie o powodach niepodzielenia przez zespół orzekający konkluzji wynikających z 5 wcześniejszych orzeczeń w analogicznych sprawach (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.).

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]