REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WAŻNE: Zmiany w zasadach realizacji recept w aptekach od 1 lipca…

28 czerwca 202108:01

Dokładnie 1 lipca zaczyna obowiązywać najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept. W praktyce oznacza to wejście w życie zmian w niektórych zasadach realizacji recept. Dotkną one również lekarzy oraz weterynarzy.

Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem 1 lipca realizuje się na zasadach dotychczasowych (fot. Shutterstock)
Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem 1 lipca realizuje się na zasadach dotychczasowych (fot. Shutterstock)

Rozporządzenie w sprawie recept, które zacznie w pełni obowiązywać 1 lipca, ostatecznego kształtu nabrało dopiero kilka dni temu. 22 czerwca została bowiem w Dzienniku Ustaw opublikowana jego nowelizacja (czytaj również: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept). Pierwotna wersja dokumentu weszła w życie teoretycznie 1 stycznia 2021 r, jednak w przepisach przejściowych umożliwiono stosowanie dotychczasowych zasad realizacji recept właśnie do końca czerwca. Jakie zatem nowości czekają farmaceutów, lekarzy i pacjentów od początku lipca?

Jeden wzór recept papierowych

Aktualnie obowiązują jeszcze aż trzy różne wzory recept papierowych. To efekt kolejnych nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept i przedłużania przez Ministerstwo Zdrowia możliwości stosowania wzorów recept z jego wcześniejszych wersji. Obecnie zatem obowiązują wzory recept papierowych z:

REKLAMA

Od pierwszego lipca obowiązujący będzie wyłącznie wzór papierowej recepty z najnowszego rozporządzenia. Od wcześniejszych  będzie on się różnił brakiem rubryki “Oddział NFZ”. Jednocześnie ważność zachowują recepty na starych drukach wystawione przed 1 lipca i nadal niezrealizowane. Do takich recept (również w formie elektronicznej) stosuje się dotychczasowe przepisy (czytaj również: Do kiedy są ważne stare wzory recept papierowych?).

REKLAMA

Co jeśli lekarz wpisze oddział NFZ?

Istnieje ryzyko, że lekarze z przyzwyczajenia będę wpisywać na nowych drukach recept, numer oddziału NFZ, w miejscu gdzie znajdował się on dotychczas. Taki zapis nie unieważnia recepty. Pracownik apteki może go zignorować i zrealizować receptę zniżkowo. (czytaj więcej: Identyfikator NFZ na recepcie. Fundusz odpowiada na pytania… )

Od 1 lipca obowiązywał będzie już tylko jeden wzór recept papierowych (fot. MGR.FARM)

Dawkowanie leku na recepcie

Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące zapisu dawkowania leku na recepcie. Zgodnie z treścią rozporządzenia, przez dawkowanie rozumie się „informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania”. Innymi słowy za nieprawidłowe należy uznać takie zapisy jak „rano”, „1x” czy „doraźnie”. Warto zwrócić uwagę, że wyjątek od tej reguły stanowią leki (w tym leki recepturowe) do stosowania zewnętrznego na skórę oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro. W ich przypadku realizacja recepty jest możliwa wyłącznie przy podaniu częstotliwości stosowania (bez konieczności podawania ilości).

Jednocześnie osoba wystawiająca receptę nie musi podawać na niej rodzaju jednostki dawkowania np. tabletka, wziew, mililitr itp. Rodzaj jednostki dawkowania wynika bowiem z Charakterystyki Produktu Leczniczego (czytaj również: Dawkowanie leku na recepcie – czy musi być podany czas terapii?). 

REKLAMA

Problemy z dawkowaniem leku

Od 1 lipca nieco zmieniają się zasady realizacji recepty, na której sposobu dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposobu stosowania) nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne. W takich sytuacjach osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasad tych nie stosuje się w przypadku:

  • gdy sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,
  • wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;

Recepty weterynaryjne na środki odurzające

Od 1 lipca lekarze weterynarii będą mogli wystawiać recepty papierowe na lek zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (np. luminal, diazepam, klonazepam), wyłącznie na receptach zawierających numery nadane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Numery te WIF otrzyma od dyrektora NFZ. Te same zasady będą dotyczyć też lekarzy emerytowanych, którym numery recept również wydaje WIF.

Do tej pory w przypadku lekarzy weterynarii nie było takiego wymogu w kontekście leków zawierających środki odurzające i psychotropowe. Numery posiadały wyłącznie recepty weterynaryjne na leki o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Jednak coraz częstsze przypadki prób realizowania w aptekach fałszywych recept weterynaryjnych, na tego typu leki sprawiły, że resort zdrowia zdecydował o wprowadzeniu dodatkowego ich zabezpieczenia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wprost wskazano, że rozwiązanie to ma przede wszystkim na celu przeciwdziałanie nadużyciom (czytaj również: Uwaga na fałszywe recepty weterynaryjne na leki psychotropowe).Duże wątpliwości budzi kwestia tego czy recepty weterynaryjne muszą posiadać kodów kreskowych. Zasady ich wystawiania reguluje bowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. W tym dokumencie taki wymóg nie został zawarty.

Niemniej § 4 ust. 8 rozporządzenia w sprawie recept jasno określa, że na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, “dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego”. Przepis ten nie przewiduje wyjątku od reguły dla lekarzy weterynarii. W tej sprawie zapytanie do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia skierowała Naczelna Izba Aptekarska. Bardzo więc możliwe, że to komunikat resortu zdrowia ostatecznie rozstrzygnie tę kwestię (czytaj również: Od 1 lipca możliwy chaos z receptami weterynaryjnymi w aptekach).

Uprawnienie dodatkowe i odpłatność 100%/X

Ten zapis wzbudził wiele wątpliwości po 1 stycznia 2021 r., bowiem w pierwotnej wersji rozporządzenia został skonstruowany w sposób utrudniający jego jednoznaczną interpretację. W rezultacie stał się też przedmiotem wspomnianej nowelizacji z czerwca. Ostatecznie od 1 lipca lek przepisany pacjentowi z uprawnieniem dodatkowym, ale z odpłatnością 100% lub X, wydawany jest bez zniżki. Od tej reguły są jednak trzy wyjątki:

  1. recepty dla pacjentów z uprawnieniem IB
  2. recepty dla pacjentów z uprawnieniem WE
  3. recepty dla pacjentów z uprawnieniem ZK na leki z wykazu leków przysługujących bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi (czytaj więcej: Od 26 maja zmiany w lekach dla pacjentów z uprawnieniem ZK)

Przepis przejściowy…

Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem 1 lipca realizuje się na zasadach dotychczasowych.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czyli w przypadku pasków do glukometru DS 8 x lub DS 8 x pomiar można wydać na zniżkę więcej niż dwa opakowania np 5op. a bez dawkowania ŻADNEGO opakowania z refundacja
Na to wygląda, zawsze w przepisach musi być jakaś wisienka ;)
czy brak sformułowania dziennie powoduje że jest to dawkowanie niejasne i można wydać tylko dwa opakowania
"LEKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE -warunkowa realizacja nie obowiązuje" a co z tym zapisem: § 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania. 2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania. 3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub sub-stancji psychotropowych. 4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz