REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Posłowie pytają Rząd o wsparcie dla aptek i punktów aptecznych

25 marca 2020 13:48

Kilkoro posłów skierowało interpelacje do Ministerstwa Zdrowia i Premiera w sprawie wsparcia dla aptek i punktów aptecznych w związku z pandemią koronawirusa. Pytają między innymi czy planowane są w najbliższym czasie kontrole NFZ w tych placówkach…

Farmaceuci i osoby zatrudnione w aptekach pracują obecnie na ponad 100% swoich możliwości (fot. MGR.FARM)
Farmaceuci i osoby zatrudnione w aptekach pracują obecnie na ponad 100% swoich możliwości (fot. MGR.FARM)

– Od dłuższego czasu pracownicy aptek zwracają się z prośbą w zakresie wprowadzenia obowiązku montażu szyb ochronnych, przedstawiającej aptekę jako miejsce pierwszego kontaktu dla osób chorych na rzecz jasnego komunikatu, w którym zaleca się osobom chorym pozostanie w domu i zlecanie wykupienia leków zdrowym członkom rodziny, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa pracownikom aptek i punktów aptecznychpisze poseł Marcin Duszek do Ministra Zdrowia.

Wskazuje, że izba ekspedycyjna apteki musi być wyposażona w intensywną wentylację, która musi zapewnić dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Z reguły są to kominy wentylacyjne, które wysysają powietrze z pomieszczenia. Normalnie napływa on przez wywietrzniki w oknach czy nieszczelności drzwi.

REKLAMA

– Jednak jeżeli otwarte jest okienko, to powietrze, mając mniejszy opór, zaczyna napływać przez nie. Zjawisko to powoduje, iż w okienku powstaje przepływ powietrza skierowany do wnętrza apteki. Z reguły jest on wyczuwalny jako “przeciąg”. Jeśli farmaceuta pochyla się nad takim okienkiem, to twarz znajdzie się w strumieniu powietrza wpływającego do apteki. Wystarczy, że zarażona osoba z drugiej strony coś powie, nie musi nawet kasłać, uwolnione zostają miliony zarazków, które niesione prądem powietrza momentalnie dostają się do płuc sprzedawców. Stanowi to niewątpliwe realne i powszechne zagrożenie dla pracowników aptek oraz punktów aptecznych – czytamy w interpelacji posła Duszka.

REKLAMA

W związku z tym kieruje on pytanie do Ministra Zdrowia o to, czy resort przewiduje poprawę bezpieczeństwa farmaceutów i pracowników aptek, szczególnie narażonych na zarażenie wirusem (czytaj również: NIA: Obsługiwać pacjentów aptek przez okienka do sprzedaży nocnej).

Czy będą kontrole NFZ w aptekach?

Z kolei posłanka Marta Wcisło pisze do Premiera, z pytaniem o to, czy planowane jest podjęcie działań ustawowych mających na celu wsparcie podmiotów prowadzących apteki bądź punkty apteczne oraz samych farmaceutów i osoby pracujące w aptekach.

– Powstała sytuacja ma widoczny wpływ m.in. na działalność aptek oraz punktów aptecznych. Mieszkańcy Polski masowo ruszyli do nich – czy to w celu prewencyjnego zaopatrzenia się w leki dla osób przewlekle chorych, czy w celu uzupełnienia domowych apteczek w środki codziennego użytku – pisze posłanka.

Jej zdaniem nie ulega wątpliwości, że farmaceuci i osoby zatrudnione w aptekach pracują obecnie na ponad 100% swoich możliwości. Szczególną uwagę zwraca na to, że część pracowników aptek skorzystała z tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czytaj również: Apteki nie są w stanie dyżurować. W całej Polsce brakuje personelu…).

REKLAMA

– Powoduje to braki kadrowe w aptekach wpływające na ich działanie. Nie można też zapomnieć o tym, że osoby pracujące w aptekach są dodatkowo narażone na bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem, a co za tym idzie – na możliwość zainfekowania. Mając na uwadze powyższe okoliczności, z niepokojem przyjęłam informacje o planowanych kontrolach, które miałyby być przeprowadzone w aptekach na terenie całego kraju – pisze Marta Wcisło (czytaj również: NFZ chciał kontrolować aptekę w czasie epidemii. Reakcja prezesa…).

W związku z tym zwraca się do Ministra zdrowia też z pytaniem czy planowane jest przeprowadzenie na szeroką skalę – przez NFZ i innych – kontroli działalności aptek i punktów aptecznych?

Źródło: KW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

na miejscu tych aptek, które czekają na wytyczne zacząłbym już montować szyby i wprowadzać obostrzenia ws. ilości osób itp - dla własnego zdrowia i życia
– Jednak jeżeli otwarte jest okienko, to powietrze, mając mniejszy opór, zaczyna napływać przez nie. Zjawisko to powoduje, iż w okienku powstaje przepływ powietrza skierowany do wnętrza apteki. Z reguły jest on wyczuwalny jako „przeciąg”. Jeśli farmaceuta pochyla się nad takim okienkiem, to twarz znajdzie się w strumieniu powietrza wpływającego do apteki. "Wystarczy, że zarażona osoba z drugiej strony coś powie, nie musi nawet kasłać, uwolnione zostają miliony zarazków, które niesione prądem powietrza momentalnie dostają się do płuc sprzedawców. Stanowi to niewątpliwe realne i powszechne zagrożenie dla pracowników aptek oraz punktów aptecznych – czytamy w interpelacji posła Duszka." Wreszcie odkryli Amerykę, o której mówiłem i pisałem od dawna. To NIA już nie zaleca ekspedycji przez okienko ?
Wystarczy zamontować interkom przy okienku.
Czy leki, a zwłaszcza pampersy na wniosek też mamy podawać przez interkom?

Powiązane artykuły

Zlecenia na wyroby medyczne: pacjent poda w aptece tylko numer Zlecenia na wyroby medyczne: pacjent poda w aptece tylko numer

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał wczoraj komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji z...

Dyżury aptek w Pleszewie to fikcja. Aptekarze chcą sprostowania… Dyżury aptek w Pleszewie to fikcja. Aptekarze chcą sprostowania…

Starostwo Powiatowe w Pleszewie umieszcza na stronie internetowej harmonogram dyżurów aptek. W rzecz...

Co powinniśmy wiedzieć na temat specustawy koronawirusowej Co powinniśmy wiedzieć na temat specustawy koronawirusowej

Dr Joanna Uchańska: priorytetem pozostają szybkie i efektywne procedury na wypadek niekontrolowanej ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz