REKLAMA
pt. 30 sierpnia 2019, 10:12

Trzeci przetarg na sprzedaż apteki i znów brak chętnych. Co zrobi szpital?

W minioną środę zakończył się trzeci już przetarg na sprzedaż apteki „Pod Solankami” należącej do szpitala w Grudziądzu. Po raz trzeci okazało się, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła ani jedna oferta.

I tym razem nie było chętnych na zakup apteki "Pod Solankami" w Grudziądzu. Co zniechęca inwestorów? (fot. Shutterstock)
I tym razem nie było chętnych na zakup apteki "Pod Solankami" w Grudziądzu. Co zniechęca inwestorów? (fot. Shutterstock)

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego już od dwóch miesięcy próbuje sprzedać należącą do siebie aptekę „Pod Solankami”. Niedawno ogłoszono też już trzeci przetarg na placówkę. Mimo obniżenia ceny zakupu oraz kwoty czynszu, jednak i tym razem nie udało się znaleźć chętnych na jej zakup (czytaj więcej: Nie było chętnych na zakup apteki. Nowa oferta z niższym czynszem…).

– Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. L. Rydygiera 15/17  informuje, że do dnia 28.08.2019 r. do godziny 11:30 w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym procedura została zakończona bez dokonania wyboru – czytamy w komunikacie o zakończeniu procedur przetargu.

Podobnym wynikiem zakończyły się dwa poprzednie przetargi. Początkowo uważano, że tym co zniechęcało potencjalnych inwestorów, była wysoka cena aptek i kwota czynszu. W pierwszym przetargu szpital zażyczył sobie za zakup apteki 600 tys. zł. Miesięczny czynsz miał wynosić co najmniej 70 tys. zł. Z kolei w drugim przetargu cena apteki nadal wynosiła 600 tys. zł, jednak kwotę czynszu obniżono do 50 tys. zł. W ogłoszonym niedawno trzecim przetargu szpital postanowił zejść z ceny o… 400 tys. zł. Cena apteki wynosiła więc w nim 200 tys. zł, a czynsz miał mieć wysokość 40 tys. zł miesięcznie (czytaj więcej: Szpital w Grudziądzu nie sprzedał apteki. Od 1 sierpnia nie powinna działać…).

Co innego zniechęca potencjalnych inwestorów?

Okazuje się, że tak znaczna obniżka ceny apteki i wysokości czynszu, również nie przyciągnęły potencjalnych kupców. Tym co mogło ich odstraszyć, może być też niepewna sytuacja prawna apteki „Pod Solankami”. Przypomnijmy, że szpital w Grudziądzu próbował pozbyć się apteki, ze względu na nowelizację prawa farmaceutycznego z 7 czerwca 2018 roku, zabraniającej przedsiębiorcom prowadzącym działalność leczniczą, zajmowania się jednocześnie sprzedażą leków (czytaj więcej: Działalność lecznicza albo obrót lekami. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedno…). Ci łączący te dwa rodzaje działalności mieli czas do końca lipca, by je rozdzielić. Tym, którzy tego nie zrobili, wygasły zezwolenia na prowadzenie aptek (czytaj więcej: Ilu aptekom wygasły zezwolenia z dniem 1 sierpnia? Sprawdziliśmy…).

Szpitalowi w Grudziądzu pomimo dwóch przetargów nie udało się sprzedać apteki. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Beata Stasiak uznała jednak ostatecznie, że Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu nie jest przedsiębiorcą. Jej zdaniem placówka działa jako stowarzyszenie, dlatego też może nadal prowadzić aptekę ogólnodostępną „Pod Solankami” (czytaj więcej: Szpital w Grudziądzu nie sprzedał apteki. Od 1 sierpnia nie powinna działać…).

W rezultacie mając takie zapewnienie ze strony WIF, dyrekcja szpitala po nieudanych przetargach nie zdecydowała się na zamknięcie apteki od 1 sierpnia. Placówka nadal więc działa, choć dyrekcja szpitala nie ukrywa, że i tak chce ją sprzedać. Stąd też trzeci przetarg ogłoszony pod koniec sierpnia.

Inna interpretacja Ministerstwa Zdrowia

Innego zdania jest jednak Ministerstwo Zdrowia, które już kilka tygodni temu wskazało, że taka interpretacja przepisów nie jest właściwa.

– Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną – w tym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – należy uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców. W konsekwencji, każdy podmiot prowadzący aptekę w dacie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r., tj. z dniem 1 sierpnia 2018 r., objęty jest obowiązkiem stypizowanym w art. 11 tejże ustawy – wyjaśniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (czytaj więcej: Szpitale stracą swoje apteki. Minister Zdrowia nie przewiduje wyjątków…).

Sylwia Wądrzyk, dyrektor biura komunikacji w Ministerstwie Zdrowia odniosła się w Gazecie Pomorskiej do sytuacji apteki szpitala w Grudziądzu również stwierdziła, że wygasło ono z mocy prawa, a apteka nie powinna funkcjonować (czytaj więcej: Inspektor twierdzi, że apteka może działać. Ministerstwo, że nie….

Źródło: ŁW/bieganski.org
©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Można sprzedać aptekę której zezwolenie wygasło ? Co z demo i geografią ? Może dlatego brak chętnych ? Wysokość czynszu też z kosmosu ? Przypominam , że statyna 20 mg ma cenę 3,65 za 28 tabl. Jaka z tej kwoty jest marża łatwo się domyśleć ?
Geo-demo nie obowiązuje,jezeli kupuje farmaceuta,lub spółka osobowa farmaceutów. Podobno w Suwałkach taką aptekę kupili farmaceuci-spółka dwóch pań.Mówią,ze byłych pracownic tej apteki.Ale nie wiem,czy to akurat prawda? Cena wywoławcza czynszu,to było 200zł netto/m2-powierzchnia 107 m2. A czy można kupić aptekę bez zezwolenia -to inna sprawa.Dla WIF-u w Bydgoszczy oni mają to zezwolenie.Przystępując do takiego przetargu,trzeba by było chyba mieć to na piśmie? Zresztą ,gdyby okazało się,ze przedmiot przetargu nie spełniał warunków oferty-apteki już nie było,to taki przetarg można chyba unieważnić?
Mogli bańkę krzyknąć i czynsz 100 koła.. najbardziej odstrasza to, że być może szukali jelenia, który odkupi aptekę za 600k, straci zezwolenie (bo np. MZ zmusi inspektora do przyznania, że jednak nastąpiło przejęzyczenie z jego strony), a dyrekcja przyzna podwyżki swojakom za sukces :) kto by kupił taki towar, który staniał o 400 tysięcy ?
Przy takim czynszu apteka może być za darmo. Oferenta i tak nie bedzie.