REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Walka o zakaz reklamy aptek z Kartą Dużej Rodziny w tle…

4 stycznia 2019 09:16

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zaproponowało zmiany, w dotychczasowym brzmieniu zapisów o zakazie reklamy aptek. Ich celem jest umożliwienie uczestnictwa aptek i punktów aptecznych w programie Karty Dużej Rodziny. Zapisy te będą kolejnym frontem, na którym dojdzie do starcia między Naczelną Izbą Aptekarską a Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Czy spór o Kartę Dużej Rodziny to tylko pretekst do zmian w zakazie reklamy aptek? (fot. Shutterstock)
Czy spór o Kartę Dużej Rodziny to tylko pretekst do zmian w zakazie reklamy aptek? (fot. Shutterstock)

Na początku października Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w prawie farmaceutycznym, który zakłada zmiany w zakazie reklamy aptek. Mają one mieć możliwość informowania o tym, że biorą udział w programie Karta Dużej Rodziny.

– Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny. W rezultacie projekt wprowadza wyjątki od zakazu reklamy apteki i jej działalności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa nałożenia kary na aptekę prowadzącą taką działalność – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…).

REKLAMA

Proponowane zapisy będą zezwalały na zamieszczenie w lokalu apteki znaku, o którym mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) oraz zamieszczenie informacji w wykazie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

REKLAMA

Aptekarze przeciwni zmianom

Przeciwko zmianom w zakazie reklamy aptek opowiadają się aptekarze. Część z nich wystosowała nawet list w tej sprawie do Premiera i kilku ministerstw. Zwracają oni uwagę, że „organizacje reprezentujące wpływowe grupy przedsiębiorców działających na polskim rynku farmaceutycznym od kilku lat konsekwentnie prowadzą silną akcję zmierzającą do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności”. Wspomnianymi organizacjami są: ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

– Troska organizacji lobbystycznych i ich członków, reprezentujących wyłącznie duże sieci aptek, o polskie rodziny to iluzja, która ma przesłonić rzeczywisty cel proponowanej zmiany przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i prawdziwe intencje tych, którzy tę nowelizację inspirowali. Dlatego wnosimy o wycofanie szkodliwej dla polskich aptek i ich pacjentów propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne pod pretekstem „umożliwienia honorowania Karty Dużej Rodziny” – czytamy w liście (czytaj więcej: Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej sprawie?)

Pod listem podpisało się kilku obecnych i byłych prezesów Izb. Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie jest podobne, choć mniej radykalne. NIA przekonuje bowiem, że udział aptek w programie Karta Dużej Rodziny nie jest zabroniony. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie programu do promocji apteki.

Prawnicy o zakazie reklamy i Karcie Dużej Rodziny

Podkreślają to też niektórzy prawnicy. Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazywał wręcz, że aktualne brzmienie z art. 94a prawa farmaceutycznego, nie sprzeciwia się udziałowi apteki w projekcie Karty Dużej Rodziny pod warunkiem zachowania ograniczeń zawartych w zakazie reklamy aptek (czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna z zakazem reklamy aptek).

REKLAMA

Praktyka stosowania karty wygląda w ten sposób, że na stronach miast umieszczone są firmy honorujące Kartę. Często podawane są z określeniem, jaki rabat jest oferowany w danej firmie. Szulc podkreśla, że to w przypadku aptek jest zakazane. Apteka uczestnicząca w programie powinna tylko podać te dane, które określa art. 94a. Informacja o wysokości bonusu dla posiadacza karty winna znajdować się tylko w aptece.

Podobnego zdania jest też Piotr Sędłak, radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. W felietonie dla MGR.FARM wskazywał on, że obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietnym w realizacji przez nie w aptekach uprawnień, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

– Hałaśliwa i kłamliwa propaganda sieci aptecznych nie powinna wyznaczać kierunków procesów legislacyjnych i być powodem do zmiany założonej przed laty polityki lekowej państwa – twierdzi Sędłak (czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?).

ZPA PharmaNET nie ukrywa swoich intencji

Tymczasem Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przekonuje, że aptekarze przeciwni są programowi Karty Dużej Rodziny i przystępowaniu do niego aptek. Jednocześnie oskarża środowisko aptekarskie, o sięganie po nieprawdziwe argumenty. Organizacja przytacza wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które wskazują, że uczestnictwo aptek w Karcie Dużej Rodziny jest traktowane jako łamanie zakazu reklamy (czytaj więcej: Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony?). Taką tezę zawarto zresztą też w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

– Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny. W rezultacie projekt wprowadza wyjątki od zakazu reklamy apteki i jej działalności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa nałożenia kary na aptekę prowadzącą taką działalność – czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie ZPA PharmaNET przyznaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie zakazu reklamy aptek. Proponowana w projekcie zmiana jest zdaniem organizacji „zdecydowanie niewystarczająca”. Nie uwzględniono w nim bowiem innych programów prospołecznych (m.in. kart seniora organizowanych przez samorządy terytorialne). Poza tym dla ZPA PharmaNET niezrozumiałe jest, dlaczego apteka nie miałaby informować o uczestnictwie w programie na swojej stronie internetowej.

