REKLAMA
pt. 18 września 2020, 09:30

W czwartek posłowie wrócą do prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Na 24 września zaplanowano kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Posłowie w jego trakcie będą kontynuować czytanie projektu i wprowadzanie do niego poprawek. Poprzednie posiedzenie trwało 6 godzin i udało się w jego trakcie przebrnąć 82 artykuły ustawy…

Projekt ustawy o wyrobach medycznych zawiera trzy zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM)
Do przeanalizowania pozostało jeszcze 9 artykułów projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Dotyczą one zmian w innych ustawach (fot. screen sejm.gov.pl)

Kolejne posiedzenie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty odbędzie się w czwartek 24 września o godzinie 10:00. Podobnie jak wcześniejsze, również to posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (czytaj również: 82 artykuły w 6 godzin. Ustawa o zawodzie farmaceuty brnie naprzód… ).

Podczas poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 14 września, posłowie obradowali przez prawie 6 godzin bez przerw. W tym czasie dotarli do art. 82 ustawy wprowadzając kilka poprawek do kluczowych przepisów. Większość przyjętych poprawek przedstawił poseł Paweł Rychlik. Dotyczyły one przede wszystkim dostosowania zapisów ustawy do sytuacji epidemii (kwestia terminów szkoleń i egzaminów specjalizacyjnych).

Doprecyzowana została również kwestia nadzoru farmaceuty nad technikami farmaceutycznymi. Poprawka zaproponowana przez posła Rychlika dookreśliła, że farmaceuta sprawuje nadzór nad studentem podczas odbywania praktyki zawodowej oraz technikiem farmaceutycznym w kwestii czynności wykonywanych przez niego poza zakresem jego uprawnień (czyli tych, których nie może wykonywać samodzielnie). Poprawkę tę poparła Naczelna Izba Aptekarska, a posłowie zagłosowali za jej przyjęciem (czytaj również: Technicy farmaceutyczni – czy farmaceuci powinni mieć nad nimi nadzór?).

Podczas nadchodzącego posiedzenia posłowie zajmą się pozostałą częścią projektu ustawy. Do przeanalizowania pozostało jeszcze 9 artykułów. Dotyczą one jednak zmian w innych ustawach – stąd można spodziewać się, że praca nad nimi nie będzie najprostsza. Szczególnie, że również w tych zapisach znajduje się wiele wątków, które budziły sporo kontrowersji podczas wcześniejszych prac nad projektem. Mowa tutaj między innymi o kwestii kary za naruszanie niezależności farmaceuty. Niezbędne będzie też naprawienie błędu, jaki w tym zakresie wkradł się do ustawy na wcześniejszych etapach prac nad nią – o czym informowaliśmy już w styczniu (czytaj więcej: Błąd w projekcie ustawy o zawodzie pozbawił farmaceutów niezależności?).

Transmisję na żywo z posiedzenia podkomisji będzie można obejrzeć na portalu MGR.FARM.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]