REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Urzędniczka przeprasza aptekarzy. Kłamstwo nazywa „przypuszczeniem”…

8 stycznia 2019 09:36

Śremscy aptekarze doczekali się przeprosin od urzędniczki, która w korespondencji z nimi posługiwała się nieprawdziwymi informacjami. W przesłanym oświadczeniu stwierdza, że nie sprawdziła informacji wysyłanych do aptekarzy o rzekomych interwencjach Izby Aptekarskiej w sprawie aptek, które nie pełnią dyżurów. Były to tylko jej przypuszczenia…

"Wszystkie osoby, które uraziłam, przepraszam" - pisze urzędniczka w oświadczeniu przysłanym aptekarzom (fot. Shutterstock)

Pod koniec listopada właściciele śremskich aptek wystosowali list otwarty do Starosty. Zapowiedzieli w nim, że od 1 stycznia 2019 roku nie będą pełnić dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych. Wśród przyczyn wskazywali m.in. nieopłacalność dyżurowania oraz arogancję urzędników starostwa w kontaktach z nimi. Jedna z pracownic urzędu miała „straszyć” aptekarzy i kłamać w sprawie interwencji Izby Aptekarskiej (czytaj więcej: List otwarty aptekarzy do Starosty Śremskiego). Teraz urzędniczka przeprasza aptekarzy…

Aptekarze oburzeni kłamstwem urzędniczki

Dnia 12 października 2018 roku Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Izabela Ratajczak, wystosowała e-maila do wszystkich aptekarzy. Napisała między innymi: „czas na Państwa deklarację dot. godzin otwarcia aptek (…) problemem w obecnym roku były i są przerwy między dyżurami w niedziele handlowe od godz. 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 20:00. Dlatego zostały wprowadzone dyżury również w ciągu dnia (…) zdarzały się sytuacje, że któraś apteka zapomniała o dyżurze, co spowodowało interwencję Izby Aptekarskiej. Dla Państwa wiedzy zostało również sprawdzone zapotrzebowanie mieszkańców na leki na podstawie danych z nocnej opieki i SOR-u.”

REKLAMA

– W ślad za powyższym mailem, apteki powiatu śremskiego zadeklarowały swoje godziny pracy na 2019 rok. Argument o luce w godzinach 8:00-9:00 oraz 18:00-20:00 wprawił nas w zdumienie, niektórych wręcz zirytował. Łatwo urzędnikowi, na dodatek niefarmaceucie, dysponować czyimś czasem, pracą, firmą i pieniędzmi – piszą aptekarze. – Z kolei informacja o rzekomej „interwencji Izby Aptekarskiej” okazała się nieeleganckim, by nie rzec aroganckim kłamstwem, użytym przez urzędniczkę w charakterze „straszaka”. Tak się składa, że Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, pani mgr Alina Górecka, o takowej „interwencji” nic nie wie, bo… interwencji nie było. Zresztą nasz Samorząd Zawodowy nie jest powołany do wykonywania oderwanych od rzeczywistości życzeń urzędniczki.

REKLAMA

Aptekarze zwracali uwagę, że w służbowej korespondencji Izabela Ratajczak samowolnie podawała nieprawdziwe informacje. Miały one na celu zastraszenie ich. Zdaniem aptekarzy świadczy to, że Ratajczak jest niewłaściwą osobą na tak ważnym stanowisku.

Urzędniczka przeprasza aptekarzy

Po ponad miesiącu od ujawnienia kłamstwa, urzędniczka wystosowała oświadczenie, w którym przeprosiła aptekarzy. 4 stycznia trafił do nich mail, o następującej treści:

– W związku z wysłanym przeze mnie mailem w dniu 12.10.2018 r. oświadczam, że nie jest prawdą, że Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu interweniowała kiedykolwiek w sprawie nie pełnienia dyżurów przez apteki. Nie sprawdziłam przed wysłaniem maila czy Izba Aptekarska dokonywała jakichkolwiek interwencji. Były to jedynie przypuszczenia, które okazały się mylne. Wszystkie osoby, które uraziłam, przepraszam. Jednocześnie informuję, że mój mail nie miał na celu wywołanie u Państwa żadnych wymuszeń dot. dyżurów. Chodziło mi w mailu wyłącznie o podanie godzin pracy aptek w roku 2019 – pisze urzędniczka.

Dyżurowy pat w Śremie

Sytuacja w Śremie, jeśli chodzi o dyżury aptek, pozostaje bez zmian. Po tym jak aptekarze odmówili pełnienia ich od 1 stycznia, Starosta zapowiedział, że apteka wynajmująca aktualnie lokal w budynku szpitala powiatowego otrzyma aneks do umowy. Jeśli nie zmieni trybu swojej pracy na całodobowy, zostanie jej wypowiedzona umowa, a na jej miejsce przyjdzie inny podmiot (czytaj więcej: Starosta śremski odpowiada aptekarzom… szantażem?).

REKLAMA

Apteka rzeczywiście otrzymała taki aneks do podpisania (czytaj więcej: Śrem: apteka całodobowa, albo wypowiedzenie najmu). W związku z tym, że nie zgodziła się na jego podpisanie, Szpital wypowiedział jej właścicielom umowę najmu. Przedsiębiorcy dostali czas do 11 marca, aby opuścić lokal. Starosta przyznał jednak, że zawarta z apteką umowa obowiązuje do 30 listopada i nie ma możliwości jej wcześniejszego zakończenia (czytaj więcej: Starosta śremski nie zmienia zdania. Przy okazji pokazuje swoją niewiedzę na temat aptek…).

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Mariusz Politowicz (gość) 2019-01-08 21:23:12
Warto walczyć o swe dobre imię. Brawo, aptekarze że Śremu! Mariusz Politowicz.

Powiązane artykuły

Niestabilna sytuacja na rynku aptek Niestabilna sytuacja na rynku aptek

Liczba aptek w mniejszych miejscowościach i wsiach, w których mieszkają ponad dwie trzecie Polaków, ...

Dyżury aptek: misja czy obowiązek? Dyżury aptek: misja czy obowiązek?

Dyżury aptek od dawna budzą kontrowersje w środowisku aptekarskim i kontrowersje te są jak najbardzi...

Aptekarze wymyślili mit, że apteki nie są potrzebne w nocy Aptekarze wymyślili mit, że apteki nie są potrzebne w nocy

Na 13 radzyńskich aptek, 3 odmawiają nocnych dyżurów, a trzech następnych właścicieli nadal się waha...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz