REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Problem z dyżurami aptek to skutek zaniechań legislacyjnych rządu

czw. 25 marca 2021, 11:45

W sierpniu Minister Zdrowia zadeklarował, że na ukończeniu jest propozycja rozwiązania kwestii dyżurów aptek. Od tego momentu jednak nic w tej sprawie się nie zmieniło. Poseł Jan Szopiński uważa, że „skutki zaniechań legislacyjnych rządu w sprawie funkcjonowania aptek ponoszą pacjenci z mniejszych miast i wiosek”.

Resort zdrowia wyklucza możliwość samodzielnej pracy technika farmaceutycznego podczas dyżuru apteki (fot. Shutterstock)

Poseł Jan Szopiński w sierpniu wystosował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie wsparcia samorządów powiatowych w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia całodobowego funkcjonowania aptek. Resort zdrowia poinformował wtedy, że „problem z realizacją uchwalonego harmonogramu dyżurów (aptek) jest znany Ministrowi Zdrowia, dlatego popiera on inicjatywę doregulowania kwestii organizacji dyżurów aptek i w związku z tym kończy pracę nad własną propozycją, która będzie dążyć do zaproponowania takiego modelu, by pogodzić interesy wszystkich jego uczestników” (czytaj więcej: Czy zasadne jest cofnięcie zezwolenia aptece, która odmawia dyżurowania?).

Od tamtego momentu jednak resort zdrowia nie przedstawił żadnych propozycji zmian w tym zakresie. W rezultacie poseł Szopiński po raz kolejny domaga się od Ministerstwa odpowiedzi.

REKLAMA

– Moja ówczesna interwencja poselska wynikała z tego, że już w 2020 roku różne powiaty, zarówno z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, jak też z innych województw Polski, sygnalizowały rządowi i parlamentarzystom istotne problemy w zapewnieniu usług aptekarskich, wynikające z braku właściwych uregulowań legislacyjnych – pisze poseł.

REKLAMA

Jego zdaniem kluczowym problemem było i jest nadal to, że niektórzy przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne odmawiają władzom powiatów prowadzenia działalności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, przez co uniemożliwiają mieszkańcom powiatu korzystanie w tym czasie z usług aptekarskich. Przedsiębiorcy twierdzą, że praca w godzinach nocnych i w dni wolne jest dla nich nieopłacalna, oraz że polskie prawo nie nakłada na nich takich obowiązków (czytaj również: Ministerstwo odpowiada posłowi w sprawie karania aptek za unikanie dyżurów).

Skutek zaniechań rządu

– W związku z tym, że skutki zaniechań legislacyjnych rządu w sprawie funkcjonowania aptek ponoszą pacjenci z mniejszych miast i wiosek, w przytoczonej wyżej interpelacji prosiłem Pana Ministra o zajęcie się rozwiązaniem tego problemu – pisze poseł.

Jak wskazuje, do biur parlamentarnych docierają informacje od starostów i mieszkańców gmin o tym, że pomimo tej deklaracji ministra zdrowia, problem dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych do dziś nie został załatwiony przez Radę Ministrów (czytaj również: Ministerstwo o finansowaniu dyżurów aptek: do godziny 24:00 płaci NFZ, później samorząd…).

– Nadal przedsiębiorcy prowadzący apteki odmawiają pełnienia tych dyżurów, a rady i zarządy powiatów nie mają żadnych sankcji prawnych, by temu przeciwdziałać. Tym samym, przepis o konieczności zapewnienia przez powiat całodobowej opieki aptekarskiej jest przepisem martwym – wskazuje Szopiński.

REKLAMA

W rezultacie prosi Ministra Zdrowia o pilne opublikowanie zapowiedzianego „doregulowania kwestii dyżurów aptek”, celem skierowania tego dokumentu do konsultacji z konwentami starostów, którzy najlepiej znają się w praktyce na problemach realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia tych dyżurów.

Źródło: ŁW/Sejm

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Sankcje, kij i straszenie cofnięciem zezwolenia. A nie źródła finansowania, marchewka i zachęty do tego. Do tego najprościej brakuje ludzi do pełnienia tych dyżurów.