REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W mazowieckim 23 apteki zagrożone zamknięciem od 1 sierpnia…

11 czerwca 2019 08:53

Dokładnie 203 apteki w całej Polsce należą do podmiotów prowadzących jednocześnie działalność leczniczą. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny właśnie poinformował, że na jego terenie są 23 takie przypadki. Jeśli przedsiębiorcy prowadzący te placówki do 1 sierpnia nie dokonają rozdzielenia obu działalności ich zezwolenia na prowadzenie apteki wygasną.

W trakcie postępowania właściciele apteki przyznali, że taki plakat faktycznie został przez nich umieszczony w przychodni (fot. MGR.FARM)
Obrót produktami leczniczymi czy działalność lecznicza? Przed takim wyborem stoi obecnie kilkudziesięciu przedsiębiorców w całej Polsce (fot. MGR.FARM)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują 23 apteki należące do przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą. To efekt wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jaki redakcja MGR.FARM złożyła w maju. Podobne zapytania trafiły do wszystkich szesnastu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w kraju. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że aptek w podobnej sytuacji własnościowej jest w Polsce dokładnie 203 (czytaj więcej: Czy 1 sierpnia zniknie ponad 200 aptek w całej Polsce?).

Liczba aptek prowadzonych na terenie danego województwa przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ©MGR.FARM
Liczba aptek prowadzonych na terenie danego województwa przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ©MGR.FARM

Wszystkie te apteki stoją przed groźbą utraty od 1 sierpnia zezwolenia na działalność. A to za sprawą nowelizacji przepisów z 7 czerwca 2018 roku. Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła bowiem zakaz łączenia działalności polegającej na obrocie produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej. Innymi słowy przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą, nie mogą handlować lekami – zarówno jeśli chodzi o sprzedaż hurtową, jak i detaliczną (apteki, punkty apteczne).

REKLAMA

Jednocześnie ci, którzy prowadzili obie te działalności w momencie wprowadzenia ustawy, dostali 12 miesięcy na zrezygnowanie z jednej z nich. W przeciwnym razie zostaną im automatycznie cofnięte zezwolenia na prowadzenie hurtowni, apteki lub punktu aptecznego. Ten termin mija właśnie 1 sierpnia 2019 r. (czytaj więcej: Działalność lecznicza albo obrót lekami. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedno…).

REKLAMA

Przedsiębiorcy muszą podjąć decyzję

Zgodnie z brzmieniem ustawy wspomniani przedsiębiorcy muszą do 1 sierpnia zrobić jedną z dwóch rzeczy:

 • poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo
 • wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z dniem 1 sierpnia 2019 r. Tego typu informacje pojawiły się w ostatnim czasie na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (czytaj więcej: Śląski WIF przypomina o obowiązku dostosowania do nowych przepisów).

– Po tej dacie apteka nie może funkcjonować. W przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia właściwy WIF rzecz jasna wyda stosowną decyzję administracyjną. W świetle prawa ma ona jednak charakter deklaratoryjny (tzn. stwierdzający właśnie). Nie kształtuje ona prawa, albowiem takie ukształtowanie prawa (a ściślej – „zabranie” możliwości dalszego prowadzenia apteki) rodzi skutek z mocy samego prawa, czyli nie jako „automatycznie” – mówi radca prawny Piotr Sędłak.

Jego słowa potwierdza też zapytany o to przez nas Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rzecznik prasowy GIF – Michał Trybusz – zwrócił jednak uwagę, że zgodnie z KPA postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne co oznacza, że od każdej decyzji służy stronie odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanych w II instancji służy natomiast skarga do sądu administracyjnego.

REKLAMA

– Oczywiście. Od tak wydanej decyzji przysługuje możliwość złożenia odwołania. Przy czym, samo jego złożenie nie skutkuje możliwością otwarcia apteki na nowo, albowiem jej zamknięcie nie było pochodną wydanej decyzji, tylko upływu wskazanego w ustawie terminu – komentuje Piotr Sędłak.

Po co wprowadzono takie przepisy?

Przepisy ograniczające łączenie działalności gospodarczej na różnych poziomach łańcucha dystrybucji z wykonywaniem działalności leczniczej, wprowadzono głównie w ramach walki z nielegalnym wywozem leków. Jednym z mechanizmów tego procederu było bowiem nabywanie leków przez podmioty lecznicze na podstawie zapotrzebowań, a następnie ich sprzedaż za granicę dzięki jednoczesnemu posiadaniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (czytaj więcej: GIF: odwrócony łańcuch w pytaniach i odpowiedziach). Rozdzielenie obu rodzajów działalności miało z założenia wyeliminować ten mechanizm „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Nie była to jednak jedyna przyczyna takiej zmiany…

W uzasadnieniu ustawy można przeczytać, że łączenie obu rodzajów działalności może też sprawiać, iż lekarze ordynując leki mogą kierować się własnym interesem ekonomicznym. Chodzi o to, że mogą przepisywać pacjentom produkty znajdujące się w asortymencie ich hurtowni. Pacjent wprawdzie nie może zaopatrywać się bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, lecz lekarze mogą kierować ich do aptek, które zaopatrują się w hurtowni będącej własnością podmiotu leczniczego.

Z tego samego powodu kilka lat temu wprowadzono zakaz prowadzenia aptek i punktów aptecznych przez lekarzy wykonujących swój zawód. Okazało się jednak, że lekarze w prosty sposób obchodzili ten przepis. Choć sami nie mogli otrzymać zezwolenia na prowadzenie apteki, bez problemu mogła uzyskać je np. utworzona przez nich spółka. Dlatego właśnie w ubiegłym roku ustawodawca doszedł do wniosku, że zakaz łączenia prowadzenia obrotu produktami leczniczymi z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty, konsekwentnie powinien dotyczyć wszystkich form działalności leczniczej, a nie ograniczać się jedynie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Problem mają też niektóre szpitale

Okazuje się, że w trudnej sytuacji znalazło się też kilka polskich szpitali, które prowadzą własne apteki ogólnodostępne. Między innymi w tej sprawie pytanie zadali jakiś czas temu Ministrowi Zdrowia trzej posłowie. Najpierw Tomasz Zieliński i Sławomir Zawiślak (czytaj więcej: Szpital w Zamościu ma problem z apteką. Musi ją zamknąć?), a kilka tygodni później też Dariusz Piontkowski (czytaj więcej: Szpital będzie musiał zlikwidować aptekę? Poseł interweniują u Ministra…), wystosowali do szefa resortu zdrowia interpelacje. Ci pierwsi napisali ją w imieniu dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ten ostatni przedstawił sprawę Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Obie placówki prowadzą własne apteki ogólnodostępne. Ich dyrektorzy zaniepokoili się całą sytuacją i koniecznością zlikwidowania prowadzonych przez siebie aptek.

Co ciekawe obaj dyrektorzy zaproponowali własną interpretację wspomnianych przepisów, dzięki której mogliby dalej prowadzić swoje apteki. A chodzi o to, że szpitale zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz zapisami rozdziału 3 ustawy o działalności leczniczej, są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Funkcjonują zatem jako podmioty lecznicze, a nie przedsiębiorcy. Jest to o tyle istotne, że wspomniane przepisy mają dotyczyć właśnie przedsiębiorców (tak literalnie brzmi zapis), którzy w dniu 1 sierpnia 2018 r. posiadali zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz jednocześnie byli wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Z taką interpretacją nie zgodziło się jednak ministerstwo zdrowia. W odpowiedzi udzielonej na interpelację posłów Tomasza Zielińskiego i Sławomira Zawiślaka przez wiceministra Macieja Miłkowskiego, resort zdrowia wyraźnie stanął na stanowisku, że każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną – w tym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – należy uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (czytaj więcej: Szpitale stracą swoje apteki. Minister Zdrowia nie przewiduje wyjątków…).

Rozdzielenie działalności albo sprzedaż farmaceucie

Obrót produktami leczniczymi czy działalność lecznicza? Przed takim wyborem stoi obecnie kilkudziesięciu przedsiębiorców w całej Polsce. Kim są? Jaką decyzję podejmą? Najprościej byłoby rozdzielić obie te działalności tak, aby były prowadzone przez osobne podmioty. Tutaj jednak pojawia się problem. Dlaczego?

Warto zwrócić uwagę, że prowadzenie apteki przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność leczniczą to model dotyczący zaledwie kilku sytuacji. Są to najczęściej apteki znajdujące się w budynkach przychodni, klinik lub szpitali. Powstały jako uzupełnienie wachlarza pełnionych usług medycznych przez danego przedsiębiorcę. Najczęściej traktowane są zatem jako swoisty „dodatek” do działalności. W rezultacie dla przedsiębiorcy, prowadzącego działalność leczniczą i związanego kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji będzie rezygnacja z prowadzenia apteki. Mógłby rozdzielić taką działalność tworząc nową spółkę. Apteka musiałaby pozostać własnością dotychczasowej – by nie utracić zezwolenia na jej prowadzenie. Działalność lecznicza musiałaby zatem zacząć funkcjonować w ramach nowego podmiotu. I pojawia się problem, bo oznaczałoby to konieczność podpisania nowego kontraktu z NFZ – a to w środku roku jest bardzo trudne.

– Rozwiązaniem, w przypadku zdecydowania się przedsiębiorcy na kontynuowanie prowadzenia podmiotu leczniczego, jest zbycie apteki, jako przedsiębiorstwa. Od momentu wejścia w życie tzw. ustawy aptekarskiej z 2017 r. (tzw. apteka dla aptekarza), istnieje możliwość zbycia apteki z przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie apteki. Tryb ten uregulowany jest w art. 104a ustawy – Prawo farmaceutyczne – twierdzi radca prawny Piotr Sędłak.

Wszystko wskazuje zatem na to, że mamy obecnie w Polsce około 200 aptek, których zezwolenia wygasną 1 sierpnia. Stanie się tak, jeśli ich aktualni właściciele nie poinformują wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych o rezygnacji z ich prowadzenia lub nie wystąpią do wojewodów o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych.

Historia przepisów zagrażających zamknięciem ponad 200 aptek w Polsce (©MGR.FARM)
Historia przepisów zagrażających zamknięciem ponad 200 aptek w Polsce (©MGR.FARM)

Oprac. Łukasz Waligórski
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak jest, zamykać ile się da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zasmucę Cię! Są to liczby nieco sztuczne - jestem pewien, że w przypadku większości proces przejęcia przez inny podmiot jest po prostu w toku i dojdzie do skutku w lipcu. Bo po co właściciele takiej apteki mieliby rezygnować z choćby miesiąca dodatkowego zysku?

Powiązane artykuły

Ewolucja Żubra Ewolucja Żubra

Jako farmaceuci, a więc ludzie nauki, nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że ż...

MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem

Po tym jak kilka tygodni temu wybuchło zamieszanie dotyczące braku możliwości zdobywania przez farma...

Kasa w prezencie urodzinowym dla mgr Klementyny Bączkowskiej Kasa w prezencie urodzinowym dla mgr Klementyny Bączkowskiej

Zabytkowa kasa fiskalna dołączona została do wystawy "Apteki mgr Klementyny Bączkowskiej" w Muzeum R...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz