REKLAMA
pt. 4 stycznia 2019, 09:16

Walka o zakaz reklamy aptek z Kartą Dużej Rodziny w tle…

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zaproponowało zmiany, w dotychczasowym brzmieniu zapisów o zakazie reklamy aptek. Ich celem jest umożliwienie uczestnictwa aptek i punktów aptecznych w programie Karty Dużej Rodziny. Zapisy te będą kolejnym frontem, na którym dojdzie do starcia między Naczelną Izbą Aptekarską a Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Czy spór o Kartę Dużej Rodziny to tylko pretekst do zmian w zakazie reklamy aptek? (fot. Shutterstock)
Czy spór o Kartę Dużej Rodziny to tylko pretekst do zmian w zakazie reklamy aptek? (fot. Shutterstock)

Na początku października Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w prawie farmaceutycznym, który zakłada zmiany w zakazie reklamy aptek. Mają one mieć możliwość informowania o tym, że biorą udział w programie Karta Dużej Rodziny.

– Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny. W rezultacie projekt wprowadza wyjątki od zakazu reklamy apteki i jej działalności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa nałożenia kary na aptekę prowadzącą taką działalność – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…).

Proponowane zapisy będą zezwalały na zamieszczenie w lokalu apteki znaku, o którym mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) oraz zamieszczenie informacji w wykazie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Aptekarze przeciwni zmianom

Przeciwko zmianom w zakazie reklamy aptek opowiadają się aptekarze. Część z nich wystosowała nawet list w tej sprawie do Premiera i kilku ministerstw. Zwracają oni uwagę, że „organizacje reprezentujące wpływowe grupy przedsiębiorców działających na polskim rynku farmaceutycznym od kilku lat konsekwentnie prowadzą silną akcję zmierzającą do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności”. Wspomnianymi organizacjami są: ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

– Troska organizacji lobbystycznych i ich członków, reprezentujących wyłącznie duże sieci aptek, o polskie rodziny to iluzja, która ma przesłonić rzeczywisty cel proponowanej zmiany przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i prawdziwe intencje tych, którzy tę nowelizację inspirowali. Dlatego wnosimy o wycofanie szkodliwej dla polskich aptek i ich pacjentów propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne pod pretekstem „umożliwienia honorowania Karty Dużej Rodziny” – czytamy w liście (czytaj więcej: Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej sprawie?)

Pod listem podpisało się kilku obecnych i byłych prezesów Izb. Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie jest podobne, choć mniej radykalne. NIA przekonuje bowiem, że udział aptek w programie Karta Dużej Rodziny nie jest zabroniony. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie programu do promocji apteki.

Prawnicy o zakazie reklamy i Karcie Dużej Rodziny

Podkreślają to też niektórzy prawnicy. Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazywał wręcz, że aktualne brzmienie z art. 94a prawa farmaceutycznego, nie sprzeciwia się udziałowi apteki w projekcie Karty Dużej Rodziny pod warunkiem zachowania ograniczeń zawartych w zakazie reklamy aptek (czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna z zakazem reklamy aptek).

Praktyka stosowania karty wygląda w ten sposób, że na stronach miast umieszczone są firmy honorujące Kartę. Często podawane są z określeniem, jaki rabat jest oferowany w danej firmie. Szulc podkreśla, że to w przypadku aptek jest zakazane. Apteka uczestnicząca w programie powinna tylko podać te dane, które określa art. 94a. Informacja o wysokości bonusu dla posiadacza karty winna znajdować się tylko w aptece.

Podobnego zdania jest też Piotr Sędłak, radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. W felietonie dla MGR.FARM wskazywał on, że obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietnym w realizacji przez nie w aptekach uprawnień, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

– Hałaśliwa i kłamliwa propaganda sieci aptecznych nie powinna wyznaczać kierunków procesów legislacyjnych i być powodem do zmiany założonej przed laty polityki lekowej państwa – twierdzi Sędłak (czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?).

