REKLAMA
śr. 16 lutego 2022, 16:40

Test na SARS-CoV-2 w komorze przyjęć apteki. Jest projekt rozporządzenia…

Do opublikowania w Dzienniku Ustaw skierowano dzisiaj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Dopuszcza ono wykonywanie przez farmaceutów testów antygenowych na SARS-CoV-2 w komorze przyjęć…

Równe dostawy leków deficytowych do 10 największych hurtowni w Polsce mają ułatwić pacjentom dostęp do leków. Zdaniem ekspertów efekt będzie odwrotny (fot. Shutterstock)
Rozporządzenie umożliwia wykonywanie testów w komorze przyjęć i izbie ekspedycyjnej (fot. Shutterstock)

Zgodnie z treścią rozporządzenia, przeprowadzany w ramach opieki farmaceutycznej test antygenowy na SARS-CoV-2 będzie mógł być wykonany, poza pomieszczeniami, które do tej pory do tego służyły (pokój opieki farmaceutycznej lub pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe). Projekt dopuszcza jego wykonanie także bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej albo w komorze przyjęć apteki ogólnodostępnej, pod warunkiem zapewnienia w tych pomieszczeniach rozdziału czasowego pełnionych przez nie funkcji (czytaj więcej: Testy na COVID-19 w aptekach: sukces czy fiasko?).

Resort zdrowia w uzasadnieniu projektu wprost pisze, że potrzeba zmian jest podyktowana faktem niewielkiej liczby aptek prowadzących badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, które dobrowolnie zgłosiły się do tego przedsięwzięcia oraz zbyt niskim tempem wzrostu tej liczby. W ostatnich dniach liczba ta wręcz zaczęła spadać, ze względu na rezygnujące z udziału w programie apteki (czytaj więcej: Apteki znikają z mapy punktów szczepień. Farmaceuci zdezorientowani…).

Izba ekspedycyjna bez ścianek działowych

– Projektodawca, zgodnie z oczekiwaniem samorządu zawodu farmaceuty, który – biorąc pod uwagę powyżej opisaną tendencję, jak również aktualny stan epidemiczny determinujący konieczność pilnych zmian – podziela propozycję, aby badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 mogły być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych nie tylko w dotychczas przewidzianych do tego pomieszczeniach, tzn. w pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, ale również (oprócz nich i niezależnie od nich) bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej – bez konieczności wydzielania w niej ograniczonej ściankami działowymi przestrzeni stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej, jak również w komorze przyjęć – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśnia resort zdrowia pierwsze z wymienionych pomieszczeń jest brane pod uwagę ze względu na to, że dotychczas i aktualnie, do dnia 1 września 2022 r., w aptekach ogólnodostępnych w omawianym pomieszczeniu możliwe jest przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 lub grypie, co jest zapewniane m.in. dzięki wymogom (i odzwierciedlającym te wymogi procedurom) w przedmiocie zapewniania rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez to pomieszczenie (czytaj również: Ministerstwo doprecyzowuje gdzie apteki mogą testować na COVID-19).

Test w komorze przyjęć

Nowością jest też możliwość wykonywania testów w komorze przyjęć – która normalnie w aptece służy do odbioru dostaw leków. W ocenie resortu zdrowia spełnia ona oczekiwania jako pomieszczenie umożliwiające przeprowadzanie badań diagnostycznych ze względu na usytuowanie w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu. A z tym z kolei wiąże się to, że przeprowadzanie w niej badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwoli wyeliminować czynnik w postaci jednoczesnej obecności w jednym miejscu osób chcących poddać się badaniu diagnostycznemu oraz innych osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceutycznych apteki ogólnodostępnej, względnie poddających się szczepieniom.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia komora przyjęć jest pomieszczeniem, które nie jest w stałym użyciu i jest efektywnie wykorzystywana kilkukrotnie w ciągu dnia. Poza tymi sytuacjami, przeprowadzanie badań diagnostycznych w omawianym pomieszczeniu powinno pozwolić na względnie niezakłóconą pracę apteki, jako pewnej całości (czytaj również: Przed aptekami, w których będą szczepienia staną namioty? „Rozważamy różne scenariusze…”).

Nowe pomieszczenia, stare zasady

W odniesieniu do izby ekspedycyjnej oraz komory przyjęć, jako nowych miejsc testowania w aptece ogólnodostępnej w kierunku SARS-CoV-2, będą musiały zostać wprowadzone zasady, jak również opracowane i wdrożone procedury odzwierciedlające te zasady, w zakresie zapewnienia rozdziału czasowego zasadniczych funkcji pełnionych przez te pomieszczenia, oraz ewentualnych dodatkowych ich funkcji jako miejsc przeprowadzania ww. badań diagnostycznych. Analogicznie, jak w przypadku pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki ogólnodostępnej, jako miejsca, w którym dotychczas możliwe było m.in. przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 lub grypie (czytaj również: Testy na COVID-19 farmaceuci będą mogli wykonywać w namiotach przed aptekami ).

Dodatkowo izba ekspedycyjna wykorzystywana do przeprowadzania badań diagnostycznych, zwłaszcza w kierunku SARS-CoV-2, będzie również musiała zostać doprowadzona do stanu zapewniającego bezpieczeństwo i higienę pracy personelu i pacjentów apteki, po każdorazowym zakończeniu czasu przeznaczonego wyłącznie na przeprowadzanie w tym pomieszczeniu badań diagnostycznych, co jest wymogiem wzorowanym na wymaganiach sanitarnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ŁW/RCL


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Najlepiej między przyjęciem leków, a ich rozpakowaniem. Jeszcze pacjentów tam wpuścić. Kiedy ktoś wreszcie przyna, że apteka nie ma dedykowanych do takich celów pomieszczeń?
Spokojnie. Poukłada się ściankę działkową z pudełek z hurtowni i będzie git. Mogą też robić za stolik i krzesełka. Pudełka na odpady itp....