W ramach konsultacji społecznych PharmaNET złożył własną propozycję zmian w zakazie reklamy aptek, z poszerzonym katalogiem informacji niestanowiących reklamy. Znalazłyby się w nim informacje o honorowanych przez apteki programach ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeniach lekowych, programach organizowanych przez samorządu terytorialne. Na liście znalazłaby się też Karta Dużej Rodziny. Dozwolone miałoby być również informowanie o opiece farmaceutycznej, możliwości realizowania recept o zleceń elektronicznych czy usługach farmaceutycznych.

Jednocześnie kilkukrotnie ZPA PharmaNET podkreśla, w piśmie skierowanym do resortu sprawiedliwości, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zlikwidowanie zakazu reklamy aptek.

Naczelna Izba Aptekarska za Kartą Dużej Rodziny i z własną propozycją

Wbrew temu do czego przekonuje ZPA PharmaNET, Naczelna Izba Aptekarska wcale nie sprzeciwia się obecności Karty Dużej Rodziny w aptekach. Samorząd aptekarski w ramach konsultacji publicznych, również złożył obszerne uwagi do projektu nowelizacji. Znalazła się wśród nich także alternatywna propozycja jednoznacznego rozwiązania dylematu związanego z Kartą Dużej Rodziny. NIA wskazuje, że zamiast zmian w zakazie reklamy aptek, należy wprowadzić zmiany w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

– Nie ma żadnych okoliczności faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmiany w przepisach art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – przekonuje NIA. Zdaniem aptekarzy zakaz reklamy aptek nie wyłącza oraz nie ogranicza prawa aptek do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych.

NIA wskazuje, że już teraz program Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w innych podmiotach, których dotyczy zakaz reklamy. Mowa tutaj o podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

– Gdyby uznać, że obowiązujące zakazy reklamy określonych podmiotów lub świadczeń stanowią ograniczenie do przyznawania uprawnień z Karty Dużej Rodziny, to należy dokonać zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny a nie we wszystkich ustawach statuujących takie zakazy – przekonuje NIA.

Dlatego w przypadku, gdyby uznano konieczność zmian w obowiązujących przepisach, NIA proponuje regulację ogólną. Taką, która dotyczyłaby wszystkich podmiotów oraz instytucji, o których mowa w art. 26 ust. 1 w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Ten sam cel, inne intencje

Paradoksalnie zarówno ZPA PharmaNET jak i Naczelna Izba Aptekarska deklarują chęć umożliwienia aptekom udziału w programie Karty Dużej Rodziny. Ich cel jest zatem ten sam. Przedstawiciele sieci aptecznych przekonują, że przeszkodą jest aktualne brzmienie zakazu reklamy aptek. Natomiast NIA uważa, że nie on jest problemem. Samorząd aptekarski ostrzega wręcz, że prawdziwą intencją sieci aptecznych nie jest Karta Dużej Rodziny, ale złagodzenie zakazu reklamy aptek.

– Każdy norma łagodząca zakaz z art. 94a Pr. farm., w tym dotycząca Kary Dużej Rodziny, będzie wykorzystywana nie w celu promocji tego programu tylko w celu reklamy danej apteki lub sieci aptek – czytamy w opinii NIA do projektu nowelizacji.

ZPA PharmaNET z kolei wytyka samorządowi aptekarskiemu chronienie własnych interesów i działanie na szkodę pacjentów.

– Część korporacji aptekarskiej, zwłaszcza ci jej członkowie, którzy sami są właścicielami aptek, uciekają się nawet do nieprawdziwych argumentów, aby chronić swoje interesy ekonomiczne. Za każdym razem szermując hasłami o dobru pacjenta – czytamy na stronie organizacji.

Wiele wskazuje zatem, że w trakcie procedowania projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego czeka nas kolejne ostre starcie tych organizacji.

Do pobrania:

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie… Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie…

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził niedawno postępowanie w sprawie naruszenia ...

Informacja o dostępności igieł INSUPEN mogła stanowić zakazaną reklamę aptek Informacja o dostępności igieł INSUPEN mogła stanowić zakazaną reklamę aptek

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego trafił wniosek o wydanie interpretacji w sprawie materiału r...

Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty? Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty?

Powraca temat honorowania Karty Dużej Rodziny przez apteki i punkty apteczne. W projekcie ustawy o z...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz