REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ustawa o zawodzie farmaceuty trafi do niszczarki? Prezes NRA apeluje…

3 lipca 2019 12:31

“W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty” – pisze mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Swoje słowa kieruje do decydentów oraz wszystkich możliwych środowisk…

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ma objąć też kwestię samodzielnej pracy farmaceuty w aptece, po ostatnim wyroku NSA (fot. MGR.FARM)
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ma objąć też kwestię samodzielnej pracy farmaceuty w aptece, po ostatnim wyroku NSA (fot. MGR.FARM)

Prezes NRA przypomina, że projekt ustawy został wypracowany przez zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, powołany w 2016 r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia. W prace ww. zespołu byli zaangażowani Minister Konstanty Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech oraz wielu wybitnych ekspertów reprezentujących praktycznie wszystkie środowiska i obszary polskiej farmacji (czytaj więcej: Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!).

Wraz z rozpoczęciem prac zespołu pojawiła się więc realna szansa na powstanie jednej z najbardziej wyczekiwanych przez całe środowisko regulacji. Warto zaznaczyć, że wśród zawodów medycznych to właśnie farmaceuci są ostatnią grupą zawodową, która nie posiada tak ważnej i systemowej ustawy.

REKLAMA

– Muszę przyznać ze smutkiem, że ostatnie działania osób zaangażowanych w resorcie zdrowia w prace nad tym aktem prawnym przyjmuję z dużym niepokojem. W połowie stycznia br. zespół zakończył prace, przekazując obecnemu Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu gotowy do dalszego procedowania projekt regulacji. Niestety z niewiadomych przyczyn, projekt do dziś nie znalazł się w wykazie Rządowego Centrum Legislacji, co uniemożliwia uruchomienie następnego etapu, konsultacji społecznych – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

Publikacja ciągle odkładana

Prezes NRA przypomina, że etap ten przekładano z miesiąca na miesiąc, bez podania konkretnej przyczyny, czego efektem jest już blisko półroczne opóźnienie. Jej zdaniem tego rodzaju postępowanie jest niezrozumiałe, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej nadal podkreślana jest ważna rola farmaceutów i chęć wykorzystania ich potencjału, o czym świadczą m.in. wnioski płynące z debaty: „Wspólnie dla Zdrowia” – wydarzenia powstałego z inicjatywy i na wniosek obecnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (czytaj więcej: Ustawa o Zawodzie Farmaceuty trafi do konsultacji publicznych w marcu?)..

– Przypomnę, że mocny akcent zaznaczający ważną rolę farmaceutów w systemie został postawiony także w rządowym dokumencie: „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, opracowanym przez ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Marcina Czecha, a następnie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2018 r. – czytamy w apelu prezes NRA.

Przypomina ona, że przygotowany przez resortowy zespół projekt ustawy, zawiera wiele istotnych rozwiązań wpierających polski system ochrony zdrowia. Oprócz jasnego i precyzyjnego określenia obowiązków i uprawnień farmaceutów, tworzy ramy prawne, umożliwiające wprowadzenie do polskich aptek usług z zakresu opieki farmaceutycznej. Zdaniem samorządu aptekarskiego usługi te powinny być jak najszybciej wdrożone, przede wszystkim z uwagi na problemy lekowe polskich pacjentów oraz przeciążony system ochrony zdrowia (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

– Nie ma wątpliwości, że odpowiednie wykorzystanie wiedzy 34 tys. farmaceutów pracujących w naszym kraju w znacznym stopniu przyczyni się do zmiany tego niekorzystnego trendu. Pokazują to również dane z europejskich aptek, gdzie zainwestowanie 1 EUR w opiekę farmaceutyczną przynosi systemowi ochrony zdrowia nawet 4-5 EUR oszczędności. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, stanowiących solidny fundament pod budowę zmian systemowych. Takim rozwiązaniem jest projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, zawierający pakiet nowoczesnych narzędzi mogących przynieść wiele korzyści dla pacjentów oraz wielomilionowe oszczędności dla polskiego systemu. Aby tak się stało projekt ten musi być procedowany – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

Farmaceuta w aptece – tylko z uprawnieniami kierownika?