ZPA PharmaNET nie ukrywa swoich intencji

Tymczasem Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przekonuje, że aptekarze przeciwni są programowi Karty Dużej Rodziny i przystępowaniu do niego aptek. Jednocześnie oskarża środowisko aptekarskie, o sięganie po nieprawdziwe argumenty. Organizacja przytacza wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które wskazują, że uczestnictwo aptek w Karcie Dużej Rodziny jest traktowane jako łamanie zakazu reklamy (czytaj więcej: Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony?). Taką tezę zawarto zresztą też w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

– Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny. W rezultacie projekt wprowadza wyjątki od zakazu reklamy apteki i jej działalności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa nałożenia kary na aptekę prowadzącą taką działalność – czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie ZPA PharmaNET przyznaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie zakazu reklamy aptek. Proponowana w projekcie zmiana jest zdaniem organizacji „zdecydowanie niewystarczająca”. Nie uwzględniono w nim bowiem innych programów prospołecznych (m.in. kart seniora organizowanych przez samorządy terytorialne). Poza tym dla ZPA PharmaNET niezrozumiałe jest, dlaczego apteka nie miałaby informować o uczestnictwie w programie na swojej stronie internetowej.

W ramach konsultacji społecznych PharmaNET złożył własną propozycję zmian w zakazie reklamy aptek, z poszerzonym katalogiem informacji niestanowiących reklamy. Znalazłyby się w nim informacje o honorowanych przez apteki programach ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeniach lekowych, programach organizowanych przez samorządu terytorialne. Na liście znalazłaby się też Karta Dużej Rodziny. Dozwolone miałoby być również informowanie o opiece farmaceutycznej, możliwości realizowania recept o zleceń elektronicznych czy usługach farmaceutycznych.

Jednocześnie kilkukrotnie ZPA PharmaNET podkreśla, w piśmie skierowanym do resortu sprawiedliwości, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zlikwidowanie zakazu reklamy aptek.

Naczelna Izba Aptekarska za Kartą Dużej Rodziny i z własną propozycją

Wbrew temu do czego przekonuje ZPA PharmaNET, Naczelna Izba Aptekarska wcale nie sprzeciwia się obecności Karty Dużej Rodziny w aptekach. Samorząd aptekarski w ramach konsultacji publicznych, również złożył obszerne uwagi do projektu nowelizacji. Znalazła się wśród nich także alternatywna propozycja jednoznacznego rozwiązania dylematu związanego z Kartą Dużej Rodziny. NIA wskazuje, że zamiast zmian w zakazie reklamy aptek, należy wprowadzić zmiany w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

– Nie ma żadnych okoliczności faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmiany w przepisach art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – przekonuje NIA. Zdaniem aptekarzy zakaz reklamy aptek nie wyłącza oraz nie ogranicza prawa aptek do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych.

NIA wskazuje, że już teraz program Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w innych podmiotach, których dotyczy zakaz reklamy. Mowa tutaj o podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

– Gdyby uznać, że obowiązujące zakazy reklamy określonych podmiotów lub świadczeń stanowią ograniczenie do przyznawania uprawnień z Karty Dużej Rodziny, to należy dokonać zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny a nie we wszystkich ustawach statuujących takie zakazy – przekonuje NIA.

Dlatego w przypadku, gdyby uznano konieczność zmian w obowiązujących przepisach, NIA proponuje regulację ogólną. Taką, która dotyczyłaby wszystkich podmiotów oraz instytucji, o których mowa w art. 26 ust. 1 w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Ten sam cel, inne intencje

Paradoksalnie zarówno ZPA PharmaNET jak i Naczelna Izba Aptekarska deklarują chęć umożliwienia aptekom udziału w programie Karty Dużej Rodziny. Ich cel jest zatem ten sam. Przedstawiciele sieci aptecznych przekonują, że przeszkodą jest aktualne brzmienie zakazu reklamy aptek. Natomiast NIA uważa, że nie on jest problemem. Samorząd aptekarski ostrzega wręcz, że prawdziwą intencją sieci aptecznych nie jest Karta Dużej Rodziny, ale złagodzenie zakazu reklamy aptek.

– Każdy norma łagodząca zakaz z art. 94a Pr. farm., w tym dotycząca Kary Dużej Rodziny, będzie wykorzystywana nie w celu promocji tego programu tylko w celu reklamy danej apteki lub sieci aptek – czytamy w opinii NIA do projektu nowelizacji.

ZPA PharmaNET z kolei wytyka samorządowi aptekarskiemu chronienie własnych interesów i działanie na szkodę pacjentów.

– Część korporacji aptekarskiej, zwłaszcza ci jej członkowie, którzy sami są właścicielami aptek, uciekają się nawet do nieprawdziwych argumentów, aby chronić swoje interesy ekonomiczne. Za każdym razem szermując hasłami o dobru pacjenta – czytamy na stronie organizacji.

Wiele wskazuje zatem, że w trakcie procedowania projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego czeka nas kolejne ostre starcie tych organizacji.

Do pobrania:

Źródło: ŁW

Artykuł sponsorowany

Czy stres wpływa na poziom naszej odporności?

4 grudnia 202308:06

Wielkimi krokami zbliża się okres zwiększonej liczby zachorowań wśród społeczeństwa. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z naszym układem odpornościowym. Wszystko, co zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na popularne jesienią i zimą infekcje. Jednym z takich czynników jest chociażby stres…

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego objawy stresu? (fot. Shutterstock)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY I JEGO FUNKCJE

Układ immunologiczny to swojego rodzaju strażnik strzegący nasz organizm przed wszechobecnymi patogenami. W odpowiedzi na kontakt z patogenem układ ten aktywuje dostępne mu mechanizmy obronne. Wśród nich są przede wszystkim komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi, monocyty, czy też limfocyty [1]. Działanie całego systemu obronnego organizmu opiera się przede wszystkim na procesach fagocytozy, czyli likwidacji drobnoustrojów, które dostały się do organizmu. Każde zakłócenie pracy tegoż układu przekłada się na spadek odporności organizmu. Wśród czynników negatywnie wpływających na jego pracę jest m.in. stres [1].

STRES – CZYM JEST I JAK WPŁYWA NA ORGANIZM?

Stres to osobnicza, zależna od indywidualnych cech reakcja organizmu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, zwane stresorami [2]. Co może być stresorami/stresogenami? Zarówno czynniki fizyczne (głód, zimno, wysiłek) jak i psychiczne (strach, depresja) i biologiczne (infekcja) [1,3]. Organizm nie pozostaje obojętny na odczuwany stres, który niejako pełni rolę regulacyjną wobec zależności zdrowie – choroba [4]. Silny, a zwłaszcza długotrwały stres obniża odporność organizmu na czynniki stresogenne i zaburza homeostazę całego organizmu, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego [5,6]. W jaki sposób?

WZAJEMNA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM, ODPORNOŚCIOWYM I HORMONALNYM

Zapamiętaj – układ nerwowy jest nierozerwalnie powiązany z układem hormonalnym i układem immunologicznym [1,6,7]. Narażenie organizmu na stres (zwłaszcza chroniczny) potęguje zmiany neurohormonalne w jego obrębie [1]. Stres moduluje pracę układu nerwowego, który poprzez wpływ na wytwarzanie hormonów wywołuje zmiany w obrębie funkcjonowania systemu odpornościowego całego organizmu. Dlatego też należy walczyć ze stresem – łagodząc tym samym jego wpływ na odporność w okresie jesienno – zimowym. Bezsprzecznie główną rolę w tym całym mechanizmie odgrywa kortyzol [7].

HORMON STRESU – KORTYZOL – W JAKI SPOSÓB OBNIŻA ODPORNOŚĆ?

Kortyzol to hormon glikokortykosteroidowy, którego produkcja wzrasta w sytuacjach stresowych [5,7,8,9]. Kortyzol syntetyzowany jest przez nadnercza, będące częścią tzw. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) [7,8]. Oś ta to jeden z najważniejszych sposobów oddziaływania układu nerwowego na reakcje odpornościowe [9]. A wszystko to właśnie za sprawą kortyzolu. Stres, za sprawą zwiększonej ilości kortyzolu, przyczynia się do wzmożonej immunosupresji – kortyzol obniża poziom odporności komórkowej w obrębie układu immunologicznego i tym samym upośledza jego pracę [6]. W jaki dokładnie sposób? Okazuje się, że zwiększone ilości kortyzolu zakłócają równowagę w obrębie limfocytów Th1 i Th2, hamują proliferację limfocytów i uwalnianie czynników prozapalnych [1]. Mówiąc zatem ogólnikowo – stres zmniejsza całkowitą liczbę limfocytów i przyczynia się do spadku odporności [1]. Mając zatem na uwadze, że poziom kortyzolu bardzo mocno reaguje na stres – w jaki sposób można zminimalizować wpływ stresu na układ immunologiczny [8]?

JAK ZMNIEJSZYĆ STRES I OGRANICZYĆ JEGO WPŁYW NA HOMEOSTAZĘ ORGANIZMU?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie czynników stresogennych. Wszyscy wiemy jednak, że zwykle jest to niemożliwe lub przynajmniej trudne do wykonania. Z pomocą przyjść mogą jednak związki obecne w niektórych roślinach, stanowiące podstawę niektórych produktów dostępnych w aptekach. Mowa chociażby o walerianie, chmielu czy też męczennicy [10].

Dlaczego akurat te 3 konkretne rośliny? Chociażby dlatego, że posiadają dobrze udokumentowany, pozytywny wpływ na redukcję stresu [11]. Warto też wiedzieć, że zarówno waleriana, chmiel oraz męczennica wpisane są przez Europejską Agencję Leków do monografii obejmującej produkty stosowane w redukowaniu łagodnych objawów stresu psychicznego [11]. Pamiętaj o tym, rekomendując preparat mający na celu wsparcie pacjenta w sytuacjach stresowych.

VALUSED TO PRODUKT LECZNICZY NA BAZIE WALERIANY, CHMIELU I MĘCZENNICY

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego stany napięcia nerwowego? Zwłaszcza w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym, kiedy wiesz już, że stres potrafi osłabić działanie układu odpornościowego? Warto wybrać produkt leczniczy na bazie sprawdzonych substancji. Takim preparatem jest chociażby lek Valused [12].

W składzie produktu leczniczego Valused znajdują się wyciągi z kozłka lekarskiego, chmielu zwyczajnego i męczennicy cielistej [12]. Produkt łagodzi objawy napięcia nerwowego, wynikające chociażby z narażenia na sytuacje stresogenne. Dodatkowo może być również stosowany, jako środek wspomagający w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym [12]. Rekomendowany jest osobom dorosłych oraz pacjentom powyżej 12 roku życia [12].  Valused to dobre rozwiązanie także dla osób, u których ciągłe narażenie na stres może negatywnie wpływać na poziom odporności. Pamiętaj o tym.


Literatura:
 1. Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Ewelina Dymarska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2)/2016
 2. Magnesium status and stress: the vicious circle concept revisited, Gisele Pickering, Andre Mazur, Marion Trousselard, Przemysław Bienkowski, Natalia Yaltsewa, Mohamed Amessou, Lionel Noah, Etienne Pouteau, Nutrients 2020, 12, 3672
 3. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Agnieszka Grygorczuk, Psychiatry 2008; 5:111-115
 4. Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Anna Kaczmarska, Patrycja Curyło-Sikora, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
 5. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition, Katharine Ann James, Juliet Ilena Stromin, Nina Steenkamp, Macr Irwin Combrinck, Front Endocrinol. 2023, 14:1085950.
 6. Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Bogusław Pawlaczyk, Homines Hominibus, Vol.6, 2010, 7-20
 7. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress, Roberto Zefferino, Sante Di Gioia, Massimo Conese, Brain and Behavior, 2021;11:e01960
 8. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis, Emma K. Adam, et.al., Psychoneuroendocrinology 2017 September; 83:25-41
 9. Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej, Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski, Psychoonkologia 2017, 21(2): 58-65
 10. Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym, Gerard Nowak, Herba Polonica, vol 55, no 1, 2009
 11. Medicinal plants used for anxiety, depression, or stress treatment: an update, Masa Kenda, et.al., Molecules 2022,27,6021
 12. Charakterystyka Produktu Leczniczego Valused

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]