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ma objąć też palącą kwestię samodzielnej pracy ponad 5 tys. farmaceutów, których prawa zostały radykalnie ograniczone, w wyniku ostatnich interpretacji obowiązujących przepisów. Sytuacja ta postrzegana jest jako pozbawianie farmaceutów uprawnień, które wynikają z posiadanego prawa wykonywania zawodu. Opisany problem utrudni pacjentom dostęp do leków, ponieważ spowoduje w krótkim czasie bardzo istotne ograniczenie czasu pracy aptek ogólnodostępnych, adekwatne do liczby farmaceutów posiadających odpowiedni staż pracy oraz uniemożliwi pełnienie przez apteki dyżurów w święta, soboty i niedziele (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

– Należy wskazać, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło ten problem. Zapewniono samorząd aptekarski, że nowelizacja zostanie procedowana w najbliższym projekcie ustawy, który będzie obejmował swoim zakresem ustawę – Prawo farmaceutyczne tj. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Powyższa obietnica nie ma uzasadnienia, ponieważ przyszłość projektu ustawy o zawodzie farmaceuty jest niejasna. Do dziś nie uzyskał on wpisu do wykazu prac legislacyjnych – zdradza prezes NRA.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwraca się z apelem do decydentów oraz wszystkich możliwych środowisk o poparcie tej inicjatywy oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do skierowania projektu ustawy o zawodzie na drogę konsultacji społecznych, a następnie jej niezwłoczne uchwalenie.

Owoc kilkuletniej pracy wielu ekspertów nie powinien zostać zmarnotrawiony, ze szkodą przede wszystkim dla Polaków – podsumowuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Źródło: ŁW/NIA

pismo-DPLiF-MZ-ws.-obecności-farmaceuty-w-godzinach-pracy-apteki
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie dziwi Was publikacja tego dokumentu prawie miesiąc po terminie od jego przygotowania ? Mnie trochę zastanawia...? Czemu tak późno dowiadujemy się o jego treści ?
Wyglada na to, iż Departament Farmacji ocalił poprzez zablokowanie Uoz, tysiace farmaceutów z ponad 5 letnim stażem przed utratą pracy.
Przed czym ocalił lub nie to sprawa dyskusyjna ? ;-) W każdym razie pewnie przed obowiązkiem specjalizacji dla nowych kierowników aptek. Szkoda , że pewne kwestie uregulowane w UOZ nie są rozpatrywane oddzielnie ? Nowe usługi i możliwości w aptece to dobra propozycja ale niektóre "gratis" dorzucane propozycje już mi się mniej podobają...W każdym razie brak UOZ i UOZ bubel z dodatkowymi obowiązkami bez dodatkowego wynagrodzenia są tak samo szkodliwe ? OF bez UOZ pozostanie tylko jako temat rozważań teoretycznych....
Projekt Uoz ma zawierać zniesienie obowiazku zapewnienia obecnosci mgr z pięcioletnim stazem na zmianie. Za duzo kosztujecie prywaciarzy ;)
Zdecydowana większość aptek w Polsce to apteki prywatne , w tym sieciowe ;-)
Miałem na myśli prywaciarzy, czyli firmy zawierajace 1-10 aptek. część z nich w posiadaniu farmaceutów. Bo rozumiem, że to w ich imieniu lobbuje NRA z taką zajadłością, aby znieść wymóg obecności magistra z 5 letnim stażem w aptece? Chyba nie w obronie sieciówek? Ale tak czy siak, sieciówki tez na tym zyskają, taki magister z 5 letnim stażem jest często zarozumiały, chciałby nawet 4 tysiące zarabiać ! ;)

Powiązane artykuły

Samorząd aptekarski chce demaskować “czarne owce” wśród farmaceutów… Samorząd aptekarski chce demaskować “czarne owce” wśród farmaceutów…

Zapisy w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, dotyczące opiniowania kandydatów na kierowników apt...

Kim jest farmaceutka z kampanii “Po pierwsze farmaceuta”? Kim jest farmaceutka z kampanii “Po pierwsze farmaceuta”?

Anna Ciesielska - to ona pojawia się w spocie kampanii wizerunkowej zawodu farmaceuty organizowanej ...

Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni? Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni?

Ostatnie zmiany w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty wywołały poruszenie wśród farmaceutów. Z du...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz